جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آباد جیرفت

اذان صبح: ٠٤:١٨:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٤٣:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٥٠
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٢٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر اسلام آباد جیرفت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر اسلام آباد جیرفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسلام آباد جیرفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
هیچ چیز در زندگی معنا ندارد، مگر معنایی كه شما به آن بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسلام آباد جیرفت

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام آباد جیرفت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسلام آباد جیرفت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسلام آباد جیرفت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد جیرفت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٤:١١١٢:٣٨:١٦١٩:٠٢:٤٧١٩:١٩:٤٨٢٣:٥٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٣:٠٩١٢:٣٨:٠١١٩:٠٣:٢٠١٩:٢٠:٢٢٢٣:٥٧:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٢:٠٧١٢:٣٧:٤٧١٩:٠٣:٥٣١٩:٢٠:٥٧٢٣:٥٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١١:٠٦١٢:٣٧:٣٣١٩:٠٤:٢٦١٩:٢١:٣٢٢٣:٥٧:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٠:٠٦١٢:٣٧:٢٠١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٠٨٢٣:٥٦:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٩:٠٦١٢:٣٧:٠٧١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٢:٤٣٢٣:٥٦:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٨:٠٧١٢:٣٦:٥٤١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٣:١٩٢٣:٥٦:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٧:٠٨١٢:٣٦:٤٢١٩:٠٦:٤١١٩:٢٣:٥٤٢٣:٥٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٦:١١١٢:٣٦:٣٠١٩:٠٧:١٥١٩:٢٤:٣٠٢٣:٥٥:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٥:١٤١٢:٣٦:١٩١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:٠٦٢٣:٥٥:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٤:١٧١٢:٣٦:٠٨١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٥:٤٢٢٣:٥٥:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٣:٢٢١٢:٣٥:٥٧١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٦:١٩٢٣:٥٤:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٢:٢٧١٢:٣٥:٤٧١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٦:٥٥٢٣:٥٤:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٥:٣٨١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:٣٢٢٣:٥٤:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٠:٤١١٢:٣٥:٢٩١٩:١٠:٤١١٩:٢٨:٠٨٢٣:٥٣:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٩:٤٩١٢:٣٥:٢٠١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٤٥٢٣:٥٣:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٥:١٢١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٣:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٨:٠٨١٢:٣٥:٠٥١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:٠٠٢٣:٥٣:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٧:١٩١٢:٣٤:٥٨١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:٣٧٢٣:٥٣:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥٦:٣١١٢:٣٤:٥٢١٩:١٣:٣٦١٩:٣١:١٤٢٣:٥٢:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٥:٤٤١٢:٣٤:٤٦١٩:١٤:١١١٩:٣١:٥٢٢٣:٥٢:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٤:٥٨١٢:٣٤:٤١١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:٣٠٢٣:٥٢:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٤:١٣١٢:٣٤:٣٦١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٠٨٢٣:٥٢:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٣:٢٩١٢:٣٤:٣٢١٩:١٥:٥٨١٩:٣٣:٤٥٢٣:٥٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٢:٤٦١٢:٣٤:٢٩١٩:١٦:٣٤١٩:٣٤:٢٣٢٣:٥١:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٤:٢٦١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:٠١٢٣:٥١:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥١:٢٤١٢:٣٤:٢٤١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:٣٩٢٣:٥١:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٤:٢٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:١٧٢٣:٥١:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٤:٢١١٩:١٨:٥٦١٩:٣٦:٥٥٢٣:٥١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسلام آباد جیرفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسلام آباد جیرفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسلام آباد جیرفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آباد جیرفت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر اسلام آباد جیرفت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسلام آباد جیرفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام آباد جیرفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر اسلام آباد جیرفت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسلام آباد جیرفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر اسلام آباد جیرفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر اسلام آباد جیرفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسلام آباد جیرفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسلام آباد جیرفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر اسلام آباد جیرفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام آباد جیرفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسلام آباد جیرفت

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر اسلام آباد جیرفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسلام آباد جیرفت شهر اسلام آباد جیرفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسلام آباد جیرفت شهر اسلام آباد جیرفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اسلام آباد جیرفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسلام آباد جیرفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسلام آباد جیرفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسلام آباد جیرفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسلام آباد جیرفت

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٢:١٢١٢:٣٩:٥٢١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥٤:٠٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٢:٢٥١٢:٤٠:٠٥١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:٣٨٢٣:٥٤:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٢:٤٠١٢:٤٠:١٨١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٤٨٢٣:٥٤:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٩٠٥:٤٢:٥٦١٢:٤٠:٣١١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٥٧٢٣:٥٤:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٨٠٥:٤٣:١٣١٢:٤٠:٤٤١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:٠٥٢٣:٥٥:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٣:٣١١٢:٤٠:٥٧١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:١٢٢٣:٥٥:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٣:٤٩١٢:٤١:٠٩١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٥:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٤:٠٩١٢:٤١:٢٢١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٢٠٢٣:٥٥:٤٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤١:٣٤١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:٢٣٢٣:٥٦:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٤:٥١١٢:٤١:٤٥١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥٦:١٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٥:١٣١٢:٤١:٥٧١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٢٣٢٣:٥٦:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٥:٣٥١٢:٤٢:٠٨١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:٢٢٢٣:٥٦:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٥:٥٩١٢:٤٢:١٩١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:١٨٢٣:٥٧:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٦:٢٣١٢:٤٢:٣٠١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:١٤٢٣:٥٧:١٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٦:٤٨١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٠٧٢٣:٥٧:٢٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٢:٥٠١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٧:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٧:٤٠١٢:٤٢:٥٩١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٥١٢٣:٥٧:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٨:٠٧١٢:٤٣:٠٩١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٤١٢٣:٥٨:١٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٨:٣٤١٢:٤٣:١٧١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٢٩٢٣:٥٨:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤٣:٢٦١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٨:٣٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٦:٠١٢٣:٥٨:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٩:٥٩١٢:٤٣:٤١١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٩:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٠:٢٩١٢:٤٣:٤٨١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٥:٢٧٢٣:٥٩:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٠:٥٩١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٠٨٢٣:٥٩:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥١:٢٩١٢:٤٤:٠١١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٤٨٢٣:٥٩:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٤:٠٧١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٢٦٢٣:٥٩:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٢:٣٠١٢:٤٤:١٢١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٠:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٣:٠٢١٢:٤٤:١٦١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٣٩٠٠:٠٠:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٣:٣٣١٢:٤٤:٢٠١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:١٣٠٠:٠٠:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٤:٠٥١٢:٤٤:٢٤١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠٠:٣٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٤:٣٧١٢:٤٤:٢٧١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٠:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسلام آباد جیرفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسلام آباد جیرفت شهر اسلام آباد جیرفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسلام آباد جیرفت شهر اسلام آباد جیرفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسلام آباد جیرفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسلام آباد جیرفت

سلام‌آباد (جیرفت)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جیرفت در استان کرمان ایران است. این روستا در دهستان اسلام‌آباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۵۷ نفر (۵۳خانوار) بوده‌است.

شهر اسلام آباد جیرفت در ویکیپدیا

شهر اسلام آباد جیرفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسلام آباد جیرفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسلام آباد جیرفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسلام آباد جیرفت بر روی نقشه

شهر اسلام آباد جیرفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسلام آباد جیرفت
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر اسلام آباد جیرفت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر اسلام آباد جیرفت + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر اسلام آباد جیرفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسلام آباد جیرفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اسلام آباد جیرفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آباد جیرفت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اسلام آباد جیرفت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسلام آباد جیرفت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسلام آباد جیرفت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آباد جیرفت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسلام آباد جیرفت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسلام آباد جیرفت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام آباد جیرفت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسلام آباد جیرفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو