جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسفراین

اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز اسفراین


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٣١
غروب آفتاب: ١٨:٤٠:٤٩
اذان مغرب: ١٨:٥٩:١٣
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٤٦

جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
٢٠ محرم ١٤٤١ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسفراین (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ شهریور ٩٨ شهر اسفراین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسفراین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسفراین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
كار نیك در آن شب از كار در هزار ماه كه در آنها شب قدر نباشد بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسفراین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسفراین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسفراین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسفراین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسفراین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسفراین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥١:١٢١٢:٣٧:٤٣١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٥:١٨٢٣:٥٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:١٥٢٣:٤٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٧:٣٨١٢:٣٧:١٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:١٢٢٣:٤٩:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:١٧٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٧:١٠١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٨:٠٨٢٣:٤٩:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٩:١٨١٩:٤٩:٠٥٢٣:٤٨:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٠:١٢١٩:٥٠:٠٢٢٣:٤٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٦:٤٩١٩:٣١:٠٥١٩:٥٠:٥٨٢٣:٤٨:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤٢:٠٣١٢:٣٦:٤٤١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٥٥٢٣:٤٧:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٤١:٠٠١٢:٣٦:٣٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٧:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣٩:٥٧١٢:٣٦:٣٤١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٣:٤٧٢٣:٤٧:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣٨:٥٦١٢:٣٦:٣٠١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٤٣٢٣:٤٧:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٣٧:٥٧١٢:٣٦:٢٧١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٥:٣٩٢٣:٤٦:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٦:٥٨١٢:٣٦:٢٤١٩:٣٦:٢١١٩:٥٦:٣٤٢٣:٤٦:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٦:٢٢١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:٣٠٢٣:٤٦:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٥:٠٦١٢:٣٦:٢٠١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:٢٥٢٣:٤٦:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٤:١١١٢:٣٦:١٩١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٩:٢٠٢٣:٤٥:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٣٣:١٩١٢:٣٦:١٨١٩:٣٩:٤٨٢٠:٠٠:١٥٢٣:٤٥:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٤٧٠٥:٣٢:٢٧١٢:٣٦:١٨١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠١:٠٩٢٣:٤٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٦:١٩١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٤٥:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٣٠:٤٩١٢:٣٦:٢٠١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٤٥:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:١٠٠٥:٣٠:٠٢١٢:٣٦:٢٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٤٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٠١٠٥:٢٩:١٧١٢:٣٦:٢٥١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٤:٤٢٢٣:٤٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٢٨:٣٤١٢:٣٦:٢٨١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٤٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٢٧:٥٢١٢:٣٦:٣١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٦:٢٦٢٣:٤٤:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٤٤٠٥:٢٧:١١١٢:٣٦:٣٥١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٧:١٧٢٣:٤٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٤٣٠٥:٢٦:٣٢١٢:٣٦:٤٠١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٨:٠٨٢٣:٤٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٤٣٠٥:٢٥:٥٥١٢:٣٦:٤٥١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٤٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:٤٥٠٥:٢٥:٢٠١٢:٣٦:٥٠١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٩:٤٦٢٣:٤٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسفراین

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسفراین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسفراین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفراین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسفراین

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسفراین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفراین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسفراین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسفراین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفراین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسفراین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٢:٤٦١٢:٤٢:٤٢١٩:٢٢:٠٠١٩:٤١:١٠٢٣:٥٧:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٣:٣٦١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٩:٤٦٢٣:٥٦:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤٢:٠٩١٩:١٩:١٧١٩:٣٨:٢١٢٣:٥٦:٤٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٥:١٥١٢:٤١:٥٣١٩:١٧:٥٤١٩:٣٦:٥٦٢٣:٥٦:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٦:٠٥١٢:٤١:٣٦١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٣٠٢٣:٥٦:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٦:٥٤١٢:٤١:١٩١٩:١٥:٠٧١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٦:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٧:٤٣١٢:٤١:٠١١٩:١٣:٤٢١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٦:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٠:٤٣١٩:١٢:١٦١٩:٣١:٠٩٢٣:٥٦:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤٠:٢٤١٩:١٠:٥٠١٩:٢٩:٤١٢٣:٥٥:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٠:١١١٢:٤٠:٠٦١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٨:١٢٢٣:٥٥:٣٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٣٠٦:١١:٠٠١٢:٣٩:٤٧١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:٤٣٢٣:٥٥:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١١:٤٩١٢:٣٩:٢٧١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٥:١٣٢٣:٥٥:١٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٢:٣٨١٢:٣٩:٠٨١٩:٠٥:٠١١٩:٢٣:٤٤٢٣:٥٥:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٣:٢٦١٢:٣٨:٤٨١٩:٠٣:٣٢١٩:٢٢:١٣٢٣:٥٤:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٤:١٥١٢:٣٨:٢٨١٩:٠٢:٠٣١٩:٢٠:٤٣٢٣:٥٤:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٠٤١٢:٣٨:٠٧١٩:٠٠:٣٤١٩:١٩:١٢٢٣:٥٤:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٥:٥٣١٢:٣٧:٤٧١٨:٥٩:٠٤١٩:١٧:٤٠٢٣:٥٤:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٦:٤١١٢:٣٧:٢٦١٨:٥٧:٣٤١٩:١٦:٠٩٢٣:٥٣:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٧:٣٠١٢:٣٧:٠٥١٨:٥٦:٠٤١٩:١٤:٣٧٢٣:٥٣:٣٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٨:١٨١٢:٣٦:٤٤١٨:٥٤:٣٣١٩:١٣:٠٥٢٣:٥٣:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٩:٠٧١٢:٣٦:٢٣١٨:٥٣:٠٢١٩:١١:٣٣٢٣:٥٣:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٩:٥٥١٢:٣٦:٠١١٨:٥١:٣١١٩:١٠:٠٠٢٣:٥٢:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٠:٤٤١٢:٣٥:٤٠١٨:٤٩:٥٩١٩:٠٨:٢٨٢٣:٥٢:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢١:٣٣١٢:٣٥:١٨١٨:٤٨:٢٨١٩:٠٦:٥٦٢٣:٥٢:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٢:٢١١٢:٣٤:٥٧١٨:٤٦:٥٦١٩:٠٥:٢٣٢٣:٥١:٥٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٣:١٠١٢:٣٤:٣٥١٨:٤٥:٢٥١٩:٠٣:٥١٢٣:٥١:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٣:٥٩١٢:٣٤:١٤١٨:٤٣:٥٣١٩:٠٢:١٨٢٣:٥١:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٤:٤٨١٢:٣٣:٥٢١٨:٤٢:٢١١٩:٠٠:٤٦٢٣:٥١:٠٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٥:٣٧١٢:٣٣:٣١١٨:٤٠:٤٩١٨:٥٩:١٣٢٣:٥٠:٤٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٦:٢٦١٢:٣٣:١٠١٨:٣٩:١٨١٨:٥٧:٤١٢٣:٢٠:٢٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٩٠٥:٢٧:١٥١١:٣٢:٤٨١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٦:٠٩٢٢:٥٠:١٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسفراین شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسفراین شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسفراین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفراین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسفراین

اِسفَرایِن شهری است در شمال غربی استان خراسان شمالی. این شهر مرکز شهرستان اسفراین است. کردزبانان اصلی‌ترین ساکنین شهر اسفراین هستند. بر اساس سرشماری ۱۳۹۰ جمعیت اسفراین ۶۰٬۳۷۲ نفر می‌باشد

شهر اسفراین در ویکیپدیا

شهر اسفراین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسفراین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسفراین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسفراین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسفراین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسفراین + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اسفراین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسفراین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسفراین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسفراین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسفراین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسفراین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسفراین
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اسفراین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسفراین
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسفراین
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسفراین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو