جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسدآباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اسدآباد


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسدآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای اسدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اسدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دالای لاما
آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، اما از ارزش های خود دست بر ندار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسدآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠١:٥٨١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٨:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٣:٣١١٣:٠١:٤٨١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٤١٠٠:١٨:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠١:٣٩١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٨:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢١:٣١١٣:٠١:٣٠١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠١:٢٢١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٩:٣٥١٣:٠١:١٤١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٨:٣٩١٣:٠١:٠٧١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٢٢٠٠:١٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٧:٤٣١٣:٠١:٠٠١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٦:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٦:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٦:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٤:١٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٦:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١١:٤٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٥:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٧٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٠:١٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٠:٢٤١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٤:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:١٢٠٠:١٤:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٦٠٠:١٤:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٤:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٤:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٦:١١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٤:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٤:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:١٢٠٠:١٤:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٤:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٤:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٦٠٠:١٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اسدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اسدآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٤:٠٤١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٤:٢٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٤:٤٢١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٤:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٥:١٩١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٤:٤٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٥:٥٧١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٤:٥٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٦:٣٥١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٥:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٧:١٣١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٥:٠٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٧:٥٢١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٥:١٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٨:٣٠١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٥:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٩:٠٩١٣:١٠:٢٨٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٥:٢٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٩:٤٨١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٥:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٠:٢١١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٥:٣٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢١:٠٦١٣:١٠:١٦١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٥:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:٤٥١٣:١٠:١١١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٥:٤٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٠:٠٦١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٥:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٠:٠٠١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢٥:٤٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٥:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٥:٤٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٥:٤٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:١٢٠٠:٢٥:٤٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٩:١٩١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٥:٤٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٥:٤٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٥:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٥:٣٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٥:٣٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٢٥:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٨:١٢١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٥:٢٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٥:٢٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٥:١٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٧:٣١١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٥:٠٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٧:١٧١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٤:٥٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٣:١٤١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:١٢٠٠:٢٤:٥١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اسدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسدآباد

روستای اسدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسدآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اسدآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق اسدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو