جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ازغندی

میان جوین | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ازغندی


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٧
اذان ظهر: ١١:٢٧:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٣٧
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٤٣

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ازغندی (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای ازغندی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ازغندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ازغندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
اگر هركس با فكر خود و بدون نفوذ خارجی برای رسیدن به هدفش كوشش كند، سرانجام، طبیعت تسلیم او شده و دنیا به او روی می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ازغندی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ازغندی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ازغندی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ازغندی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ازغندی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ازغندی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٢:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥٢:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٥٢٢٣:٥٢:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٠:١٨١٢:٣٩:٢٨١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٤٨٢٣:٥١:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٩:١٠١٢:٣٩:٢١١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٤٤٢٣:٥١:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٩:١٣١٩:٣٠:٥٩١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥١:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٩:٠٧١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٣٢٢٣:٥٠:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٤:٤٦١٢:٣٨:٥٥١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٣:٢٨٢٣:٥٠:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٠:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٤٢:٤٢١٢:٣٨:٤٥١٩:٣٥:٢١١٩:٥٥:١٩٢٣:٤٩:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤١:٤١١٢:٣٨:٤١١٩:٣٦:١٣١٩:٥٦:١٤٢٣:٤٩:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٤٠:٤٢١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٧:٠٩٢٣:٤٩:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٨:٠٤٢٣:٤٩:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٨٠٥:٣٨:٤٨١٢:٣٨:٣٣١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٥٩٢٣:٤٨:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٣٧:٥٣١٢:٣٨:٣١١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:٥٤٢٣:٤٨:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٦:٥٩١٢:٣٨:٣٠١٩:٤٠:٣١٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٤٨:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٦:٠٧١٢:٣٨:٢٩١٩:٤١:٢١٢٠:٠١:٤٢٢٣:٤٨:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٥:١٦١٢:٣٨:٢٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٤٨:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣٤:٢٧١٢:٣٨:٣٠١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٢٩٢٣:٤٧:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٣٣:٣٩١٢:٣٨:٣١١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٤:٢٢٢٣:٤٧:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٣٨٠٥:٣٢:٥٣١٢:٣٨:٣٣١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٥:١٥٢٣:٤٧:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٣٢:٠٩١٢:٣٨:٣٦١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٦:٠٧٢٣:٤٧:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:٢٤٠٥:٣١:٢٥١٢:٣٨:٣٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٦:٥٨٢٣:٤٧:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٨:١٩٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٨:٤٢١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:٤٩٢٣:٤٧:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٧:١٧٠٥:٣٠:٠٤١٢:٣٨:٤٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٨:٤٠٢٣:٤٧:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٩:٢٦١٢:٣٨:٥١١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٩:٣٠٢٣:٤٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٥:١٧٠٥:٢٨:٤٩١٢:٣٨:٥٦١٩:٤٩:٢٧٢٠:١٠:١٩٢٣:٤٦:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٤:٢٠٠٥:٢٨:١٤١٢:٣٩:٠١١٩:٥٠:١٣٢٠:١١:٠٨٢٣:٤٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ازغندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ازغندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ازغندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ازغندی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ازغندی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ازغندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ازغندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ازغندی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ازغندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ازغندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ازغندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ازغندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ازغندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ازغندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ازغندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ازغندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ازغندی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٦:٢٩١١:٢٦:٣٠١٦:٥٦:٠١١٧:١٤:٤٥٢٢:٤٤:٠٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٧:٢٧١١:٢٦:٢٢١٦:٥٤:٤٨١٧:١٣:٣٣٢٢:٤٣:٥٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٨:٢٥١١:٢٦:١٥١٦:٥٣:٣٥١٧:١٢:٢٣٢٢:٤٣:٤٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٩:٢٣١١:٢٦:٠٨١٦:٥٢:٢٤١٧:١١:١٤٢٢:٤٣:٣٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٠:٢١١١:٢٦:٠٢١٦:٥١:١٤١٧:١٠:٠٦٢٢:٤٣:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠١:٢٠١١:٢٥:٥٧١٦:٥٠:٠٥١٧:٠٨:٥٩٢٢:٤٣:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٢:١٩١١:٢٥:٥٢١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٧:٥٣٢٢:٤٣:١٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٣:١٩١١:٢٥:٤٨١٦:٤٧:٥٠١٧:٠٦:٤٩٢٢:٤٣:٠٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٤:١٨١١:٢٥:٤٥١٦:٤٦:٤٥١٧:٠٥:٤٥٢٢:٤٣:٠٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٥:١٨١١:٢٥:٤٣١٦:٤٥:٤١١٧:٠٤:٤٤٢٢:٤٢:٥٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٦:١٩١١:٢٥:٤٢١٦:٤٤:٣٨١٧:٠٣:٤٣٢٢:٤٢:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٧:١٩١١:٢٥:٤١١٦:٤٣:٣٦١٧:٠٢:٤٤٢٢:٤٢:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٨:٢٠١١:٢٥:٤١١٦:٤٢:٣٦١٧:٠١:٤٧٢٢:٤٢:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٩:٢١١١:٢٥:٤٢١٦:٤١:٣٨١٧:٠٠:٥٠٢٢:٤٢:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٠:٢٢١١:٢٥:٤٤١٦:٤٠:٤٠١٦:٥٩:٥٦٢٢:٤٢:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١١:٢٣١١:٢٥:٤٧١٦:٣٩:٤٥١٦:٥٩:٠٢٢٢:٤٢:٣٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٢:٢٥١١:٢٥:٥٠١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٨:١١٢٢:٤٢:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٣:٢٦١١:٢٥:٥٤١٦:٣٧:٥٨١٦:٥٧:٢٠٢٢:٤٢:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٤:٢٨١١:٢٦:٠٠١٦:٣٧:٠٧١٦:٥٦:٣٢٢٢:٤٢:٣٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٥:٣٠١١:٢٦:٠٥١٦:٣٦:١٧١٦:٥٥:٤٥٢٢:٤٢:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٦:٣٢١١:٢٦:١٢١٦:٣٥:٢٩١٦:٥٥:٠٠٢٢:٤٢:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٧:٣٤١١:٢٦:٢٠١٦:٣٤:٤٣١٦:٥٤:١٦٢٢:٤٢:٤٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٨:٣٦١١:٢٦:٢٨١٦:٣٣:٥٨١٦:٥٣:٣٤٢٢:٤٢:٤٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٩:٣٨١١:٢٦:٣٨١٦:٣٣:١٦١٦:٥٢:٥٤٢٢:٤٢:٥٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٠:٤٠١١:٢٦:٤٨١٦:٣٢:٣٥١٦:٥٢:١٦٢٢:٤٣:٠٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢١:٤١١١:٢٦:٥٩١٦:٣١:٥٥١٦:٥١:٣٩٢٢:٤٣:٠٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٢:٤٣١١:٢٧:١١١٦:٣١:١٨١٦:٥١:٠٤٢٢:٤٣:١٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٣:٤٥١١:٢٧:٢٤١٦:٣٠:٤٢١٦:٥٠:٣١٢٢:٤٣:٢٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٤:٤٦١١:٢٧:٣٧١٦:٣٠:٠٨١٦:٥٠:٠٠٢٢:٤٣:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٥:٤٧١١:٢٧:٥٢١٦:٢٩:٣٧١٦:٤٩:٣٠٢٢:٤٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ازغندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ازغندی روستای ازغندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ازغندی روستای ازغندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ازغندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ازغندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ازغندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ازغندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ازغندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ازغندی

روستای ازغندی بر روی نقشه

روستای ازغندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ازغندی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ازغندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ازغندی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ازغندی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ازغندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ازغندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ازغندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ازغندی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ازغندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ازغندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ازغندی
افق شرعی امروز فردا ازغندی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ازغندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ازغندی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ازغندی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ازغندی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ازغندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو