جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای استانه

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز استانه


اذان صبح: ٠٤:٢٢:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٥

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای استانه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای استانه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای استانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای استانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام موسی (ع)
هر كه مست شود از شراب و بعد از آن تا چهل روز بمیرد نزد خدا مانند بت پرست باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای استانه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای استانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای استانه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای استانه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای استانه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان استانه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٦:٢١١٣:٠٣:٥٦١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢١:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٥:١١١٣:٠٣:٤٢١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٢٨٠٠:٢١:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٤:٠١١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:١١٠٠:٢١:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠٣:١٤١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٥٥٠٠:٢٠:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٣٨٠٠:٢٠:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢١٠٠:٢٠:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٠٥٠٠:١٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٢:١١١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٣٢٠٠:١٩:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٦:١٤١٣:٠١:٥٩١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:١٦٠٠:١٨:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٥:١٠١٣:٠١:٤٨١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٠٠٠٠:١٨:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠١:٣٨١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٨:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠١:٢٨١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٨:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠١:١٨١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٢٠٠:١٧:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢١:٠٤١٣:٠١:٠٩١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٧:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠١:٠١١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٧:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٦:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:١١٠٠:١٦:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٧:١٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٦:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٦:١٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٦:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٥:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٥:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٠:١٧١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٥:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:١٣١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٥:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٠:١٠١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:١١:١٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٤:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٠:٠٢١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای استانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای استانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای استانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان استانه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای استانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای استانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای استانه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای استانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای استانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای استانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای استانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای استانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای استانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای استانه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٠:١٨١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٣:٣٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٣:٢٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٣:٢٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٣:٢٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠١:١٤١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٣:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٣:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٣:٢٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠١:٠١٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٣:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٣:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠١:١٧٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٣:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٣:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٣:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٣:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٣:٤٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٣:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٣:٥٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٥١٠٠:١٤:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٤:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٤:١٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٤:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٤:٣٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٤:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٣٤٠٠:١٤:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٥:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٤:٠٢٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٥:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٤:١٥٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٥:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٤:٢٧٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٠٠٠٠:١٥:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٤:٤١٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:١٨٠٠:١٥:٤٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٤:٥٤٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٦:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٥:٠٧٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٥١٠٠:١٦:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای استانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای استانه روستای استانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای استانه روستای استانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای استانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای استانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای استانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای استانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای استانه

روستای استانه بر روی نقشه

روستای استانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای استانه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای استانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای استانه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای استانه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای استانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای استانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای استانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای استانه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق استانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ استانه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا استانه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا استانه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق استانه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ استانه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق استانه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق استانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای استانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو