جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان

اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز اسدآباد همدان


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٤
اذان ظهر: ١٢:١٠:٢٢
غروب آفتاب: ١٨:١٥:٠٦
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٠٠

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر اسدآباد همدان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسدآباد همدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسدآباد همدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
هر كه شهادت ناحقی بر احدی از مردم بدهد حق تعالی او را بر زبانش درآویزد در درك اسفل جهنم با منافقان.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسدآباد همدان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسدآباد همدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسدآباد همدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسدآباد همدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد همدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٥:١٧١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٩:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣١:١٣١٣:١٥:٠٨١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٩:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٩:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٩:٠١١٣:١٤:٥١٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٨:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٨:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٨:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٤:٥١١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٧:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٤:١٧٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٧:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٤:١٢٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٧:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢١:٥٦١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٧:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢١:٠٠١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٦:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٢٦:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٩:١١١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٦:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٨:١٩١٣:١٣:٥٥٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢٦:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٧:٢٨١٣:١٣:٥٣٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٦:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٢٠٦:١٦:٣٨١٣:١٣:٥٢٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٥:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٥:٥٠١٣:١٣:٥٢٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢٥:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٥:٠٣١٣:١٣:٥٢٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٥:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٤:١٨١٣:١٣:٥٣٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٥:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٣:٣٤١٣:١٣:٥٤٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٣١٠٠:٢٥:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٢:٥١١٣:١٣:٥٦٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٢:١٠١٣:١٣:٥٨٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١١:٣٠١٣:١٤:٠١٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٤:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٠:٥٢١٣:١٤:٠٥٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٢٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٤٨٠٦:١٠:١٦١٣:١٤:٠٩٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٤:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٩:٤١١٣:١٤:١٣٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:١٧٠٠:٢٤:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٤:١٩٢٠:١٩:٥٢٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٢٤:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٤:٢٤٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٢٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسدآباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسدآباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسدآباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد همدان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسدآباد همدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسدآباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسدآباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اسدآباد همدان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسدآباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسدآباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اسدآباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسدآباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسدآباد همدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسدآباد همدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسدآباد همدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسدآباد همدان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٣:٢٤١٣:٢٠:١٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٥٠٠:٣٦:١٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٤:٠٨١٣:١٩:٥٩١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٦:٠٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٤:٥٢١٣:١٩:٤٣١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٢٨٠٠:٣٥:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٥:٣٦١٣:١٩:٢٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠٩٠٠:٣٥:٤٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٦:٢٠١٣:١٩:٠٩١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٣٥:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٧:٠٤١٣:١٨:٥٢١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٣٥:٢٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٧:٤٨١٣:١٨:٣٤١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٣٥:١٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٨:٣٢١٣:١٨:١٦١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٣٥:٠٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٩:١٥١٣:١٧:٥٧١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٣٤:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:٥٩١٣:١٧:٣٩١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٣٤:٤٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥٠:٤٢١٣:١٧:٢٠١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٣٦٠٠:٣٤:٢٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥١:٢٦١٣:١٧:٠٠١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:١٢٠٠:٣٤:١٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٠٩١٣:١٦:٤١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٤٨٠٠:٣٤:٠٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٢:٥٢١٣:١٦:٢١١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٢٣٠٠:٣٣:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٣:٣٥١٣:١٦:٠١١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٥٨٠٠:٣٣:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٤:١٨١٣:١٥:٤٠١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٣٣٠٠:٣٣:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٥:٠١١٣:١٥:٢٠١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٣:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٥:٤٤١٣:١٤:٥٩١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:٤٢٠٠:٣٢:٤٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٦:٢٧١٣:١٤:٣٨١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:١٦٠٠:٣٢:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٧:١٠١٣:١٤:١٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٥٠٠٠:٣٢:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٧:٥٣١٣:١٣:٥٦١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٢٣٠٠:٣١:٥٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٢٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٣:٣٤١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٥٧٠٠:٣١:٤١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٩:١٩١٣:١٣:١٣١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٣٠٠٠:٣١:٢٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٠:٠٢١٣:١٢:٥٢١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٣:٠٣٠٠:٣١:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٠:٤٥١٣:١٢:٣٠١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٣٧٠٠:٣٠:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠١:٢٨١٣:١٢:٠٨١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:١٠٠٠:٣٠:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٢:١١١٣:١١:٤٧١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٤٣٠٠:٣٠:١٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٢:٥٤١٣:١١:٢٦١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:١٧٠٠:٢٩:٥٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠٣:٣٧١٣:١١:٠٤١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٥٠٠٠:٢٩:٣٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٤:٢١١٣:١٠:٤٣١٩:١٦:٣٢١٩:٣٤:٢٣٢٣:٥٩:١٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٥:٠٤١٢:١٠:٢٢١٨:١٥:٠٦١٨:٣٢:٥٧٢٣:٢٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسدآباد همدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسدآباد همدان شهر اسدآباد همدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اسدآباد همدان شهر اسدآباد همدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسدآباد همدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسدآباد همدان

اسدآباد یکی از شهرهای استان همدان و مرکز شهرستان اسدآباد در مجاورت استان کرمانشاه واستان کردستان قرار دارد

شهر اسدآباد همدان در ویکیپدیا

شهر اسدآباد همدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسدآباد همدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسدآباد همدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسدآباد همدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسدآباد همدان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اسدآباد همدان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اسدآباد همدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسدآباد همدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسدآباد همدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اسدآباد همدان
افق شرعی امروز فردا اسدآباد همدان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسدآباد همدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اسدآباد همدان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسدآباد همدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسدآباد همدان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدآباد همدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد همدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو