جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ازمیغان

منتظریه | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز ازمیغان


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٣١
اذان ظهر: ١١:٣٥:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٤:١٢
اذان مغرب: ١٦:٥٣:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٢٢

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ازمیغان (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای ازمیغان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ازمیغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ازمیغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ازمیغان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ازمیغان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ازمیغان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ازمیغان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ازمیغان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ازمیغان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٠:٢٢١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:٠٣٢٣:٥٥:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٠:١٢١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٥٢٢٣:٥٥:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٧:٣٧١٢:٤٠:٠٣١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٤١٢٣:٥٥:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:٣٠٢٣:٥٤:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٤:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٩:٣٨١٩:٢٥:١٩١٩:٤٤:٠٨٢٣:٥٤:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٣:٢٦١٢:٣٩:٣١١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٥٧٢٣:٥٣:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٢:٢٦١٢:٣٩:٢٤١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٣:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٩:١٨١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٣٥٢٣:٥٣:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣٩:١٢١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٢٤٢٣:٥٣:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٩:٣٣١٢:٣٩:٠٧١٩:٢٩:١٠١٩:٤٨:١٣٢٣:٥٢:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٠٢٢٣:٥٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٢:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٨:٥٥١٩:٣١:٢٨١٩:٥٠:٣٩٢٣:٥٢:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:١١٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٢٨٢٣:٥٢:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٢:١٦٢٣:٥١:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٣:٠٥٢٣:٥١:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٣:٣١١٢:٣٨:٤٧١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٥٣٢٣:٥١:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٨:٤٧١٩:٣٥:١٥١٩:٥٤:٤١٢٣:٥١:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٤١:٥٩١٢:٣٨:٤٧١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٢٩٢٣:٥١:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤١:١٥١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٦:١٦٢٣:٥١:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٠٣٢٣:٥١:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣٨:٥١١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٥٠٢٣:٥٠:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٣٩:١٣١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٨:٣٧٢٣:٥٠:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣٨:٣٥١٢:٣٨:٥٦١٩:٣٩:٤١١٩:٥٩:٢٣٢٣:٥٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٩٠٥:٣٧:٥٨١٢:٣٨:٥٩١٩:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٥٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٣٧:٢٣١٢:٣٩:٠٤١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥٠:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٥٤٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣٩:٠٨١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٣٨٢٣:٥٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٦:١٨١٢:٣٩:١٣١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٢:٢٣٢٣:٥٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ازمیغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ازمیغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ازمیغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ازمیغان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ازمیغان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ازمیغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ازمیغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ازمیغان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ازمیغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ازمیغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ازمیغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ازمیغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ازمیغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ازمیغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ازمیغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ازمیغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ازمیغان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٠:٣٢١١:٢٨:٢٤١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٥:٠٦٢٢:٤٥:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢١:٢٨١١:٢٨:٤٠١٦:٣٥:٣٦١٦:٥٤:٤٥٢٢:٤٦:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٢:٢٤١١:٢٨:٥٧١٦:٣٥:١٥١٦:٥٤:٢٦٢٢:٤٦:١٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٣:١٩١١:٢٩:١٥١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٤:٠٩٢٢:٤٦:٣١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٤:١٤١١:٢٩:٣٣١٦:٣٤:٣٨١٦:٥٣:٥٣٢٢:٤٦:٤٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٥:٠٨١١:٢٩:٥٣١٦:٣٤:٢٢١٦:٥٣:٤٠٢٢:٤٧:٠١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٠٢١١:٣٠:١٢١٦:٣٤:٠٨١٦:٥٣:٢٨٢٢:٤٧:١٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٦:٥٦١١:٣٠:٣٣١٦:٣٣:٥٦١٦:٥٣:١٨٢٢:٤٧:٣٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٧:٤٩١١:٣٠:٥٤١٦:٣٣:٤٦١٦:٥٣:١٠٢٢:٤٧:٥٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٨:٤٢١١:٣١:١٦١٦:٣٣:٣٨١٦:٥٣:٠٣٢٢:٤٨:١٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٩:٣٤١١:٣١:٣٩١٦:٣٣:٣٢١٦:٥٢:٥٩٢٢:٤٨:٣١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٠:٢٥١١:٣٢:٠٢١٦:٣٣:٢٧١٦:٥٢:٥٦٢٢:٤٨:٥١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:١٦١١:٣٢:٢٦١٦:٣٣:٢٥١٦:٥٢:٥٥٢٢:٤٩:١٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٢:٠٦١١:٣٢:٥٠١٦:٣٣:٢٤١٦:٥٢:٥٦٢٢:٤٩:٣٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٢:٥٥١١:٣٣:١٥١٦:٣٣:٢٥١٦:٥٢:٥٩٢٢:٤٩:٥٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٣:٤٣١١:٣٣:٤٠١٦:٣٣:٢٨١٦:٥٣:٠٣٢٢:٥٠:١٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٤:٣١١١:٣٤:٠٦١٦:٣٣:٣٣١٦:٥٣:١٠٢٢:٥٠:٤٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٥:١٧١١:٣٤:٣٣١٦:٣٣:٤٠١٦:٥٣:١٨٢٢:٥١:٠٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٦:٠٣١١:٣٤:٥٩١٦:٣٣:٤٩١٦:٥٣:٢٧٢٢:٥١:٣١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٦:٤٧١١:٣٥:٢٧١٦:٣٣:٥٩١٦:٥٣:٣٩٢٢:٥١:٥٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٧:٣١١١:٣٥:٥٤١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٥٢٢٢:٥٢:٢٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٨:١٣١١:٣٦:٢٢١٦:٣٤:٢٦١٦:٥٤:٠٧٢٢:٥٢:٤٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٨:٥٤١١:٣٦:٥٠١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٤:٢٤٢٢:٥٣:١٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٩:٣٤١١:٣٧:١٩١٦:٣٥:٠٠١٦:٥٤:٤٣٢٢:٥٣:٤٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤٠:١٣١١:٣٧:٤٨١٦:٣٥:١٩١٦:٥٥:٠٣٢٢:٥٤:١٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤٠:٥١١١:٣٨:١٧١٦:٣٥:٤٠١٦:٥٥:٢٥٢٢:٥٤:٣٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤١:٢٧١١:٣٨:٤٦١٦:٣٦:٠٣١٦:٥٥:٤٨٢٢:٥٥:٠٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٢:٠٢١١:٣٩:١٦١٦:٣٦:٢٨١٦:٥٦:١٣٢٢:٥٥:٣٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:٣٦١١:٣٩:٤٦١٦:٣٦:٥٥١٦:٥٦:٤٠٢٢:٥٦:٠٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٠:١٦١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٧:٠٨٢٢:٥٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ازمیغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ازمیغان روستای ازمیغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ازمیغان روستای ازمیغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ازمیغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ازمیغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ازمیغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ازمیغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ازمیغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ازمیغان

روستای ازمیغان بر روی نقشه

روستای ازمیغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ازمیغان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ازمیغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ازمیغان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ازمیغان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ازمیغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ازمیغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ازمیغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ازمیغان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ازمیغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ازمیغان
جدول اوقات شرعی امروز فردا ازمیغان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ازمیغان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ازمیغان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ازمیغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ازمیغان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ازمیغان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ازمیغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو