جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ازنا

ازنا | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز ازنا


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٥٠
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٢٧
اذان مغرب: ١٨:١٩:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٤٧

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ازنا (شهرستان ازنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر ازنا)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ازنا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ازنا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل روسی
برای كسی كه شكمش خالی است، هر نوع باری سنگین است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ازنا

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ازنا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ازنا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ازنا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ازنا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ازنا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣١:٠٧١٣:١٠:١٥١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٥:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٠:٠١١٣:١٠:٠٥١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٥:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٩:٥٥١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٥:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٥:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٤:٤٥١٣:٠٩:٢١١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:١١٠٠:٢٤:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٩:١٤١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٣:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٣:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٩:٠١١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٣:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٣:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٨:٥١١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٢:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٢:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٢:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٧:١٤١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٢:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٢:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:١٢٠٠:٢١:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢١:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢١:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:١٢١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢١:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢١:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١١:٤٤١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢١:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١١:٠٢١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢١:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢٠:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٨:٣٧٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٠:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٠:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٢٠:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٠:٣٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٨:٥٧٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ازنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ازنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ازنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ازنا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر ازنا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ازنا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ازنا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر ازنا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٧:٢٧٠٧:١١:٥٠١٢:٢٤:٤٦١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٦:٤٩٢٣:٤٢:٣٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١١:١٧١٢:٢٤:٥٨١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٧:٤٥٢٣:٤٢:٤٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٠:٤١١٢:٢٥:١٠١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٨:٤١٢٣:٤٣:٠٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٠:٠٤١٢:٢٥:٢٠١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٩:٣٧٢٣:٤٣:١٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٥:٣٥٠٧:٠٩:٢٦١٢:٢٥:٣٠١٧:٤١:٥٥١٨:٠٠:٣٣٢٣:٤٣:٢٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٥:٠٣٠٧:٠٨:٤٦١٢:٢٥:٣٩١٧:٤٢:٥٣١٨:٠١:٢٩٢٣:٤٣:٤١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٤:٢٩٠٧:٠٨:٠٤١٢:٢٥:٤٧١٧:٤٣:٥١١٨:٠٢:٢٤٢٣:٤٣:٥٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٧:٢١١٢:٢٥:٥٤١٧:٤٤:٤٩١٨:٠٣:٢٠٢٣:٤٤:٠٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٣:١٧٠٧:٠٦:٣٧١٢:٢٦:٠٠١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٤:١٥٢٣:٤٤:١٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٢:٣٩٠٧:٠٥:٥١١٢:٢٦:٠٦١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:١٠٢٣:٤٤:٢٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٥:٠٣١٢:٢٦:١٠١٧:٤٧:٤١١٨:٠٦:٠٥٢٣:٤٤:٢٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٤:١٤١٢:٢٦:١٤١٧:٤٨:٣٨١٨:٠٧:٠٠٢٣:٤٤:٣٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٠:٣٥٠٧:٠٣:٢٤١٢:٢٦:١٧١٧:٤٩:٣٥١٨:٠٧:٥٥٢٣:٤٤:٤٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٢:٣٢١٢:٢٦:٢٠١٧:٥٠:٣١١٨:٠٨:٤٩٢٣:٤٤:٤٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠١:٤٠١٢:٢٦:٢١١٧:٥١:٢٨١٨:٠٩:٤٣٢٣:٤٤:٥٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٠:٤٥١٢:٢٦:٢٢١٧:٥٢:٢٤١٨:١٠:٣٧٢٣:٤٤:٥٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٧:٢٨٠٦:٥٩:٥٠١٢:٢٦:٢٢١٧:٥٣:١٩١٨:١١:٣١٢٣:٤٤:٥٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٨:٥٣١٢:٢٦:٢١١٧:٥٤:١٥١٨:١٢:٢٤٢٣:٤٥:٠٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٥:٤٦٠٦:٥٧:٥٥١٢:٢٦:٢٠١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:١٧٢٣:٤٥:٠٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٤:٥٣٠٦:٥٦:٥٧١٢:٢٦:١٧١٧:٥٦:٠٥١٨:١٤:١٠٢٣:٤٥:٠٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٥:٥٦١٢:٢٦:١٥١٧:٥٦:٥٩١٨:١٥:٠٣٢٣:٤٥:٠١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٤:٥٥١٢:٢٦:١١١٧:٥٧:٥٣١٨:١٥:٥٥٢٣:٤٥:٠٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٣:٥٣١٢:٢٦:٠٧١٧:٥٨:٤٧١٨:١٦:٤٧٢٣:٤٤:٥٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٢:٥٠١٢:٢٦:٠٢١٧:٥٩:٤١١٨:١٧:٣٩٢٣:٤٤:٥٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥١:٤٦١٢:٢٥:٥٦١٨:٠٠:٣٤١٨:١٨:٣٠٢٣:٤٤:٥١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٠:٤٠١٢:٢٥:٥٠١٨:٠١:٢٧١٨:١٩:٢٢٢٣:٤٤:٤٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٤٩:٣٤١٢:٢٥:٤٣١٨:٠٢:١٩١٨:٢٠:١٣٢٣:٤٤:٤٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٤٨:٢٧١٢:٢٥:٣٥١٨:٠٣:١١١٨:٢١:٠٣٢٣:٤٤:٣٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٧:١٩١٢:٢٥:٢٧١٨:٠٤:٠٣١٨:٢١:٥٤٢٣:٤٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر ازنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ازنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ازنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ازنا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ازنا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ازنا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ازنا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ازنا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ازنا

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥١:٤٦١٢:٢٥:٥٦١٨:٠٠:٣٤١٨:١٨:٣٠٢٣:٤٤:٥١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٠:٤٠١٢:٢٥:٥٠١٨:٠١:٢٧١٨:١٩:٢٢٢٣:٤٤:٤٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٤٩:٣٤١٢:٢٥:٤٣١٨:٠٢:١٩١٨:٢٠:١٣٢٣:٤٤:٤٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٤٨:٢٧١٢:٢٥:٣٥١٨:٠٣:١١١٨:٢١:٠٣٢٣:٤٤:٣٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٧:١٩١٢:٢٥:٢٧١٨:٠٤:٠٣١٨:٢١:٥٤٢٣:٤٤:٢٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٤٦:١٠١٢:٢٥:١٨١٨:٠٤:٥٤١٨:٢٢:٤٤٢٣:٤٤:٢٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٥:٠١١٢:٢٥:٠٩١٨:٠٥:٤٦١٨:٢٣:٣٣٢٣:٤٤:١٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٣:٥٠١٢:٢٤:٥٩١٨:٠٦:٣٦١٨:٢٤:٢٣٢٣:٤٤:٠٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٢:٣٩١٢:٢٤:٤٨١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٥:١٢٢٣:٤٣:٥٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤١:٢٧١٢:٢٤:٣٧١٨:٠٨:١٧١٨:٢٦:٠١٢٣:٤٣:٤٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٠:١٤١٢:٢٤:٢٦١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٦:٥٠٢٣:٤٣:٣٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٣٩:٠١١٢:٢٤:١٤١٨:٠٩:٥٦١٨:٢٧:٣٨٢٣:٤٣:٢٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٣٧:٤٧١٢:٢٤:٠١١٨:١٠:٤٥١٨:٢٨:٢٦٢٣:٤٣:١٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٦:٣٢١٢:٢٣:٤٨١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:١٤٢٣:٤٢:٥٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٥:١٧١٢:٢٣:٣٤١٨:١٢:٢١١٨:٣٠:٠١٢٣:٤٢:٤٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٤:٠١١٢:٢٣:٢٠١٨:١٣:٠٩١٨:٣٠:٤٨٢٣:٤٢:٢٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٢:٤٥١٢:٢٣:٠٦١٨:١٣:٥٧١٨:٣١:٣٥٢٣:٤٢:١٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣١:٢٨١٢:٢٢:٥١١٨:١٤:٤٥١٨:٣٢:٢٢٢٣:٤٢:٠٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٠:١١١٢:٢٢:٣٦١٨:١٥:٣٢١٨:٣٣:٠٩٢٣:٤١:٤٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٨:٥٣١٢:٢٢:٢١١٨:١٦:١٨١٨:٣٣:٥٥٢٣:٤١:٢٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٧:٣٥١٢:٢٢:٠٥١٨:١٧:٠٥١٨:٣٤:٤١٢٣:٤١:١١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٦:١٧١٢:٢١:٤٩١٨:١٧:٥١١٨:٣٥:٢٧٢٣:٤٠:٥٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٤:٥٨١٢:٢١:٣٢١٨:١٨:٣٨١٨:٣٦:١٣٢٣:٤٠:٣٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٣:٣٩١٢:٢١:١٦١٨:١٩:٢٤١٨:٣٦:٥٩٢٣:٤٠:١٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٢:١٩١٢:٢٠:٥٩١٨:٢٠:٠٩١٨:٣٧:٤٥٢٣:٤٠:٠٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢١:٠٠١٢:٢٠:٤٢١٨:٢٠:٥٥١٨:٣٨:٣١٢٣:٣٩:٤١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:١٩:٤٠١٢:٢٠:٢٥١٨:٢١:٤١١٨:٣٩:١٦٢٣:٣٩:٢٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٨:٢٠١٢:٢٠:٠٧١٨:٢٢:٢٦١٨:٤٠:٠١٢٣:٣٩:٠٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٧:٠٠١٢:١٩:٥٠١٨:٢٣:١١١٨:٤٠:٤٧٢٣:٣٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ازنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ازنا شهر ازنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ازنا شهر ازنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ازنا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ازنا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ازنا

ازنا یکی از شهرستانهای استان لرستان واقع در خاور این استان است که دارای جاذبه‌های گردشگری زیادی می‌باشد

شهر ازنا در ویکیپدیا

شهر ازنا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ازنا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ازنا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ازنا بر روی نقشه

شهر ازنا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ازنا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ازنا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ازنا
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ازنا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر ازنا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ازنا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ازنا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ازنا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ازنا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ازنا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ازنا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ازنا
زمان پخش اذان آنلاین به افق ازنا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ازنا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ازنا
جدول اوقات شرعی امروز فردا ازنا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ازنا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو