جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

بالادشت | گرمه | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٦:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٥٦
اذان مغرب: ١٧:١٦:٠٠
نیمه شب: ٢٣:١١:٢٧

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان گرمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

نیچه
ما در خواب و رویا انسانی را می آفرینیم و به او جان می دهیم و بعد هم در آمد و شد با او، این موضوع را از یاد می بریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٣:٤٣١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٦:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٣:٣٣١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٥٠٢٣:٥٦:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٧:٠٥١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥٦:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٥:٥٣١٢:٤٣:١٤١٩:٣١:١١١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٥:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:٣٦٢٣:٥٥:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٢:٥٠١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٣٢٢٣:٥٤:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥١:١٥١٢:٤٢:٤٢١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٢٨٢٣:٥٤:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤٢:٣٦١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٤:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٦:٢١٢٣:٥٤:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٢:٢٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٣:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٦:٥٥١٢:٤٢:١٩١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:١٣٢٣:٥٣:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٢:١٤١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٠٩٢٣:٥٣:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٤:٥٢١٢:٤٢:١٠١٩:٤٠:٠٠٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٢:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤٣:٥٣١٢:٤٢:٠٧١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥٢:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٢:٠٤١٩:٤١:٤٥٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥٢:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤١:٥٨١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:٥٠٢٣:٥٢:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥١٠٥:٤١:٠٣١٢:٤٢:٠٠١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٥٢:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٠:٠٩١٢:٤١:٥٩١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٤٠٢٣:٥١:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:١٧٠٥:٣٩:١٦١٢:٤١:٥٨١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٥١:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٨:٢٥١٢:٤١:٥٨١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٥١:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٧:٣٦١٢:٤١:٥٩١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٧:٢٢٢٣:٥١:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٦:٤٨١٢:٤٢:٠٠١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٨:١٥٢٣:٥١:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٣٦:٠١١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٥٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٥:١٦١٢:٤٢:٠٥١٩:٤٩:٢١٢٠:١٠:٠٠٢٣:٥٠:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:١١٠٥:٣٤:٣٣١٢:٤٢:٠٨١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٥٢٢٣:٥٠:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣٣:٥١١٢:٤٢:١١١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٤٤٢٣:٥٠:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٣:١١١٢:٤٢:١٥١٩:٥١:٤٥٢٠:١٢:٣٤٢٣:٥٠:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٣٢:٣٢١٢:٤٢:٢٠١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٣:٢٥٢٣:٥٠:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣١:٥٥١٢:٤٢:٢٥١٩:٥٣:١٩٢٠:١٤:١٤٢٣:٥٠:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٧:٣٨١١:٤٦:٥٦١٦:٣٦:١٨١٦:٥٦:٥٩٢٣:٠١:٢٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٧:٥٦١١:٤٧:٢٦١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٧:٤٠٢٣:٠١:٥٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٨:١٣١١:٤٧:٥٥١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٨:٢٢٢٣:٠٢:٢٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٨:٢٧١١:٤٨:٢٤١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٩:٠٥٢٣:٠٢:٥٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٨:٣٩١١:٤٨:٥٢١٦:٣٩:١٣١٦:٥٩:٥٠٢٣:٠٣:٢٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٨:٥٠١١:٤٩:٢١١٦:٤٠:٠٠١٧:٠٠:٣٦٢٣:٠٣:٥٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٨:٥٨١١:٤٩:٤٩١٦:٤٠:٤٨١٧:٠١:٢٣٢٣:٠٤:٢٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٩:٠٥١١:٥٠:١٦١٦:٤١:٣٧١٧:٠٢:١١٢٣:٠٤:٥٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٩:٠٩١١:٥٠:٤٤١٦:٤٢:٢٨١٧:٠٣:٠٠٢٣:٠٥:٢١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٩:١١١١:٥١:١٠١٦:٤٣:٢٠١٧:٠٣:٥٠٢٣:٠٥:٥٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٩:١١١١:٥١:٣٧١٦:٤٤:١٣١٧:٠٤:٤١٢٣:٠٦:١٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٩:١٠١١:٥٢:٠٢١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٥:٣٤٢٣:٠٦:٤٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٩:٠٦١١:٥٢:٢٨١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٦:٢٧٢٣:٠٧:١٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٩:٠٠١١:٥٢:٥٢١٦:٤٦:٥٨١٧:٠٧:٢١٢٣:٠٧:٤٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٨:٥٢١١:٥٣:١٧١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٨:١٦٢٣:٠٨:١٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٨:٤٢١١:٥٣:٤٠١٦:٤٨:٥٢١٧:٠٩:١١٢٣:٠٨:٣٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٨:٣٠١١:٥٤:٠٣١٦:٤٩:٥١١٧:١٠:٠٨٢٣:٠٩:٠٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٨:١٦١١:٥٤:٢٦١٦:٥٠:٥٠١٧:١١:٠٥٢٣:٠٩:٢٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٨:٠١١١:٥٤:٤٧١٦:٥١:٥٠١٧:١٢:٠٣٢٣:٠٩:٥٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٧:٤٣١١:٥٥:٠٨١٦:٥٢:٥١١٧:١٣:٠١٢٣:١٠:١٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٧:٢٣١١:٥٥:٢٩١٦:٥٣:٥٢١٧:١٤:٠٠٢٣:١٠:٤١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٧:٠١١١:٥٥:٤٩١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:٠٠٢٣:١١:٠٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٦:٣٧١١:٥٦:٠٨١٦:٥٥:٥٦١٧:١٦:٠٠٢٣:١١:٢٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٦:١٢١١:٥٦:٢٦١٦:٥٦:٥٩١٧:١٧:٠٠٢٣:١١:٤٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٥:٤٤١١:٥٦:٤٤١٦:٥٨:٠٣١٧:١٨:٠١٢٣:١٢:١١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٥:١٥١١:٥٧:٠١١٦:٥٩:٠٧١٧:١٩:٠٢٢٣:١٢:٣١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٤:٤٤١١:٥٧:١٧١٧:٠٠:١١١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٢:٥١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٤:١٠١١:٥٧:٣٢١٧:٠١:١٥١٧:٢١:٠٦٢٣:١٣:١١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٣:٣٥١١:٥٧:٤٧١٧:٠٢:٢٠١٧:٢٢:٠٨٢٣:١٣:٢٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥٢:٥٩١١:٥٨:٠١١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٣:١٠٢٣:١٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٥:١٠١١:٤٣:٥٧١٦:٣٢:٤٤١٦:٥٣:٢٧٢٢:٥٨:٢١
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٥:٣٩١١:٤٤:٢٧١٦:٣٣:١٦١٦:٥٣:٥٩٢٢:٥٨:٥١
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٦:٠٧١١:٤٤:٥٧١٦:٣٣:٤٩١٦:٥٤:٣٢٢٢:٥٩:٢١
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٦:٣٢١١:٤٥:٢٧١٦:٣٤:٢٤١٦:٥٥:٠٦٢٢:٥٩:٥١
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٦:٥٦١١:٤٥:٥٧١٦:٣٥:٠٠١٦:٥٥:٤٣٢٣:٠٠:٢١
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥٧:١٨١١:٤٦:٢٧١٦:٣٥:٣٩١٦:٥٦:٢٠٢٣:٠٠:٥٢
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٧:٣٨١١:٤٦:٥٦١٦:٣٦:١٨١٦:٥٦:٥٩٢٣:٠١:٢٢
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٧:٥٦١١:٤٧:٢٦١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٧:٤٠٢٣:٠١:٥٢
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٨:١٣١١:٤٧:٥٥١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٨:٢٢٢٣:٠٢:٢٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٨:٢٧١١:٤٨:٢٤١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٩:٠٥٢٣:٠٢:٥٣
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٨:٣٩١١:٤٨:٥٢١٦:٣٩:١٣١٦:٥٩:٥٠٢٣:٠٣:٢٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٨:٥٠١١:٤٩:٢١١٦:٤٠:٠٠١٧:٠٠:٣٦٢٣:٠٣:٥٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٨:٥٨١١:٤٩:٤٩١٦:٤٠:٤٨١٧:٠١:٢٣٢٣:٠٤:٢٣
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٩:٠٥١١:٥٠:١٦١٦:٤١:٣٧١٧:٠٢:١١٢٣:٠٤:٥٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٩:٠٩١١:٥٠:٤٤١٦:٤٢:٢٨١٧:٠٣:٠٠٢٣:٠٥:٢١
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٩:١١١١:٥١:١٠١٦:٤٣:٢٠١٧:٠٣:٥٠٢٣:٠٥:٥٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٩:١١١١:٥١:٣٧١٦:٤٤:١٣١٧:٠٤:٤١٢٣:٠٦:١٩
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٩:١٠١١:٥٢:٠٢١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٥:٣٤٢٣:٠٦:٤٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٩:٠٦١١:٥٢:٢٨١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٦:٢٧٢٣:٠٧:١٥
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٩:٠٠١١:٥٢:٥٢١٦:٤٦:٥٨١٧:٠٧:٢١٢٣:٠٧:٤٣
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٨:٥٢١١:٥٣:١٧١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٨:١٦٢٣:٠٨:١٠
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٨:٤٢١١:٥٣:٤٠١٦:٤٨:٥٢١٧:٠٩:١١٢٣:٠٨:٣٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٨:٣٠١١:٥٤:٠٣١٦:٤٩:٥١١٧:١٠:٠٨٢٣:٠٩:٠٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٨:١٦١١:٥٤:٢٦١٦:٥٠:٥٠١٧:١١:٠٥٢٣:٠٩:٢٨
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٨:٠١١١:٥٤:٤٧١٦:٥١:٥٠١٧:١٢:٠٣٢٣:٠٩:٥٣
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٧:٤٣١١:٥٥:٠٨١٦:٥٢:٥١١٧:١٣:٠١٢٣:١٠:١٧
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٧:٢٣١١:٥٥:٢٩١٦:٥٣:٥٢١٧:١٤:٠٠٢٣:١٠:٤١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٧:٠١١١:٥٥:٤٩١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:٠٠٢٣:١١:٠٥
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٦:٣٧١١:٥٦:٠٨١٦:٥٥:٥٦١٧:١٦:٠٠٢٣:١١:٢٧
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٦:١٢١١:٥٦:٢٦١٦:٥٦:٥٩١٧:١٧:٠٠٢٣:١١:٤٩

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسلام آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسلام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق اسلام آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو