جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای استانه

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز استانه


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠١
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٣

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای استانه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای استانه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای استانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای استانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
كسی كه سفر می كند ناتوان از احساس است. برای همین هم كتابهای سفر در نقش كتابهای تجربه، چنین كم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال كسی است كه آنها را نوشته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای استانه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای استانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای استانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای استانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای استانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان استانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠١:٣٦١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٢:٥١١٣:٠١:٢٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢١:٥٠١٣:٠١:١٧١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٧:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٠:٥١١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٩:٥٢١٣:٠١:٠٠١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٧:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٦:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٦:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٧:٠١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٦:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٦:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٥:١٣١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٥:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٥:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٠:١٧١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٥:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٠:١٣١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٥:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١١:٤٩١٣:٠٠:١٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٥:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٨٠٦:١١:٠١١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٤:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٠:١٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٤:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٤:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٠:٠٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٤:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٠:٠١١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:١٨٠٠:١٤:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٠:٠١١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٤:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٤:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٣:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٣:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٠:١١١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٣:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٢١٠٠:١٣:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٠:١٨١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٣:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٣:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای استانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای استانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای استانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان استانه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای استانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای استانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای استانه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای استانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای استانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای استانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای استانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای استانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای استانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای استانه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٥:٣٦٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٢٠٠٠:١٦:٤٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٦:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٦:٠٢٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٧:١٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٦:١٥٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤٩٠٠:١٧:٢٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٥٥٠٠:١٧:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٩٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٦:٤٠٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٧:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٦:٥٣٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٨:١١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٧:٠٥٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٨:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠١:١١١٣:٠٧:١٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٨:٤١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٧:٢٩٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٨:٥٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٩:١٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٩:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٩:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٨:١٤٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٤٤٠٠:١٩:٥٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٠:١٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٠:٢٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٠:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٠:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٩:٠١٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٤١٠٠:٢١:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٩:١٠٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢١:٢٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٩:١٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢١:٤١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٩:٢٥٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢١:٥٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٢:٠٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٢:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢٢:٣٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٢:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٠:١٢١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٢:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٣:١١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١١:٢٤١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٣:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٢:٠١١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٢:٣٨١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای استانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای استانه روستای استانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای استانه روستای استانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای استانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای استانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای استانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای استانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای استانه

روستای استانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای استانه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای استانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای استانه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای استانه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای استانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای استانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای استانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای استانه رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ استانه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ استانه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق استانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق استانه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ استانه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا استانه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق استانه
جدول اوقات شرعی امروز فردا استانه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای استانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو