جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز اسدآباد خراسان

اذان صبح: ٠٣:٥٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٥٥
اذان ظهر: ١١:٢٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٢:٢٧

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر اسدآباد خراسان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اسدآباد خراسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسدآباد خراسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آنكه به رشد و كمالشان هدایت شوند

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسدآباد خراسان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسدآباد خراسان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسدآباد خراسان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسدآباد خراسان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد خراسان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٠:٠٢١٢:٣٢:٣٥١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٤:٢١٢٣:٤٨:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٨:٤٤١٢:٣٢:٢١١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٥:١٣٢٣:٤٧:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٧:٢٦١٢:٣٢:٠٧١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٦:٠٦٢٣:٤٧:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٦:٠٩١٢:٣١:٥٤١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٥٨٢٣:٤٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣١:٤١١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٧:٥٠٢٣:٤٦:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٣:٣٨١٢:٣١:٢٨١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٨:٤٣٢٣:٤٦:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣١:١٦١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:٣٥٢٣:٤٥:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥١:٠٩١٢:٣١:٠٤١٩:١١:٣٣١٩:٣٠:٢٨٢٣:٤٥:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٠:٥٢١٩:١٢:٢٣١٩:٣١:٢١٢٣:٤٥:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣٠:٤٢١٩:١٣:١٣١٩:٣٢:١٤٢٣:٤٤:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٠:٣١١٩:١٤:٠٣١٩:٣٣:٠٦٢٣:٤٤:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٦:٢٢١٢:٣٠:٢١١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٥٩٢٣:٤٤:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٠:١٢١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٥٢٢٣:٤٣:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٠:٠٣١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٤٥٢٣:٤٣:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢٩:٥٤١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:٣٨٢٣:٤٣:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤١:٥١١٢:٢٩:٤٦١٩:١٨:١٤١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٣:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٩:٣٩١٩:١٩:٠٤١٩:٣٨:٢٥٢٣:٤٢:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٩:٤٢١٢:٢٩:٣٢١٩:١٩:٥٤١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٢:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٩:٢٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٤٠:١١٢٣:٤٢:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٧:٣٧١٢:٢٩:٢٠١٩:٢١:٣٥١٩:٤١:٠٤٢٣:٤١:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٩:١٥١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٥٧٢٣:٤١:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٥:٣٧١٢:٢٩:١٠١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤١:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٣٤:٣٩١٢:٢٩:٠٦١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٣:٤٣٢٣:٤١:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:١٥٠٥:٣٣:٤٢١٢:٢٩:٠٣١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٠:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٥٨٠٥:٣٢:٤٦١٢:٢٩:٠٠١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٤٢٠٥:٣١:٥٢١٢:٢٨:٥٨١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٠:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٣٠:٥٩١٢:٢٨:٥٦١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٧:١٣٢٣:٤٠:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:١٤٠٥:٣٠:٠٧١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٨:١١١٩:٤٨:٠٥٢٣:٤٠:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٠٢٠٥:٢٩:١٧١٢:٢٨:٥٤١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:٥٧٢٣:٣٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسدآباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسدآباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسدآباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسدآباد خراسان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اسدآباد خراسان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسدآباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسدآباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اسدآباد خراسان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اسدآباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسدآباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اسدآباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسدآباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسدآباد خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر اسدآباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسدآباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسدآباد خراسان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اسدآباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسدآباد خراسان شهر اسدآباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اسدآباد خراسان شهر اسدآباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اسدآباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسدآباد خراسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسدآباد خراسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسدآباد خراسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسدآباد خراسان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٢٠:٣٧١١:٢٥:١٠١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:١٢٢٢:٤٣:٢٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٢١:٢٢١١:٢٤:٤٩١٧:٢٧:٤١١٧:٤٥:٤٣٢٢:٤٣:٠٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٢٢:٠٨١١:٢٤:٢٨١٧:٢٦:١٤١٧:٤٤:١٥٢٢:٤٢:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٨٠٥:٢٢:٥٥١١:٢٤:٠٧١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٢:٤٨٢٢:٤٢:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٢٣:٤١١١:٢٣:٤٧١٧:٢٣:١٩١٧:٤١:٢٠٢٢:٤٢:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٢٤:٢٨١١:٢٣:٢٦١٧:٢١:٥١١٧:٣٩:٥٣٢٢:٤١:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٨٠٥:٢٥:١٤١١:٢٣:٠٦١٧:٢٠:٢٤١٧:٣٨:٢٦٢٢:٤١:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٢٦:٠١١١:٢٢:٤٦١٧:١٨:٥٨١٧:٣٧:٠٠٢٢:٤١:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٢٦:٤٨١١:٢٢:٢٦١٧:١٧:٣١١٧:٣٥:٣٣٢٢:٤٠:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٧٠٥:٢٧:٣٥١١:٢٢:٠٧١٧:١٦:٠٥١٧:٣٤:٠٨٢٢:٤٠:٣٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٢٨:٢٣١١:٢١:٤٧١٧:١٤:٣٩١٧:٣٢:٤٢٢٢:٤٠:١٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٢٩:١١١١:٢١:٢٩١٧:١٣:١٤١٧:٣١:١٨٢٢:٤٠:٠٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٢٩:٥٩١١:٢١:١٠١٧:١١:٤٩١٧:٢٩:٥٣٢٢:٣٩:٤٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٠:٤٧١١:٢٠:٥٢١٧:١٠:٢٥١٧:٢٨:٢٩٢٢:٣٩:٢٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣١:٣٦١١:٢٠:٣٤١٧:٠٩:٠١١٧:٢٧:٠٦٢٢:٣٩:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٢:٢٥١١:٢٠:١٧١٧:٠٧:٣٧١٧:٢٥:٤٣٢٢:٣٨:٤٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٣٣:١٤١١:٢٠:٠٠١٧:٠٦:١٤١٧:٢٤:٢١٢٢:٣٨:٣٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٣٤:٠٣١١:١٩:٤٣١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٣:٠٠٢٢:٣٨:١٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٣٤:٥٣١١:١٩:٢٨١٧:٠٣:٣٠١٧:٢١:٣٩٢٢:٣٧:٥٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٣٥:٤٤١١:١٩:١٢١٧:٠٢:٠٩١٧:٢٠:١٩٢٢:٣٧:٤٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٣٦:٣٤١١:١٨:٥٧١٧:٠٠:٤٩١٧:١٩:٠٠٢٢:٣٧:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٥٠٥:٣٧:٢٥١١:١٨:٤٣١٦:٥٩:٢٩١٧:١٧:٤٢٢٢:٣٧:١٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣٨:١٧١١:١٨:٢٩١٦:٥٨:١٠١٧:١٦:٢٤٢٢:٣٦:٥٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٣٩:٠٨١١:١٨:١٥١٦:٥٦:٥٢١٧:١٥:٠٧٢٢:٣٦:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٠:٠٠١١:١٨:٠٣١٦:٥٥:٣٥١٧:١٣:٥١٢٢:٣٦:٢٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٠:٥٣١١:١٧:٥٠١٦:٥٤:١٨١٧:١٢:٣٦٢٢:٣٦:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٥:٤١:٤٥١١:١٧:٣٩١٦:٥٣:٠٢١٧:١١:٢٢٢٢:٣٦:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٢:٣٩١١:١٧:٢٨١٦:٥١:٤٨١٧:١٠:٠٩٢٢:٣٥:٤٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٣:٣٢١١:١٧:١٨١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٨:٥٦٢٢:٣٥:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٤:٢٦١١:١٧:٠٨١٦:٤٩:٢١١٧:٠٧:٤٥٢٢:٣٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسدآباد خراسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسدآباد خراسان شهر اسدآباد خراسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اسدآباد خراسان شهر اسدآباد خراسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسدآباد خراسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسدآباد خراسان

اسدآباد یکی از روستاهای استان خراسان رضوی است که در دهستان پائین رخ بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت حیدریه واقع شده‌است

شهر اسدآباد خراسان در ویکیپدیا

شهر اسدآباد خراسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسدآباد خراسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسدآباد خراسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسدآباد خراسان بر روی نقشه

شهر اسدآباد خراسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسدآباد خراسان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اسدآباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر اسدآباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اسدآباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسدآباد خراسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اسدآباد خراسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اسدآباد خراسان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسدآباد خراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا اسدآباد خراسان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسدآباد خراسان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اسدآباد خراسان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسدآباد خراسان
زمان پخش اذان زنده به افق اسدآباد خراسان
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسدآباد خراسان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسدآباد خراسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو