جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای استاج

جور | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز استاج

اذان صبح: ٠٤:١٠:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:١٣
اذان مغرب: ٢٠:١١:٤٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠١:٥٢

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای استاج (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای استاج)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای استاج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای استاج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
شخص عادی، كمابیش همه چیز را نشدنی می پندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای استاج

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای استاج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای استاج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای استاج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای استاج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان استاج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٧:٣٧١٢:٤٤:٤٥١٩:١٢:٢٢١٩:٢٩:٥٩٠٠:٠٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٦:٢٨١٢:٤٤:٣٠١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٤١٠٠:٠٢:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٥:٢٠١٢:٤٤:١٦١٩:١٣:٤٢١٩:٣١:٢٣٠٠:٠٢:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٤:١٢١٢:٤٤:٠٢١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٠٥٠٠:٠١:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٠٥١٢:٤٣:٤٩١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٤٧٠٠:٠١:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١١:٥٨١٢:٤٣:٣٦١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٣٠٠٠:٠١:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٠:٥٣١٢:٤٣:٢٣١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:١٢٠٠:٠٠:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٩:٤٧١٢:٤٣:١١١٩:١٧:٠٣١٩:٣٤:٥٥٠٠:٠٠:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤٢:٥٩١٩:١٧:٤٤١٩:٣٥:٣٧٠٠:٠٠:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٢:٤٨١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٢٠٠٠:٠٠:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٦:٣٧١٢:٤٢:٣٧١٩:١٩:٠٥١٩:٣٧:٠٣٢٣:٥٩:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٥:٣٥١٢:٤٢:٢٦١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:٤٦٢٣:٥٩:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٤:٣٤١٢:٤٢:١٦١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٩:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٢:٠٧١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:١٣٢٣:٥٨:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٢:٣٥١٢:٤١:٥٨١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:٥٦٢٣:٥٨:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠١:٣٦١٢:٤١:٤٩١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥٨:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤١:٤١١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٨:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٩:٤٣١٢:٤١:٣٤١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٠٧٢٣:٥٧:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤١:٢٧١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:٥١٢٣:٥٧:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤١:٢١١٩:٢٥:١٥١٩:٤٣:٣٤٢٣:٥٧:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٧:٠٠١٢:٤١:١٥١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:١٨٢٣:٥٧:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٦:٠٩١٢:٤١:١٠١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٠٢٢٣:٥٦:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٥:١٨١٢:٤١:٠٥١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٦:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤١:٠١١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٣٠٢٣:٥٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:١٤٢٣:٥٦:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٢:٥٢١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٥٨٢٣:٥٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٢:٠٦١٢:٤٠:٥٣١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٤٢٢٣:٥٥:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥١:٢١١٢:٤٠:٥١١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٢٦٢٣:٥٥:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٠:٥٠١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٠٩٢٣:٥٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای استاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای استاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای استاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان استاج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای استاج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای استاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای استاج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای استاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای استاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای استاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای استاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استاج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای استاج

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای استاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای استاج

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای استاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای استاج روستای استاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای استاج روستای استاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای استاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استاج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای استاج

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای استاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای استاج

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٠:٤٢١٢:٤٦:٢١١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٤٥٢٣:٥٧:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٤٠:٥٦١٢:٤٦:٣٤١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٥٧٢٣:٥٨:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤١:١١١٢:٤٦:٤٧١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٢:٠٧٢٣:٥٨:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤١:٢٨١٢:٤٧:٠٠١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٢:١٥٢٣:٥٨:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٤١:٤٥١٢:٤٧:١٣١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٢:٢٢٢٣:٥٨:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٤٢:٠٤١٢:٤٧:٢٦١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٢:٢٨٢٣:٥٩:٠٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣١٠٥:٤٢:٢٣١٢:٤٧:٣٨١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٣٢٢٣:٥٩:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٤٢:٤٤١٢:٤٧:٥١١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٣٤٢٣:٥٩:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٣:٠٦١٢:٤٨:٠٣١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٣٥٢٣:٥٩:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥١٠٥:٤٣:٢٨١٢:٤٨:١٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٣٤٠٠:٠٠:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٣:٥٢١٢:٤٨:٢٦١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠٠:٢٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٤:١٦١٢:٤٨:٣٧١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٢٨٠٠:٠٠:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤٤:٤٢١٢:٤٨:٤٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٢٣٠٠:٠٠:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٨:٥٩١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٢:١٦٠٠:٠١:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٥:٣٥١٢:٤٩:٠٩١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٢:٠٧٠٠:٠١:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٢٠٥:٤٦:٠٣١٢:٤٩:١٩١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٥٧٠٠:٠١:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٩:٢٨١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٤٥٠٠:٠١:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٧:٠١١٢:٤٩:٣٨١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٢:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٤٧:٣١١٢:٤٩:٤٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:١٧٠٠:٠٢:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٨:٠٢١٢:٤٩:٥٥١٩:٥١:٣٤٢٠:١١:٠٠٠٠:٠٢:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٨:٣٤١٢:٥٠:٠٣١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٤٢٠٠:٠٢:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٩:٠٦١٢:٥٠:١٠١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٣:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٩:٣٩١٢:٥٠:١٧١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٣:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٠:١٢١٢:٥٠:٢٤١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٠٣:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٠٠٥:٥٠:٤٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٣:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥١:٢٠١٢:٥٠:٣٦١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٣:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥١:٥٥١٢:٥٠:٤١١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٤:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٤:١٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٠٤:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٣:٤٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٠٤:٤٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٤:١٩١٢:٥٠:٥٦١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای استاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای استاج روستای استاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای استاج روستای استاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای استاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استاج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای استاج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای استاج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای استاج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای استاج

روستای استاج بر روی نقشه

روستای استاج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای استاج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای استاج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای استاج
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای استاج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای استاج + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای استاج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای استاج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای استاج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای استاج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای استاج رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق استاج
زمان پخش اذان زنده به افق استاج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق استاج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ استاج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق استاج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق استاج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق استاج
افق شرعی امروز فردا استاج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای استاج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو