جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز اسلام آبادسفلی

اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٠٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:١٢

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای اسلام آبادسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای اسلام آبادسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آبادسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسلام آبادسفلی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آبادسفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسلام آبادسفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسلام آبادسفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آبادسفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥١:٥٣١٣:٢٠:٥٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٣٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٠:٤٠١٣:٢٠:٣٨١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:١٠٠٠:٣٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٢٨١٣:٢٠:٢٣١٩:٥١:٥١٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٣٧:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٨:١٦١٣:٢٠:١٠١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٠:٤٢٠٠:٣٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٧:٠٤١٣:١٩:٥٦١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٢٩٠٠:٣٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:٥٤١٣:١٩:٤٣١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:١٥٠٠:٣٦:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٤:٤٤١٣:١٩:٣٠١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٠٢٠٠:٣٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٩:١٨١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٣:٤٩٠٠:٣٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٢:٢٧١٣:١٩:٠٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٣٦٠٠:٣٥:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:١٧٠٦:٤١:١٩١٣:١٨:٥٥١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٢٣٠٠:٣٤:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٠:١٢١٣:١٨:٤٤١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:١٠٠٠:٣٤:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٩:٠٧١٣:١٨:٣٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٦:٥٧٠٠:٣٤:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:١١٠٦:٣٨:٠٢١٣:١٨:٢٤١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٤٤٠٠:٣٤:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٨:١٤٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٣١٠٠:٣٣:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:٥٥١٣:١٨:٠٥٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:١٩٠٠:٣٣:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٤:٥٣١٣:١٧:٥٧٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٣٣:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٧:٤٩٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٣٢:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:٥٢١٣:١٧:٤١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٢:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣١:٥٣١٣:١٧:٣٤٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٣٢:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٧:٢٨٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:١٧٠٠:٣٢:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٧:٢٢٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٣١:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٧:١٧٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٣١:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٧:١٣٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣١:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٧:١٥١٣:١٧:٠٩٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٣١:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:١٥٠٠:٣١:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٣٠:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٦:٥٩٢٠:١٠:٢٩٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٣٠:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٣:٠٨١٣:١٦:٥٨٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣٠:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسلام آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسلام آبادسفلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای اسلام آبادسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسلام آبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای اسلام آبادسفلی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسلام آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای اسلام آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسلام آبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آبادسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای اسلام آبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آبادسفلی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای اسلام آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آبادسفلی روستای اسلام آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اسلام آبادسفلی روستای اسلام آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اسلام آبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آبادسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسلام آبادسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسلام آبادسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آبادسفلی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٧:٠٠١٣:٢٧:٠٦٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٦:٢١٠٠:٣٩:٣٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٧:٤٠١٣:٢٧:٠٨٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٥:٤١٠٠:٣٩:٤٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٨:٢٠١٣:٢٧:٠٩٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٥:٠١٠٠:٣٩:٥٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٩:٠٠١٣:٢٧:٠٩٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٤:١٨٠٠:٤٠:٠٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٩:٤١١٣:٢٧:٠٩٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٤٠:١٧
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٣٠:٢٢١٣:٢٧:٠٩٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٤٠:٢٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:٣١:٠٣١٣:٢٧:٠٧٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٤٠:٣٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٩٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:١٤٠٠:٤٠:٤٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٨٠٦:٣٢:٢٥١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢١:١٥٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٤٠:٤٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣٣:٠٧١٣:٢٧:٠٠٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٤٠:٥٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٣:٤٨١٣:٢٦:٥٦٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٤٠:٥٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢٦:٥١٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٤١:٠٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٥:١٢١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٤١:٠٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٥:٥٣١٣:٢٦:٤١٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٤١:١٠
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٦:٣٥١٣:٢٦:٣٥٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٤١:١٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٧:١٧١٣:٢٦:٢٨٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٠١٠٠:٤١:١٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٧:٥٩١٣:٢٦:٢٠٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٤١:١٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٨:٤٠١٣:٢٦:١٢٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٠١٠٠:٤١:١٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٩:٢٢١٣:٢٦:٠٤٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٤١:١٧
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٤٠:٠٤١٣:٢٥:٥٥٢٠:١١:١٦٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٤١:١٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٧٠٦:٤٠:٤٦١٣:٢٥:٤٥٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٤١:١٦
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٦٠٦:٤١:٢٨١٣:٢٥:٣٥٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٤١:١٤
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٢:٠٩١٣:٢٥:٢٤٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٤١:١١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٢:٥١١٣:٢٥:١٣٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٤١:٠٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٣:٣٢١٣:٢٥:٠١٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٤١:٠٥
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٤:١٤١٣:٢٤:٤٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:١٨٠٠:٤١:٠١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٤:٥٥١٣:٢٤:٣٦٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٤٠:٥٦
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٥:٣٧١٣:٢٤:٢٣٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٤٠:٥١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٦:١٨١٣:٢٤:٠٩٢٠:٠١:٢٩٢٠:١٩:٤٧٠٠:٤٠:٤٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٦:٥٩١٣:٢٣:٥٥٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٣٥٠٠:٤٠:٣٨
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٧:٤٠١٣:٢٣:٤٠١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:٤٠:٣١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسلام آبادسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آبادسفلی روستای اسلام آبادسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسلام آبادسفلی روستای اسلام آبادسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسلام آبادسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسلام آبادسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسلام آبادسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسلام آبادسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسلام آبادسفلی

روستای اسلام آبادسفلی بر روی نقشه

روستای اسلام آبادسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسلام آبادسفلی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای اسلام آبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای اسلام آبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای اسلام آبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسلام آبادسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اسلام آبادسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسلام آبادسفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسلام آبادسفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسلام آبادسفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسلام آبادسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اسلام آبادسفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا اسلام آبادسفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسلام آبادسفلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسلام آبادسفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسلام آبادسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو