جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسفارات سفلی

جلگه ماژان | خوسف | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز اسفارات سفلی


اذان صبح: ٠٣:٤٧:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٢٤

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
١٥ شوال ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسفارات سفلی (شهرستان خوسف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ خرداد ٩٨ روستای اسفارات سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای اسفارات سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسفارات سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

درگذشت دکتر علی شریعتی (1356 هـ ش)

ژوبر
امید جزیی از خوشبختی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسفارات سفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسفارات سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسفارات سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسفارات سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسفارات سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسفارات سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣١:٣٣١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٥٣٢٣:٤٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥١:٥٦١٢:٣١:٢٣١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٣٩٢٣:٤٧:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣١:١٤١٩:١٢:٠٤١٩:٣٠:٢٥٢٣:٤٧:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤٩:٥٢١٢:٣١:٠٥١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:١٠٢٣:٤٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٠:٥٧١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٥٦٢٣:٤٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٧:٥٣١٢:٣٠:٤٩١٩:١٤:١٤١٩:٣٢:٤٢٢٣:٤٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٠:٤٢١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٢٩٢٣:٤٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٠:٣٥١٩:١٥:٤١١٩:٣٤:١٥٢٣:٤٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٠:٢٩١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٠١٢٣:٤٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٠:٢٤١٩:١٧:٠٨١٩:٣٥:٤٧٢٣:٤٥:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٠:١٩١٩:١٧:٥٢١٩:٣٦:٣٣٢٣:٤٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣٠:١٤١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:١٩٢٣:٤٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٠:١٠١٩:١٩:١٨١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٤:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٠:٠٧١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٥١٢٣:٤٤:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:١١٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٣٦٢٣:٤٤:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٩:٠١١٢:٣٠:٠١١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٢٢٢٣:٤٤:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٨:١٥١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:٠٨٢٣:٤٤:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٥٣٢٣:٤٣:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٣٨٢٣:٤٣:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٦:٠٢١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٤:١٨١٩:٤٣:٢٤٢٣:٤٣:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٥:٢١١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:٠٨٢٣:٤٣:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٥٩٠٥:٣٤:٤١١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:٥٣٢٣:٤٣:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٣:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٣٣:٢٥١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٣:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:١٥٠٥:٣٢:٥٠١٢:٣٠:٠٧١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٠٥٢٣:٤٣:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٣٢:١٥١٢:٣٠:١١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٤٩٢٣:٤٣:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣١:٤٢١٢:٣٠:١٥١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٣٢٢٣:٤٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣١:١١١٢:٣٠:٢٠١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:١٤٢٣:٤٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٣٠:٤١١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٩:٥٦٢٣:٤٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسفارات سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسفارات سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسفارات سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسفارات سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای اسفارات سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسفارات سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسفارات سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای اسفارات سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اسفارات سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسفارات سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسفارات سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسفارات سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسفارات سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسفارات سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسفارات سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسفارات سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسفارات سفلی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٣١:٣٥١٢:٣٠:١٦١٩:٢٩:١٨١٩:٤٨:٤٢٢٣:٤٢:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٣١:٠٤١٢:٣٠:٢١١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٢٤٢٣:٤٢:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤٢:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٤٠٥:٣٠:٠٦١٢:٣٠:٣١١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٤٧٢٣:٤٢:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٠:٣٧١٩:٣١:٥٥١٩:٥١:٢٨٢٣:٤٢:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤١٠٥:٢٩:١٤١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٢:٠٨٢٣:٤٢:٤٨
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٠:٥١١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:٤٨٢٣:٤٢:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٢٨:٢٨١٢:٣٠:٥٩١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٣:٢٧٢٣:٤٢:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٥٠٠٥:٢٨:٠٧١٢:٣١:٠٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٤:٠٥٢٣:٤٢:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:١٧٠٥:٢٧:٤٨١٢:٣١:١٥١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٤٢٢٣:٤٢:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٦٠٥:٢٧:٣٠١٢:٣١:٢٤١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:١٩٢٣:٤٢:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٧٠٥:٢٧:١٤١٢:٣١:٣٤١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٥:٥٥٢٣:٤٢:٥٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٥٠٠٥:٢٧:٠٠١٢:٣١:٤٣١٩:٣٦:٤١١٩:٥٦:٣٠٢٣:٤٣:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٥٠٥:٢٦:٤٧١٢:٣١:٥٤١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:٠٤٢٣:٤٣:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٢٦:٣٥١٢:٣٢:٠٤١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٧:٣٨٢٣:٤٣:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤١٠٥:٢٦:٢٥١٢:٣٢:١٥١٩:٣٨:١٦١٩:٥٨:١٠٢٣:٤٣:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢٢٠٥:٢٦:١٧١٢:٣٢:٢٦١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٨:٤١٢٣:٤٣:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٥٠٥:٢٦:١٠١٢:٣٢:٣٧١٩:٣٩:١٥١٩:٥٩:١١٢٣:٤٣:٣٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٢٦:٠٥١٢:٣٢:٤٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٩:٤١٢٣:٤٣:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٣٨٠٥:٢٦:٠١١٢:٣٣:٠١١٩:٤٠:٠٩٢٠:٠٠:٠٩٢٣:٤٣:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٢٥:٥٨١٢:٣٣:١٣١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٤٣:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٩٠٥:٢٥:٥٧١٢:٣٣:٢٥١٩:٤١:٠٠٢٠:٠١:٠١٢٣:٤٤:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٣٠٥:٢٥:٥٧١٢:٣٣:٣٧١٩:٤١:٢٣٢٠:٠١:٢٥٢٣:٤٤:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٣:٥٠١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:٤٩٢٣:٤٤:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٢٦:٠٣١٢:٣٤:٠٢١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:١١٢٣:٤٤:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٢٦:٠٧١٢:٣٤:١٥١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٢:٣١٢٣:٤٤:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢٦:١٣١٢:٣٤:٢٨١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٢:٥٠٢٣:٤٥:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٣٠٥:٢٦:٢١١٢:٣٤:٤١١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٣:٠٨٢٣:٤٥:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٠٠٥:٢٦:٣٠١٢:٣٤:٥٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٣:٢٥٢٣:٤٥:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٥:٠٧١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٤٥:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٣٩٠٥:٢٦:٥١١٢:٣٥:٢٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٤٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسفارات سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسفارات سفلی روستای اسفارات سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسفارات سفلی روستای اسفارات سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسفارات سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسفارات سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اسفارات سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسفارات سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسفارات سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسفارات سفلی

روستای اسفارات سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسفارات سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسفارات سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسفارات سفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای اسفارات سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای اسفارات سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسفارات سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسفارات سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسفارات سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اسفارات سفلی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اسفارات سفلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اسفارات سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسفارات سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسفارات سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسفارات سفلی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اسفارات سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسفارات سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسفارات سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو