جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسطلخ جان

رحمت آباد | رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز اسطلخ جان

اذان صبح: ٠٤:٠٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٠
اذان ظهر: ١٣:١٥:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:٣٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٣٨

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسطلخ جان (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای اسطلخ جان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسطلخ جان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسطلخ جان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

افلاطون
نغمه و وزن موسیقی تاثیر فوق العاده ای بر روح انسان دارد و اگر درست به كار رود، می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسطلخ جان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسطلخ جان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسطلخ جان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسطلخ جان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسطلخ جان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسطلخ جان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٩:٠٩١٣:١٢:٠٤١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٦:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٧:٤٧١٣:١١:٤٩١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٢٦:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٦:٢٦١٣:١١:٣٥١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٥:٠٥١٣:١١:٢١١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٥:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٣:٤٥١٣:١١:٠٨١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:١٣٠٠:٢٥:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٠:٥٥١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٤:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٣١:٠٧١٣:١٠:٤٢١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢٤:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٠:٣٠١٩:٥١:٤٧٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٤:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٠:١٨١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٥٦٠٠:٢٣:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٧:١٧١٣:١٠:٠٧١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٣:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٣:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٢:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٢:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٢:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢١:١٠١٣:٠٩:١٧١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢١:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢١:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٨:٥١١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢١:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٠:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠١٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٠:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٠:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٤:٠٦٠٠:١٩:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٥:٠٢٠٠:١٩:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١١:١٩١٣:٠٨:٢١٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٩:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١٠:١٩١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٨:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٨:١٤٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٤٩٠٠:١٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٨:١٢٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٨:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١٨:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسطلخ جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسطلخ جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسطلخ جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسطلخ جان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسطلخ جان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسطلخ جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسطلخ جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسطلخ جان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسطلخ جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسطلخ جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسطلخ جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسطلخ جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسطلخ جان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسطلخ جان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اسطلخ جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسطلخ جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسطلخ جان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسطلخ جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسطلخ جان روستای اسطلخ جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسطلخ جان روستای اسطلخ جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اسطلخ جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسطلخ جان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسطلخ جان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسطلخ جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسطلخ جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسطلخ جان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٥٢:٤٥١٣:١٣:٤١٢٠:٣٤:٣٦٢٠:٥٦:١٧٠٠:١٨:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥١٠٥:٥٢:٥٩١٣:١٣:٥٤٢٠:٣٤:٤٧٢٠:٥٦:٢٨٠٠:١٨:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٥٣:١٥١٣:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٥٦٢٠:٥٦:٣٧٠٠:١٩:١٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٥٣:٣٢١٣:١٤:٢٠٢٠:٣٥:٠٤٢٠:٥٦:٤٤٠٠:١٩:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٥٣:٥١١٣:١٤:٣٣٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٦:٥٠٠٠:١٩:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٥٠٥:٥٤:١١١٣:١٤:٤٥٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٦:٥٣٠٠:١٩:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٥٤:٣٢١٣:١٤:٥٨٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٢٠:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٢٠٥:٥٤:٥٥١٣:١٥:١٠٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٢٠:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٥٥:١٩١٣:١٥:٢٢٢٠:٣٥:١٦٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٢٠:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٥٥:٤٥١٣:١٥:٣٤٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٢١:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٥٦:١٢١٣:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٢١:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٥٦:٤٠١٣:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٠٣٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٢١:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٥٧:٠٩١٣:١٦:٠٧٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:٢٥٠٠:٢١:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٥٧:٣٩١٣:١٦:١٨٢٠:٣٤:٤٤٢٠:٥٦:١٣٠٠:٢٢:١٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٥٨:١٠١٣:١٦:٢٨٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٢٢:٢٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٥٨:٤٣١٣:١٦:٣٨٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:٤٤٠٠:٢٢:٤٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٥٠٥:٥٩:١٧١٣:١٦:٤٨٢٠:٣٤:٠٤٢٠:٥٥:٢٧٠٠:٢٣:٠٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥٩:٥١١٣:١٦:٥٧٢٠:٣٣:٤٧٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٢٣:٢٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٧٠٦:٠٠:٢٧١٣:١٧:٠٦٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٤:٤٦٠٠:٢٣:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٠٠٦:٠١:٠٤١٣:١٧:١٤٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٤:٢٣٠٠:٢٣:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٦:٠١:٤١١٣:١٧:٢٢٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٢٤:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٢٠٦:٠٢:٢٠١٣:١٧:٣٠٢٠:٣٢:٢٠٢٠:٥٣:٣٢٠٠:٢٤:٣٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٠٠٦:٠٢:٥٩١٣:١٧:٣٧٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٣:٠٣٠٠:٢٤:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٠٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٧:٤٣٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٢٥:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٦:٠٤:٢٠١٣:١٧:٤٩٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥٢:٠١٠٠:٢٥:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٧:٥٥٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥١:٢٧٠٠:٢٥:٣٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٨:٠٠٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥٠:٥١٠٠:٢٥:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٦:٠٦:٢٧١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٩:١٨٢٠:٥٠:١٣٠٠:٢٦:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٧:١١١٣:١٨:٠٩٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٩:٣٤٠٠:٢٦:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٧:٥٥١٣:١٨:١٢٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٢٦:٣٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٨:١٥٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٨:١٠٠٠:٢٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسطلخ جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسطلخ جان روستای اسطلخ جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسطلخ جان روستای اسطلخ جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسطلخ جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسطلخ جان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسطلخ جان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسطلخ جان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسطلخ جان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسطلخ جان

روستای اسطلخ جان بر روی نقشه

روستای اسطلخ جان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسطلخ جان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسطلخ جان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسطلخ جان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسطلخ جان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اسطلخ جان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسطلخ جان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسطلخ جان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اسطلخ جان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسطلخ جان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسطلخ جان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسطلخ جان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اسطلخ جان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسطلخ جان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسطلخ جان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسطلخ جان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسطلخ جان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسطلخ جان
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسطلخ جان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسطلخ جان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو