جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت

نکا | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اسطلخ پشت

اذان صبح: ٠٣:٥٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠٠:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٢٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٦:٣٤

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت (شهرستان نکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر اسطلخ پشت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر اسطلخ پشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسطلخ پشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
مسواك زدن جزء فطرت (انسان) است. (یعنی فطرت انسان پاكیزگی را دوست دارد و مسواك زدن نیز پاكیزگی دهان را به همراه دارد، پس جزء فطرت است.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسطلخ پشت

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسطلخ پشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسطلخ پشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسطلخ پشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسطلخ پشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٦:٢٣١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:١٢٠٠:١١:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٦:٠٩١٩:٣٠:١٥١٩:٤٩:٠٦٠٠:١٠:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢١:١٨١٢:٥٥:٥٤١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٠١٠٠:١٠:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٩:٥٨١٢:٥٥:٤١١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:٥٥٠٠:١٠:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٩:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٧:٢١١٢:٥٥:١٤١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٩:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٥:٠١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:٣٩٠٠:٠٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٣٣٠٠:٠٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٣:٣١١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٦:١٩١٩:٥٥:٢٨٠٠:٠٨:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٢:١٦١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٨:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٠١٠٦:١١:٠٢١٢:٥٤:١٥١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٧:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٧:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥٣:٥٤١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٧:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٠:٤٠٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٦:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٣:٣٦١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٦:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:٥٣٠٠:٠٦:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٠٥:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٣:١٢١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٥:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٥:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٤:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٤:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٤:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠٣:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٢:٣٦١٩:٥٠:١٠٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٣:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٢:٣٣١٩:٥١:٠٢٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٣:٤١١٢:٥٢:٣١١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٣:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٢:٤٦١٢:٥٢:٣٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٢١٠٥:٥١:٥٣١٢:٥٢:٢٨١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسطلخ پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسطلخ پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسطلخ پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسطلخ پشت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر اسطلخ پشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسطلخ پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسطلخ پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر اسطلخ پشت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسطلخ پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر اسطلخ پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر اسطلخ پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسطلخ پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسطلخ پشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر اسطلخ پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسطلخ پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسطلخ پشت

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر اسطلخ پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسطلخ پشت شهر اسطلخ پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسطلخ پشت شهر اسطلخ پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اسطلخ پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسطلخ پشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسطلخ پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسطلخ پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسطلخ پشت

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٢٠٥:٣٨:٢٣١٢:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٠٣:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٦٠٥:٣٨:٣٧١٢:٥٨:١٣٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٩:١٧٠٠:٠٣:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٨:٥٣١٢:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٠٤:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٣٠٥:٣٩:١٠١٢:٥٨:٣٩٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٠٤:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٥٠٥:٣٩:٢٩١٢:٥٨:٥١٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٠٤:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٩٠٥:٣٩:٤٨١٢:٥٩:٠٤٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٠٤:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٦٠٥:٤٠:١٠١٢:٥٩:١٧٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٠٥:١١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٤٠:٣٢١٢:٥٩:٢٩٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٠٥:٢٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٤٠:٥٦١٢:٥٩:٤١٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٠٥:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٠٠٥:٤١:٢١١٢:٥٩:٥٣٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٠٦:٠٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٤١:٤٨١٣:٠٠:٠٤٢٠:١٨:١١٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٠٦:١٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٤٢:١٦١٣:٠٠:١٥٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٠٦:٣٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٤٢:٤٤١٣:٠٠:٢٦٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٩:١٧٠٠:٠٦:٥١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٤٣:١٤١٣:٠٠:٣٧٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٠٧:٠٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٤٣:٤٥١٣:٠٠:٤٧٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٠٧:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٤٠٥:٤٤:١٧١٣:٠٠:٥٧٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٠٧:٤٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠١٠٥:٤٤:٥١١٣:٠١:٠٧٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٨:٢١٠٠:٠٧:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٤٥:٢٥١٣:٠١:١٦٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٠٨:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤١٠٥:٤٦:٠٠١٣:٠١:٢٥٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٧:٤١٠٠:٠٨:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٦:٣٦١٣:٠١:٣٣٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٧:١٩٠٠:٠٨:٥٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٧٠٥:٤٧:١٣١٣:٠١:٤١٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٠٩:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٤٧:٥١١٣:٠١:٤٩٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٠٩:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٨:٣٠١٣:٠١:٥٦٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٦:٠١٠٠:٠٩:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٩:٠٩١٣:٠٢:٠٢٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٥:٣١٠٠:٠٩:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٩:٥٠١٣:٠٢:٠٨٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٤:٥٩٠٠:١٠:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٨٠٥:٥٠:٣١١٣:٠٢:١٤٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٤:٢٦٠٠:١٠:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٥١:١٣١٣:٠٢:١٩٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٠:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٥١:٥٥١٣:٠٢:٢٤٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٠:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٥٢:٣٨١٣:٠٢:٢٨٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١١:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣١٠٥:٥٣:٢٢١٣:٠٢:٣١٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:٥٦٠٠:١١:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٥٤:٠٦١٣:٠٢:٣٤٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣١:١٤٠٠:١١:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسطلخ پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسطلخ پشت شهر اسطلخ پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسطلخ پشت شهر اسطلخ پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسطلخ پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسطلخ پشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسطلخ پشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسطلخ پشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسطلخ پشت

شهر اسطلخ پشت بر روی نقشه

شهر اسطلخ پشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسطلخ پشت
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر اسطلخ پشت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر اسطلخ پشت + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر اسطلخ پشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسطلخ پشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اسطلخ پشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسطلخ پشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا اسطلخ پشت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسطلخ پشت
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسطلخ پشت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسطلخ پشت
زمان پخش اذان زنده به افق اسطلخ پشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اسطلخ پشت
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسطلخ پشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسطلخ پشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو