جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ازمیغان

منتظریه | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز ازمیغان

اذان صبح: ٠٣:٥٦:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:١٣
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:١٧:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٥٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ازمیغان (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای ازمیغان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ازمیغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ازمیغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

سیسرون
احمق هیچ گاه سعادتمند نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ازمیغان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ازمیغان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ازمیغان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ازمیغان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ازمیغان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ازمیغان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٣:٠٦١٢:٤٢:٤٢١٩:١٢:٥١١٩:٣١:٠١٢٣:٥٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٠١٠٦:١١:٥١١٢:٤٢:٢٨١٩:١٣:٣٦١٩:٣١:٤٨٢٣:٥٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٠:٣٧١٢:٤٢:١٣١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٨:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٩:٢٤١٢:٤٢:٠٠١٩:١٥:٠٨١٩:٣٣:٢٤٢٣:٥٨:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٨:١١١٢:٤١:٤٦١٩:١٥:٥٣١٩:٣٤:١٢٢٣:٥٨:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٦:٥٩١٢:٤١:٣٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥٧:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٥:٤٨١٢:٤١:٢٠١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٤٨٢٣:٥٧:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٤:٣٧١٢:٤١:٠٨١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٣٦٢٣:٥٧:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٠:٥٦١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٦:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٢:١٨١٢:٤٠:٤٥١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:١٣٢٣:٥٦:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠١:١٠١٢:٤٠:٣٤١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٠٢٢٣:٥٦:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٠:٢٣١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥٥:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٨:٥٧١٢:٤٠:١٣١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٣٩٢٣:٥٥:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٢٨٢٣:٥٥:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٦:٤٧١٢:٣٩:٥٥١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:١٦٢٣:٥٤:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٥:٤٤١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٣:٠٥٢٣:٥٤:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٤:٤١١٢:٣٩:٣٨١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٤:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٣:٤٠١٢:٣٩:٣١١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٤:٤٣٢٣:٥٤:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٢:٤٠١٢:٣٩:٢٤١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٥:٣٢٢٣:٥٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥١:٤١١٢:٣٩:١٨١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٢٢٢٣:٥٣:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٩:١٢١٩:٢٨:١١١٩:٤٧:١١٢٣:٥٣:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٠٠٢٣:٥٣:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:٤٩٢٣:٥٢:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٣٨٢٣:٥٢:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:٣٨٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٨:٥٥١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٢٧٢٣:٥٢:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٢:٠٢١٩:٥١:١٦٢٣:٥٢:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٥:٢٠١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥١:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥١:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٨:٤٧١٩:٣٤:١٩١٩:٥٣:٤١٢٣:٥١:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ازمیغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ازمیغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ازمیغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ازمیغان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ازمیغان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ازمیغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ازمیغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ازمیغان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ازمیغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ازمیغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ازمیغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ازمیغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ازمیغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ازمیغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ازمیغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ازمیغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ازمیغان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ازمیغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ازمیغان روستای ازمیغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ازمیغان روستای ازمیغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ازمیغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ازمیغان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ازمیغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ازمیغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ازمیغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ازمیغان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٤٠٥:٣٢:٠٧١٢:٤٤:١٨١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٧:٠٢٢٣:٥٣:١٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٩٠٥:٣٢:٢١١٢:٤٤:٣١١٩:٥٦:٤١٢٠:١٧:١٣٢٣:٥٣:٣٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٣٢:٣٦١٢:٤٤:٤٤١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:٢٣٢٣:٥٣:٤٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٣٢:٥٣١٢:٤٤:٥٧١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٧:٣١٢٣:٥٤:٠٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٥٠٥:٣٣:١١١٢:٤٥:١٠١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٧:٣٧٢٣:٥٤:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٧٠٥:٣٣:٣٠١٢:٤٥:٢٣١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٤٢٢٣:٥٤:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٢٠٥:٣٣:٥٠١٢:٤٥:٣٥١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٤٥٢٣:٥٤:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٤:١٢١٢:٤٥:٤٨١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:٤٦٢٣:٥٥:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٣٤:٣٤١٢:٤٦:٠٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٤٦٢٣:٥٥:١٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٣٤:٥٨١٢:٤٦:١١١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:٤٤٢٣:٥٥:٣٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٠٠٥:٣٥:٢٣١٢:٤٦:٢٣١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٤٠٢٣:٥٥:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٣٥:٤٩١٢:٤٦:٣٤١٩:٥٧:١٠٢٠:١٧:٣٥٢٣:٥٦:٠٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٣٦:١٦١٢:٤٦:٤٥١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٧:٢٧٢٣:٥٦:٢١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٦:٤٤١٢:٤٦:٥٦١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٧:١٨٢٣:٥٦:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٧٠٥:٣٧:١٣١٢:٤٧:٠٦١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٠٨٢٣:٥٦:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٨٠٥:٣٧:٤٣١٢:٤٧:١٦١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٥٥٢٣:٥٧:٠٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٨:١٤١٢:٤٧:٢٦١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٦:٤١٢٣:٥٧:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٣٨:٤٥١٢:٤٧:٣٥١٩:٥٦:١٠٢٠:١٦:٢٥٢٣:٥٧:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٣٩:١٨١٢:٤٧:٤٣١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٦:٠٨٢٣:٥٧:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٣٩:٥١١٢:٤٧:٥٢١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٤٩٢٣:٥٨:١٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٤٠٥:٤٠:٢٥١٢:٤٨:٠٠١٩:٥٥:١٩٢٠:١٥:٢٨٢٣:٥٨:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٣٠٥:٤١:٠٠١٢:٤٨:٠٧١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٥:٠٥٢٣:٥٨:٤١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٤١:٣٥١٢:٤٨:١٤١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٤:٤١٢٣:٥٨:٥٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٥٠٥:٤٢:١٢١٢:٤٨:٢١١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:١٥٢٣:٥٩:١٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٤٢:٤٩١٢:٤٨:٢٧١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٣:٤٧٢٣:٥٩:٢٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠١٠٥:٤٣:٢٦١٢:٤٨:٣٣١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٣:١٨٢٣:٥٩:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٨:٣٨١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٤٧٢٣:٥٩:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥١٠٥:٤٤:٤٣١٢:٤٨:٤٢١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٢:١٥٠٠:٠٠:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٨:٤٦١٩:٥١:٥٠٢٠:١١:٤١٠٠:٠٠:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٦:٠١١٢:٤٨:٥٠١٩:٥١:١٧٢٠:١١:٠٥٠٠:٠٠:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٨:٥٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:١٠:٢٨٠٠:٠٠:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ازمیغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ازمیغان روستای ازمیغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ازمیغان روستای ازمیغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ازمیغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ازمیغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ازمیغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ازمیغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ازمیغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ازمیغان

روستای ازمیغان بر روی نقشه

روستای ازمیغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ازمیغان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ازمیغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ازمیغان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ازمیغان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ازمیغان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ازمیغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ازمیغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ازمیغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ازمیغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ازمیغان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ازمیغان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ازمیغان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ازمیغان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ازمیغان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ازمیغان
زمان پخش اذان مستقیم به افق ازمیغان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ازمیغان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ازمیغان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ازمیغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو