جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای استاج

جور | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز استاج


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٤
اذان ظهر: ١١:٣٠:١٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٠٣
نیمه شب: ٢٢:٤٨:٥٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای استاج (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای استاج)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای استاج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای استاج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
آن كه مدام از كمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید، دوست خوبی برای تو نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای استاج

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای استاج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای استاج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای استاج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای استاج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان استاج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٤:٢٠١٢:٤٢:١٥١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٤١٢٣:٥٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٢٠١٢:٤٢:٠٦١٩:٢١:١٩١٩:٣٩:٢٤٢٣:٥٨:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٢:٢١١٢:٤١:٥٧١٩:٢٢:٠٠١٩:٤٠:٠٨٢٣:٥٨:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠١:٢٣١٢:٤١:٤٩١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٥٢٢٣:٥٨:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٠:٢٧١٢:٤١:٤١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٣٥٢٣:٥٨:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٩:٣١١٢:٤١:٣٤١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:١٩٢٣:٥٧:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٨:٣٦١٢:٤١:٢٧١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٠٣٢٣:٥٧:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٧:٤٢١٢:٤١:٢١١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٧:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٦:٤٩١٢:٤١:١٥١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٧:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤١:١٠١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٥:٠٧١٢:٤١:٠٦١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٥٨٢٣:٥٦:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٤:١٧١٢:٤١:٠٢١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥٦:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٣:٢٩١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٧:٢٥٢٣:٥٦:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٠٩٢٣:٥٦:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥١:٥٦١٢:٤٠:٥٣١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٥٣٢٣:٥٥:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥١:١١١٢:٤٠:٥١١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٣٦٢٣:٥٥:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤٠:٥٠١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٢٠٢٣:٥٥:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٠:٥٠١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٠٣٢٣:٥٥:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤٠:٥٠١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٥:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤٠:٥٠١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٢٩٢٣:٥٥:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٠:٥٢١٩:٣٤:١٩١٩:٥٣:١٢٢٣:٥٥:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٧:١٠١٢:٤٠:٥٤١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٥:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٠:٥٦١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٣٧٢٣:٥٤:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٦:٠١١٢:٤٠:٥٩١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:١٨٢٣:٥٤:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٥:٢٨١٢:٤١:٠٢١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٦:٠٠٢٣:٥٤:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٤:٥٧١٢:٤١:٠٦١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٤١٢٣:٥٤:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٥١٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤١:١١١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:٢٢٢٣:٥٤:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤١:١٦١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:٠٣٢٣:٥٤:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٣:٣٢١٢:٤١:٢٢١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:٤٢٢٣:٥٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای استاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای استاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای استاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان استاج

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای استاج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای استاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای استاج

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای استاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای استاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای استاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای استاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استاج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای استاج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای استاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای استاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای استاج

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٢:٤١١١:٢٨:٥١١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٢:٠٧٢٢:٤٩:٠٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٣:٢٦١١:٢٨:٤٣١٧:٠٣:٣٥١٧:٢١:٠٨٢٢:٤٨:٥٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٤:١١١١:٢٨:٣٥١٧:٠٢:٣٥١٧:٢٠:٠٩٢٢:٤٨:٤٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٥:٥٤:٥٧١١:٢٨:٢٨١٧:٠١:٣٦١٧:١٩:١٢٢٢:٤٨:٣٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٥:٤٣١١:٢٨:٢٢١٧:٠٠:٣٨١٧:١٨:١٦٢٢:٤٨:٢٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٦:٣٠١١:٢٨:١٧١٦:٥٩:٤١١٧:١٧:٢١٢٢:٤٨:١٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٧:١٧١١:٢٨:١٣١٦:٥٨:٤٥١٧:١٦:٢٧٢٢:٤٨:١١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٨:٠٤١١:٢٨:٠٩١٦:٥٧:٥١١٧:١٥:٣٤٢٢:٤٨:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٥:٥٨:٥٢١١:٢٨:٠٦١٦:٥٦:٥٧١٧:١٤:٤٣٢٢:٤٧:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٩:٤٠١١:٢٨:٠٤١٦:٥٦:٠٥١٧:١٣:٥٢٢٢:٤٧:٥٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٠:٢٨١١:٢٨:٠٢١٦:٥٥:١٤١٧:١٣:٠٣٢٢:٤٧:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠١:١٧١١:٢٨:٠٢١٦:٥٤:٢٤١٧:١٢:١٦٢٢:٤٧:٤٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٢:٠٦١١:٢٨:٠٢١٦:٥٣:٣٦١٧:١١:٢٩٢٢:٤٧:٤٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٢:٥٥١١:٢٨:٠٣١٦:٥٢:٤٩١٧:١٠:٤٤٢٢:٤٧:٤٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٣:٤٥١١:٢٨:٠٥١٦:٥٢:٠٣١٧:١٠:٠٠٢٢:٤٧:٣٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٤:٣٥١١:٢٨:٠٧١٦:٥١:١٩١٧:٠٩:١٨٢٢:٤٧:٣٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٥:٢٥١١:٢٨:١١١٦:٥٠:٣٦١٧:٠٨:٣٧٢٢:٤٧:٣٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٦:١٥١١:٢٨:١٥١٦:٤٩:٥٤١٧:٠٧:٥٨٢٢:٤٧:٣٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٧:٠٦١١:٢٨:٢٠١٦:٤٩:١٤١٧:٠٧:١٩٢٢:٤٧:٤١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٧:٥٧١١:٢٨:٢٦١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٦:٤٣٢٢:٤٧:٤٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٨:٤٨١١:٢٨:٣٣١٦:٤٧:٥٨١٧:٠٦:٠٨٢٢:٤٧:٤٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٠٩:٣٩١١:٢٨:٤٠١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٥:٣٤٢٢:٤٧:٥١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٠:٣١١١:٢٨:٤٩١٦:٤٦:٤٨١٧:٠٥:٠٢٢٢:٤٧:٥٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١١:٢٢١١:٢٨:٥٨١٦:٤٦:١٥١٧:٠٤:٣٢٢٢:٤٨:٠٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٢:١٤١١:٢٩:٠٨١٦:٤٥:٤٤١٧:٠٤:٠٣٢٢:٤٨:٠٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٣:٠٦١١:٢٩:١٩١٦:٤٥:١٥١٧:٠٣:٣٦٢٢:٤٨:١٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٣:٥٨١١:٢٩:٣١١٦:٤٤:٤٧١٧:٠٣:١٠٢٢:٤٨:٢٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٤:٥٠١١:٢٩:٤٤١٦:٤٤:٢١١٧:٠٢:٤٦٢٢:٤٨:٣٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٥:٤٢١١:٢٩:٥٨١٦:٤٣:٥٧١٧:٠٢:٢٤٢٢:٤٨:٤٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٦:٣٤١١:٣٠:١٢١٦:٤٣:٣٤١٧:٠٢:٠٣٢٢:٤٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای استاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای استاج روستای استاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای استاج روستای استاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای استاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای استاج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای استاج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای استاج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای استاج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای استاج

روستای استاج بر روی نقشه

روستای استاج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای استاج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای استاج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای استاج
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای استاج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای استاج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای استاج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای استاج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای استاج رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق استاج
جدول اوقات شرعی امروز فردا استاج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق استاج
زمان پخش اذان آنلاین به افق استاج
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ استاج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق استاج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق استاج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ استاج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای استاج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو