جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسفرورین

تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز اسفرورین


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٢٣
اذان ظهر: ١٣:٠٥:١٨
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠٦

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسفرورین (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر اسفرورین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسفرورین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسفرورین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

اُرد بزرگ
آن كه پندپذیر نیست، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسفرورین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسفرورین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسفرورین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسفرورین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسفرورین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسفرورین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٢:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١١٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢١:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢١:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٩:٣١١٣:٠٨:١٤١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢١:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٧:٢١١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٠:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:١٨١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٠:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٥:١٦١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٤:١٥١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٢٢٠٠:١٩:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٣:١٥١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٩:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٢:١٧١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٩:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:١١:١٩١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٩:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٥٦٠٠:١٨:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٤٨٠٠:١٨:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٨:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٨:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٨:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:١٨٠٠:١٧:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٣٠:٠٩٠٠:١٧:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:٠١٠٠:١٧:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٧:٢٧٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٥١٠٠:١٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٧:٢٩٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٤٢٠٠:١٧:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٧:٣٢٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٣٢٠٠:١٧:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٠٠٦:٠١:٤١١٣:٠٧:٣٦٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٤:٢١٠٠:١٧:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠١:٠٢١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٥:١٠٠٠:١٦:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٢٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٧:٤٥٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٥٩٠٠:١٦:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٤٦٠٠:١٦:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٣٣٠٠:١٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفرورین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفرورین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفرورین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسفرورین

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسفرورین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسفرورین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفرورین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسفرورین

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسفرورین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسفرورین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسفرورین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسفرورین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفرورین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسفرورین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسفرورین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفرورین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسفرورین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٣:٤٦١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٨:٥٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٦:١١١٣:١٣:٣٠١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٢٨:٤٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٣:١٤١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٨:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٢:٥٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٨:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٨:٣١١٣:١٢:٤٠١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٨:٢٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٩:١٨١٣:١٢:٢٣١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٨:١٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٢:٠٥١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٨:٠٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤٠:٥١١٣:١١:٤٧١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٢٧:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤١:٣٧١٣:١١:٢٩١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٧:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٢:٢٤١٣:١١:١٠١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٧:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٣:١٠١٣:١٠:٥١١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٧:١٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٣:٥٦١٣:١٠:٣٢١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٥٩٠٠:٢٧:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٤:٤٢١٣:١٠:١٢١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٣٢٠٠:٢٦:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٥:٢٨١٣:٠٩:٥٢١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٠٥٠٠:٢٦:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٦:١٤١٣:٠٩:٣٢١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٦:٢٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٧:٠٠١٣:٠٩:١٢١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٠٩٠٠:٢٦:٠٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٧:٤٦١٣:٠٨:٥١١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٤٠٠٠:٢٥:٥٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٨:٣١١٣:٠٨:٣٠١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:١٢٠٠:٢٥:٣٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٩:١٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٤٣٠٠:٢٥:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٥٠:٠٣١٣:٠٧:٤٨١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:١٤٠٠:٢٥:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥٠:٤٩١٣:٠٧:٢٧١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٤٥٠٠:٢٤:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥١:٣٤١٣:٠٧:٠٦١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:١٥٠٠:٢٤:٣٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٥٢:٢٠١٣:٠٦:٤٤١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٤٦٠٠:٢٤:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٣:٠٦١٣:٠٦:٢٣١٩:١٩:٠٥١٩:٣٧:١٦٠٠:٢٣:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٣:٥٢١٣:٠٦:٠١١٩:١٧:٣٦١٩:٣٥:٤٧٠٠:٢٣:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٤:٣٧١٣:٠٥:٤٠١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:١٧٠٠:٢٣:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٥:٢٣١٣:٠٥:١٨١٩:١٤:٣٩١٩:٣٢:٤٧٠٠:٢٣:٠٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٦:٠٩١٣:٠٤:٥٧١٩:١٣:١٠١٩:٣١:١٨٠٠:٢٢:٤٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٦:٥٦١٣:٠٤:٣٥١٩:١١:٤١١٩:٢٩:٤٨٠٠:٢٢:٣٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٧:٤٢١٣:٠٤:١٤١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:١٩٢٣:٥٢:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٨:٢٨١٢:٠٣:٥٣١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٦:٥٠٢٣:٢١:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسفرورین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسفرورین شهر اسفرورین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسفرورین شهر اسفرورین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسفرورین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفرورین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسفرورین

اسفرورین نام شهری در مرکز بخش اسفرورین در شهرستان تاکستان، استان قزوین، کشورایران است

شهر اسفرورین در ویکیپدیا

شهر اسفرورین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسفرورین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسفرورین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسفرورین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسفرورین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسفرورین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسفرورین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسفرورین + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اسفرورین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسفرورین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسفرورین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسفرورین رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اسفرورین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسفرورین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسفرورین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسفرورین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسفرورین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسفرورین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسفرورین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اسفرورین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسفرورین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو