جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد جیرفت


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٦
اذان ظهر: ١١:٢٣:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٠٠:٥٧
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٥٨

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر اسلام آباد جیرفت)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر اسلام آباد جیرفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسلام آباد جیرفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
تهیدست ترین انسان، كسی است كه رؤیایی در سر ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسلام آباد جیرفت

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام آباد جیرفت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسلام آباد جیرفت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام آباد جیرفت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد جیرفت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٢:١٥١٢:٣٥:٤٦١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:٠٥٢٣:٥٤:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٥:٣٧١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٤٢٢٣:٥٤:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٥:٢٨١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:١٩٢٣:٥٣:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٥:٢٠١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٥٦٢٣:٥٣:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٥:١٢١٩:١٢:٠٠١٩:٢٩:٣٣٢٣:٥٣:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٥:٠٥١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:١٠٢٣:٥٣:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٧:٠٨١٢:٣٤:٥٨١٩:١٣:١١١٩:٣٠:٤٨٢٣:٥٢:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٦:٢٠١٢:٣٤:٥٢١٩:١٣:٤٦١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٢:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٤:٤٦١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٠٣٢٣:٥٢:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣٤:٤١١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٤٠٢٣:٥٢:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٤:٠٣١٢:٣٤:٣٧١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:١٨٢٣:٥٢:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٣:١٩١٢:٣٤:٣٣١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٥٥٢٣:٥٢:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٤:٢٩١٩:١٦:٤٣١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥١:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٤:٢٦١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:١١٢٣:٥١:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥١:١٥١٢:٣٤:٢٤١٩:١٧:٥٤١٩:٣٥:٤٩٢٣:٥١:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣٤:٢٢١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٢٦٢٣:٥١:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٩:٥٨١٢:٣٤:٢١١٩:١٩:٠٥١٩:٣٧:٠٤٢٣:٥١:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٤:٢١١٩:١٩:٤٠١٩:٣٧:٤٢٢٣:٥١:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٨:٤٦١٢:٣٤:٢١١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:١٩٢٣:٥١:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٨:١١١٢:٣٤:٢١١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٥٧٢٣:٥٠:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٧:٣٨١٢:٣٤:٢٣١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٣٤٢٣:٥٠:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥٠:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٤:٣٠١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٢٦٢٣:٥٠:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٣٩٢٣:٥٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٤:٤٧١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:١٥٢٣:٥٠:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٥١٢٣:٥٠:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٤:٢٦٢٣:٥٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام آباد جیرفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام آباد جیرفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام آباد جیرفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد جیرفت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر اسلام آباد جیرفت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسلام آباد جیرفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام آباد جیرفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر اسلام آباد جیرفت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسلام آباد جیرفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اسلام آباد جیرفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اسلام آباد جیرفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسلام آباد جیرفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد جیرفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسلام آباد جیرفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام آباد جیرفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد جیرفت

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٤:٣٦١١:٢٣:٥٨١٦:٤٣:٠٦١٧:٠٠:٥٧٢٢:٤٣:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٥:٢٣١١:٢٤:١٤١٦:٤٢:٥٢١٧:٠٠:٤٥٢٢:٤٤:١١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٦:١٠١١:٢٤:٣١١٦:٤٢:٣٩١٧:٠٠:٣٣٢٢:٤٤:٢٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٦:٥٧١١:٢٤:٤٩١٦:٤٢:٢٧١٧:٠٠:٢٤٢٢:٤٤:٣٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:٠٧:٤٤١١:٢٥:٠٧١٦:٤٢:١٨١٧:٠٠:١٦٢٢:٤٤:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٨:٣١١١:٢٥:٢٦١٦:٤٢:١٠١٧:٠٠:٠٩٢٢:٤٥:١١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:٠٩:١٨١١:٢٥:٤٦١٦:٤٢:٠٣١٧:٠٠:٠٤٢٢:٤٥:٢٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٠:٠٥١١:٢٦:٠٧١٦:٤١:٥٨١٧:٠٠:٠١٢٢:٤٥:٤٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٠:٥١١١:٢٦:٢٨١٦:٤١:٥٥١٦:٥٩:٥٩٢٢:٤٦:٠٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١١:٣٧١١:٢٦:٥٠١٦:٤١:٥٣١٦:٥٩:٥٩٢٢:٤٦:٢٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٢:٢٢١١:٢٧:١٣١٦:٤١:٥٣١٧:٠٠:٠١٢٢:٤٦:٤٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٣:٠٨١١:٢٧:٣٦١٦:٤١:٥٥١٧:٠٠:٠٤٢٢:٤٧:٠٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٣:٥٢١١:٢٨:٠٠١٦:٤١:٥٨١٧:٠٠:٠٨٢٢:٤٧:٢٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٤:٣٧١١:٢٨:٢٤١٦:٤٢:٠٣١٧:٠٠:١٤٢٢:٤٧:٤٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٥:٢١١١:٢٨:٤٩١٦:٤٢:٠٩١٧:٠٠:٢٢٢٢:٤٨:١٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٦:٠٤١١:٢٩:١٤١٦:٤٢:١٧١٧:٠٠:٣١٢٢:٤٨:٣٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٦:٤٧١١:٢٩:٤٠١٦:٤٢:٢٧١٧:٠٠:٤٢٢٢:٤٨:٥٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٧:٢٩١١:٣٠:٠٦١٦:٤٢:٣٨١٧:٠٠:٥٤٢٢:٤٩:٢١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٨:١٠١١:٣٠:٣٣١٦:٤٢:٥١١٧:٠١:٠٨٢٢:٤٩:٤٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٨:٥١١١:٣١:٠٠١٦:٤٣:٠٥١٧:٠١:٢٣٢٢:٥٠:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٣١١١:٣١:٢٨١٦:٤٣:٢٠١٧:٠١:٣٩٢٢:٥٠:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٠:١٠١١:٣١:٥٦١٦:٤٣:٣٨١٧:٠١:٥٧٢٢:٥١:٠٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٠:٤٨١١:٣٢:٢٤١٦:٤٣:٥٦١٧:٠٢:١٦٢٢:٥١:٣٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢١:٢٦١١:٣٢:٥٣١٦:٤٤:١٦١٧:٠٢:٣٧٢٢:٥١:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٢:٠٣١١:٣٣:٢٢١٦:٤٤:٣٨١٧:٠٢:٥٩٢٢:٥٢:٢٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٢:٣٨١١:٣٣:٥١١٦:٤٥:٠١١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٢:٥٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٣:١٣١١:٣٤:٢٠١٦:٤٥:٢٥١٧:٠٣:٤٨٢٢:٥٣:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٣:٤٧١١:٣٤:٥٠١٦:٤٥:٥١١٧:٠٤:١٤٢٢:٥٣:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٤:٢٠١١:٣٥:٢٠١٦:٤٦:١٨١٧:٠٤:٤١٢٢:٥٤:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٤:٥١١١:٣٥:٤٩١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٥:١٠٢٢:٥٤:٥١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسلام آباد جیرفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد جیرفت شهر اسلام آباد جیرفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اسلام آباد جیرفت شهر اسلام آباد جیرفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسلام آباد جیرفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسلام آباد جیرفت

سلام‌آباد (جیرفت)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جیرفت در استان کرمان ایران است. این روستا در دهستان اسلام‌آباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۵۷ نفر (۵۳خانوار) بوده‌است.

شهر اسلام آباد جیرفت در ویکیپدیا

شهر اسلام آباد جیرفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسلام آباد جیرفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسلام آباد جیرفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسلام آباد جیرفت بر روی نقشه

شهر اسلام آباد جیرفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسلام آباد جیرفت
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر اسلام آباد جیرفت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر اسلام آباد جیرفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسلام آباد جیرفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اسلام آباد جیرفت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد جیرفت دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اسلام آباد جیرفت
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسلام آباد جیرفت دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اسلام آباد جیرفت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد جیرفت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسلام آباد جیرفت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسلام آباد جیرفت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو