جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسفراین

اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز اسفراین


اذان صبح: ٠٣:٥٣:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٢١
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٠٥

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسفراین (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر اسفراین)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر اسفراین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسفراین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ساموئل جانسون
ذهن خود را از ناتوانی ها خالی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسفراین

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسفراین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسفراین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسفراین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسفراین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسفراین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٢:٢٦١٢:٣٧:٥٣١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٣:٢٥٢٣:٥٠:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥١:١٢١٢:٣٧:٤٣١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٥:١٨٢٣:٥٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:١٥٢٣:٤٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٧:٣٨١٢:٣٧:١٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:١٢٢٣:٤٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:١٧٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٧:١٠١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٨:٠٨٢٣:٤٩:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٩:١٨١٩:٤٩:٠٥٢٣:٤٨:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٠:١٢١٩:٥٠:٠٢٢٣:٤٨:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٦:٤٩١٩:٣١:٠٥١٩:٥٠:٥٨٢٣:٤٨:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤٢:٠٣١٢:٣٦:٤٤١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٥٥٢٣:٤٧:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٤١:٠٠١٢:٣٦:٣٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٧:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣٩:٥٧١٢:٣٦:٣٤١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٣:٤٧٢٣:٤٧:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣٨:٥٦١٢:٣٦:٣٠١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٤٣٢٣:٤٧:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٣٧:٥٧١٢:٣٦:٢٧١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٥:٣٩٢٣:٤٦:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٦:٥٨١٢:٣٦:٢٤١٩:٣٦:٢١١٩:٥٦:٣٤٢٣:٤٦:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٦:٢٢١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:٣٠٢٣:٤٦:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٥:٠٦١٢:٣٦:٢٠١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:٢٥٢٣:٤٦:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٤:١١١٢:٣٦:١٩١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٩:٢٠٢٣:٤٥:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٣٣:١٩١٢:٣٦:١٨١٩:٣٩:٤٨٢٠:٠٠:١٥٢٣:٤٥:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٤٧٠٥:٣٢:٢٧١٢:٣٦:١٨١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠١:٠٩٢٣:٤٥:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٦:١٩١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٤٥:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٣٠:٤٩١٢:٣٦:٢٠١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٤٥:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:١٠٠٥:٣٠:٠٢١٢:٣٦:٢٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٤٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٠١٠٥:٢٩:١٧١٢:٣٦:٢٥١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٤:٤٢٢٣:٤٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٢٨:٣٤١٢:٣٦:٢٨١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٤٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٢٧:٥٢١٢:٣٦:٣١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٦:٢٦٢٣:٤٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٤٤٠٥:٢٧:١١١٢:٣٦:٣٥١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٧:١٧٢٣:٤٤:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٤٣٠٥:٢٦:٣٢١٢:٣٦:٤٠١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٨:٠٨٢٣:٤٤:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٤٣٠٥:٢٥:٥٥١٢:٣٦:٤٥١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٤٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسفراین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر اسفراین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسفراین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفراین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر اسفراین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسفراین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفراین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسفراین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسفراین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسفراین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسفراین

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٧:٢١١٢:٤٦:٢٧١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٥:٥٢٢٣:٥٥:٠٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٣٨:٠٧١٢:٤٦:٢٨١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٥:٠٥٢٣:٥٥:١٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٣٠٥:٣٨:٥٤١٢:٤٦:٢٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٤:١٧٢٣:٥٥:٣٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٣٩:٤١١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٢:٥١٢٠:١٣:٢٧٢٣:٥٥:٤٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٤٠:٢٨١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٢:٣٥٢٣:٥٥:٥٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٤١:١٦١٢:٤٦:٢٩١٩:٥١:١٣٢٠:١١:٤٢٢٣:٥٦:٠٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٤٢:٠٤١٢:٤٦:٢٧١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:٤٨٢٣:٥٦:١٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٠٠٥:٤٢:٥٢١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٩:٥٢٢٣:٥٦:٢٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٤٣:٤١١٢:٤٦:٢٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:٥٤٢٣:٥٦:٣٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٤٤:٣٠١٢:٤٦:٢٠١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٧:٥٥٢٣:٥٦:٤٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٦:١٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٦:٥٤٢٣:٥٦:٥١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠١٠٥:٤٦:٠٩١٢:٤٦:١٢١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:٥٣٢٣:٥٦:٥٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٤٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٦:٠٧١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٤:٤٩٢٣:٥٧:٠٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٧:٤٨١٢:٤٦:٠١١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٥٧:١١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٨:٣٨١٢:٤٥:٥٥١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٣٩٢٣:٥٧:١٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٩:٢٨١٢:٤٥:٤٨١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٣٢٢٣:٥٧:٢١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥٠:١٨١٢:٤٥:٤٠١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠٠:٢٣٢٣:٥٧:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥١:٠٨١٢:٤٥:٣٢١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٩:١٤٢٣:٥٧:٢٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥١:٥٨١٢:٤٥:٢٤١٩:٣٨:١٦١٩:٥٨:٠٣٢٣:٥٧:٣٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٥:١٤١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٦:٥١٢٣:٥٧:٣٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥٣:٣٨١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٣٨٢٣:٥٧:٣٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٧:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٣:٠٨٢٣:٥٧:٣٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٤:٣٢١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٥٢٢٣:٥٧:٣٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٤:٢٠١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥٧:٣٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٤:٠٧١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:١٧٢٣:٥٧:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٣:٥٤١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٥٨٢٣:٥٧:٢٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٩:٢٧١٢:٤٣:٤٠١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:٣٨٢٣:٥٧:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٠:١٧١٢:٤٣:٢٦١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:١٧٢٣:٥٧:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠١:٠٧١٢:٤٣:١٢١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٥٥٢٣:٥٧:١٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٢:٥٧١٩:٢٣:٢١١٩:٤٢:٣٣٢٣:٥٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسفراین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسفراین شهر اسفراین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اسفراین شهر اسفراین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسفراین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسفراین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر اسفراین

اِسفَرایِن شهری است در شمال غربی استان خراسان شمالی. این شهر مرکز شهرستان اسفراین است. کردزبانان اصلی‌ترین ساکنین شهر اسفراین هستند. بر اساس سرشماری ۱۳۹۰ جمعیت اسفراین ۶۰٬۳۷۲ نفر می‌باشد

شهر اسفراین در ویکیپدیا

شهر اسفراین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسفراین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسفراین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسفراین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسفراین
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر اسفراین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر اسفراین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسفراین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسفراین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اسفراین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسفراین
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اسفراین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسفراین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسفراین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسفراین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسفراین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسفراین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسفراین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو