جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر استهبان

استهبان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز استهبان


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٢٧
اذان ظهر: ١١:٣٩:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٥٤

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر استهبان (شهرستان استهبان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر استهبان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر استهبان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر استهبان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

كارل سند برگ
بدون داشتن یك آرزو، هیچ تغییری به وجود نمی آید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر استهبان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر استهبان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر استهبان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر استهبان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر استهبان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان استهبان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٧:٤٤١٢:٥١:٥٦١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٠:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٦:٤٧١٢:٥١:٤٦١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٩:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٥:٥٢١٢:٥١:٣٧١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٩:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٤:٥٧١٢:٥١:٢٨١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠٩:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٤:٠٤١٢:٥١:٢٠١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٣:١١١٢:٥١:١٢١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٨:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٢:١٩١٢:٥١:٠٥١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٨:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١١:٢٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٨:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٠:٣٨١٢:٥٠:٥٢١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٢١٠٠:٠٨:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٧:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٠:٤١١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٧:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٢٠٠٠:٠٧:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٧:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٤٠٠٠:٠٧:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٧:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٥٩٠٠:٠٦:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٦:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٠:٢١١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:١٨٠٠:٠٦:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٠:٢١١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٦:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥٠:٢١١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠٦:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٠:٢١١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٦:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٥٦٠٠:٠٦:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٣٥٠٠:٠٦:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٥٢٠٠:٠٥:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٠:٣٣١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٥:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٥:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٤٦٠٠:٠٥:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر استهبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر استهبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر استهبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان استهبان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر استهبان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر استهبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر استهبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر استهبان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر استهبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر استهبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر استهبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر استهبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر استهبان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر استهبان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر استهبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر استهبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر استهبان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٢:٣٤١١:٤٦:٣٠١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٦:٤٦٢٣:٠٧:٤٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٣:٠٥١١:٤٦:٠٩١٧:٤٨:٤٦١٨:٠٥:٣٣٢٣:٠٧:٢٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤٣:٣٦١١:٤٥:٤٨١٧:٤٧:٣٣١٨:٠٤:٢٠٢٣:٠٧:٠٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٤:٠٧١١:٤٥:٢٧١٧:٤٦:٢١١٨:٠٣:٠٧٢٣:٠٦:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٤:٣٩١١:٤٥:٠٧١٧:٤٥:٠٨١٨:٠١:٥٥٢٣:٠٦:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٥:١١١١:٤٤:٤٦١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٠:٤٣٢٣:٠٦:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٥:٤٥:٤٣١١:٤٤:٢٦١٧:٤٢:٤٤١٧:٥٩:٣١٢٣:٠٥:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٤٦:١٥١١:٤٤:٠٧١٧:٤١:٣٢١٧:٥٨:٢٠٢٣:٠٥:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٤٦:٤٧١١:٤٣:٤٧١٧:٤٠:٢١١٧:٥٧:٠٨٢٣:٠٥:٠٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٤٧:٢٠١١:٤٣:٢٨١٧:٣٩:١٠١٧:٥٥:٥٨٢٣:٠٤:٥٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٥:٤٧:٥٣١١:٤٣:٠٩١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٤:٤٧٢٣:٠٤:٣٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٤٠٥:٤٨:٢٦١١:٤٢:٥٠١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٣:٣٧٢٣:٠٤:١٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٥:٤٨:٥٩١١:٤٢:٣٢١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٢:٢٨٢٣:٠٣:٥٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١١٠٥:٤٩:٣٣١١:٤٢:١٤١٧:٣٤:٢٩١٧:٥١:١٩٢٣:٠٣:٣٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٠:٠٧١١:٤١:٥٦١٧:٣٣:٢٠١٧:٥٠:١١٢٣:٠٣:١٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٠:٤١١١:٤١:٣٩١٧:٣٢:١٢١٧:٤٩:٠٣٢٣:٠٣:٠٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥١:١٦١١:٤١:٢٢١٧:٣١:٠٤١٧:٤٧:٥٥٢٣:٠٢:٤٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥١:٥١١١:٤١:٠٦١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٦:٤٩٢٣:٠٢:٢٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٥:٥٢:٢٦١١:٤٠:٥٠١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٥:٤٣٢٣:٠٢:١١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٣:٠١١١:٤٠:٣٤١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٤:٣٧٢٣:٠١:٥٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٦٠٥:٥٣:٣٧١١:٤٠:١٩١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٣:٣٣٢٣:٠١:٣٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٤:١٣١١:٤٠:٠٥١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٢:٢٩٢٣:٠١:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٤:٥٠١١:٣٩:٥١١٧:٢٤:٢٨١٧:٤١:٢٥٢٣:٠١:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٥:٢٧١١:٣٩:٣٨١٧:٢٣:٢٤١٧:٤٠:٢٣٢٣:٠٠:٥٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٥:٥٦:٠٤١١:٣٩:٢٥١٧:٢٢:٢٢١٧:٣٩:٢٢٢٣:٠٠:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٧٠٥:٥٦:٤٢١١:٣٩:١٣١٧:٢١:٢٠١٧:٣٨:٢١٢٣:٠٠:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٧:٢٠١١:٣٩:٠١١٧:٢٠:١٩١٧:٣٧:٢١٢٣:٠٠:١٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٧٠٥:٥٧:٥٩١١:٣٨:٥٠١٧:١٩:١٨١٧:٣٦:٢٢٢٣:٠٠:٠٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٥:٥٨:٣٨١١:٣٨:٤٠١٧:١٨:١٩١٧:٣٥:٢٤٢٢:٥٩:٤٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٥:٥٩:١٨١١:٣٨:٣١١٧:١٧:٢٠١٧:٣٤:٢٧٢٢:٥٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر استهبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر استهبان شهر استهبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر استهبان شهر استهبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر استهبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر استهبان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر استهبان

استهبان شهری در شرق استان فارس واقع در کشور ایران است

شهر استهبان در ویکیپدیا

شهر استهبان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر استهبان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر استهبان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر استهبان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر استهبان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر استهبان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر استهبان
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر استهبان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر استهبان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر استهبان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر استهبان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر استهبان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا استهبان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق استهبان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق استهبان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق استهبان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق استهبان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق استهبان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ استهبان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق استهبان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر استهبان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو