جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اسالم

طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز اسالم


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:١٨
اذان مغرب: ١٧:١٧:١٥
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٠٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسالم (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر اسالم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر اسالم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسالم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
هر كسی نمی تواند حافظ، سعدی یا مولانا شود؛ هر كس به جای خود و برای خود كسی است؛ هر كس دارای سبكی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسالم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسالم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسالم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اسالم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسالم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اسالم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٦:٥١١٣:١٢:١٥١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٢:٠٥١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٤:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٤:٢٠١٣:١١:٥٥٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٣:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٣:٠٦١٣:١١:٤٦٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٣:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢١:٥٤١٣:١١:٣٧٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٢٠:٤٢١٣:١١:٢٩٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٣:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٩:٣١١٣:١١:٢١٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٢٢:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٨:٢١١٣:١١:١٤٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٢:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٧:١٣١٣:١١:٠٧٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٢:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٦:٠٥١٣:١١:٠١٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢١:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٤:٥٩١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢١:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٣:٥٤١٣:١٠:٥١٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢١:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٢:٥١١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢٠:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١١:٤٨١٣:١٠:٤٢٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٠:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٢٠٦:١٠:٤٧١٣:١٠:٣٩٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢٠:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٩:٤٨١٣:١٠:٣٦٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٠:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٠:٣٤٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٩:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٠:٣٢٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٤:١٧٠٠:١٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٠:٣١٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٥:١٣٠٠:١٩:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠٦:٠٣١٣:١٠:٣٠٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:٠٩٠٠:١٩:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠٥:١٠١٣:١٠:٣٠٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٧:٠٥٠٠:١٩:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٤:١٩١٣:١٠:٣١٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٨:٠٠٠٠:١٨:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٠:٣٢٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٥٥٠٠:١٨:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٠٠٦:٠٢:٤١١٣:١٠:٣٤٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٤٩٠٠:١٨:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٨٠٦:٠١:٥٥١٣:١٠:٣٧٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٤٣٠٠:١٨:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٩٠٦:٠١:١٠١٣:١٠:٤٠٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤١:٣٧٠٠:١٨:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥١٠٦:٠٠:٢٧١٣:١٠:٤٣٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤٢:٣٠٠٠:١٨:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٩:٤٦١٣:١٠:٤٧٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٣:٢٢٠٠:١٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤١٠٥:٥٩:٠٦١٣:١٠:٥٢٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٤:١٤٠٠:١٧:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٨:٢٨١٣:١٠:٥٧٢٠:٢٣:٥٢٢٠:٤٥:٠٤٠٠:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسالم

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر اسالم

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسالم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسالم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر اسالم

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٧:٠٦١٢:٠١:٥٦١٦:٥٦:٣١١٧:١٦:٥٩٢٣:١٦:٤٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٨:٠٥١٢:٠٢:١٧١٦:٥٦:١٣١٧:١٦:٤٤٢٣:١٧:٠٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٩:٠٤١٢:٠٢:٣٨١٦:٥٥:٥٨١٧:١٦:٣١٢٣:١٧:١٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٨:٤١٠٧:١٠:٠٢١٢:٠٣:٠٠١٦:٥٥:٤٥١٧:١٦:٢٠٢٣:١٧:٣٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٩:٣١٠٧:١٠:٥٩١٢:٠٣:٢٣١٦:٥٥:٣٣١٧:١٦:١١٢٣:١٧:٥٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤٠:٢٠٠٧:١١:٥٥١٢:٠٣:٤٦١٦:٥٥:٢٤١٧:١٦:٠٣٢٣:١٨:١٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤١:٠٨٠٧:١٢:٥٠١٢:٠٤:١٠١٦:٥٥:١٧١٧:١٥:٥٨٢٣:١٨:٣٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٣:٤٤١٢:٠٤:٣٤١٦:٥٥:١٢١٧:١٥:٥٥٢٣:١٨:٥٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٢:٤٣٠٧:١٤:٣٨١٢:٠٤:٥٩١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٥٤٢٣:١٩:٢٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٣:٣٠٠٧:١٥:٣٠١٢:٠٥:٢٥١٦:٥٥:٠٩١٧:١٥:٥٥٢٣:١٩:٤٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٤:١٥٠٧:١٦:٢١١٢:٠٥:٥٠١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٥٨٢٣:٢٠:٠٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٧:١١١٢:٠٦:١٧١٦:٥٥:١٤١٧:١٦:٠٣٢٣:٢٠:٢٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٥:٤٤٠٧:١٨:٠٠١٢:٠٦:٤٤١٦:٥٥:١٩١٧:١٦:١٠٢٣:٢٠:٥٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٨:٤٧١٢:٠٧:١١١٦:٥٥:٢٧١٧:١٦:١٩٢٣:٢١:١٨
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٩:٣٣١٢:٠٧:٣٨١٦:٥٥:٣٧١٧:١٦:٣٠٢٣:٢١:٤٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٧:٥٠٠٧:٢٠:١٨١٢:٠٨:٠٦١٦:٥٥:٤٩١٧:١٦:٤٣٢٣:٢٢:٠٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٨:٣٠٠٧:٢١:٠١١٢:٠٨:٣٥١٦:٥٦:٠٢١٧:١٦:٥٨٢٣:٢٢:٣٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٩:٠٩٠٧:٢١:٤٣١٢:٠٩:٠٣١٦:٥٦:١٨١٧:١٧:١٥٢٣:٢٣:٠٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٩:٤٧٠٧:٢٢:٢٤١٢:٠٩:٣٢١٦:٥٦:٣٦١٧:١٧:٣٣٢٣:٢٣:٣٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥٠:٢٤٠٧:٢٣:٠٣١٢:١٠:٠١١٦:٥٦:٥٦١٧:١٧:٥٤٢٣:٢٣:٥٨
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥١:٠٠٠٧:٢٣:٤٠١٢:١٠:٣١١٦:٥٧:١٨١٧:١٨:١٧٢٣:٢٤:٢٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥١:٣٤٠٧:٢٤:١٦١٢:١١:٠٠١٦:٥٧:٤٢١٧:١٨:٤١٢٣:٢٤:٥٥
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٢:٠٨٠٧:٢٤:٥٠١٢:١١:٣٠١٦:٥٨:٠٨١٧:١٩:٠٧٢٣:٢٥:٢٤
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢٥:٢٣١٢:١٢:٠٠١٦:٥٨:٣٦١٧:١٩:٣٥٢٣:٢٥:٥٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٣:١٠٠٧:٢٥:٥٤١٢:١٢:٣٠١٦:٥٩:٠٦١٧:٢٠:٠٥٢٣:٢٦:٢٣
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٦:٢٣١٢:١٣:٠٠١٦:٥٩:٣٧١٧:٢٠:٣٦٢٣:٢٦:٥٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٤:٠٨٠٧:٢٦:٥٠١٢:١٣:٣٠١٧:٠٠:١١١٧:٢١:٠٩٢٣:٢٧:٢٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٤:٣٤٠٧:٢٧:١٦١٢:١٣:٥٩١٧:٠٠:٤٦١٧:٢١:٤٤٢٣:٢٧:٥٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢٧:٣٩١٢:١٤:٢٩١٧:٠١:٢٣١٧:٢٢:٢١٢٣:٢٨:٢٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢٨:٠١١٢:١٤:٥٩١٧:٠٢:٠١١٧:٢٢:٥٩٢٣:٢٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر اسالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر اسالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسالم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسالم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اسالم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر اسالم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسالم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اسالم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٧:٠٠:٥٩١٢:٠٠:٠٨١٦:٥٨:٥٨١٧:١٩:١١٢٣:١٥:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٧:٠٢:٠١١٢:٠٠:٢٤١٦:٥٨:٢٨١٧:١٨:٤٤٢٣:١٥:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٧:٠٣:٠٣١٢:٠٠:٤١١٦:٥٨:٠١١٧:١٨:١٩٢٣:١٥:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣١٠٧:٠٤:٠٥١٢:٠٠:٥٩١٦:٥٧:٣٥١٧:١٧:٥٦٢٣:١٦:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٥:٠٦١٢:٠١:١٧١٦:٥٧:١٢١٧:١٧:٣٥٢٣:١٦:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٦:٠٦١٢:٠١:٣٧١٦:٥٦:٥٠١٧:١٧:١٦٢٣:١٦:٢٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٧:٠٦١٢:٠١:٥٦١٦:٥٦:٣١١٧:١٦:٥٩٢٣:١٦:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٨:٠٥١٢:٠٢:١٧١٦:٥٦:١٣١٧:١٦:٤٤٢٣:١٧:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٩:٠٤١٢:٠٢:٣٨١٦:٥٥:٥٨١٧:١٦:٣١٢٣:١٧:١٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤١٠٧:١٠:٠٢١٢:٠٣:٠٠١٦:٥٥:٤٥١٧:١٦:٢٠٢٣:١٧:٣٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:١٠:٥٩١٢:٠٣:٢٣١٦:٥٥:٣٣١٧:١٦:١١٢٣:١٧:٥٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٠٠٧:١١:٥٥١٢:٠٣:٤٦١٦:٥٥:٢٤١٧:١٦:٠٣٢٣:١٨:١٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:١٢:٥٠١٢:٠٤:١٠١٦:٥٥:١٧١٧:١٥:٥٨٢٣:١٨:٣٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٣:٤٤١٢:٠٤:٣٤١٦:٥٥:١٢١٧:١٥:٥٥٢٣:١٨:٥٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٣٠٧:١٤:٣٨١٢:٠٤:٥٩١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٥٤٢٣:١٩:٢٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٠٠٧:١٥:٣٠١٢:٠٥:٢٥١٦:٥٥:٠٩١٧:١٥:٥٥٢٣:١٩:٤٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:١٦:٢١١٢:٠٥:٥٠١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٥٨٢٣:٢٠:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٧:١١١٢:٠٦:١٧١٦:٥٥:١٤١٧:١٦:٠٣٢٣:٢٠:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٤٠٧:١٨:٠٠١٢:٠٦:٤٤١٦:٥٥:١٩١٧:١٦:١٠٢٣:٢٠:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٨:٤٧١٢:٠٧:١١١٦:٥٥:٢٧١٧:١٦:١٩٢٣:٢١:١٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٩:٣٣١٢:٠٧:٣٨١٦:٥٥:٣٧١٧:١٦:٣٠٢٣:٢١:٤٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٠٠٧:٢٠:١٨١٢:٠٨:٠٦١٦:٥٥:٤٩١٧:١٦:٤٣٢٣:٢٢:٠٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٠٠٧:٢١:٠١١٢:٠٨:٣٥١٦:٥٦:٠٢١٧:١٦:٥٨٢٣:٢٢:٣٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٩٠٧:٢١:٤٣١٢:٠٩:٠٣١٦:٥٦:١٨١٧:١٧:١٥٢٣:٢٣:٠٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٧٠٧:٢٢:٢٤١٢:٠٩:٣٢١٦:٥٦:٣٦١٧:١٧:٣٣٢٣:٢٣:٣٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٤٠٧:٢٣:٠٣١٢:١٠:٠١١٦:٥٦:٥٦١٧:١٧:٥٤٢٣:٢٣:٥٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٠٠٧:٢٣:٤٠١٢:١٠:٣١١٦:٥٧:١٨١٧:١٨:١٧٢٣:٢٤:٢٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٤٠٧:٢٤:١٦١٢:١١:٠٠١٦:٥٧:٤٢١٧:١٨:٤١٢٣:٢٤:٥٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٨٠٧:٢٤:٥٠١٢:١١:٣٠١٦:٥٨:٠٨١٧:١٩:٠٧٢٣:٢٥:٢٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢٥:٢٣١٢:١٢:٠٠١٦:٥٨:٣٦١٧:١٩:٣٥٢٣:٢٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اسالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اسالم شهر اسالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر اسالم شهر اسالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسالم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسالم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسالم

اَسالِم یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. این شهر با جمعیت ۳۹٬۵۷۵ نفر مرکز بخش اسالم شهرستان طوالش است. در دوره‌هایی نیز این شهر مرکزیت شهرستان طوالش را داشته‌است

شهر اسالم در ویکیپدیا

شهر اسالم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسالم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسالم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسالم بر روی نقشه

شهر اسالم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسالم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسالم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسالم
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر اسالم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر اسالم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اسالم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسالم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسالم رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اسالم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اسالم
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسالم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسالم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسالم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اسالم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اسالم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اسالم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسالم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو