جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسدیه

پایین رخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز اسدیه

اذان صبح: ٠٣:٣٧:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:١٨
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٤:٤١

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسدیه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای اسدیه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسدیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسدیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
علم را با نوشتن مهار كنید. (نشستن و شنیدن حرف عالم خوب است ولی به مرور زمان از یاد می‌رود پس بهتر است نوشته شود تا با مراجعه به آن، دوباره به یاد بیاوریم.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسدیه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسدیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسدیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسدیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٢:٣٤١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٣:١٣٢٣:٤٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٩:٤٨١٢:٣٢:٢٠١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٤:٠٥٢٣:٤٧:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٨:٢٩١٢:٣٢:٠٦١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٥٧٢٣:٤٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٧:١٢١٢:٣١:٥٢١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٤٩٢٣:٤٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٥:٥٥١٢:٣١:٣٩١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:٤٢٢٣:٤٦:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٤:٣٩١٢:٣١:٢٥١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:٣٤٢٣:٤٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٣:٢٣١٢:٣١:١٣١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:٢٦٢٣:٤٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٢:٠٩١٢:٣١:٠١١٩:١٠:٢٧١٩:٢٩:١٩٢٣:٤٥:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٠:٥٥١٢:٣٠:٤٩١٩:١١:١٧١٩:٣٠:١٢٢٣:٤٥:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٠:٣٧١٩:١٢:٠٧١٩:٣١:٠٤٢٣:٤٤:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٨:٣٠١٢:٣٠:٢٦١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:٥٧٢٣:٤٤:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:١٨٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٠:١٦١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٤:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٠:٠٦١٩:١٤:٣٧١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٣:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٤:٥٩١٢:٢٩:٥٦١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:٣٦٢٣:٤٣:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٣:٥١١٢:٢٩:٤٧١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:٢٩٢٣:٤٣:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٢:٤٣١٢:٢٩:٣٩١٩:١٧:٠٧١٩:٣٦:٢٢٢٣:٤٣:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤١:٣٧١٢:٢٩:٣١١٩:١٧:٥٨١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٢:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٩:٢٣١٩:١٨:٤٨١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٢:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٣٩:٢٨١٢:٢٩:١٧١٩:١٩:٣٨١٩:٣٩:٠١٢٣:٤٢:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٣٨:٢٥١٢:٢٩:١٠١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤١:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٩:٠٥١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤١:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٠١٠٥:٣٦:٢٢١٢:٢٨:٥٩١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:٤٠٢٣:٤١:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٣٥:٢٣١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:٣٣٢٣:٤١:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٤:٢٥١٢:٢٨:٥١١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:٢٦٢٣:٤٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٣:٢٨١٢:٢٨:٤٧١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٠:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٢:٣٢١٢:٢٨:٤٥١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٥:١١٢٣:٤٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٣١:٣٨١٢:٢٨:٤٢١٩:٢٦:١٦١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤٠:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:١٥٠٥:٣٠:٤٥١٢:٢٨:٤١١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٥٦٢٣:٤٠:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٢٩:٥٤١٢:٢٨:٤٠١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٤٨٢٣:٣٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدیه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسدیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اسدیه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اسدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اسدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسدیه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسدیه روستای اسدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اسدیه روستای اسدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اسدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسدیه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٨٠٥:١٧:٠١١٢:٣٤:١١١٩:٥١:١٩٢٠:١٢:٣٠٢٣:٤١:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٣٠٥:١٧:١٥١٢:٣٤:٢٤١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٤١٢٣:٤١:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٠٠٥:١٧:٣١١٢:٣٤:٣٧١٩:٥١:٤٠٢٠:١٢:٥١٢٣:٤١:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:١٩٠٥:١٧:٤٨١٢:٣٤:٥٠١٩:٥١:٤٨٢٠:١٢:٥٨٢٣:٤١:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٠٠٥:١٨:٠٦١٢:٣٥:٠٢١٩:٥١:٥٥٢٠:١٣:٠٤٢٣:٤٢:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٤٠٥:١٨:٢٦١٢:٣٥:١٥١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٣:٠٨٢٣:٤٢:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٠٠٥:١٨:٤٧١٢:٣٥:٢٨١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٣:١١٢٣:٤٢:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٨٠٥:١٩:٠٩١٢:٣٥:٤٠١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٣:١١٢٣:٤٢:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٩٠٥:١٩:٣٢١٢:٣٥:٥٢١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٣:١٠٢٣:٤٣:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠١٠٥:١٩:٥٧١٢:٣٦:٠٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٣:٠٧٢٣:٤٣:١٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٦٠٥:٢٠:٢٣١٢:٣٦:١٥١٩:٥١:٥٨٢٠:١٣:٠٢٢٣:٤٣:٣٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٢٠٥:٢٠:٥٠١٢:٣٦:٢٦١٩:٥١:٥٣٢٠:١٢:٥٥٢٣:٤٣:٥١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٠٠٥:٢١:١٨١٢:٣٦:٣٧١٩:٥١:٤٥٢٠:١٢:٤٦٢٣:٤٤:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣١٠٥:٢١:٤٨١٢:٣٦:٤٨١٩:٥١:٣٧٢٠:١٢:٣٦٢٣:٤٤:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٣٠٥:٢٢:١٨١٢:٣٦:٥٨١٩:٥١:٢٦٢٠:١٢:٢٣٢٣:٤٤:٤١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٦٠٥:٢٢:٤٩١٢:٣٧:٠٨١٩:٥١:١٤٢٠:١٢:٠٩٢٣:٤٤:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٢٠٥:٢٣:٢٢١٢:٣٧:١٨١٩:٥١:٠٠٢٠:١١:٥٣٢٣:٤٥:١٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٩٠٥:٢٣:٥٥١٢:٣٧:٢٧١٩:٥٠:٤٤٢٠:١١:٣٦٢٣:٤٥:٣١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٨٠٥:٢٤:٢٩١٢:٣٧:٣٦١٩:٥٠:٢٦٢٠:١١:١٦٢٣:٤٥:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٨٠٥:٢٥:٠٤١٢:٣٧:٤٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:١٠:٥٥٢٣:٤٦:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٠٠٥:٢٥:٤٠١٢:٣٧:٥٢١٩:٤٩:٤٦٢٠:١٠:٣٢٢٣:٤٦:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٣٠٥:٢٦:١٧١٢:٣٨:٠٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:١٠:٠٧٢٣:٤٦:٣٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٢٦:٥٥١٢:٣٨:٠٧١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٩:٤٠٢٣:٤٦:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٢٧:٣٣١٢:٣٨:١٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٩:١٢٢٣:٤٧:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤١٠٥:٢٨:١٣١٢:٣٨:١٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٨:٤٢٢٣:٤٧:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٢٨:٥٢١٢:٣٨:٢٥١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٨:١٠٢٣:٤٧:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٨٠٥:٢٩:٣٣١٢:٣٨:٣٠١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:٣٦٢٣:٤٧:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٩٠٥:٣٠:١٤١٢:٣٨:٣٥١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٧:٠١٢٣:٤٨:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٠٠٥:٣٠:٥٦١٢:٣٨:٣٩١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٢٤٢٣:٤٨:٢٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٨:٤٢١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٤٨:٣٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٣٢:٢١١٢:٣٨:٤٥١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٥:٠٥٢٣:٤٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسدیه روستای اسدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اسدیه روستای اسدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسدیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسدیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسدیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسدیه

روستای اسدیه بر روی نقشه

روستای اسدیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسدیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسدیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسدیه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اسدیه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اسدیه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اسدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اسدیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسدیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسدیه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسدیه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسدیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسدیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسدیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اسدیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق اسدیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اسدیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسدیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو