جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اسالم

طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز اسالم

اذان صبح: ٠٤:٠٦:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٨:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣٩:٢٥
اذان مغرب: ٢١:٠١:١٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٢٤

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اسالم (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر اسالم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر اسالم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسالم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

جك كانفیلد
از سفر زندگی لذت ببرید و هر روز را با لذت و حق‌شناسی، سپری كنید؛ از حضور خداوند در زندگی خود، قدردانی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اسالم

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اسالم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسالم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اسالم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اسالم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اسالم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٤٠:٣٧١٣:١٤:٢٥١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٩:١٣١٣:١٤:١١١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٧:٤٩١٣:١٣:٥٧١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٧:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٦:٢٧١٣:١٣:٤٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٧:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٣:٢٩١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٥١٠٠:٢٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٣:١٦١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٣:٠٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٦:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٣١:٠٣١٣:١٢:٥١١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٥:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٢:٤٠١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٥:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٢:٢٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٥:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٢:١٧١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٤:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٢:٠٧١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٤:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٤:٣٨١٣:١١:٥٧١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٤:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٣:٢٣١٣:١١:٤٧٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٢:١٠١٣:١١:٣٨٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٣:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢٠:٥٨١٣:١١:٣٠٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٣:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٩:٤٧١٣:١١:٢٢٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٢:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٨:٣٧١٣:١١:١٤٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٢:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٧:٢٨١٣:١١:٠٨٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٢:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٦:٢١١٣:١١:٠١٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢١:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٥:١٤١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢١:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٤:٠٩١٣:١٠:٥١٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢١:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٣:٠٥١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٠:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٢:٠٢١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣١٠٦:١١:٠١١٣:١٠:٣٩٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣١:١١٠٠:٢٠:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:١٠:٠١١٣:١٠:٣٦٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٠:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٩:٠٣١٣:١٠:٣٤٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٩:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٨:٠٥١٣:١٠:٣٢٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٤:٠٣٠٠:١٩:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٧:١٠١٣:١٠:٣١٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٥٩٠٠:١٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اسالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اسالم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر اسالم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اسالم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسالم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر اسالم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر اسالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر اسالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر اسالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اسالم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسالم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسالم

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر اسالم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسالم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسالم

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر اسالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسالم شهر اسالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر اسالم شهر اسالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اسالم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسالم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسالم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اسالم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اسالم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسالم

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٥٢:٤٣١٣:١٦:٠٢٢٠:٣٩:٢١٢١:٠١:٢٣٠٠:١٩:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٥٢:٥٧١٣:١٦:١٥٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠١:٣٤٠٠:٢٠:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٥٣:١٣١٣:١٦:٢٨٢٠:٣٩:٤١٢١:٠١:٤٣٠٠:٢٠:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٠٠٥:٥٣:٣٠١٣:١٦:٤١٢٠:٣٩:٤٩٢١:٠١:٥٠٠٠:٢٠:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٣٠٥:٥٣:٤٩١٣:١٦:٥٤٢٠:٣٩:٥٥٢١:٠١:٥٥٠٠:٢٠:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٨٠٥:٥٤:٠٩١٣:١٧:٠٧٢٠:٣٩:٥٩٢١:٠١:٥٨٠٠:٢١:٠٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٦٠٥:٥٤:٣١١٣:١٧:١٩٢٠:٤٠:٠١٢١:٠١:٥٩٠٠:٢١:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٥٤:٥٤١٣:١٧:٣١٢٠:٤٠:٠١٢١:٠١:٥٩٠٠:٢١:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٥٥:١٩١٣:١٧:٤٣٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠١:٥٦٠٠:٢١:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٥٥:٤٥١٣:١٧:٥٥٢٠:٣٩:٥٦٢١:٠١:٥١٠٠:٢٢:١٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٥٦:١٢١٣:١٨:٠٧٢٠:٣٩:٥١٢١:٠١:٤٥٠٠:٢٢:٣١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٥٦:٤٠١٣:١٨:١٨٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠١:٣٦٠٠:٢٢:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٥٧:١٠١٣:١٨:٢٩٢٠:٣٩:٣٥٢١:٠١:٢٦٠٠:٢٣:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٥٧:٤١١٣:١٨:٤٠٢٠:٣٩:٢٥٢١:٠١:١٣٠٠:٢٣:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٥٨:١٣١٣:١٨:٥٠٢٠:٣٩:١٢٢١:٠٠:٥٩٠٠:٢٣:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٥٨:٤٧١٣:١٩:٠٠٢٠:٣٨:٥٨٢١:٠٠:٤٣٠٠:٢٤:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٥٩:٢١١٣:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٤٢٢١:٠٠:٢٤٠٠:٢٤:١٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٥٩:٥٦١٣:١٩:١٨٢٠:٣٨:٢٤٢١:٠٠:٠٤٠٠:٢٤:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٦:٠٠:٣٣١٣:١٩:٢٧٢٠:٣٨:٠٤٢٠:٥٩:٤٢٠٠:٢٤:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٦:٠١:١١١٣:١٩:٣٦٢٠:٣٧:٤٢٢٠:٥٩:١٨٠٠:٢٥:١٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤١٠٦:٠١:٤٩١٣:١٩:٤٤٢٠:٣٧:١٩٢٠:٥٨:٥٢٠٠:٢٥:٢٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٠٠٦:٠٢:٢٩١٣:١٩:٥١٢٠:٣٦:٥٣٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٢٥:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤١٠٦:٠٣:٠٩١٣:١٩:٥٨٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٢٦:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٦:٠٣:٥٠١٣:٢٠:٠٥٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٧:٢٣٠٠:٢٦:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٦:٠٤:٣٢١٣:٢٠:١١٢٠:٣٥:٢٧٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٢٦:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٦:٠٥:١٥١٣:٢٠:١٦٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:١٤٠٠:٢٦:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٦:٠٥:٥٩١٣:٢٠:٢١٢٠:٣٤:٢٠٢٠:٥٥:٣٧٠٠:٢٧:١٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٦:٠٦:٤٣١٣:٢٠:٢٦٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٤:٥٨٠٠:٢٧:٢٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٦:٠٧:٢٨١٣:٢٠:٣٠٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٤:١٧٠٠:٢٧:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠٨:١٤١٣:٢٠:٣٤٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٢٧:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٩:٠٠١٣:٢٠:٣٧٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٢٨:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اسالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسالم شهر اسالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر اسالم شهر اسالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اسالم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اسالم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اسالم

اَسالِم یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. این شهر با جمعیت ۳۹٬۵۷۵ نفر مرکز بخش اسالم شهرستان طوالش است. در دوره‌هایی نیز این شهر مرکزیت شهرستان طوالش را داشته‌است

شهر اسالم در ویکیپدیا

شهر اسالم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اسالم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اسالم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اسالم بر روی نقشه

شهر اسالم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اسالم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اسالم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اسالم
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر اسالم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر اسالم + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر اسالم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اسالم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اسالم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اسالم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اسالم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اسالم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اسالم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اسالم
جدول اوقات شرعی امروز فردا اسالم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اسالم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اسالم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اسالم
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اسالم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اسالم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو