جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان

اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز اسدآباد همدان


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٣١:١١
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٢٩

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر اسدآباد همدان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر اسدآباد همدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسدآباد همدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسدآباد همدان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسدآباد همدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسدآباد همدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسدآباد همدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد همدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٥:٣٧١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣٠:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٣:٢٨١٣:١٥:٢٧١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٨٠٠:٣٠:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٥:١٧١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٩:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣١:١٣١٣:١٥:٠٨١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٩:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٩:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٩:٠١١٣:١٤:٥١٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٨:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٨:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٨:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٨:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٤:٥١١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٧:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٤:١٧٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٧:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٤:١٢٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٧:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢١:٥٦١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٧:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢١:٠٠١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٦:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٢٦:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٩:١١١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٦:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٨:١٩١٣:١٣:٥٥٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢٦:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٧:٢٨١٣:١٣:٥٣٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٦:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٢٠٦:١٦:٣٨١٣:١٣:٥٢٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٥:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٥:٥٠١٣:١٣:٥٢٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢٥:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٥:٠٣١٣:١٣:٥٢٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٤:١٨١٣:١٣:٥٣٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٣:٣٤١٣:١٣:٥٤٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٣١٠٠:٢٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٢:٥١١٣:١٣:٥٦٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٥:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٢:١٠١٣:١٣:٥٨٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٤:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١١:٣٠١٣:١٤:٠١٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٤:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٠:٥٢١٣:١٤:٠٥٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٢٤:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٤٨٠٦:١٠:١٦١٣:١٤:٠٩٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٤:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٩:٤١١٣:١٤:١٣٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:١٧٠٠:٢٤:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٤:١٩٢٠:١٩:٥٢٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٢٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسدآباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسدآباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسدآباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد همدان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر اسدآباد همدان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسدآباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسدآباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر اسدآباد همدان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:٠٢٠٧:١٩:٤٧١٢:٣٠:٠٨١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:٥٦٢٣:٤٧:١٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٣٤٠٧:١٩:١١١٢:٣٠:٢٠١٧:٤١:٥٠١٨:٠٠:٥٥٢٣:٤٧:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:٠٥٠٧:١٨:٣٣١٢:٣٠:٣١١٧:٤٢:٥١١٨:٠١:٥٣٢٣:٤٧:٤٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٣٤٠٧:١٧:٥٣١٢:٣٠:٤٢١٧:٤٣:٥٢١٨:٠٢:٥١٢٣:٤٧:٥٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٢:٠١٠٧:١٧:١٢١٢:٣٠:٥١١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٣:٥٠٢٣:٤٨:١٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:٢٧٠٧:١٦:٣٠١٢:٣١:٠٠١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٤:٤٨٢٣:٤٨:٢٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٥:٤٥١٢:٣١:٠٨١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٥:٤٦٢٣:٤٨:٣٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٥:٠٠١٢:٣١:١٥١٧:٤٧:٥٥١٨:٠٦:٤٥٢٣:٤٨:٤٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٩:٣٤٠٧:١٤:١٢١٢:٣١:٢٢١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٧:٤٣٢٣:٤٨:٥٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١٣:٢٤١٢:٣١:٢٧١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٨:٤١٢٣:٤٩:٠٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٢:٣٣١٢:٣١:٣٢١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٩:٣٨٢٣:٤٩:١١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١١:٤٢١٢:٣١:٣٦١٧:٥١:٥٥١٨:١٠:٣٦٢٣:٤٩:١٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٦:٤١٠٧:١٠:٤٩١٢:٣١:٣٩١٧:٥٢:٥٥١٨:١١:٣٣٢٣:٤٩:٢٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٩:٥٤١٢:٣١:٤١١٧:٥٣:٥٤١٨:١٢:٣٠٢٣:٤٩:٣٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:٠٥٠٧:٠٨:٥٨١٢:٣١:٤٣١٧:٥٤:٥٣١٨:١٣:٢٧٢٣:٤٩:٣٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:١٥٠٧:٠٨:٠١١٢:٣١:٤٤١٧:٥٥:٥٢١٨:١٤:٢٤٢٣:٤٩:٣٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٧:٠٣١٢:٣١:٤٤١٧:٥٦:٥١١٨:١٥:٢٠٢٣:٤٩:٤١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٦:٠٣١٢:٣١:٤٣١٧:٥٧:٤٩١٨:١٦:١٦٢٣:٤٩:٤٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤١:٣٦٠٧:٠٥:٠٣١٢:٣١:٤١١٧:٥٨:٤٧١٨:١٧:١٢٢٣:٤٩:٤٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٤:٠١١٢:٣١:٣٩١٧:٥٩:٤٥١٨:١٨:٠٨٢٣:٤٩:٤٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٢:٥٨١٢:٣١:٣٦١٨:٠٠:٤٢١٨:١٩:٠٤٢٣:٤٩:٤٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠١:٥٣١٢:٣١:٣٢١٨:٠١:٣٩١٨:١٩:٥٩٢٣:٤٩:٤٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٠:٤٨١٢:٣١:٢٨١٨:٠٢:٣٦١٨:٢٠:٥٤٢٣:٤٩:٤٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٤٤٠٦:٥٩:٤٢١٢:٣١:٢٣١٨:٠٣:٣٣١٨:٢١:٤٩٢٣:٤٩:٣٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:٤٢٠٦:٥٨:٣٥١٢:٣١:١٨١٨:٠٤:٢٩١٨:٢٢:٤٣٢٣:٤٩:٣٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٧:٢٦١٢:٣١:١١١٨:٠٥:٢٥١٨:٢٣:٣٨٢٣:٤٩:٢٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٦:١٧١٢:٣١:٠٤١٨:٠٦:٢١١٨:٢٤:٣٢٢٣:٤٩:٢٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٥:٠٧١٢:٣٠:٥٧١٨:٠٧:١٦١٨:٢٥:٢٥٢٣:٤٩:١٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٣:٥٦١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٨:١١١٨:٢٦:١٩٢٣:٤٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسدآباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر اسدآباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر اسدآباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسدآباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اسدآباد همدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسدآباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسدآباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اسدآباد همدان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٦:٥٨:٣٥١٢:٣١:١٨١٨:٠٤:٢٩١٨:٢٢:٤٣٢٣:٤٩:٣٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٧:٢٦١٢:٣١:١١١٨:٠٥:٢٥١٨:٢٣:٣٨٢٣:٤٩:٢٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٦:١٧١٢:٣١:٠٤١٨:٠٦:٢١١٨:٢٤:٣٢٢٣:٤٩:٢٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٥:٠٧١٢:٣٠:٥٧١٨:٠٧:١٦١٨:٢٥:٢٥٢٣:٤٩:١٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٣:٥٦١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٨:١١١٨:٢٦:١٩٢٣:٤٩:١٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٢:٤٤١٢:٣٠:٤٠١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٧:١٢٢٣:٤٩:٠٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥١:٣١١٢:٣٠:٣٠١٨:١٠:٠٠١٨:٢٨:٠٥٢٣:٤٨:٥٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٠:١٨١٢:٣٠:٢٠١٨:١٠:٥٣١٨:٢٨:٥٧٢٣:٤٨:٤٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٩:٠٣١٢:٣٠:١٠١٨:١١:٤٧١٨:٢٩:٤٩٢٣:٤٨:٣٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٧:٤٨١٢:٢٩:٥٩١٨:١٢:٤٠١٨:٣٠:٤١٢٣:٤٨:٢٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٦:٣٢١٢:٢٩:٤٧١٨:١٣:٣٣١٨:٣١:٣٣٢٣:٤٨:١٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٥:١٦١٢:٢٩:٣٥١٨:١٤:٢٥١٨:٣٢:٢٤٢٣:٤٨:٠٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٣:٥٩١٢:٢٩:٢٢١٨:١٥:١٧١٨:٣٣:١٦٢٣:٤٧:٥٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٢:٤١١٢:٢٩:٠٩١٨:١٦:٠٩١٨:٣٤:٠٦٢٣:٤٧:٣٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤١:٢٢١٢:٢٨:٥٦١٨:١٧:٠١١٨:٣٤:٥٧٢٣:٤٧:٢٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٠:٠٤١٢:٢٨:٤٢١٨:١٧:٥٢١٨:٣٥:٤٧٢٣:٤٧:١٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٨:٤٤١٢:٢٨:٢٧١٨:١٨:٤٣١٨:٣٦:٣٨٢٣:٤٦:٥٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٣٧:٢٤١٢:٢٨:١٣١٨:١٩:٣٣١٨:٣٧:٢٨٢٣:٤٦:٤٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٦:٠٤١٢:٢٧:٥٨١٨:٢٠:٢٤١٨:٣٨:١٧٢٣:٤٦:٢٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٤:٤٣١٢:٢٧:٤٢١٨:٢١:١٤١٨:٣٩:٠٧٢٣:٤٦:٠٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٣:٢١١٢:٢٧:٢٦١٨:٢٢:٠٣١٨:٣٩:٥٦٢٣:٤٥:٥٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٢:٠٠١٢:٢٧:١٠١٨:٢٢:٥٣١٨:٤٠:٤٦٢٣:٤٥:٣٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٠:٣٨١٢:٢٦:٥٤١٨:٢٣:٤٢١٨:٤١:٣٥٢٣:٤٥:١٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٩:١٦١٢:٢٦:٣٧١٨:٢٤:٣١١٨:٤٢:٢٤٢٣:٤٥:٠٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٧:٥٣١٢:٢٦:٢٠١٨:٢٥:٢٠١٨:٤٣:١٣٢٣:٤٤:٤١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٦:٣٠١٢:٢٦:٠٣١٨:٢٦:٠٩١٨:٤٤:٠١٢٣:٤٤:٢٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٥:٠٧١٢:٢٥:٤٦١٨:٢٦:٥٨١٨:٤٤:٥٠٢٣:٤٤:٠٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٣:٤٤١٢:٢٥:٢٩١٨:٢٧:٤٦١٨:٤٥:٣٩٢٣:٤٣:٤٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٢:٢١١٢:٢٥:١١١٨:٢٨:٣٥١٨:٤٦:٢٧٢٣:٤٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسدآباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اسدآباد همدان شهر اسدآباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اسدآباد همدان شهر اسدآباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسدآباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسدآباد همدان

اسدآباد یکی از شهرهای استان همدان و مرکز شهرستان اسدآباد در مجاورت استان کرمانشاه واستان کردستان قرار دارد

شهر اسدآباد همدان در ویکیپدیا

شهر اسدآباد همدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسدآباد همدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسدآباد همدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسدآباد همدان بر روی نقشه

شهر اسدآباد همدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسدآباد همدان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر اسدآباد همدان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر اسدآباد همدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسدآباد همدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسدآباد همدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسدآباد همدان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدآباد همدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اسدآباد همدان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسدآباد همدان
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسدآباد همدان
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسدآباد همدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسدآباد همدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو