جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان

اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز اسدآباد همدان

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٩
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٠١:١٦
اذان مغرب: ١٨:١٩:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٥٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر اسدآباد همدان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اسدآباد همدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسدآباد همدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

موریس مترلینگ
ما هیچ دلیلی در دست نداریم كه بتوانیم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غیره منكر بشویم و در این صورت بعید نیست دنیاهایی وجود داشته باشد كه در آن، سنگ ها و سایر جمادات مثل ما زندگی كنند و بلكه زندگی فكری آنها از ما بالاتر باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسدآباد همدان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسدآباد همدان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسدآباد همدان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسدآباد همدان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد همدان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٥:٥٣١٣:١٧:٣٢١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:١١٠٠:٣٣:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٧:١٨١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٠١٠٠:٣٣:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٣:٢١١٣:١٧:٠٤١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٥١٠٠:٣٢:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:١٨٠٦:٤٢:٠٦١٣:١٦:٥١١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٤١٠٠:٣٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٨٠٦:٤٠:٥٢١٣:١٦:٣٨١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٣١٠٠:٣٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٨٠٦:٣٩:٣٩١٣:١٦:٢٥١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:٣١:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٨:٢٦١٣:١٦:١٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:١٢٠٠:٣١:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٧:١٤١٣:١٦:٠١١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٠٣٠٠:٣١:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٦:٠٣١٣:١٥:٥٠١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٥٤٠٠:٣٠:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٤:٥٣١٣:١٥:٣٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٤٤٠٠:٣٠:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٥:٢٨١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٥٠٠:٣٠:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٥:١٨١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٩:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣١:٢٨١٣:١٥:٠٩١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٩:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٣٠:٢١١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٩:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٩:١٦١٣:١٤:٥١٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٨:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٨:١٢١٣:١٤:٤٣٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٨:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٨:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٨:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٧:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٤:٠٥١٣:١٤:١٧٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٧:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٤:١٢٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٧:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٧:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢١:١٢١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٦:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢٠:١٧١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٦:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٩:٢٣١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٨:٣١١٣:١٣:٥٥٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٦:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٧:٤٠١٣:١٣:٥٤٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٦:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٦:٥٠١٣:١٣:٥٢٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٥:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٦:٠١١٣:١٣:٥٢٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٥:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسدآباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسدآباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسدآباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد همدان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اسدآباد همدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسدآباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسدآباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اسدآباد همدان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اسدآباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسدآباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسدآباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسدآباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسدآباد همدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر اسدآباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسدآباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسدآباد همدان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اسدآباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسدآباد همدان شهر اسدآباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسدآباد همدان شهر اسدآباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اسدآباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسدآباد همدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسدآباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسدآباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسدآباد همدان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٥:٣٩١٢:١٠:٠٧١٨:١٤:٠٢١٨:٣١:٥٣٢٣:٢٨:٤٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٦:٢٣١٢:٠٩:٤٦١٨:١٢:٣٦١٨:٣٠:٢٧٢٣:٢٨:٢٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٧:٠٧١٢:٠٩:٢٥١٨:١١:١٠١٨:٢٩:٠١٢٣:٢٨:١٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٧:٥١١٢:٠٩:٠٤١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٧:٣٥٢٣:٢٧:٥١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٨:٣٥١٢:٠٨:٤٣١٨:٠٨:١٩١٨:٢٦:١٠٢٣:٢٧:٣٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٩:٢٠١٢:٠٨:٢٣١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٤:٤٥٢٣:٢٧:١٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٠:٠٤١٢:٠٨:٠٣١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٣:٢٠٢٣:٢٦:٥٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٠:٤٩١٢:٠٧:٤٣١٨:٠٤:٠٥١٨:٢١:٥٥٢٣:٢٦:٣٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١١:٣٤١٢:٠٧:٢٣١٨:٠٢:٤٠١٨:٢٠:٣١٢٣:٢٦:١٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٢:١٩١٢:٠٧:٠٤١٨:٠١:١٦١٨:١٩:٠٨٢٣:٢٥:٥٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٣:٠٥١٢:٠٦:٤٤١٧:٥٩:٥٢١٨:١٧:٤٤٢٣:٢٥:٤١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٣:٥٠١٢:٠٦:٢٦١٧:٥٨:٢٩١٨:١٦:٢٢٢٣:٢٥:٢٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٤:٣٦١٢:٠٦:٠٧١٧:٥٧:٠٦١٨:١٤:٥٩٢٣:٢٥:٠٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:٢٣١٢:٠٥:٤٩١٧:٥٥:٤٤١٨:١٣:٣٨٢٣:٢٤:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٦:٠٩١٢:٠٥:٣١١٧:٥٤:٢٢١٨:١٢:١٦٢٣:٢٤:٢٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٦:٥٦١٢:٠٥:١٤١٧:٥٣:٠١١٨:١٠:٥٦٢٣:٢٤:١٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٧:٤٣١٢:٠٤:٥٧١٧:٥١:٤٠١٨:٠٩:٣٦٢٣:٢٣:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٨:٣١١٢:٠٤:٤١١٧:٥٠:٢٠١٨:٠٨:١٦٢٣:٢٣:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٩:١٩١٢:٠٤:٢٥١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٦:٥٨٢٣:٢٣:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٠:٠٧١٢:٠٤:٠٩١٧:٤٧:٤١١٨:٠٥:٤٠٢٣:٢٣:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٠:٥٥١٢:٠٣:٥٤١٧:٤٦:٢٣١٨:٠٤:٢٣٢٣:٢٢:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢١:٤٤١٢:٠٣:٤٠١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٣:٠٦٢٣:٢٢:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:٣٤١٢:٠٣:٢٦١٧:٤٣:٤٨١٨:٠١:٥١٢٣:٢٢:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٣:٢٣١٢:٠٣:١٣١٧:٤٢:٣٢١٨:٠٠:٣٦٢٣:٢٢:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٤:١٣١٢:٠٣:٠٠١٧:٤١:١٧١٧:٥٩:٢٢٢٣:٢١:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٥:٠٤١٢:٠٢:٤٨١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٨:٠٩٢٣:٢١:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٥:٥٤١٢:٠٢:٣٦١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٦:٥٧٢٣:٢١:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٦:٤٦١٢:٠٢:٢٥١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٥:٤٥٢٣:٢١:١١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٧:٣٧١٢:٠٢:١٥١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٤:٣٥٢٣:٢٠:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٨:٢٩١٢:٠٢:٠٥١٧:٣٥:١٣١٧:٥٣:٢٦٢٣:٢٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسدآباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسدآباد همدان شهر اسدآباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسدآباد همدان شهر اسدآباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسدآباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسدآباد همدان

اسدآباد یکی از شهرهای استان همدان و مرکز شهرستان اسدآباد در مجاورت استان کرمانشاه واستان کردستان قرار دارد

شهر اسدآباد همدان در ویکیپدیا

شهر اسدآباد همدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسدآباد همدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسدآباد همدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسدآباد همدان بر روی نقشه

شهر اسدآباد همدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسدآباد همدان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اسدآباد همدان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر اسدآباد همدان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اسدآباد همدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسدآباد همدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اسدآباد همدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسدآباد همدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدآباد همدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اسدآباد همدان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اسدآباد همدان
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسدآباد همدان
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسدآباد همدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اسدآباد همدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اسدآباد همدان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو