جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اسدآباد

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز اسدآباد


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٥١
اذان ظهر: ١٢:٢٥:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٤١:٣٤

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسدآباد (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای اسدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای اسدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
وعده دادن مؤمن، حقّی واجب است. (‌كه مؤمن باید آن را ادا كند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسدآباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اسدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٠:٤٧١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٤:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٠:٣٧١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٤:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٥:١٨١٣:١٠:٢٧١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٣:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٤:٠٨١٣:١٠:١٨١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٣:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٠:١٠١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٣:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢١:٥٠١٣:١٠:٠١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:١١٠٠:٢٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢٢:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٢:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٢:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢١:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:١٧٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢١:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢١:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٠:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٠:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٩:١١٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٠:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٣١٠٦:١١:٣٠١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:١٣٠٠:٢٠:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٣٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٠:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٩:٠٠٠٠:١٩:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٩:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٤٦٠٠:١٩:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٩:٠٣٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٩:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٢٢٠٠:١٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٤:١٤٠٠:١٨:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:٠٤٠٠:١٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٩:١٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٨:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٣٦٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٩:١٥٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٤٥٠٠:١٨:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٣٦٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٩:١٩٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٧:٣٤٠٠:١٨:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٧٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٢٣٠٠:١٨:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٠٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٩:١١٠٠:١٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اسدآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اسدآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٧:٥١١٢:٢٥:١٨١٧:٣٣:٠٧١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤١:٣٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٧:١٢١٢:٢٥:٣٠١٧:٣٤:١١١٧:٥٣:٣٨٢٣:٤١:٥٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٦:٣٢١٢:٢٥:٤٢١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:٣٩٢٣:٤٢:٠٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٥٦٠٧:١٥:٤٩١٢:٢٥:٥٢١٧:٣٦:١٨١٧:٥٥:٤٠٢٣:٤٢:١٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٥:٠٥١٢:٢٦:٠٢١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٦:٤٢٢٣:٤٢:٣٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٤:٢٠١٢:٢٦:١١١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٧:٤٣٢٣:٤٢:٤٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٧:٠٥٠٧:١٣:٣٣١٢:٢٦:١٩١٧:٣٩:٢٩١٧:٥٨:٤٤٢٣:٤٢:٥٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٢٥٠٧:١٢:٤٤١٢:٢٦:٢٦١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٩:٤٥٢٣:٤٣:٠٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٤٣٠٧:١١:٥٣١٢:٢٦:٣٢١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:٤٦٢٣:٤٣:١٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٤:٥٩٠٧:١١:٠٢١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٢:٤٠١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٣:٢٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:١٤٠٧:١٠:٠٨١٢:٢٦:٤٣١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٤٧٢٣:٤٣:٣٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:٠٩:١٣١٢:٢٦:٤٧١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٣:٤٨٢٣:٤٣:٤٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٣٨٠٧:٠٨:١٧١٢:٢٦:٥٠١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٤:٤٨٢٣:٤٣:٤٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٧:٢٠١٢:٢٦:٥٢١٧:٤٦:٥١١٨:٠٥:٤٩٢٣:٤٣:٥٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٦:٢١١٢:٢٦:٥٣١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٦:٤٩٢٣:٤٣:٥٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٥:٢٠١٢:٢٦:٥٤١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٧:٤٨٢٣:٤٤:٠٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٤:١٩١٢:٢٦:٥٤١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٨:٤٨٢٣:٤٤:٠٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٣:١٦١٢:٢٦:٥٣١٧:٥٠:٥٩١٨:٠٩:٤٨٢٣:٤٤:٠٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٢:١٢١٢:٢٦:٥٢١٧:٥٢:٠١١٨:١٠:٤٧٢٣:٤٤:٠٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠١:٠٦١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٣:٠٢١٨:١١:٤٦٢٣:٤٤:٠٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٠:٠٠١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٤:٠٢١٨:١٢:٤٥٢٣:٤٤:٠٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٨:٥٢١٢:٢٦:٤٣١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:٤٣٢٣:٤٤:٠٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٧:٤٤١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٦:٠٣١٨:١٤:٤٢٢٣:٤٤:٠٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢٦:٣٤١٧:٥٧:٠٣١٨:١٥:٤٠٢٣:٤٤:٠٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٥:٢٣١٢:٢٦:٢٨١٧:٥٨:٠٣١٨:١٦:٣٧٢٣:٤٣:٥٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٤:١٢١٢:٢٦:٢٢١٧:٥٩:٠٢١٨:١٧:٣٥٢٣:٤٣:٥٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٢:٥٩١٢:٢٦:١٥١٨:٠٠:٠١١٨:١٨:٣٢٢٣:٤٣:٥٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥١:٤٥١٢:٢٦:٠٧١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:٢٩٢٣:٤٣:٤٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٠:٣١١٢:٢٥:٥٩١٨:٠١:٥٨١٨:٢٠:٢٦٢٣:٤٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای اسدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٦٠٧:٢١:٠٧١٢:٢٣:٤٨١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٦:٣٣٢٣:٣٩:٤٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢٠:٣٩١٢:٢٤:٠٥١٧:٢٧:٥١١٧:٤٧:٣٣٢٣:٤٠:٠٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٥٠٧:٢٠:٠٩١٢:٢٤:٢١١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٨:٣٤٢٣:٤٠:٢٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥١٠٧:١٩:٣٧١٢:٢٤:٣٧١٧:٢٩:٥٧١٧:٤٩:٣٤٢٣:٤٠:٤٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٧٠٧:١٩:٠٤١٢:٢٤:٥١١٧:٣١:٠٠١٧:٥٠:٣٥٢٣:٤١:٠٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٨:٢٨١٢:٢٥:٠٥١٧:٣٢:٠٣١٧:٥١:٣٦٢٣:٤١:١٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٧:٥١١٢:٢٥:١٨١٧:٣٣:٠٧١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤١:٣٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٧:١٢١٢:٢٥:٣٠١٧:٣٤:١١١٧:٥٣:٣٨٢٣:٤١:٥٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٦:٣٢١٢:٢٥:٤٢١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:٣٩٢٣:٤٢:٠٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٦٠٧:١٥:٤٩١٢:٢٥:٥٢١٧:٣٦:١٨١٧:٥٥:٤٠٢٣:٤٢:١٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٥:٠٥١٢:٢٦:٠٢١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٦:٤٢٢٣:٤٢:٣٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٤:٢٠١٢:٢٦:١١١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٧:٤٣٢٣:٤٢:٤٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٥٠٧:١٣:٣٣١٢:٢٦:١٩١٧:٣٩:٢٩١٧:٥٨:٤٤٢٣:٤٢:٥٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٥٠٧:١٢:٤٤١٢:٢٦:٢٦١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٩:٤٥٢٣:٤٣:٠٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٣٠٧:١١:٥٣١٢:٢٦:٣٢١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:٤٦٢٣:٤٣:١٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٩٠٧:١١:٠٢١٢:٢٦:٣٨١٧:٤٢:٤٠١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٣:٢٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٤٠٧:١٠:٠٨١٢:٢٦:٤٣١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٤٧٢٣:٤٣:٣٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:٠٩:١٣١٢:٢٦:٤٧١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٣:٤٨٢٣:٤٣:٤٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٨٠٧:٠٨:١٧١٢:٢٦:٥٠١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٤:٤٨٢٣:٤٣:٤٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٧:٢٠١٢:٢٦:٥٢١٧:٤٦:٥١١٨:٠٥:٤٩٢٣:٤٣:٥٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٦:٢١١٢:٢٦:٥٣١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٦:٤٩٢٣:٤٣:٥٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٥:٢٠١٢:٢٦:٥٤١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٧:٤٨٢٣:٤٤:٠٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٤:١٩١٢:٢٦:٥٤١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٨:٤٨٢٣:٤٤:٠٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٣:١٦١٢:٢٦:٥٣١٧:٥٠:٥٩١٨:٠٩:٤٨٢٣:٤٤:٠٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٢:١٢١٢:٢٦:٥٢١٧:٥٢:٠١١٨:١٠:٤٧٢٣:٤٤:٠٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠١:٠٦١٢:٢٦:٥٠١٧:٥٣:٠٢١٨:١١:٤٦٢٣:٤٤:٠٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٠:٠٠١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٤:٠٢١٨:١٢:٤٥٢٣:٤٤:٠٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٨:٥٢١٢:٢٦:٤٣١٧:٥٥:٠٣١٨:١٣:٤٣٢٣:٤٤:٠٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٧:٤٤١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٦:٠٣١٨:١٤:٤٢٢٣:٤٤:٠٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢٦:٣٤١٧:٥٧:٠٣١٨:١٥:٤٠٢٣:٤٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اسدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای اسدآباد روستای اسدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسدآباد

روستای اسدآباد بر روی نقشه

روستای اسدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسدآباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اسدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اسدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسدآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسدآباد
زمان پخش اذان زنده به افق اسدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسدآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اسدآباد
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ اسدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو