جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اریت

منصور آقایی | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز اریت


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٣٣
اذان ظهر: ١٣:١٩:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٣٥

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اریت (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای اریت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اریت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اریت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فردوسی
به این زمین گرد كه به سرعت می گردد بنگر كه درمان ما در آن است و درد ما نیز. نگاه كن و ببین كه نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می كشد، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اریت

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اریت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اریت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اریت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اریت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اریت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٨:٥٤١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٣٦:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٧:٤٦١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٦:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٦:٤٠١٣:٢١:٥١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣٥:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢١:٢٨٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٥:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٢:٢٤١٣:٢١:٢١٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤١٠٦:٣١:٢٣١٣:٢١:١٥٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٣٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٠:٢٢١٣:٢١:٠٩٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٤٦٠٠:٣٤:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢١:٠٤٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٣٣:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٨:٢٦١٣:٢١:٠٠٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣٣:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢٠:٥٦٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٣:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٦:٣٤١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٣:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٥:٤٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣٣:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٤:٤٧١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٣٢:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٣:٥٦١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٢:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٣:٠٦١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٣٢:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٠:٤٤٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٣٢:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢١:٣٠١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:١٤٠٠:٣٢:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٠:٤٥٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٢:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٢٠:٠٠١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣١:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٩:١٧١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣١:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٧:٥٦١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٤:١٩٠٠:٣١:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٧:١٧١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٦:٤١١٣:٢١:٠١٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٣١:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٦:٠٥١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣١:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٥:٣٢١٣:٢١:١١٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٣١:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٤:٥٩١٣:٢١:١٦٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:١٢٠٠:٣١:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اریت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اریت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اریت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اریت

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای اریت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اریت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اریت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای اریت

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای اریت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای اریت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای اریت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اریت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اریت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اریت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای اریت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اریت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اریت

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٥٠:٠١١٣:٢٧:٠٧٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:١٥٠٠:٤٢:٥٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٥٠:٤٦١٣:٢٦:٥١٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٤٢:٤٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٥١:٣٠١٣:٢٦:٣٥٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٣٧٠٠:٤٢:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٢:١٥١٣:٢٦:١٨١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:١٧٠٠:٤٢:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٢:٥٩١٣:٢٦:٠١١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٦:٥٦٠٠:٤٢:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٣:٤٤١٣:٢٥:٤٤١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٣٥٠٠:٤٢:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٤:٢٨١٣:٢٥:٢٦١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:١٣٠٠:٤٢:٠١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٥:١٢١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٥١٠٠:٤١:٥٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٥:٥٦١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٢٨٠٠:٤١:٣٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٦:٤٠١٣:٢٤:٣١١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٠٤٠٠:٤١:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٧:٢٤١٣:٢٤:١٢١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤١٠٠:٤١:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٨:٠٨١٣:٢٣:٥٢١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:١٦٠٠:٤١:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٨:٥٢١٣:٢٣:٣٣١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٤٠:٤٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٩:٣٥١٣:٢٣:١٣١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٤٠:٣٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٠:١٩١٣:٢٢:٥٣١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٠١٠٠:٤٠:١٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠١:٠٢١٣:٢٢:٣٢١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٣٥٠٠:٤٠:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠١:٤٦١٣:٢٢:١٢١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٣٩:٤٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٢:٢٩١٣:٢١:٥١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٤٣٠٠:٣٩:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٣:١٣١٣:٢١:٣٠١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٧٠٠:٣٩:١٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٣:٥٦١٣:٢١:٠٩١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٥٠٠٠:٣٩:٠١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٤:٣٩١٣:٢٠:٤٨١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٢٣٠٠:٣٨:٤٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٥:٢٣١٣:٢٠:٢٦١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٥٦٠٠:٣٨:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٨٠٧:٠٦:٠٦١٣:٢٠:٠٥١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢٩٠٠:٣٨:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٦:٥٠١٣:١٩:٤٤١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٠٢٠٠:٣٧:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٧:٣٣١٣:١٩:٢٢١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٣٥٠٠:٣٧:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٨:١٦١٣:١٩:٠١١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٠٧٠٠:٣٧:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٩:٠٠١٣:١٨:٣٩١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٤٠٠٠:٣٦:٥٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٣٠٧:٠٩:٤٤١٣:١٨:١٨١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:١٣٠٠:٣٦:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٠:٢٨١٣:١٧:٥٦١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٤٦٠٠:٣٦:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١١:١١١٣:١٧:٣٥١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:١٩٠٠:٠٦:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١١:٥٥١٢:١٧:١٤١٨:٢١:٥٩١٨:٣٩:٥٢٢٣:٣٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اریت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اریت روستای اریت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اریت روستای اریت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اریت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اریت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اریت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اریت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اریت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اریت

روستای اریت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اریت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اریت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اریت
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اریت + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای اریت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اریت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اریت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اریت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اریت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اریت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اریت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اریت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اریت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اریت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اریت دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اریت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اریت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو