جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

بالادشت | گرمه | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٢١
اذان ظهر: ١١:٢٩:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٣٧:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٥٧:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٠٩

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان گرمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره موروا
یك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت [ =سازواری ] را در سراسر وجود خود احساس می كند، چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٧:٠٥١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥٦:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٥:٥٣١٢:٤٣:١٤١٩:٣١:١١١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٥:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٥:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:٣٦٢٣:٥٥:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٢:٥٠١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٣٢٢٣:٥٤:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥١:١٥١٢:٤٢:٤٢١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٢٨٢٣:٥٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤٢:٣٦١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٤:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٦:٢١٢٣:٥٤:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٢:٢٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٣:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٦:٥٥١٢:٤٢:١٩١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:١٣٢٣:٥٣:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٢:١٤١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٠٩٢٣:٥٣:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٤:٥٢١٢:٤٢:١٠١٩:٤٠:٠٠٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٢:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤٣:٥٣١٢:٤٢:٠٧١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥٢:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٢:٠٤١٩:٤١:٤٥٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥٢:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤١:٥٨١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:٥٠٢٣:٥٢:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥١٠٥:٤١:٠٣١٢:٤٢:٠٠١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٥٢:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٠:٠٩١٢:٤١:٥٩١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٤٠٢٣:٥١:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:١٧٠٥:٣٩:١٦١٢:٤١:٥٨١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٥١:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٨:٢٥١٢:٤١:٥٨١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٥١:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٧:٣٦١٢:٤١:٥٩١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٧:٢٢٢٣:٥١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٦:٤٨١٢:٤٢:٠٠١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٨:١٥٢٣:٥١:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٣٦:٠١١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٥٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٥:١٦١٢:٤٢:٠٥١٩:٤٩:٢١٢٠:١٠:٠٠٢٣:٥٠:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:١١٠٥:٣٤:٣٣١٢:٤٢:٠٨١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٥٢٢٣:٥٠:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣٣:٥١١٢:٤٢:١١١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٤٤٢٣:٥٠:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٣:١١١٢:٤٢:١٥١٩:٥١:٤٥٢٠:١٢:٣٤٢٣:٥٠:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٣٢:٣٢١٢:٤٢:٢٠١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٣:٢٥٢٣:٥٠:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣١:٥٥١٢:٤٢:٢٥١٩:٥٣:١٩٢٠:١٤:١٤٢٣:٥٠:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٧:٠٥٠٥:٣١:٢٠١٢:٤٢:٣٠١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٥:٠٣٢٣:٥٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اسلام آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٠:٠٩١١:٢٩:٥٩١٦:٥٩:١٩١٧:١٨:٠٥٢٢:٤٧:٣١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠١:٠٧١١:٢٩:٥١١٦:٥٨:٠٥١٧:١٦:٥٣٢٢:٤٧:٢١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٢:٠٥١١:٢٩:٤٤١٦:٥٦:٥٣١٧:١٥:٤٣٢٢:٤٧:١١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٣:٠٤١١:٢٩:٣٧١٦:٥٥:٤١١٧:١٤:٣٣٢٢:٤٧:٠١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٠٣١١:٢٩:٣١١٦:٥٤:٣٠١٧:١٣:٢٤٢٢:٤٦:٥٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٥:٠٢١١:٢٩:٢٦١٦:٥٣:٢١١٧:١٢:١٧٢٢:٤٦:٤٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٦:٠١١١:٢٩:٢١١٦:٥٢:١٣١٧:١١:١١٢٢:٤٦:٣٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٧:٠١١١:٢٩:١٨١٦:٥١:٠٦١٧:١٠:٠٦٢٢:٤٦:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٨:٠١١١:٢٩:١٥١٦:٥٠:٠٠١٧:٠٩:٠٣٢٢:٤٦:٢٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٩:٠١١١:٢٩:١٢١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٨:٠١٢٢:٤٦:١٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٠:٠٢١١:٢٩:١١١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٧:٠٠٢٢:٤٦:١٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١١:٠٣١١:٢٩:١٠١٦:٤٦:٥١١٧:٠٦:٠١٢٢:٤٦:٠٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٢:٠٤١١:٢٩:١٠١٦:٤٥:٥٠١٧:٠٥:٠٣٢٢:٤٦:٠٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٣:٠٥١١:٢٩:١١١٦:٤٤:٥١١٧:٠٤:٠٦٢٢:٤٦:٠٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٤:٠٧١١:٢٩:١٣١٦:٤٣:٥٤١٧:٠٣:١١٢٢:٤٦:٠١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٥:٠٩١١:٢٩:١٦١٦:٤٢:٥٨١٧:٠٢:١٨٢٢:٤٦:٠٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٦:١٠١١:٢٩:١٩١٦:٤٢:٠٣١٧:٠١:٢٦٢٢:٤٥:٥٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٧:١٢١١:٢٩:٢٤١٦:٤١:١٠١٧:٠٠:٣٥٢٢:٤٥:٥٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٨:١٤١١:٢٩:٢٩١٦:٤٠:١٩١٦:٥٩:٤٦٢٢:٤٦:٠١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:١٦١١:٢٩:٣٥١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٨:٥٩٢٢:٤٦:٠٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٠:١٩١١:٢٩:٤١١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٨:١٤٢٢:٤٦:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢١:٢١١١:٢٩:٤٩١٦:٣٧:٥٤١٦:٥٧:٣٠٢٢:٤٦:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٢:٢٣١١:٢٩:٥٧١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٦:٤٧٢٢:٤٦:١٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٣:٢٥١١:٣٠:٠٧١٦:٣٦:٢٦١٦:٥٦:٠٧٢٢:٤٦:١٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٤:٢٧١١:٣٠:١٧١٦:٣٥:٤٥١٦:٥٥:٢٨٢٢:٤٦:٢٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٥:٣٠١١:٣٠:٢٨١٦:٣٥:٠٥١٦:٥٤:٥١٢٢:٤٦:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٦:٣٢١١:٣٠:٤٠١٦:٣٤:٢٧١٦:٥٤:١٦٢٢:٤٦:٣٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٧:٣٣١١:٣٠:٥٣١٦:٣٣:٥٢١٦:٥٣:٤٣٢٢:٤٦:٤٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٨:٣٥١١:٣١:٠٦١٦:٣٣:١٧١٦:٥٣:١١٢٢:٤٦:٥٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٩:٣٧١١:٣١:٢١١٦:٣٢:٤٥١٦:٥٢:٤٢٢٢:٤٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان پخش اذان زنده به افق اسلام آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسلام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو