جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسلام آباد

بالادشت | گرمه | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٥١:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٥٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آباد (شهرستان گرمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اسلام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ثعالبی شیرازی
پایان نگر كسی است كه آنچه را در دست دارد، نگاه داشته و كار امروز را به فردا نسپارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٣:٣٣١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٥٠٢٣:٥٦:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٧:٠٥١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥٦:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٥:٥٣١٢:٤٣:١٤١٩:٣١:١١١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٥:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٥:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:٣٦٢٣:٥٥:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٢:٥٠١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٣٢٢٣:٥٤:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥١:١٥١٢:٤٢:٤٢١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٢٨٢٣:٥٤:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤٢:٣٦١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٤:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٦:٢١٢٣:٥٤:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٢:٢٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٣:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٦:٥٥١٢:٤٢:١٩١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:١٣٢٣:٥٣:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٢:١٤١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٠٩٢٣:٥٣:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٤:٥٢١٢:٤٢:١٠١٩:٤٠:٠٠٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٢:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤٣:٥٣١٢:٤٢:٠٧١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥٢:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٢:٠٤١٩:٤١:٤٥٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥٢:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤١:٥٨١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:٥٠٢٣:٥٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥١٠٥:٤١:٠٣١٢:٤٢:٠٠١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٥٢:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٠:٠٩١٢:٤١:٥٩١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٤٠٢٣:٥١:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:١٧٠٥:٣٩:١٦١٢:٤١:٥٨١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٥١:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٨:٢٥١٢:٤١:٥٨١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٥١:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٧:٣٦١٢:٤١:٥٩١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٧:٢٢٢٣:٥١:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٦:٤٨١٢:٤٢:٠٠١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٨:١٥٢٣:٥١:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٣٦:٠١١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٥٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٥:١٦١٢:٤٢:٠٥١٩:٤٩:٢١٢٠:١٠:٠٠٢٣:٥٠:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:١١٠٥:٣٤:٣٣١٢:٤٢:٠٨١٩:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٥٢٢٣:٥٠:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣٣:٥١١٢:٤٢:١١١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٤٤٢٣:٥٠:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٣:١١١٢:٤٢:١٥١٩:٥١:٤٥٢٠:١٢:٣٤٢٣:٥٠:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٣٢:٣٢١٢:٤٢:٢٠١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٣:٢٥٢٣:٥٠:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣١:٥٥١٢:٤٢:٢٥١٩:٥٣:١٩٢٠:١٤:١٤٢٣:٥٠:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اسلام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اسلام آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسلام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٢٠٠٥:٢٦:٣٣١٢:٤٧:٣٣٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٣٠:١٥٢٣:٥٢:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٣٥٠٥:٢٦:٤٧١٢:٤٧:٤٦٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٣٠:٢٥٢٣:٥٢:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٢٠٥:٢٧:٠٣١٢:٤٧:٥٩٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٣٠:٣٣٢٣:٥٣:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:١٢٠٥:٢٧:٢١١٢:٤٨:١٢٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٣٠:٤٠٢٣:٥٣:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٥٠٥:٢٧:٤٠١٢:٤٨:٢٤٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٣٠:٤٥٢٣:٥٣:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٠٠٠٥:٢٨:٠٠١٢:٤٨:٣٧٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٣٠:٤٨٢٣:٥٣:٤٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٢٨٠٥:٢٨:٢٢١٢:٤٨:٤٩٢٠:٠٩:١١٢٠:٣٠:٥٠٢٣:٥٤:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٨٠٥:٢٨:٤٥١٢:٤٩:٠٢٢٠:٠٩:١١٢٠:٣٠:٤٩٢٣:٥٤:٢١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣١٠٥:٢٩:١٠١٢:٤٩:١٤٢٠:٠٩:١٠٢٠:٣٠:٤٦٢٣:٥٤:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٠٥٠٥:٢٩:٣٥١٢:٤٩:٢٦٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٣٠:٤٢٢٣:٥٤:٥٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٢٠٥:٣٠:٠٣١٢:٤٩:٣٧٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٣٠:٣٦٢٣:٥٥:١٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٢٢٠٥:٣٠:٣١١٢:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٣٠:٢٨٢٣:٥٥:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٠٣٠٥:٣١:٠١١٢:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٣٠:١٨٢٣:٥٥:٤٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٦٠٥:٣١:٣١١٢:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٣٠:٠٦٢٣:٥٦:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣١٠٥:٣٢:٠٣١٢:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٩:٥٢٢٣:٥٦:٢١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١٨٠٥:٣٢:٣٦١٢:٥٠:٣١٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٩:٣٦٢٣:٥٦:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٧٠٥:٣٣:١٠١٢:٥٠:٤٠٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٩:١٨٢٣:٥٦:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٨٠٥:٣٣:٤٥١٢:٥٠:٥٠٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٨:٥٩٢٣:٥٧:١٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥١٠٥:٣٤:٢١١٢:٥٠:٥٨٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٨:٣٧٢٣:٥٧:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٣٤:٥٨١٢:٥١:٠٧٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٨:١٣٢٣:٥٧:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٥:٣٦١٢:٥١:١٤٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٧:٤٨٢٣:٥٨:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٣٦:١٥١٢:٥١:٢٢٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٧:٢١٢٣:٥٨:٢٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٣٦:٥٤١٢:٥١:٢٩٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٦:٥٢٢٣:٥٨:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٥٠٥:٣٧:٣٥١٢:٥١:٣٥٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٦:٢١٢٣:٥٨:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣٨:١٦١٢:٥١:٤١٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٥:٤٨٢٣:٥٩:١١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٣٨:٥٧١٢:٥١:٤٦٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٥:١٣٢٣:٥٩:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٣٩:٤٠١٢:٥١:٥١٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٤:٣٧٢٣:٥٩:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٤٠:٢٣١٢:٥١:٥٥٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٣:٥٩٢٣:٥٩:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٤١:٠٦١٢:٥١:٥٩٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٣:١٩٠٠:٠٠:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٤١:٥١١٢:٥٢:٠٢٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٠٠:٢٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٤٢:٣٦١٢:٥٢:٠٥٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢١:٥٤٠٠:٠٠:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسلام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اسلام آباد روستای اسلام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اسلام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آباد

روستای اسلام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اسلام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسلام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اسلام آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسلام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسلام آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسلام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسلام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو