جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسفراین

اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز اسفراین


اذان صبح: ٠٣:٣١:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:١٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٤٤:١٦

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسفراین (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر اسفراین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اسفراین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسفراین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
از مشورت با زنان بپرهیز، زیرا رأی و نظر آنان سست و تصمیم‌شان بی‌اساس است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسفراین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسفراین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسفراین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسفراین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسفراین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسفراین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٧:١٠١٢:٤٠:١٤١٩:١٣:٥٤١٩:٣٢:٥٣٢٣:٥٤:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٥:٤٧١٢:٣٩:٥٩١٩:١٤:٤٨١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥٤:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٤:٢٦١٢:٣٩:٤٥١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:٤٥٢٣:٥٣:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٣:٠٤١٢:٣٩:٣١١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٤٠٢٣:٥٣:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠١:٤٤١٢:٣٩:١٨١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٣٦٢٣:٥٣:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٠:٢٤١٢:٣٩:٠٥١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:٣٣٢٣:٥٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٩:٠٥١٢:٣٨:٥٢١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٢:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٧:٤٧١٢:٣٨:٤٠١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٢٥٢٣:٥٢:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٨:٢٨١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:٢١٢٣:٥١:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٨:١٦١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:١٨٢٣:٥١:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٢:١٤٢٣:٥١:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٣:١٠٢٣:٥٠:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٤:٠٧٢٣:٥٠:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٥٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٠:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٦:٠٠٢٣:٤٩:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٧:١٨١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٥٧٢٣:٤٩:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٣٨٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣٧:١٠١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٥٣٢٣:٤٩:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:٥٠٢٣:٤٨:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٦:٥٦١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٤٦٢٣:٤٨:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:٤٣٢٣:٤٨:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٦:٤٤١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٣٩٢٣:٤٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:١٣٠٥:٤١:١٤١٢:٣٦:٣٩١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٢:٣٦٢٣:٤٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٤٠:١١١٢:٣٦:٣٤١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٧:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:٢٣٠٥:٣٩:١٠١٢:٣٦:٣٠١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٤:٢٨٢٣:٤٧:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٨:١٠١٢:٣٦:٢٧١٩:٣٥:١٦١٩:٥٥:٢٥٢٣:٤٦:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٧:١٢١٢:٣٦:٢٤١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٢٠٢٣:٤٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:١٦٠٥:٣٦:١٤١٢:٣٦:٢٢١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٧:١٦٢٣:٤٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٥٦٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٦:٢٠١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٨:١٢٢٣:٤٦:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٣٤:٢٤١٢:٣٦:١٩١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٩:٠٧٢٣:٤٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسفراین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اسفراین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسفراین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفراین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اسفراین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسفراین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفراین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسفراین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفراین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفراین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسفراین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٤٠٥:٢٧:١١١٢:٣٦:٣٥١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٧:١٧٢٣:٤٤:٣٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٣٠٥:٢٦:٣٢١٢:٣٦:٤٠١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٨:٠٨٢٣:٤٤:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٣٠٥:٢٥:٥٥١٢:٣٦:٤٥١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٤٤:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٥٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٦:٥٠١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٩:٤٦٢٣:٤٤:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٩٠٥:٢٤:٤٦١٢:٣٦:٥٧١٩:٤٩:٣١٢٠:١٠:٣٥٢٣:٤٤:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٥٠٥:٢٤:١٤١٢:٣٧:٠٣١٩:٥٠:١٥٢٠:١١:٢٢٢٣:٤٤:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٣٠٥:٢٣:٤٣١٢:٣٧:١٠١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٢:٠٩٢٣:٤٤:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٤٠٥:٢٣:١٥١٢:٣٧:١٨١٩:٥١:٤٢٢٠:١٢:٥٤٢٣:٤٤:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٦٠٥:٢٢:٤٨١٢:٣٧:٢٦١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٣:٣٩٢٣:٤٤:٠٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤١٠٥:٢٢:٢٢١٢:٣٧:٣٤١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤٤:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٨٠٥:٢١:٥٩١٢:٣٧:٤٣١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٥:٠٦٢٣:٤٤:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٨٠٥:٢١:٣٧١٢:٣٧:٥٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٥:٤٧٢٣:٤٤:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٠٠٥:٢١:١٧١٢:٣٨:٠١١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٦:٢٨٢٣:٤٤:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٤٠٥:٢٠:٥٨١٢:٣٨:١١١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٧:٠٧٢٣:٤٤:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣١٠٥:٢٠:٤٢١٢:٣٨:٢١١٩:٥٦:١٧٢٠:١٧:٤٥٢٣:٤٤:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٠٠٥:٢٠:٢٧١٢:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٨:٢٢٢٣:٤٤:١٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٢٠٥:٢٠:١٤١٢:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٨:٥٨٢٣:٤٤:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٦٠٥:٢٠:٠٢١٢:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٩:٣٢٢٣:٤٤:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٣٠٥:١٩:٥٣١٢:٣٩:٠٥١٩:٥٨:٣٠٢٠:٢٠:٠٦٢٣:٤٤:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٣٠٥:١٩:٤٥١٢:٣٩:١٧١٩:٥٩:٠٠٢٠:٢٠:٣٧٢٣:٤٤:٣٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٥٠٥:١٩:٣٩١٢:٣٩:٢٩١٩:٥٩:٢٩٢٠:٢١:٠٨٢٣:٤٤:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٠٠٥:١٩:٣٥١٢:٣٩:٤١١٩:٥٩:٥٦٢٠:٢١:٣٦٢٣:٤٤:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٨٠٥:١٩:٣٢١٢:٣٩:٥٣٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٢:٠٤٢٣:٤٤:٥٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٨٠٥:١٩:٣١١٢:٤٠:٠٦٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٢:٣٠٢٣:٤٥:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢١٠٥:١٩:٣٢١٢:٤٠:١٨٢٠:٠١:١١٢٠:٢٢:٥٤٢٣:٤٥:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٧٠٥:١٩:٣٥١٢:٤٠:٣١٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٣:١٧٢٣:٤٥:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٥٠٥:١٩:٣٩١٢:٤٠:٤٤٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٣:٣٨٢٣:٤٥:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٧٠٥:١٩:٤٥١٢:٤٠:٥٧٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٣:٥٨٢٣:٤٥:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٠٠٥:١٩:٥٣١٢:٤١:١٠٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٤:١٦٢٣:٤٥:٥٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٧٠٥:٢٠:٠٢١٢:٤١:٢٤٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٤:٣٢٢٣:٤٦:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٦٠٥:٢٠:١٣١٢:٤١:٣٧٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٤:٤٦٢٣:٤٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسفراین شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اسفراین شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسفراین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفراین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسفراین

اِسفَرایِن شهری است در شمال غربی استان خراسان شمالی. این شهر مرکز شهرستان اسفراین است. کردزبانان اصلی‌ترین ساکنین شهر اسفراین هستند. بر اساس سرشماری ۱۳۹۰ جمعیت اسفراین ۶۰٬۳۷۲ نفر می‌باشد

شهر اسفراین در ویکیپدیا

شهر اسفراین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسفراین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسفراین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسفراین بر روی نقشه

شهر اسفراین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسفراین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اسفراین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اسفراین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسفراین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسفراین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اسفراین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسفراین دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اسفراین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسفراین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسفراین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسفراین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسفراین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسفراین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو