جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد غرب


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٨:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٠٣

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر اسلام آباد غرب)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر اسلام آباد غرب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسلام آباد غرب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
زندگی ات را قربانی چیزی مكن، همه چیز را قربانی زندگیت كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسلام آباد غرب

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام آباد غرب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسلام آباد غرب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام آباد غرب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد غرب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٥٤٠٦:٤٠:٤٨١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٣٦:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٩:٤١١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٦:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٦:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٧:٣١١٣:٢١:٢٠٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٣٦:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢١:١٢٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:١٩٠٠:٣٥:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:٢٥١٣:٢١:٠٤٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٣٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢٠:٥٧٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٣٥:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٣:٢٣١٣:٢٠:٥١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٣٤:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٢:٢٣١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٤:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٤:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢٠:٣٤٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:١٧٠٠:٣٤:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٠:٢٩٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٣:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢٠:٢٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣١:٥٦٠٠:٣٣:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٧:٤٣١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣٣:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٠:١٩٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٣٣:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢٠:١٧٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٣٣:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٠:١٥٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:١٢٠٠:٣٢:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٤:٢٢١٣:٢٠:١٤٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠١٠٠:٣٢:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٣:٣٥١٣:٢٠:١٤٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٢:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢٠:١٤٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٣٢:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٢٢:٠٥١٣:٢٠:١٤٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٣٢:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٢١:٢٢١٣:٢٠:١٦٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٢:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٠:٤١١٣:٢٠:١٧٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٠١٠٠:٣٢:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٠:٠١١٣:٢٠:٢٠٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣١:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٩:٢٢١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣١:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:٢٠٠٠:٣١:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٨:١٠١٣:٢٠:٣٠٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٣١:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣١:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٧:٠٤١٣:٢٠:٤٠٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٣٦٠٠:٣١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام آباد غرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام آباد غرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام آباد غرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد غرب

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر اسلام آباد غرب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسلام آباد غرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام آباد غرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر اسلام آباد غرب

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر اسلام آباد غرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر اسلام آباد غرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر اسلام آباد غرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسلام آباد غرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد غرب

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسلام آباد غرب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام آباد غرب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد غرب

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٨:٠٢١٣:٢٠:٣٢٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:١٧٠٠:٣١:٤٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٧:٢٨١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٣١:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٠:٤١٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٤:٤٦٠٠:٣١:٣٢
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٦:٢٥١٣:٢٠:٤٧٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣١:٣٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٥:٥٦١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:١٣٠٠:٣١:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٥:٢٩١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٣١:٢٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٥:٠٣١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٧:٣٨٠٠:٣١:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٤:٣٩١٣:٢١:١٤٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:١٩٠٠:٣١:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٤:١٦١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٣١:٢٦
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٣:٥٥١٣:٢١:٣١٢٠:٢٩:٢٤٢٠:٤٩:٣٩٠٠:٣١:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٣:٣٦١٣:٢١:٤٠٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:١٧٠٠:٣١:٣٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٩٠٦:١٣:١٨١٣:٢١:٤٩٢٠:٣٠:٣٦٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٣١:٣٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١٣:٠٢١٣:٢١:٥٩٢٠:٣١:١١٢٠:٥١:٣٢٠٠:٣١:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٢:٠٩٢٠:٣١:٤٥٢٠:٥٢:٠٨٠٠:٣١:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٢:٢٠٢٠:٣٢:١٩٢٠:٥٢:٤٣٠٠:٣١:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٦:١٢:٢٣١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٣:١٧٠٠:٣١:٥٠
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٠٠٦:١٢:١٣١٣:٢٢:٤٢٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٣:٥٠٠٠:٣١:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٠٠٦:١٢:٠٥١٣:٢٢:٥٣٢٠:٣٣:٥٢٢٠:٥٤:٢١٠٠:٣٢:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:١١:٥٨١٣:٢٣:٠٥٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٤:٥١٠٠:٣٢:١٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٦:١١:٥٣١٣:٢٣:١٦٢٠:٣٤:٤٩٢٠:٥٥:٢١٠٠:٣٢:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٦:١١:٥٠١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣٥:١٦٢٠:٥٥:٤٩٠٠:٣٢:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٦:١١:٤٨١٣:٢٣:٤١٢٠:٣٥:٤١٢٠:٥٦:١٥٠٠:٣٢:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٨٠٦:١١:٤٧١٣:٢٣:٥٣٢٠:٣٦:٠٦٢٠:٥٦:٤٠٠٠:٣٢:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:١١:٤٨١٣:٢٤:٠٥٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٧:٠٤٠٠:٣٢:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٦:١١:٥١١٣:٢٤:١٨٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٧:٢٧٠٠:٣٣:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٦:١١:٥٥١٣:٢٤:٣١٢٠:٣٧:١١٢٠:٥٧:٤٨٠٠:٣٣:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٦:١٢:٠١١٣:٢٤:٤٤٢٠:٣٧:٣٠٢٠:٥٨:٠٨٠٠:٣٣:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٦:١٢:٠٨١٣:٢٤:٥٧٢٠:٣٧:٤٨٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٣٣:٣٨
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١٢:١٧١٣:٢٥:١٠٢٠:٣٨:٠٥٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٣٣:٥١
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:١٢:٢٧١٣:٢٥:٢٣٢٠:٣٨:٢٠٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٣٤:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٧٠٦:١٢:٣٨١٣:٢٥:٣٦٢٠:٣٨:٣٣٢٠:٥٩:١٢٠٠:٣٤:١٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسلام آباد غرب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد غرب شهر اسلام آباد غرب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد غرب شهر اسلام آباد غرب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسلام آباد غرب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر اسلام آباد غرب

اسلام‌آباد غرب یکی از شهرهای استان کرمانشاه است. به لحاظ جمعیت و وسعت دومین شهر استان کرمانشاه بعد از شهر کرمانشاه است.این شهر تا قبل از انقلاب ۵۷ شاه آباد نام داشت. اسلام‌آباد غرب دومین شهر پرجمعیت استان کرمانشاه است

شهر اسلام آباد غرب در ویکیپدیا

شهر اسلام آباد غرب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسلام آباد غرب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسلام آباد غرب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسلام آباد غرب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسلام آباد غرب
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر اسلام آباد غرب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر اسلام آباد غرب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسلام آباد غرب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد غرب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام آباد غرب
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد غرب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد غرب دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اسلام آباد غرب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسلام آباد غرب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد غرب
افق شرعی امروز فردا اسلام آباد غرب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد غرب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو