جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسطلخ جان

رحمت آباد | رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز اسطلخ جان


اذان صبح: ٠٥:٠٣:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٥١
اذان ظهر: ١٣:١٤:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٤٣
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٥٨

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسطلخ جان (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای اسطلخ جان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اسطلخ جان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسطلخ جان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

منسیوس
مرد بزرگ، كسی است كه كودكی خود را گم نكند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسطلخ جان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسطلخ جان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسطلخ جان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسطلخ جان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسطلخ جان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسطلخ جان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٢:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٢:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٢:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٩:١٦١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢١:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢١:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٤٠٠٠:٢١:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٢٠:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٦:٢١١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٠:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٥:١٥١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٠:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٤:١١١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٩:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٩:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٩:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١١:٠٥١٣:٠٨:٢١٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٩:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٨:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٨:١٤٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٨:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٨:١١١٣:٠٨:١٢٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٨:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٨:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٨:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٨:٠٩٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٤١٠٠:١٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٧:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٨:١٠٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٧:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٨:١١٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٤:٢٢٠٠:١٧:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٣٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٨:١٣٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٥:١٥٠٠:١٧:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٥٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٨:١٥٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٦:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٨٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠٨:١٨٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٥٩٠٠:١٦:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٣٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٥٠٠٠:١٦:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٤١٠٠:١٦:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٩٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٩:٣١٠٠:١٦:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٢١٠٠:١٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسطلخ جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسطلخ جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسطلخ جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسطلخ جان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اسطلخ جان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسطلخ جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسطلخ جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اسطلخ جان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اسطلخ جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسطلخ جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسطلخ جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسطلخ جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسطلخ جان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسطلخ جان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسطلخ جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسطلخ جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسطلخ جان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٤:٥١١٣:١٤:٣٢١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٨:٥٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٥:٤٠١٣:١٤:١٦١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:١٩٠٠:٢٨:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٦:٣٠١٣:١٤:٠٠١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢٨:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٧:١٩١٣:١٣:٤٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٨:٣٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٨:٠٨١٣:١٣:٢٦١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٨:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٨:٥٧١٣:١٣:٠٩١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢٨:١٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٩:٤٦١٣:١٢:٥١١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٨:٠٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٤٠:٣٥١٣:١٢:٣٣١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٧:٥٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٤١:٢٣١٣:١٢:١٤١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٧:٤٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤٢:١٢١٣:١١:٥٦١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:٤٩٠٠:٢٧:٣٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٣:٠١١٣:١١:٣٧١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٢٠٠٠:٢٧:٢٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٣:٤٩١٣:١١:١٧١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٥١٠٠:٢٧:١١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٤:٣٨١٣:١٠:٥٨١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٦:٥٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٥:٢٦١٣:١٠:٣٨١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٥٢٠٠:٢٦:٤٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٦:١٤١٣:١٠:١٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٢١٠٠:٢٦:٣١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٧:٠٣١٣:٠٩:٥٧١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٥١٠٠:٢٦:١٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٢٠٠٠:٢٦:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٨:٣٩١٣:٠٩:١٦١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٤٩٠٠:٢٥:٤٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٩:٢٧١٣:٠٨:٥٥١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٦:١٧٠٠:٢٥:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٥٠:١٥١٣:٠٨:٣٤١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٤٦٠٠:٢٥:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥١:٠٤١٣:٠٨:١٣١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:١٤٠٠:٢٥:٠٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥١:٥٢١٣:٠٧:٥١١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤٢٠٠:٢٤:٤٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥٢:٤٠١٣:٠٧:٣٠١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:١٠٠٠:٢٤:٢٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٣:٢٨١٣:٠٧:٠٩١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:٣٨٠٠:٢٤:١٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٤:١٦١٣:٠٦:٤٧١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٠٦٠٠:٢٣:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:٠٥١٣:٠٦:٢٦١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٣٤٠٠:٢٣:٣٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٥:٥٣١٣:٠٦:٠٤١٩:١٥:٣٩١٩:٣٤:٠٢٠٠:٢٣:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٦:٤٢١٣:٠٥:٤٣١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:٣٠٠٠:٢٣:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٧:٣٠١٣:٠٥:٢١١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:٥٨٠٠:٢٢:٤٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٨:١٩١٣:٠٥:٠٠١٩:١١:٠٥١٩:٢٩:٢٦٢٣:٥٢:٢٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٩:٠٨١٢:٠٤:٣٩١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٧:٥٤٢٣:٢٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسطلخ جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسطلخ جان روستای اسطلخ جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اسطلخ جان روستای اسطلخ جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسطلخ جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسطلخ جان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسطلخ جان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسطلخ جان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسطلخ جان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسطلخ جان

روستای اسطلخ جان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسطلخ جان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسطلخ جان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسطلخ جان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اسطلخ جان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای اسطلخ جان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسطلخ جان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسطلخ جان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسطلخ جان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسطلخ جان
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسطلخ جان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسطلخ جان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسطلخ جان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اسطلخ جان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسطلخ جان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسطلخ جان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسطلخ جان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسطلخ جان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو