جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسفراین

اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز اسفراین

اذان صبح: ٠٤:٠٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٢٣
اذان ظهر: ١١:٣١:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٩:٠٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسفراین (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر اسفراین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اسفراین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسفراین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
به راستى هر كه عبادت را به خاطر عبادت طلب كند خود را تزكیه نموده است. هر گاه مستحبّات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسفراین

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسفراین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسفراین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسفراین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسفراین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسفراین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٥:٤٧١٢:٣٩:٥٩١٩:١٤:٤٨١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٤:٢٦١٢:٣٩:٤٥١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٤٥٢٣:٥٣:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٣:٠٤١٢:٣٩:٣١١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٤٠٢٣:٥٣:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠١:٤٤١٢:٣٩:١٨١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٣٦٢٣:٥٣:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٠:٢٤١٢:٣٩:٠٥١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:٣٣٢٣:٥٢:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٩:٠٥١٢:٣٨:٥٢١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٢:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٧:٤٧١٢:٣٨:٤٠١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٢٥٢٣:٥٢:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٨:٢٨١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:٢١٢٣:٥١:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٨:١٦١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:١٨٢٣:٥١:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٢:١٤٢٣:٥١:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٣:١٠٢٣:٥٠:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٤:٠٧٢٣:٥٠:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٥٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٠:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٦:٠٠٢٣:٤٩:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٧:١٨١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٥٧٢٣:٤٩:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٣٨٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣٧:١٠١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٥٣٢٣:٤٩:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:٥٠٢٣:٤٨:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٤٦٢٣:٤٨:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:٤٣٢٣:٤٨:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٦:٤٤١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٣٩٢٣:٤٧:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:١٣٠٥:٤١:١٤١٢:٣٦:٣٩١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٢:٣٦٢٣:٤٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٤٠:١١١٢:٣٦:٣٤١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٧:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٢٣٠٥:٣٩:١٠١٢:٣٦:٣٠١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٤:٢٨٢٣:٤٧:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٨:١٠١٢:٣٦:٢٧١٩:٣٥:١٦١٩:٥٥:٢٥٢٣:٤٦:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٧:١٢١٢:٣٦:٢٤١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٢٠٢٣:٤٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:١٦٠٥:٣٦:١٤١٢:٣٦:٢٢١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٧:١٦٢٣:٤٦:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٥٦٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٦:٢٠١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٨:١٢٢٣:٤٦:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٣٤:٢٤١٢:٣٦:١٩١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٩:٠٧٢٣:٤٦:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٣٣:٣١١٢:٣٦:١٨١٩:٣٩:٣٦٢٠:٠٠:٠٢٢٣:٤٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسفراین

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اسفراین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسفراین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفراین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اسفراین

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسفراین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفراین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسفراین

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر اسفراین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفراین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسفراین

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسفراین شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسفراین شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اسفراین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفراین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسفراین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفراین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفراین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسفراین

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٢٧:٥٤١١:٣٢:٣٤١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٥:٠٠٢٢:٤٩:٥٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٢٨:٤٤١١:٣٢:١٣١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٣:٢٨٢٢:٤٩:٣٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٣٠٥:٢٩:٣٤١١:٣١:٥٢١٧:٣٣:٣٤١٧:٥١:٥٧٢٢:٤٩:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٠:٢٣١١:٣١:٣١١٧:٣٢:٠٣١٧:٥٠:٢٥٢٢:٤٩:٠٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣١:١٣١١:٣١:١٠١٧:٣٠:٣٢١٧:٤٨:٥٤٢٢:٤٨:٤٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٣٢:٠٤١١:٣٠:٥٠١٧:٢٩:٠١١٧:٤٧:٢٣٢٢:٤٨:٢٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٣٢:٥٤١١:٣٠:٣٠١٧:٢٧:٣١١٧:٤٥:٥٣٢٢:٤٨:٠٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٣٣:٤٤١١:٣٠:١٠١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٤:٢٣٢٢:٤٧:٤٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٤:٣٥١١:٢٩:٥٠١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٢:٥٣٢٢:٤٧:٣١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٣٥:٢٦١١:٢٩:٣١١٧:٢٣:٠٠١٧:٤١:٢٣٢٢:٤٧:١٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٦:١٧١١:٢٩:١١١٧:٢١:٣١١٧:٣٩:٥٤٢٢:٤٦:٥٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٣٧:٠٩١١:٢٨:٥٣١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٨:٢٦٢٢:٤٦:٣٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٣٨:٠٠١١:٢٨:٣٤١٧:١٨:٣٣١٧:٣٦:٥٨٢٢:٤٦:١٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٨:٥٢١١:٢٨:١٦١٧:١٧:٠٥١٧:٣٥:٣١٢٢:٤٦:٠١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٩:٤٥١١:٢٧:٥٨١٧:١٥:٣٨١٧:٣٤:٠٤٢٢:٤٥:٤٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٠:٣٧١١:٢٧:٤١١٧:١٤:١١١٧:٣٢:٣٧٢٢:٤٥:٢٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤١:٣٠١١:٢٧:٢٤١٧:١٢:٤٤١٧:٣١:١٢٢٢:٤٥:١٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٢:٢٣١١:٢٧:٠٧١٧:١١:١٨١٧:٢٩:٤٧٢٢:٤٤:٥٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٣:١٧١١:٢٦:٥١١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٨:٢٣٢٢:٤٤:٣٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٤:١١١١:٢٦:٣٦١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٦:٥٩٢٢:٤٤:٢٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٥:٠٥١١:٢٦:٢١١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٥:٣٦٢٢:٤٤:٠٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٤٥:٥٩١١:٢٦:٠٧١٧:٠٥:٤١١٧:٢٤:١٤٢٢:٤٣:٥٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٦:٥٤١١:٢٥:٥٣١٧:٠٤:١٩١٧:٢٢:٥٣٢٢:٤٣:٣٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٤٧:٥٠١١:٢٥:٣٩١٧:٠٢:٥٧١٧:٢١:٣٣٢٢:٤٣:٢٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٨:٤٥١١:٢٥:٢٧١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:١٣٢٢:٤٣:٠٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٩:٤١١١:٢٥:١٤١٧:٠٠:١٦١٧:١٨:٥٥٢٢:٤٢:٥٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٠:٣٨١١:٢٥:٠٣١٦:٥٨:٥٧١٧:١٧:٣٧٢٢:٤٢:٣٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥١:٣٤١١:٢٤:٥٢١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:٢٠٢٢:٤٢:٢٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٢:٣١١١:٢٤:٤٢١٦:٥٦:٢١١٧:١٥:٠٥٢٢:٤٢:١٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٣:٢٩١١:٢٤:٣٢١٦:٥٥:٠٤١٧:١٣:٥٠٢٢:٤٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسفراین شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسفراین شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسفراین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفراین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسفراین

اِسفَرایِن شهری است در شمال غربی استان خراسان شمالی. این شهر مرکز شهرستان اسفراین است. کردزبانان اصلی‌ترین ساکنین شهر اسفراین هستند. بر اساس سرشماری ۱۳۹۰ جمعیت اسفراین ۶۰٬۳۷۲ نفر می‌باشد

شهر اسفراین در ویکیپدیا

شهر اسفراین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسفراین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسفراین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسفراین بر روی نقشه

شهر اسفراین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسفراین
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اسفراین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر اسفراین + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اسفراین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسفراین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اسفراین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسفراین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اسفراین
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسفراین
افق شرعی امروز فردا اسفراین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسفراین
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اسفراین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اسفراین
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسفراین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسفراین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو