جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٠٣
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٣
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٥

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٥:٠٦١٢:٢١:٥٣١٨:٥٩:٠٩١٩:١٧:٠٧٢٣:٣٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢١:٤٤١٨:٥٩:٤٩١٩:١٧:٥٠٢٣:٣٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٣:٠٦١٢:٢١:٣٤١٩:٠٠:٣٠١٩:١٨:٣٣٢٣:٣٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٨٠٥:٤٢:٠٨١٢:٢١:٢٦١٩:٠١:١١١٩:١٩:١٦٢٣:٣٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤١:١٠١٢:٢١:١٧١٩:٠١:٥٢١٩:١٩:٥٩٢٣:٣٧:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٠:١٤١٢:٢١:١٠١٩:٠٢:٣٢١٩:٢٠:٤٣٢٣:٣٧:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤١٠٥:٣٩:١٨١٢:٢١:٠٢١٩:٠٣:١٣١٩:٢١:٢٦٢٣:٣٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣١٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٣:٥٤١٩:٢٢:٠٩٢٣:٣٧:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٥٣٢٣:٣٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٦:٣٧١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٥:١٦١٩:٢٣:٣٦٢٣:٣٦:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٦:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٥:٠٣٢٣:٣٦:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٧:١٩١٩:٢٥:٤٦٢٣:٣٦:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٣:١٩١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:٣٠٢٣:٣٥:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٢:٣٢١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٧:١٣٢٣:٣٥:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣١:٤٦١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٥٦٢٣:٣٥:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣١:٠٢١٢:٢٠:٢٠١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٣٩٢٣:٣٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٠:١٩١٢:٢٠:١٩١٩:١٠:٤٢١٩:٢٩:٢٢٢٣:٣٥:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٢٩:٣٧١٢:٢٠:١٨١٩:١١:٢٣١٩:٣٠:٠٥٢٣:٣٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٢٨:٥٧١٢:٢٠:١٨١٩:١٢:٠٣١٩:٣٠:٤٨٢٣:٣٤:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥١٠٥:٢٨:١٧١٢:٢٠:١٩١٩:١٢:٤٣١٩:٣١:٣١٢٣:٣٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٢٧:٤٠١٢:٢٠:٢٠١٩:١٣:٢٣١٩:٣٢:١٣٢٣:٣٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠٤٠٥:٢٧:٠٣١٢:٢٠:٢٢١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:٥٥٢٣:٣٤:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:١٣٠٥:٢٦:٢٨١٢:٢٠:٢٤١٩:١٤:٤٢١٩:٣٣:٣٧٢٣:٣٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٢٥:٥٤١٢:٢٠:٢٧١٩:١٥:٢١١٩:٣٤:١٩٢٣:٣٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٢٥:٢٢١٢:٢٠:٣١١٩:١٦:٠٠١٩:٣٥:٠٠٢٣:٣٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٢٤:٥١١٢:٢٠:٣٥١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٤١٢٣:٣٤:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٣٠٥:٢٤:٢١١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:١٧١٩:٣٦:٢٢٢٣:٣٤:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٠٠٥:٢٣:٥٣١٢:٢٠:٤٥١٩:١٧:٥٥١٩:٣٧:٠٢٢٣:٣٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٣٠٥:١٢:٢٥١١:١٦:٢٨١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٧:٠٩٢٢:٣٦:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٢٠٥:١٣:٠٠١١:١٦:٠٧١٧:١٨:٤٤١٧:٣٥:٥٢٢٢:٣٦:٣٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢١٠٥:١٣:٣٦١١:١٥:٤٦١٧:١٧:٢٧١٧:٣٤:٣٤٢٢:٣٦:١٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٠٠٥:١٤:١١١١:١٥:٢٥١٧:١٦:١٠١٧:٣٣:١٧٢٢:٣٥:٥٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٩٠٥:١٤:٤٧١١:١٥:٠٥١٧:١٤:٥٤١٧:٣٢:٠١٢٢:٣٥:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٧٠٥:١٥:٢٣١١:١٤:٤٤١٧:١٣:٣٧١٧:٣٠:٤٤٢٢:٣٥:١٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٦٠٥:١٦:٠٠١١:١٤:٢٤١٧:١٢:٢١١٧:٢٩:٢٨٢٢:٣٤:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٥٠٥:١٦:٣٦١١:١٤:٠٤١٧:١١:٠٥١٧:٢٨:١٢٢٢:٣٤:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٣٠٥:١٧:١٣١١:١٣:٤٥١٧:٠٩:٤٩١٧:٢٦:٥٧٢٢:٣٤:٢٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥١٠٥:١٧:٥٠١١:١٣:٢٦١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٥:٤٢٢٢:٣٤:٠١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٩٠٥:١٨:٢٧١١:١٣:٠٧١٧:٠٧:١٩١٧:٢٤:٢٧٢٢:٣٣:٤٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٧٠٥:١٩:٠٥١١:١٢:٤٨١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٣:١٣٢٢:٣٣:٢٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:١٩:٤٢١١:١٢:٣٠١٧:٠٤:٥٠١٧:٢١:٥٩٢٢:٣٣:٠٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٣٠٥:٢٠:٢٠١١:١٢:١٢١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٠:٤٦٢٢:٣٢:٤٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠١٠٥:٢٠:٥٩١١:١١:٥٤١٧:٠٢:٢٢١٧:١٩:٣٣٢٢:٣٢:٣١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٢١:٣٧١١:١١:٣٧١٧:٠١:١٠١٧:١٨:٢١٢٢:٣٢:١٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٧٠٥:٢٢:١٦١١:١١:٢٠١٦:٥٩:٥٧١٧:١٧:١٠٢٢:٣١:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٢٢:٥٥١١:١١:٠٤١٦:٥٨:٤٦١٧:١٥:٥٩٢٢:٣١:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٢٣:٣٤١١:١٠:٤٨١٦:٥٧:٣٤١٧:١٤:٤٨٢٢:٣١:٢٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١١٠٥:٢٤:١٤١١:١٠:٣٢١٦:٥٦:٢٤١٧:١٣:٣٩٢٢:٣١:٠٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٢٤:٥٤١١:١٠:١٧١٦:٥٥:١٤١٧:١٢:٣٠٢٢:٣٠:٥١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٢٥:٣٥١١:١٠:٠٣١٦:٥٤:٠٥١٧:١١:٢٢٢٢:٣٠:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٢٦:١٥١١:٠٩:٤٩١٦:٥٢:٥٦١٧:١٠:١٤٢٢:٣٠:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٢٦:٥٧١١:٠٩:٣٦١٦:٥١:٤٨١٧:٠٩:٠٨٢٢:٣٠:٠٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٢٧:٣٨١١:٠٩:٢٣١٦:٥٠:٤١١٧:٠٨:٠٢٢٢:٢٩:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٢٨:٢٠١١:٠٩:١١١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٦:٥٧٢٢:٢٩:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٢٩:٠٣١١:٠٨:٥٩١٦:٤٨:٣٠١٧:٠٥:٥٣٢٢:٢٩:٢٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٩٠٥:٢٩:٤٥١١:٠٨:٤٨١٦:٤٧:٢٥١٧:٠٤:٥٠٢٢:٢٩:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٨٠٥:٣٠:٢٩١١:٠٨:٣٨١٦:٤٦:٢٢١٧:٠٣:٤٨٢٢:٢٩:٠٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٨٠٥:٣١:١٢١١:٠٨:٢٨١٦:٤٥:١٩١٧:٠٢:٤٧٢٢:٢٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسلام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو