جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اسحق

نیسان | هویزه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز اسحق


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٦:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٢٨:١٠

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اسحق (شهرستان هویزه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای اسحق)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اسحق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسحق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جبران خلیل جبران
اگر یكی از شما بخواهد با نام دادگری بر درخت بدی تیشه زند، در آغاز باید نگاهی به ریشه‌ی آن بیندازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اسحق

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اسحق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسحق ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اسحق (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اسحق ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسحق ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٠:٤٧١٣:١٨:٠٨١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٣٦:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٩:٣٧١٣:١٧:٥٤١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٣٥:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٨:٢٨١٣:١٧:٣٩١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٣٥:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٧:٢٠١٣:١٧:٢٦١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٣٥:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٦:١٢١٣:١٧:١٢١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٣٤:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٥:٠٥١٣:١٦:٥٩١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:١٢٠٠:٣٤:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٣:٥٩١٣:١٦:٤٧١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٣٤:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٦:٣٤١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٣٣:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤١:٤٩١٣:١٦:٢٢١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٣٣:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٦:١١١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٠٥٠٠:٣٣:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٦:٠٠١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٠:٤٨٠٠:٣٢:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٥:٥٠١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٣٢٠٠:٣٢:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٥:٤٠١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٣٢:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٥:٣٠١٩:٥٤:٥١٢٠:١٢:٥٩٠٠:٣٢:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٥:٢١١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٣:٤٣٠٠:٣١:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٥:١٣١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٢٧٠٠:٣١:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٣:٤١١٣:١٥:٠٥١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:١١٠٠:٣١:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٤:٥٧١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٥:٥٥٠٠:٣١:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣١:٤٩١٣:١٤:٥١١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٣٩٠٠:٣٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٠:٥٤١٣:١٤:٤٤١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٢٤٠٠:٣٠:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٠:٠١١٣:١٤:٣٩١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٠٨٠٠:٣٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٩:٠٩١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٨:٥٢٠٠:٣٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٨:١٧١٣:١٤:٢٩٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٩:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٧:٢٧١٣:١٤:٢٥٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٩:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٤:٢٢٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٩:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٥:٥١١٣:١٤:١٩٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٩:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٤:١٦٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٩:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٤:١٩١٣:١٤:١٥٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٩:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٤:١٤٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٢٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسحق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسحق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اسحق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسحق

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اسحق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اسحق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسحق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اسحق

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اسحق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اسحق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اسحق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اسحق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسحق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسحق

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اسحق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اسحق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسحق

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٧:٥٢١٣:١٤:٣٠٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٧:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٧:٢١١٣:١٤:٣٥٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٧:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٦:٥٣١٣:١٤:٤٠٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٧:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٦:٢٦١٣:١٤:٤٥٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٧:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٦:٠٠١٣:١٤:٥٢٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٧:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٥:٣٥١٣:١٤:٥٨٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٧:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٥:١٣١٣:١٥:٠٥٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٢٧:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٤:٥١١٣:١٥:١٣٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٧:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٤:٣١١٣:١٥:٢١٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٧:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٤:١٣١٣:١٥:٢٩٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٧:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٣:٥٦١٣:١٥:٣٨٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٢٧:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٣:٤٠١٣:١٥:٤٧٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٢٨:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٣:٢٦١٣:١٥:٥٦٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:١٤٠٠:٢٨:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٣:١٣١٣:١٦:٠٦٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٨:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٣:٠٢١٣:١٦:١٦٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:١٩٠٠:٢٨:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٢:٥٣١٣:١٦:٢٧٢٠:٢٠:١٣٢٠:٣٩:٥١٠٠:٢٨:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٢:٤٤١٣:١٦:٣٨٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٢٨:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٢:٣٨١٣:١٦:٤٩٢٠:٢١:١٠٢٠:٤٠:٥١٠٠:٢٨:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٢:٣٢١٣:١٧:٠٠٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٢٠٠٠:٢٨:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٢:٢٨١٣:١٧:١٢٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤١:٤٧٠٠:٢٨:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٢:٢٦١٣:١٧:٢٤٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:١٤٠٠:٢٩:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٢:٢٥١٣:١٧:٣٦٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٢٩:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٢:٢٦١٣:١٧:٤٨٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٢٩:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:١٢:٢٨١٣:١٨:٠١٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٢٩:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٢:٣١١٣:١٨:١٤٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٢٩:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٢:٣٦١٣:١٨:٢٧٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٢٩:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:١٢:٤٢١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٠:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٢:٥٠١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٣٠:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٢:٥٨١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٣٠:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٣:٠٩١٣:١٩:١٩٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:١٩٠٠:٣٠:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:١٣:٢٠١٣:١٩:٣٢٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اسحق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسحق روستای اسحق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اسحق روستای اسحق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اسحق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اسحق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اسحق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اسحق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اسحق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اسحق

روستای اسحق بر روی نقشه

روستای اسحق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اسحق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اسحق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اسحق
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اسحق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اسحق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اسحق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اسحق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اسحق رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اسحق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسحق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسحق
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسحق دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اسحق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اسحق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسحق دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسحق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اسحق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو