جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ازنا

ازنا | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز ازنا


اذان صبح: ٠٥:١٢:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٤٢
اذان ظهر: ١٣:١٤:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٣١:٤٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ازنا (شهرستان ازنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر ازنا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ازنا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ازنا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

پرمودا باترا
اشتباه كردن سبب شرمساری نمی‌شود؛ یك عذرخواهی خالصانه، روش بزرگ منشانه‌ای برای جبران كار نادرست است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ازنا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ازنا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ازنا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ازنا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ازنا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ازنا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٠:٠١١٣:١٠:٠٥١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٥:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٩:٥٥١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٥:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٥:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٤:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٤:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٤:٤٥١٣:٠٩:٢١١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:١١٠٠:٢٤:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٩:١٤١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٣:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٣:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٩:٠١١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٣:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٣:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٨:٥١١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٢:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٢:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٢:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٧:١٤١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٢:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٢:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:١٢٠٠:٢١:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢١:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢١:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:١٢١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢١:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢١:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١١:٤٤١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢١:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١١:٠٢١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢١:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٨:٣٧٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٠:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٢٠:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٨:٥٧٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ازنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ازنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ازنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ازنا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر ازنا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ازنا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ازنا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر ازنا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر ازنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر ازنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر ازنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ازنا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ازنا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ازنا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ازنا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ازنا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ازنا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٤:٥٣١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٣١:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٠:٢٣١٣:١٤:٣٧١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٣١:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤١:٠٤١٣:١٤:٢١١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١٦٠٠:٣١:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤١:٤٥١٣:١٤:٠٤١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٣١:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٢:٢٦١٣:١٣:٤٧١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٣١:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٣:٠٧١٣:١٣:٣٠١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢٥٠٠:٣٠:٥٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٣:٤٨١٣:١٣:١٢١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٣٠:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٤:٢٩١٣:١٢:٥٤١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٤٨٠٠:٣٠:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٥:٠٩١٣:١٢:٣٦١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٢٩٠٠:٣٠:١٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٢:١٧١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٠٩٠٠:٣٠:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٦:٣٠١٣:١١:٥٨١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٩:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٧:١١١٣:١١:٣٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٩:٤٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٧:٥١١٣:١١:١٩١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٠٧٠٠:٢٩:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٨:٣١١٣:١٠:٥٩١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٤٦٠٠:٢٩:١١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٩:١١١٣:١٠:٣٩١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٢٤٠٠:٢٨:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٤٩:٥١١٣:١٠:١٩١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٠٢٠٠:٢٨:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٠:٣١١٣:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٣٩٠٠:٢٨:٢٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥١:١١١٣:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:١٧٠٠:٢٨:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥١:٥١١٣:٠٩:١٦١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٥٤٠٠:٢٧:٥٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٢:٣٠١٣:٠٨:٥٥١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٣١٠٠:٢٧:٣٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٣:١٠١٣:٠٨:٣٤١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٠٨٠٠:٢٧:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٣:٥٠١٣:٠٨:١٣١٩:٢٢:٠٤١٩:٣٩:٤٤٠٠:٢٧:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٤:٣٠١٣:٠٧:٥١١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٢١٠٠:٢٦:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٥:٠٩١٣:٠٧:٣٠١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٥٧٠٠:٢٦:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٥:٤٩١٣:٠٧:٠٨١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٣٤٠٠:٢٦:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٦:٢٩١٣:٠٦:٤٧١٩:١٦:٣٣١٩:٣٤:١٠٠٠:٢٥:٥١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٧:٠٩١٣:٠٦:٢٥١٩:١٥:١٠١٩:٣٢:٤٧٠٠:٢٥:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٦:٥٧:٤٩١٣:٠٦:٠٤١٩:١٣:٤٧١٩:٣١:٢٣٠٠:٢٥:١٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤١٠٦:٥٨:٢٩١٣:٠٥:٤٣١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٠٠٠٠:٢٤:٥٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٦:٥٩:١٠١٣:٠٥:٢١١٩:١١:٠١١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٤:٣٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٥:٥٩:٥٠١٢:٠٥:٠٠١٨:٠٩:٣٩١٨:٢٧:١٣٢٣:٢٤:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ازنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ازنا شهر ازنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ازنا شهر ازنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ازنا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ازنا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ازنا

ازنا یکی از شهرستانهای استان لرستان واقع در خاور این استان است که دارای جاذبه‌های گردشگری زیادی می‌باشد

شهر ازنا در ویکیپدیا

شهر ازنا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ازنا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ازنا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ازنا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ازنا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ازنا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ازنا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ازنا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر ازنا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ازنا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ازنا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ازنا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ازنا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ازنا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ازنا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ازنا
زمان پخش اذان زنده به افق ازنا
زمان پخش اذان مستقیم به افق ازنا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ازنا
افق شرعی امروز فردا ازنا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ازنا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو