جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ازادتپه

آق آلتین | آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز ازادتپه


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٢٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٢٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ازادتپه (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای ازادتپه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ازادتپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ازادتپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

بنجامین فرانكلین
شما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ازادتپه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ازادتپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ازادتپه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ازادتپه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ازادتپه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ازادتپه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٨:٣٠١٢:٥١:٢٨١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:٠٢٠٠:٠٦:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٧:٠٧١٢:٥١:١٤١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٥٧٠٠:٠٥:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٥:٤٦١٢:٥١:٠٠١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٥٣٠٠:٠٥:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٤٤٠٠:٠٤:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١١:٤٥١٢:٥٠:١٩١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٤:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٣٦٠٠:٠٣:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٩:٠٨١٢:٤٩:٥٤١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٣:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٣:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٦:٣٥١٢:٤٩:٣١١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠٢:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٢١٠٠:٠٢:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٩:١٠١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٤:١٧٠٠:٠٢:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٢:٥٢١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٥:١٣٠٠:٠١:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠١:٣٩١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠١:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٠:٢٧١٢:٤٨:٤١١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٧:٠٦٠٠:٠١:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٨:٣٣١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٠٢٠٠:٠٠:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٠:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٨:١٨١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٠:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٥:٥٢١٢:٤٨:١١١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:٥١٢٣:٥٩:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٤:٤٦١٢:٤٨:٠٤١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٤٨٢٣:٥٩:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٣:٤١١٢:٤٧:٥٩١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٥٩:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٥:٤٦٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٧:٥٤١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٥٩:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٧:٤٩١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٤:٣٦٢٣:٥٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٢:٥٦٠٥:٥٠:٣٤١٢:٤٧:٤٥١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٥:٣٢٢٣:٥٨:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٩:٣٥١٢:٤٧:٤٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٥٨:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٠:١١٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤٧:٣٩١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٧:٢٤٢٣:٥٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٧:٣٧١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٥٧:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٤٦:٤٣١٢:٤٧:٣٥١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٩:١٥٢٣:٥٧:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٧:٣٤١٩:٤٩:٤٩٢٠:١٠:١٠٢٣:٥٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ازادتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ازادتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ازادتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ازادتپه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ازادتپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ازادتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ازادتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ازادتپه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ازادتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ازادتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ازادتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ازادتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ازادتپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ازادتپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ازادتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ازادتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ازادتپه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٢٠٥:٣٨:٣٨١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٨:١٩٢٣:٥٥:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢١٠٥:٣٧:٥٩١٢:٤٧:٥٥١٩:٥٨:١٦٢٠:١٩:٠٩٢٣:٥٥:٤٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣٧:٢٢١٢:٤٨:٠٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٩:٥٩٢٣:٥٥:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٣٦:٤٧١٢:٤٨:٠٥١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:٤٧٢٣:٥٥:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٨٠٥:٣٦:١٣١٢:٤٨:١١٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢١:٣٦٢٣:٥٥:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٣٥:٤١١٢:٤٨:١٨٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٢:٢٣٢٣:٥٥:٣٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٣٥:١١١٢:٤٨:٢٥٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٣:٠٩٢٣:٥٥:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٣٠٥:٣٤:٤٢١٢:٤٨:٣٣٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٣:٥٥٢٣:٥٥:٢٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٣٤:١٥١٢:٤٨:٤١٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٤:٣٩٢٣:٥٥:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٢٠٥:٣٣:٥٠١٢:٤٨:٤٩٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٥:٢٣٢٣:٥٥:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٣٣:٢٦١٢:٤٨:٥٨٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٦:٠٦٢٣:٥٥:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٩٠٥:٣٣:٠٥١٢:٤٩:٠٧٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٦:٤٧٢٣:٥٥:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢١٠٥:٣٢:٤٥١٢:٤٩:١٦٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٧:٢٨٢٣:٥٥:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٣٢:٢٦١٢:٤٩:٢٦٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٨:٠٧٢٣:٥٥:٢٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٢٠٥:٣٢:١٠١٢:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٨:٤٥٢٣:٥٥:٣٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٣١:٥٥١٢:٤٩:٤٧٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٩:٢٢٢٣:٥٥:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٤٠٥:٣١:٤٢١٢:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٩:٥٨٢٣:٥٥:٣٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٨٠٥:٣١:٣١١٢:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٣٠:٣٢٢٣:٥٥:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٦٠٥:٣١:٢١١٢:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٣١٢٠:٣١:٠٥٢٣:٥٥:٤٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٥٠٥:٣١:١٤١٢:٥٠:٣٢٢٠:١٠:٠١٢٠:٣١:٣٧٢٣:٥٥:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٨٠٥:٣١:٠٨١٢:٥٠:٤٤٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٢:٠٧٢٣:٥٦:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٣٠٥:٣١:٠٣١٢:٥٠:٥٦٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٢:٣٦٢٣:٥٦:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢١٠٥:٣١:٠١١٢:٥١:٠٨٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٣:٠٣٢٣:٥٦:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١١٠٥:٣١:٠٠١٢:٥١:٢١٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٣:٢٩٢٣:٥٦:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٤٠٥:٣١:٠١١٢:٥١:٣٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٣:٥٣٢٣:٥٦:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٠٠٥:٣١:٠٤١٢:٥١:٤٦٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٤:١٦٢٣:٥٦:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٩٠٥:٣١:٠٨١٢:٥١:٥٩٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٤:٣٧٢٣:٥٦:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٠٠٥:٣١:١٤١٢:٥٢:١٢٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٤:٥٧٢٣:٥٧:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٤٠٥:٣١:٢٢١٢:٥٢:٢٥٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٥:١٤٢٣:٥٧:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١١٠٥:٣١:٣٢١٢:٥٢:٣٩٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٥:٣١٢٣:٥٧:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٠٠٥:٣١:٤٢١٢:٥٢:٥٢٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٥:٤٥٢٣:٥٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ازادتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ازادتپه روستای ازادتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ازادتپه روستای ازادتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ازادتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ازادتپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ازادتپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ازادتپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ازادتپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ازادتپه

روستای ازادتپه بر روی نقشه

روستای ازادتپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ازادتپه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ازادتپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ازادتپه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ازادتپه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ازادتپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ازادتپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ازادتپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ازادتپه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ازادتپه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ازادتپه
زمان پخش اذان آنلاین به افق ازادتپه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ازادتپه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ازادتپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ازادتپه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ازادتپه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ازادتپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ازادتپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو