جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت

نکا | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اسطلخ پشت


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٠٢
اذان ظهر: ١١:٤١:٥٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٠٤:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٥٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت (شهرستان نکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر اسطلخ پشت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر اسطلخ پشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسطلخ پشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
آنچه كس از كردنش پشیمان گردد، نیك نیست و پادافراه [ =سزای ] وی شیون و چهره‌ی اشكبار باشد. آن كرده‌ی نیك است كه كس از آن پشیمانی نخورد و پادافراه آن شادمانه و شادمان نبیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسطلخ پشت

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسطلخ پشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسطلخ پشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسطلخ پشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسطلخ پشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٠:٠١١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٧:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٦:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٣:٣٥١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:١٢٠٠:٠٦:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٦:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٣:١٩١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٠٥:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥٣:١٢١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٥:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠٥:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٤:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٤:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٤:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٤:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٦:١٩١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٠٣:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٢:٣٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٣:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٥٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٢:٣٣١٩:٥١:١٥٢٠:١١:١٦٠٠:٠٣:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٢:٣١١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٢:١٠٠٠:٠٣:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:١٩٠٥:٥٢:٣٣١٢:٥٢:٣٠١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٣:٠٤٠٠:٠٢:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٠٣٠٥:٥١:٤٠١٢:٥٢:٢٨١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٥٧٠٠:٠٢:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٤٨٠٥:٥٠:٤٩١٢:٥٢:٢٨١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٤:٥١٠٠:٠٢:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٣٥٠٥:٤٩:٥٩١٢:٥٢:٢٨١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:٤٤٠٠:٠٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٩:١٠١٢:٥٢:٢٩١٩:٥٦:١٦٢٠:١٦:٣٦٠٠:٠٢:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٨:٢٣١٢:٥٢:٣٠١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٧:٢٩٠٠:٠٢:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٧:٣٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٨:٢٠٠٠:٠١:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٦:٥٣١٢:٥٢:٣٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٩:١٢٠٠:٠١:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٦:١١١٢:٥٢:٣٧١٩:٥٩:٣٠٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٠١:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٤٥:٣٠١٢:٥٢:٤١٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠١:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٤٤:٥١١٢:٥٢:٤٥٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:٤٣٠٠:٠١:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٤٨٠٥:٤٤:١٣١٢:٥٢:٤٩٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٠١:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٥١٠٥:٤٣:٣٧١٢:٥٢:٥٤٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٣:٢١٠٠:٠١:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٤٣:٠٢١٢:٥٣:٠٠٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٠١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسطلخ پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسطلخ پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسطلخ پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسطلخ پشت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر اسطلخ پشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسطلخ پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسطلخ پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر اسطلخ پشت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسطلخ پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اسطلخ پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اسطلخ پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسطلخ پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اسطلخ پشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسطلخ پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسطلخ پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اسطلخ پشت

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٠:٠٥١١:٤٠:٢٩١٧:١٠:٢٣١٧:٢٩:٠٢٢٢:٥٨:١٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١١:٠٢١١:٤٠:٢١١٧:٠٩:١٠١٧:٢٧:٥١٢٢:٥٨:٠٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١١:٥٩١١:٤٠:١٣١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٦:٤١٢٢:٥٧:٥٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٢:٥٦١١:٤٠:٠٦١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٥:٣٣٢٢:٥٧:٤٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٣:٥٤١١:٤٠:٠٠١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٢٥٢٢:٥٧:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٤:٥٢١١:٣٩:٥٥١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:١٩٢٢:٥٧:٢٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٥:٥٠١١:٣٩:٥١١٧:٠٣:٢٣١٧:٢٢:١٤٢٢:٥٧:٢٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٦:٤٩١١:٣٩:٤٧١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:١١٢٢:٥٧:١٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٧:٤٨١١:٣٩:٤٤١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:٠٨٢٢:٥٧:٠٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٨:٤٧١١:٣٩:٤٢١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:٠٧٢٢:٥٧:٠٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٩:٤٧١١:٣٩:٤٠١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:٠٨٢٢:٥٦:٥٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٠:٤٦١١:٣٩:٤٠١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:٠٩٢٢:٥٦:٥٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢١:٤٦١١:٣٩:٤٠١٦:٥٧:٠٧١٧:١٦:١٢٢٢:٥٦:٥١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٢:٤٧١١:٣٩:٤١١٦:٥٦:١٠١٧:١٥:١٧٢٢:٥٦:٤٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٣:٤٧١١:٣٩:٤٣١٦:٥٥:١٣١٧:١٤:٢٣٢٢:٥٦:٤٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٤:٤٨١١:٣٩:٤٥١٦:٥٤:١٨١٧:١٣:٣٠٢٢:٥٦:٤٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:٤٨١١:٣٩:٤٩١٦:٥٣:٢٥١٧:١٢:٣٩٢٢:٥٦:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٦:٤٩١١:٣٩:٥٣١٦:٥٢:٣٣١٧:١١:٥٠٢٢:٥٦:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٧:٥٠١١:٣٩:٥٨١٦:٥١:٤٢١٧:١١:٠٢٢٢:٥٦:٤٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٨:٥١١١:٤٠:٠٤١٦:٥٠:٥٣١٧:١٠:١٦٢٢:٥٦:٤٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٩:٥٢١١:٤٠:١١١٦:٥٠:٠٦١٧:٠٩:٣١٢٢:٥٦:٥١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٠:٥٤١١:٤٠:١٩١٦:٤٩:٢١١٧:٠٨:٤٨٢٢:٥٦:٥٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣١:٥٥١١:٤٠:٢٧١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٨:٠٧٢٢:٥٦:٥٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٢:٥٦١١:٤٠:٣٦١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٧:٢٧٢٢:٥٧:٠٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٣:٥٧١١:٤٠:٤٧١٦:٤٧:١٤١٧:٠٦:٥٠٢٢:٥٧:١٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٥٩١١:٤٠:٥٨١٦:٤٦:٣٦١٧:٠٦:١٤٢٢:٥٧:١٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٦:٠٠١١:٤١:١٠١٦:٤٥:٥٩١٧:٠٥:٣٩٢٢:٥٧:٢٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٧:٠١١١:٤١:٢٢١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٥:٠٧٢٢:٥٧:٣٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٨:٠١١١:٤١:٣٦١٦:٤٤:٥١١٧:٠٤:٣٦٢٢:٥٧:٤٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٩:٠٢١١:٤١:٥٠١٦:٤٤:٢٠١٧:٠٤:٠٨٢٢:٥٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسطلخ پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اسطلخ پشت شهر اسطلخ پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اسطلخ پشت شهر اسطلخ پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسطلخ پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسطلخ پشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسطلخ پشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسطلخ پشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسطلخ پشت

شهر اسطلخ پشت بر روی نقشه

شهر اسطلخ پشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسطلخ پشت
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر اسطلخ پشت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر اسطلخ پشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسطلخ پشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسطلخ پشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسطلخ پشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق اسطلخ پشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسطلخ پشت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسطلخ پشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسطلخ پشت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسطلخ پشت
افق شرعی امروز فردا اسطلخ پشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو