جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد غرب


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٢٠
اذان ظهر: ١٣:١٨:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٥١
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٣٢

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر اسلام آباد غرب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسلام آباد غرب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسلام آباد غرب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
آنان كه در گذشته زندگی می كنند، تماس خود را با حال شگفت آور از دست می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسلام آباد غرب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام آباد غرب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسلام آباد غرب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام آباد غرب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد غرب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٩:٤١١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٦:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٦:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٧:٣١١٣:٢١:٢٠٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٣٦:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢١:١٢٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:١٩٠٠:٣٥:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:٢٥١٣:٢١:٠٤٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٣٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢٠:٥٧٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٣٥:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٣:٢٣١٣:٢٠:٥١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٣٤:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٢:٢٣١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٤:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٤:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢٠:٣٤٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:١٧٠٠:٣٤:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٠:٢٩٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٣:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢٠:٢٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣١:٥٦٠٠:٣٣:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٧:٤٣١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣٣:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٠:١٩٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٣٣:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢٠:١٧٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٣٣:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٠:١٥٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:١٢٠٠:٣٢:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٤:٢٢١٣:٢٠:١٤٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠١٠٠:٣٢:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٣:٣٥١٣:٢٠:١٤٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٢:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٠:١٤٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٣٢:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٢٢:٠٥١٣:٢٠:١٤٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٣٢:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٢١:٢٢١٣:٢٠:١٦٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٢:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٠:٤١١٣:٢٠:١٧٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٠١٠٠:٣٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٠:٠١١٣:٢٠:٢٠٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣١:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٩:٢٢١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣١:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:٢٠٠٠:٣١:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٨:١٠١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٣١:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣١:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٧:٠٤١٣:٢٠:٤٠٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٣٦٠٠:٣١:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٦:٣٣١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٥:٢٠٢٠:٤٥:٢٠٠٠:٣١:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام آباد غرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام آباد غرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام آباد غرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد غرب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسلام آباد غرب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسلام آباد غرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام آباد غرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسلام آباد غرب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسلام آباد غرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسلام آباد غرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسلام آباد غرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسلام آباد غرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد غرب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسلام آباد غرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام آباد غرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد غرب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢٦:٣٦٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٤٣:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥١:١٩١٣:٢٦:٢٠٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:١٠٠٠:٤٢:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٢:٠٢١٣:٢٦:٠٤١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٧:٥٣٠٠:٤٢:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٢:٤٥١٣:٢٥:٤٨١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٣٥٠٠:٤٢:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٣:٢٧١٣:٢٥:٣١١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:١٦٠٠:٤٢:٢٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٤:٠٩١٣:٢٥:١٣١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٣:٥٧٠٠:٤٢:١٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٤:٥٢١٣:٢٤:٥٥١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٣٧٠٠:٤٢:٠٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٥:٣٤١٣:٢٤:٣٧١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:١٧٠٠:٤١:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٦:١٦١٣:٢٤:١٩١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٤١:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٦:٥٨١٣:٢٤:٠٠١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٤١:٢٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٧:٤٠١٣:٢٣:٤١١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:١٣٠٠:٤١:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٨:٢٢١٣:٢٣:٢٢١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٥١٠٠:٤١:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٩:٠٣١٣:٢٣:٠٢١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٤٠:٤٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٦٠٦:٥٩:٤٥١٣:٢٢:٤٢١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٤٠:٣٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٠:٢٦١٣:٢٢:٢٢١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٤٢٠٠:٤٠:١٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠١:٠٨١٣:٢٢:٠٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:١٨٠٠:٤٠:٠٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠١:٤٩١٣:٢١:٤١١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٥٥٠٠:٣٩:٤٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٢:٣١١٣:٢١:٢٠١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٣٠٠٠:٣٩:٣١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٣:١٢١٣:٢١:٠٠١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٠٦٠٠:٣٩:١٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠٣:٥٣١٣:٢٠:٣٨١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٤١٠٠:٣٨:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٤:٣٥١٣:٢٠:١٧١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:١٧٠٠:٣٨:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٥:١٦١٣:١٩:٥٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٥٢٠٠:٣٨:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٥:٥٧١٣:١٩:٣٤١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٢٧٠٠:٣٨:٠٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٦:٣٩١٣:١٩:١٣١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٠٢٠٠:٣٧:٥٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٤٠٧:٠٧:٢٠١٣:١٨:٥٢١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٣٧٠٠:٣٧:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:٠٨:٠١١٣:١٨:٣٠١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:١١٠٠:٣٧:١٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠١٠٧:٠٨:٤٣١٣:١٨:٠٨١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٤٦٠٠:٣٦:٥٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٠٠٧:٠٩:٢٤١٣:١٧:٤٧١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٢١٠٠:٣٦:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٠:٠٦١٣:١٧:٢٦١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٥٦٠٠:٣٦:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٥٠٧:١٠:٤٨١٣:١٧:٠٤١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:٣١٠٠:٠٦:٠٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١١:٣٠١٢:١٦:٤٣١٨:٢١:٢٤١٨:٣٩:٠٧٢٣:٣٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسلام آباد غرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد غرب شهر اسلام آباد غرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد غرب شهر اسلام آباد غرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسلام آباد غرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسلام آباد غرب

اسلام‌آباد غرب یکی از شهرهای استان کرمانشاه است. به لحاظ جمعیت و وسعت دومین شهر استان کرمانشاه بعد از شهر کرمانشاه است.این شهر تا قبل از انقلاب ۵۷ شاه آباد نام داشت. اسلام‌آباد غرب دومین شهر پرجمعیت استان کرمانشاه است

شهر اسلام آباد غرب در ویکیپدیا

شهر اسلام آباد غرب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسلام آباد غرب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسلام آباد غرب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسلام آباد غرب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسلام آباد غرب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسلام آباد غرب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اسلام آباد غرب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسلام آباد غرب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد غرب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد غرب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام آباد غرب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام آباد غرب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسلام آباد غرب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسلام آباد غرب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسلام آباد غرب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا اسلام آباد غرب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو