جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ازنا

ازنا | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز ازنا


اذان صبح: ٠٤:٢٢:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:١٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٥٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ازنا (شهرستان ازنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر ازنا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ازنا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ازنا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
مفهوم زندگی در از خودگذشتگی یافت می‌شود، نه در خودخواهی و خودپسندی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ازنا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ازنا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ازنا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ازنا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ازنا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ازنا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٣:١٠١٣:١٢:٢٥١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤١:٥٦١٣:١٢:١١١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٩:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٠:٤٣١٣:١١:٥٧١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٥١٠٠:٢٨:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٩:٣٠١٣:١١:٤٣١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٨:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٨:١٩١٣:١١:٢٩١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٧:٠٧١٣:١١:١٦١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٧:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٥:٥٧١٣:١١:٠٤١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٧:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٠:٥١١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٠:٤٠١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٦:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٠:٢٨١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٢٦:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣١:٢٣١٣:١٠:١٧١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:١٠٠٠:٢٦:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٠:١٧١٣:١٠:٠٧١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٥:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٩:١١١٣:٠٩:٥٧١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٥:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٩:٤٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٥:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٢١٠٠:٢٤:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٤:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٤:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٩:١٤١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٤:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٩:٠١١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٣:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:١١٠٠:٢٣:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٨:٥١١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٣:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٩:١٢١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٢:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٨:١٨١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٢:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٢:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٢:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢١:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢١:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ازنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ازنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ازنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ازنا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ازنا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ازنا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ازنا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ازنا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر ازنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ازنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ازنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ازنا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ازنا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ازنا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ازنا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ازنا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ازنا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٠:٣٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٠:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٨:٥٧٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٠:٢٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٠:٢٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٠:٢٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٩:١٥٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٠:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢٠:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٠:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٠:٢٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٢٠:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٢٠:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٣:١٧١٣:١٠:٠٤٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٠:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٣:٠١١٣:١٠:١٣٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٢٠:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٥٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٠:٢٣٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٢٠:٣٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٢:٣٤١٣:١٠:٣٤٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٠:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠٢:٢٢١٣:١٠:٤٤٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٣١٠٠:٢٠:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٢:١٢١٣:١٠:٥٥٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٢٠:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٢:٠٤١٣:١١:٠٦٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٢٠:٥٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠١:٥٧١٣:١١:١٧٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤١:٠٥٠٠:٢١:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٦:٠١:٥٢١٣:١١:٢٩٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٣٤٠٠:٢١:١٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٦:٠١:٤٩١٣:١١:٤١٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤٢:٠١٠٠:٢١:٢٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٦:٠١:٤٧١٣:١١:٥٣٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٢:٢٨٠٠:٢١:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٦:٠١:٤٦١٣:١٢:٠٥٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٢١:٤٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٦:٠١:٤٧١٣:١٢:١٨٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٣:١٧٠٠:٢١:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٦:٠١:٥٠١٣:١٢:٣١٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٢٢:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٥٠٦:٠١:٥٤١٣:١٢:٤٤٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٤:٠١٠٠:٢٢:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٦:٠٢:٠٠١٣:١٢:٥٦٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٤:٢١٠٠:٢٢:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٦:٠٢:٠٧١٣:١٣:١٠٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٢٢:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٦:٠٢:١٥١٣:١٣:٢٣٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٢٢:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٦:٠٢:٢٥١٣:١٣:٣٦٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٥:١٣٠٠:٢٣:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٢:٣٦١٣:١٣:٤٩٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٢٣:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ازنا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ازنا شهر ازنا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ازنا شهر ازنا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ازنا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ازنا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ازنا

ازنا یکی از شهرستانهای استان لرستان واقع در خاور این استان است که دارای جاذبه‌های گردشگری زیادی می‌باشد

شهر ازنا در ویکیپدیا

شهر ازنا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ازنا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ازنا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ازنا بر روی نقشه

شهر ازنا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ازنا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ازنا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ازنا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ازنا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر ازنا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ازنا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ازنا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ازنا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ازنا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ازنا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ازنا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ازنا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ازنا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ازنا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ازنا
جدول اوقات شرعی امروز فردا ازنا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ازنا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو