جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

بالادشت | گرمه | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٢٤
اذان ظهر: ١١:٣٧:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٥:٢٤

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان گرمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل قدیمی
اگر تنها كار كنید و سرگرمی نداشته باشید، پژمرده می شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسلام آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٣٦٠٦:١١:٣٦١٢:٤٥:٣٩١٩:٢٠:١٩١٩:٣٩:١٧٠٠:٠٠:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٠:١٥١٢:٤٥:٢٥١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:١٣٢٣:٥٩:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٨:٥٤١٢:٤٥:١١١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٠٨٢٣:٥٩:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٧:٣٤١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:٠٤٢٣:٥٩:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٦:١٥١٢:٤٤:٤٥١٩:٢٣:٥١١٩:٤٣:٠٠٢٣:٥٨:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٤:٥٦١٢:٤٤:٣٢١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٨:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٣:٣٨١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٥٢٢٣:٥٧:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٤:٠٨١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٤٧٢٣:٥٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠١:٠٥١٢:٤٣:٥٦١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٦:٤٣٢٣:٥٧:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٩:٥٠١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٨:١٧١٩:٤٧:٤٠٢٣:٥٦:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٨:٣٥١٢:٤٣:٣٥١٩:٢٩:١٠١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٦:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٧:٢٢١٢:٤٣:٢٥١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٣٢٢٣:٥٦:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٣:١٦١٩:٣٠:٥٧١٩:٥٠:٢٨٢٣:٥٥:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٤:٥٨١٢:٤٣:٠٧١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٢٤٢٣:٥٥:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٢٠٢٣:٥٥:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٢:٥٠١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٣:١٧٢٣:٥٤:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:١٥٠٥:٥١:٣٠١٢:٤٢:٤٣١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:١٣٢٣:٥٤:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥٠:٢٣١٢:٤٢:٣٦١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٠٩٢٣:٥٤:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٩:١٧١٢:٤٢:٣٠١٩:٣٦:١٥١٩:٥٦:٠٦٢٣:٥٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٨:١٣١٢:٤٢:٢٤١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٧:٠٢٢٣:٥٣:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٠:٢٤٠٥:٤٧:٠٩١٢:٤٢:١٩١٩:٣٨:٠١١٩:٥٧:٥٨٢٣:٥٣:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٢:١٤١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٨:٥٤٢٣:٥٣:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤٥:٠٦١٢:٤٢:١٠١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٩:٥٠٢٣:٥٢:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١١٠٥:٤٤:٠٧١٢:٤٢:٠٧١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:٤٦٢٣:٥٢:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٤٣:٠٨١٢:٤٢:٠٤١٩:٤١:٣١٢٠:٠١:٤١٢٣:٥٢:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٤٢:١١١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٢:٣٧٢٣:٥٢:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٤١:١٦١٢:٤٢:٠٠١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٣:٣٢٢٣:٥٢:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥١٠٥:٤٠:٢٢١٢:٤١:٥٩١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٤:٢٧٢٣:٥١:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٩:٢٩١٢:٤١:٥٨١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٥:٢١٢٣:٥١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٣:٣٥١١:٣٨:١٤١٧:٤٢:١٧١٨:٠٠:٣٧٢٢:٥٥:٤٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٤:٢٤١١:٣٧:٥٣١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٩:٠٦٢٢:٥٥:٢٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٣٥:١٤١١:٣٧:٣٢١٧:٣٩:١٤١٧:٥٧:٣٥٢٢:٥٥:٠٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٦:٠٣١١:٣٧:١١١٧:٣٧:٤٣١٧:٥٦:٠٤٢٢:٥٤:٤٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥١٠٥:٣٦:٥٣١١:٣٦:٥٠١٧:٣٦:١٣١٧:٥٤:٣٣٢٢:٥٤:٢٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٥٠٥:٣٧:٤٣١١:٣٦:٣٠١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٣:٠٢٢٢:٥٤:١٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٨:٣٣١١:٣٦:١٠١٧:٣٣:١٢١٧:٥١:٣٢٢٢:٥٣:٥٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٣٩:٢٣١١:٣٥:٥٠١٧:٣١:٤٢١٧:٥٠:٠٢٢٢:٥٣:٣٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٠:١٣١١:٣٥:٣٠١٧:٣٠:١٢١٧:٤٨:٣٣٢٢:٥٣:١٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٩٠٥:٤١:٠٤١١:٣٥:١١١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٧:٠٤٢٢:٥٢:٥٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٤١:٥٥١١:٣٤:٥١١٧:٢٧:١٤١٧:٤٥:٣٥٢٢:٥٢:٣٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٢:٤٦١١:٣٤:٣٢١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٤:٠٧٢٢:٥٢:٢١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٣:٣٧١١:٣٤:١٤١٧:٢٤:١٧١٧:٤٢:٣٩٢٢:٥٢:٠٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٤:٢٩١١:٣٣:٥٦١٧:٢٢:٤٩١٧:٤١:١٢٢٢:٥١:٤٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٥:٢١١١:٣٣:٣٨١٧:٢١:٢٢١٧:٣٩:٤٦٢٢:٥١:٢٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٦:١٣١١:٣٣:٢١١٧:١٩:٥٥١٧:٣٨:٢٠٢٢:٥١:١١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٧:٠٥١١:٣٣:٠٤١٧:١٨:٢٩١٧:٣٦:٥٥٢٢:٥٠:٥٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٧:٥٨١١:٣٢:٤٧١٧:١٧:٠٣١٧:٣٥:٣٠٢٢:٥٠:٣٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٨:٥٢١١:٣٢:٣١١٧:١٥:٣٨١٧:٣٤:٠٦٢٢:٥٠:٢١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٤٩:٤٥١١:٣٢:١٦١٧:١٤:١٤١٧:٣٢:٤٣٢٢:٥٠:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٠:٣٩١١:٣٢:٠١١٧:١٢:٥٠١٧:٣١:٢٠٢٢:٤٩:٤٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥١:٣٣١١:٣١:٤٧١٧:١١:٢٨١٧:٢٩:٥٩٢٢:٤٩:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٢:٢٨١١:٣١:٣٣١٧:١٠:٠٥١٧:٢٨:٣٨٢٢:٤٩:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٣:٢٣١١:٣١:١٩١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٧:١٨٢٢:٤٩:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٤:١٨١١:٣١:٠٧١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٥:٥٩٢٢:٤٨:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٥:١٤١١:٣٠:٥٤١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٤:٤١٢٢:٤٨:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٦:١٠١١:٣٠:٤٣١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٣:٢٣٢٢:٤٨:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٧:٠٦١١:٣٠:٣٢١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٢:٠٧٢٢:٤٨:١١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٨:٠٣١١:٣٠:٢٢١٧:٠٢:١٠١٧:٢٠:٥٢٢٢:٤٧:٥٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٩:٠٠١١:٣٠:١٢١٧:٠٠:٥٣١٧:١٩:٣٧٢٢:٤٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسلام آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسلام آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو