جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسدآباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اسدآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٦

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسدآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای اسدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اسدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

حضرت محمد (ص)
‌هر نعمتی به جز نعمت اهل بهشت از بین می‌رود و هر غمی به جز غم اهل جهنّم، منقطع (و نابود) می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسدآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسدآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٦:٥٥١٣:٠٤:١٨١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٥٢٠٠:٢٢:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٥:٤٥١٣:٠٤:٠٤١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٣٥٠٠:٢٢:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٣:٥٠١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:١٧٠٠:٢١:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٣:٢٨١٣:٠٣:٣٦١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٠٠٠٠:٢١:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٢:٢٠١٣:٠٣:٢٢١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٣٠٠:٢١:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣١:١٣١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٢٦٠٠:٢٠:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٠٩٠٠:٢٠:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٩:٠١١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٥٢٠٠:٢٠:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٩:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٢:٢١١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:١٩٠٠:١٩:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٢:١٠١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٩:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٤٦٠٠:١٨:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠١:٥٠١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٨:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠١:٤٠١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:١٣٠٠:١٨:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢١:٤٤١٣:٠١:٣١١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٧:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠١:٢٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٧:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٩:٤٨١٣:٠١:١٥١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٧:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٨:٥١١٣:٠١:٠٧١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٧:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٧:٥٥١٣:٠١:٠١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٧:٠١١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٦:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٥:١٥١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٦:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٦:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٥:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١١:٥٧١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٥:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣١٠٦:١١:١٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٥:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٠:٢٤١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:١٨٠٠:١٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اسدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اسدآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٤:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٤:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٦٠٠:١٣:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٣:٥٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٣:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠١:٤٠١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٣:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠١:١٧١٣:٠١:١٥٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٣:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٣:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠١:٣١٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٤:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٠:١٧١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٤٦٠٠:١٤:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٤:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٤:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٤:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٠٤٠٠:١٤:١٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٤:٢٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٤:٢٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١٤:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٤:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٤:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٠٥٠٠:١٤:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٥:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٥٧٠٠:١٥:١٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٥:٢٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٤:١١٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٥:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٤:٢٤٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٥:٤٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٤:٣٦٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٢٧٠٠:١٥:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٤:٤٩٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٤٦٠٠:١٦:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٥:٠٢٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٦:٢٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٥:١٦٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٢١٠٠:١٦:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٥:٢٩٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٦:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٥:٤٢٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٥١٠٠:١٧:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسدآباد

روستای اسدآباد بر روی نقشه

روستای اسدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسدآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اسدآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسدآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو