جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای استریان

میان جوین | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز استریان


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٨
اذان ظهر: ١١:٢٧:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٤١
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٤٦

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای استریان (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای استریان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای استریان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای استریان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
فضیلت علم از فضیلت عبادت، بالاتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای استریان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای استریان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای استریان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای استریان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای استریان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان استریان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣٩:٥٧١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٦:٠١٢٣:٥٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٩:٤٨١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٥٧٢٣:٥٢:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥٢:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣٩:٣١١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:٤٩٢٣:٥١:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥١:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٩:١٦١٩:٣٠:٥٩١٩:٥٠:٤١٢٣:٥١:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٩:٠٩١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٣٧٢٣:٥١:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٩:٠٣١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٢:٣٣٢٣:٥٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤٤:٥١١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٣:٢٨٢٣:٥٠:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٣:٤٨١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٠:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٢:٤٦١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:١٩٢٣:٤٩:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٤١:٤٦١٢:٣٨:٤٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٦:١٥٢٣:٤٩:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٧:١٠٢٣:٤٩:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٤٤٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٨:٠٥٢٣:٤٩:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٨:٥٩٢٣:٤٨:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٧:٥٨١٢:٣٨:٣٣١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:٥٤٢٣:٤٨:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٣٧:٠٤١٢:٣٨:٣٢١٩:٤٠:٣١٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٤٨:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٣٦:١٢١٢:٣٨:٣٢١٩:٤١:٢٢٢٠:٠١:٤٢٢٣:٤٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:١٨٠٥:٣٥:٢١١٢:٣٨:٣٢١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٤٨:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٤:٠٥٠٥:٣٤:٣٢١٢:٣٨:٣٣١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٢٩٢٣:٤٧:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٣٣:٤٤١٢:٣٨:٣٤١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٤:٢٢٢٣:٤٧:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٤٥٠٥:٣٢:٥٨١٢:٣٨:٣٦١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٥:١٥٢٣:٤٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٣٢:١٣١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٦:٠٧٢٣:٤٧:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٣١:٣٠١٢:٣٨:٤١١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٦:٥٨٢٣:٤٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٨:٢٦٠٥:٣٠:٤٩١٢:٣٨:٤٥١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٧:٤٩٢٣:٤٧:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٧:٢٣٠٥:٣٠:٠٩١٢:٣٨:٤٩١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٨:٤٠٢٣:٤٧:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٦:٢٣٠٥:٢٩:٣٠١٢:٣٨:٥٣١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٩:٣٠٢٣:٤٧:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٢٨:٥٤١٢:٣٨:٥٨١٩:٤٩:٢٧٢٠:١٠:١٩٢٣:٤٦:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٢٨:١٩١٢:٣٩:٠٤١٩:٥٠:١٣٢٠:١١:٠٨٢٣:٤٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای استریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای استریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای استریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان استریان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای استریان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای استریان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استریان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای استریان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای استریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای استریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای استریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای استریان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استریان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای استریان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای استریان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استریان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای استریان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٦:٣١١١:٢٦:٣٣١٦:٥٦:٠٥١٧:١٤:٤٨٢٢:٤٤:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٧:٢٨١١:٢٦:٢٥١٦:٥٤:٥١١٧:١٣:٣٧٢٢:٤٣:٥٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٨:٢٦١١:٢٦:١٧١٦:٥٣:٣٩١٧:١٢:٢٦٢٢:٤٣:٤٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٩:٢٤١١:٢٦:١٠١٦:٥٢:٢٨١٧:١١:١٧٢٢:٤٣:٤٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٠:٢٣١١:٢٦:٠٤١٦:٥١:١٧١٧:١٠:٠٩٢٢:٤٣:٣١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠١:٢١١١:٢٥:٥٩١٦:٥٠:٠٨١٧:٠٩:٠٢٢٢:٤٣:٢٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٢:٢٠١١:٢٥:٥٥١٦:٤٩:٠١١٧:٠٧:٥٦٢٢:٤٣:١٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٢٠١١:٢٥:٥١١٦:٤٧:٥٤١٧:٠٦:٥٢٢٢:٤٣:٠٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٤:٢٠١١:٢٥:٤٨١٦:٤٦:٤٩١٧:٠٥:٤٩٢٢:٤٣:٠٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٥:٢٠١١:٢٥:٤٦١٦:٤٥:٤٥١٧:٠٤:٤٧٢٢:٤٢:٥٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٦:٢٠١١:٢٥:٤٤١٦:٤٤:٤٢١٧:٠٣:٤٧٢٢:٤٢:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٧:٢٠١١:٢٥:٤٤١٦:٤٣:٤٠١٧:٠٢:٤٨٢٢:٤٢:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٨:٢١١١:٢٥:٤٤١٦:٤٢:٤٠١٧:٠١:٥٠٢٢:٤٢:٤٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٩:٢٢١١:٢٥:٤٥١٦:٤١:٤٢١٧:٠٠:٥٤٢٢:٤٢:٤٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٠:٢٣١١:٢٥:٤٧١٦:٤٠:٤٤١٦:٥٩:٥٩٢٢:٤٢:٤٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١١:٢٤١١:٢٥:٤٩١٦:٣٩:٤٩١٦:٥٩:٠٦٢٢:٤٢:٣٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٢:٢٦١١:٢٥:٥٣١٦:٣٨:٥٥١٦:٥٨:١٥٢٢:٤٢:٣٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٣:٢٧١١:٢٥:٥٧١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٧:٢٤٢٢:٤٢:٣٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٤:٢٩١١:٢٦:٠٢١٦:٣٧:١١١٦:٥٦:٣٦٢٢:٤٢:٤٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٥:٣١١١:٢٦:٠٨١٦:٣٦:٢١١٦:٥٥:٤٩٢٢:٤٢:٤١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٦:٣٣١١:٢٦:١٥١٦:٣٥:٣٣١٦:٥٥:٠٤٢٢:٤٢:٤٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٧:٣٥١١:٢٦:٢٢١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٤:٢٠٢٢:٤٢:٤٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٨:٣٦١١:٢٦:٣١١٦:٣٤:٠٣١٦:٥٣:٣٨٢٢:٤٢:٥٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:١٩:٣٨١١:٢٦:٤٠١٦:٣٣:٢٠١٦:٥٢:٥٨٢٢:٤٢:٥٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٠:٤٠١١:٢٦:٥٠١٦:٣٢:٣٩١٦:٥٢:٢٠٢٢:٤٣:٠٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢١:٤٢١١:٢٧:٠١١٦:٣٢:٠٠١٦:٥١:٤٣٢٢:٤٣:١٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٢:٤٤١١:٢٧:١٣١٦:٣١:٢٢١٦:٥١:٠٨٢٢:٤٣:١٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٣:٤٥١١:٢٧:٢٦١٦:٣٠:٤٧١٦:٥٠:٣٥٢٢:٤٣:٢٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٤:٤٧١١:٢٧:٤٠١٦:٣٠:١٣١٦:٥٠:٠٤٢٢:٤٣:٣٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٥:٤٨١١:٢٧:٥٤١٦:٢٩:٤١١٦:٤٩:٣٥٢٢:٤٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای استریان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای استریان روستای استریان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای استریان روستای استریان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای استریان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استریان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای استریان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای استریان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای استریان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای استریان

روستای استریان بر روی نقشه

روستای استریان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای استریان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای استریان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای استریان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای استریان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای استریان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای استریان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای استریان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای استریان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق استریان
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ استریان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق استریان
افق شرعی امروز فردا استریان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق استریان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق استریان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ استریان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق استریان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای استریان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو