جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسدآباد

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز اسدآباد

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٥٢
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٣٩

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسدآباد (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای اسدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اسدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

نیچه
دوست می دارم آن را كه فضایل بسیار نمی خواهد. زیرا كه یك فضیلت به است از دو فضیلت؛ زیرا كه یك فضیلت، چنبری استوارتر برای در آویختن سرنوشت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسدآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسدآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسدآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٩:٢٩١٣:١٢:٤٣١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٧:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٨:١٠١٣:١٢:٢٩١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢٧:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٦:٥١١٣:١٢:١٥١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٧:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٥:٣٢١٣:١٢:٠٢١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٦:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٤:١٥١٣:١١:٤٨١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٦:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٢:٥٨١٣:١١:٣٦١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٥:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣١:٤٢١٣:١١:٢٤١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٤٢٠٠:٢٥:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣٠:٢٧١٣:١١:١٢١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٥:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٩:١٣١٣:١١:٠٠١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٤:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٧:٥٩١٣:١٠:٤٩١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٤:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٠:٣٩١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١٩٠٠:٢٤:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٠:٢٩١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٣:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٠:١٩١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٣:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٣:١٤١٣:١٠:١٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٣:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٢:٠٦١٣:١٠:٠٢١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٢:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٢:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٢:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٢:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢١:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢١:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢١:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢١:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٠:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٩:١١٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٠:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١١:٤٣١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢٠:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٩:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اسدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اسدآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسدآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسدآباد روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اسدآباد روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٠:٤٤١٢:٠٥:١٧١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:٢٧٢٣:٢٣:١١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠١:٣١١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٥:٥٧٢٣:٢٢:٥٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٢:١٨١٢:٠٤:٣٦١٨:٠٦:١٨١٨:٢٤:٢٨٢٣:٢٢:٣٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٣:٠٦١٢:٠٤:١٥١٨:٠٤:٤٩١٨:٢٢:٥٩٢٣:٢٢:١٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٣:٥٤١٢:٠٣:٥٤١٨:٠٣:٢٠١٨:٢١:٣٠٢٣:٢١:٥٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٤:٤٢١٢:٠٣:٣٤١٨:٠١:٥٢١٨:٢٠:٠١٢٣:٢١:٣٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٥:٣٠١٢:٠٣:١٣١٨:٠٠:٢٣١٨:١٨:٣٣٢٣:٢١:٢٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٦:١٨١٢:٠٢:٥٣١٧:٥٨:٥٥١٨:١٧:٠٥٢٣:٢١:٠٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٧:٠٧١٢:٠٢:٣٤١٧:٥٧:٢٧١٨:١٥:٣٧٢٣:٢٠:٤٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٧:٥٥١٢:٠٢:١٤١٧:٥٦:٠٠١٨:١٤:١٠٢٣:٢٠:٢٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٨:٤٤١٢:٠١:٥٥١٧:٥٤:٣٣١٨:١٢:٤٤٢٣:٢٠:٠٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٩:٣٤١٢:٠١:٣٦١٧:٥٣:٠٦١٨:١١:١٧٢٣:١٩:٤٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:٢٣١٢:٠١:١٨١٧:٥١:٣٩١٨:٠٩:٥١٢٣:١٩:٣١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١١:١٣١٢:٠١:٠٠١٧:٥٠:١٤١٨:٠٨:٢٦٢٣:١٩:١٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٢:٠٣١٢:٠٠:٤٢١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٧:٠٢٢٣:١٨:٥٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٢:٥٣١٢:٠٠:٢٥١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٥:٣٨٢٣:١٨:٣٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٣:٤٤١٢:٠٠:٠٨١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٤:١٤٢٣:١٨:٢٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٤:٣٥١١:٥٩:٥١١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٢:٥١٢٣:١٨:٠٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٥:٢٦١١:٥٩:٣٥١٧:٤٣:١٢١٨:٠١:٢٩٢٣:١٧:٤٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٦:١٨١١:٥٩:٢٠١٧:٤١:٥٠١٨:٠٠:٠٨٢٣:١٧:٣٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٧:١٠١١:٥٩:٠٥١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٨:٤٧٢٣:١٧:١٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٨:٠٢١١:٥٨:٥٠١٧:٣٩:٠٧١٧:٥٧:٢٧٢٣:١٧:٠٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٨:٥٥١١:٥٨:٣٧١٧:٣٧:٤٧١٧:٥٦:٠٨٢٣:١٦:٤٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٩:٤٨١١:٥٨:٢٣١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:٥٠٢٣:١٦:٣٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٠:٤٢١١:٥٨:١٠١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٣:٣٣٢٣:١٦:١٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢١:٣٦١١:٥٧:٥٨١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:١٧٢٣:١٦:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٢:٣٠١١:٥٧:٤٧١٧:٣٢:٣٣١٧:٥١:٠١٢٣:١٥:٥١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٣:٢٤١١:٥٧:٣٦١٧:٣١:١٧١٧:٤٩:٤٦٢٣:١٥:٣٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٤:١٩١١:٥٧:٢٦١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٨:٣٣٢٣:١٥:٢٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٥:١٤١١:٥٧:١٦١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٧:٢٠٢٣:١٥:١٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسدآباد

روستای اسدآباد بر روی نقشه

روستای اسدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسدآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اسدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اسدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق اسدآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اسدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسدآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو