جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسدآباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اسدآباد


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسدآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای اسدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اسدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
تاریخ تنها تصویر جنایتها و تیره بختی های بشر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسدآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٣:١٨١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٥٢٠٠:١٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:١٦١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٧:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢١:١٥١٣:٠٠:٥٧١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٢١٠٠:١٧:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:١٧١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٢١٠٠:١٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٥:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٥:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٠:٠١١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٥:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٢:٥٠١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٥:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١١:٥٩١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١١:١٠١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:٢١١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٤:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥٩:٤١١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٣:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٢١٠٠:١٣:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:١٦٠٠:١٣:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٣:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٣:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٣:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٣:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:١٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اسدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اسدآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٣:٢٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٣:١٠١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٣:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٣:٤٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٣:٥٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٤:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٤:٠٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٤:١٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٤:٢٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٤:٢٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٤:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٩:٠١١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٤:٣٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٩:٤١١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٤:٤١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٤:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٤:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٩:١٧١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٤:٥٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٩:١٠١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٤:٥١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٤:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:١١٠٠:٢٤:٥٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٢٠٠:٢٤:٥١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٨:٣٧١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:١١٠٠:٢٤:٥٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٤:٤٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٨:١٧١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٤:٤٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٤:٤٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٤:٣٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٤:٣٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٤:٢٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٧:١٦١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٢٤:٢٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٤:١٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٤:١١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣١:٢٥١٣:٠٦:٣٤١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:١٢٠٠:٢٤:٠٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٦:١٩١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اسدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسدآباد

روستای اسدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسدآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق اسدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسدآباد
افق شرعی امروز فردا اسدآباد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اسدآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسدآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو