جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسفاد

شاسکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز اسفاد

اذان صبح: ٠٣:٤٢:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٤:٠١

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسفاد (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای اسفاد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسفاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسفاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
هیچ جرعه‌ای نزد خدا محبوب‌تر از جرعه‌ی خشمی نیست كه بنده‌ای آن را فرو برده است. (و) هیچ بنده‌‌ای خشم خود را فرو نمی‌برد، مگر این كه خداوند، درونش را پر از ایمان می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسفاد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسفاد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسفاد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسفاد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسفاد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسفاد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠١:٠٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:٤٣٢٣:٤٧:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٩:٤٨١٢:٣٠:١٧١٩:٠١:٢٠١٩:١٩:٣٠٢٣:٤٦:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٨:٣٤١٢:٣٠:٠٣١٩:٠٢:٠٥١٩:٢٠:١٨٢٣:٤٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٧:٢١١٢:٢٩:٤٩١٩:٠٢:٥٠١٩:٢١:٠٥٢٣:٤٦:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٦:٠٨١٢:٢٩:٣٦١٩:٠٣:٣٦١٩:٢١:٥٣٢٣:٤٥:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٤:٥٦١٢:٢٩:٢٣١٩:٠٤:٢١١٩:٢٢:٤١٢٣:٤٥:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٣:٤٥١٢:٢٩:١٠١٩:٠٥:٠٧١٩:٢٣:٢٩٢٣:٤٥:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٢:٣٥١٢:٢٨:٥٨١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٤:١٧٢٣:٤٤:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥١:٢٦١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٥:٠٥٢٣:٤٤:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٠:١٧١٢:٢٨:٣٥١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٥٣٢٣:٤٤:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٩:٠٩١٢:٢٨:٢٤١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٤١٢٣:٤٣:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٨:٠٢١٢:٢٨:١٣١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:٣٠٢٣:٤٣:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٦:٥٦١٢:٢٨:٠٣١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:١٨٢٣:٤٣:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٥:٥١١٢:٢٧:٥٤١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٠٧٢٣:٤٣:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٤:٤٦١٢:٢٧:٤٥١٩:١١:١٤١٩:٢٩:٥٥٢٣:٤٢:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٣:٤٣١٢:٢٧:٣٦١٩:١٢:٠٠١٩:٣٠:٤٤٢٣:٤٢:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٢:٤١١٢:٢٧:٢٨١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:٣٣٢٣:٤٢:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٣٧٠٥:٤١:٤٠١٢:٢٧:٢١١٩:١٣:٣٢١٩:٣٢:٢١٢٣:٤١:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:١٨٠٥:٤٠:٤٠١٢:٢٧:١٤١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:١٠٢٣:٤١:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٠١٠٥:٣٩:٤١١٢:٢٧:٠٨١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٥٩٢٣:٤١:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٧:٠٢١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٤٨٢٣:٤١:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٦:٥٧١٩:١٦:٣٦١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:١٤٠٥:٣٦:٥١١٢:٢٦:٥٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٢٦٢٣:٤٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٦:٤٨١٩:١٨:٠٩١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٠:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٦:٤٥١٩:١٨:٥٤١٩:٣٨:٠٣٢٣:٤٠:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٤:١٢١٢:٢٦:٤٢١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٣٣:٢١١٢:٢٦:٤٠١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٤١٢٣:٣٩:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٣٢:٣٢١٢:٢٦:٣٨١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٢٩٢٣:٣٩:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:١٣٠٥:٣١:٤٤١٢:٢٦:٣٧١٩:٢١:٥٧١٩:٤١:١٧٢٣:٣٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسفاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسفاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسفاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسفاد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسفاد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسفاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسفاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسفاد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسفاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسفاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسفاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسفاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسفاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسفاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اسفاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسفاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسفاد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسفاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسفاد روستای اسفاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسفاد روستای اسفاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اسفاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسفاد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسفاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسفاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسفاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسفاد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٣٠٥:٢٠:١٢١٢:٣٢:٠٨١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٤:٣٤٢٣:٤١:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٧٠٥:٢٠:٢٦١٢:٣٢:٢١١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٤١:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٤٠٥:٢٠:٤١١٢:٣٢:٣٤١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٥٥٢٣:٤١:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٢٠٥:٢٠:٥٨١٢:٣٢:٤٧١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٥:٠٣٢٣:٤١:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٣٠٥:٢١:١٦١٢:٣٣:٠٠١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٥:٠٩٢٣:٤٢:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٦٠٥:٢١:٣٥١٢:٣٣:١٣١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٥:١٤٢٣:٤٢:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:١١٠٥:٢١:٥٥١٢:٣٣:٢٥١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٥:١٧٢٣:٤٢:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٧٠٥:٢٢:١٧١٢:٣٣:٣٧١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٥:١٩٢٣:٤٢:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٦٠٥:٢٢:٤٠١٢:٣٣:٤٩١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٥:١٨٢٣:٤٣:١٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٦٠٥:٢٣:٠٣١٢:٣٤:٠١١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٥:١٦٢٣:٤٣:٣٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٨٠٥:٢٣:٢٨١٢:٣٤:١٣١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٥:١٢٢٣:٤٣:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٢٠٥:٢٣:٥٤١٢:٣٤:٢٤١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٥:٠٧٢٣:٤٤:٠١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٨٠٥:٢٤:٢١١٢:٣٤:٣٥١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٥:٠٠٢٣:٤٤:١٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٢٤:٤٩١٢:٣٤:٤٥١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٤:٥١٢٣:٤٤:٣٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٤٠٥:٢٥:١٨١٢:٣٤:٥٦١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٤:٤٠٢٣:٤٤:٤٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٥:٤٧١٢:٣٥:٠٦١٩:٤٤:١١٢٠:٠٤:٢٨٢٣:٤٥:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٢٦:١٨١٢:٣٥:١٥١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٤:١٤٢٣:٤٥:٢٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤١٠٥:٢٦:٥٠١٢:٣٥:٢٤١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٣:٥٨٢٣:٤٥:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٢٧:٢٢١٢:٣٥:٣٣١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤٥:٥١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٢٠٥:٢٧:٥٥١٢:٣٥:٤٢١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٣:٢٢٢٣:٤٦:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٢٨:٢٩١٢:٣٥:٥٠١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٣:٠١٢٣:٤٦:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٢٩:٠٤١٢:٣٥:٥٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٢:٣٩٢٣:٤٦:٣٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٦:٠٤١٩:٤٢:١١٢٠:٠٢:١٥٢٣:٤٦:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٠٠٥:٣٠:١٦١٢:٣٦:١١١٩:٤١:٤٨٢٠:٠١:٤٩٢٣:٤٧:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٣٠:٥٢١٢:٣٦:١٧١٩:٤١:٢٣٢٠:٠١:٢١٢٣:٤٧:١٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٦٠٥:٣١:٣٠١٢:٣٦:٢٢١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٥٢٢٣:٤٧:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٢:٠٨١٢:٣٦:٢٨١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٤٧:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٣٢:٤٦١٢:٣٦:٣٢١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٩:٤٩٢٣:٤٨:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٣:٢٥١٢:٣٦:٣٦١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٩:١٥٢٣:٤٨:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٨٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣٦:٤٠١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:٤٠٢٣:٤٨:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٣٤:٤٤١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٨:١٩١٩:٥٨:٠٣٢٣:٤٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسفاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسفاد روستای اسفاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسفاد روستای اسفاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسفاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسفاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسفاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسفاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسفاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسفاد

روستای اسفاد بر روی نقشه

روستای اسفاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسفاد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسفاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسفاد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسفاد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اسفاد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسفاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسفاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اسفاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسفاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسفاد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسفاد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسفاد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسفاد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسفاد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسفاد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسفاد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسفاد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا اسفاد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسفاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو