جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اریت

منصور آقایی | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز اریت


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:١٣
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٠٩
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٢

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اریت (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ روستای اریت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای اریت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اریت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
دوست واقعی كسی است كه هویّتِ دوستی را در نهان حفظ كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اریت

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اریت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اریت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اریت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اریت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اریت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٠١٠٠:٣٦:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٨:٥٤١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٣٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٧:٤٦١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٦:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٦:٤٠١٣:٢١:٥١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣٥:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٥:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٥:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢١:٢٨٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٥:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٢:٢٤١٣:٢١:٢١٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣٤:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤١٠٦:٣١:٢٣١٣:٢١:١٥٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٣٤:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٠:٢٢١٣:٢١:٠٩٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٤٦٠٠:٣٤:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢١:٠٤٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٣٣:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٨:٢٦١٣:٢١:٠٠٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣٣:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢٠:٥٦٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٣:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٦:٣٤١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٣:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٥:٤٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣٣:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٤:٤٧١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٣٢:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٣:٥٦١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٢:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٣:٠٦١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٣٢:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٠:٤٤٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٣٢:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢١:٣٠١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:١٤٠٠:٣٢:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٠:٤٥٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٢:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٢٠:٠٠١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣١:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٩:١٧١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣١:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣١:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٧:٥٦١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٤:١٩٠٠:٣١:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٧:١٧١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣١:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٦:٤١١٣:٢١:٠١٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٣١:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٦:٠٥١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣١:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٥:٣٢١٣:٢١:١١٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٣١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اریت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اریت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اریت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اریت

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای اریت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اریت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اریت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای اریت

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اریت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای اریت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای اریت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اریت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اریت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اریت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اریت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اریت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اریت

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٦:٣٢١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٣١:١٩
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٥:٥٧١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٦:٣٩٢٠:٤٦:٥١٠٠:٣١:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١٥:٢٤١٣:٢١:١٢٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٣١:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٤:٥٢١٣:٢١:١٧٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:٢٢٠٠:٣١:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١٤:٢٢١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٣١:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٣:٥٣١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٩:٢٨٢٠:٤٩:٥١٠٠:٣١:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٣:٢٦١٣:٢١:٣٧٢٠:٣٠:٠٩٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣١:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٣:٠٠١٣:٢١:٤٥٢٠:٣٠:٤٩٢٠:٥١:١٦٠٠:٣١:٠١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:١٢:٣٧١٣:٢١:٥٣٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥١:٥٨٠٠:٣١:٠١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١٢:١٥١٣:٢٢:٠٢٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٢:٣٨٠٠:٣١:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١١:٥٤١٣:٢٢:١١٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:١٨٠٠:٣١:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٦:١١:٣٥١٣:٢٢:٢٠٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٣:٥٧٠٠:٣١:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:١١:١٨١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٤:٣٥٠٠:٣١:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٦:١١:٠٣١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣٤:٣١٢٠:٥٥:١٢٠٠:٣١:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٤٠٦:١٠:٤٩١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣٥:٠٥٢٠:٥٥:٤٧٠٠:٣١:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٦:١٠:٣٧١٣:٢٣:٠١٢٠:٣٥:٣٨٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٣١:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٦:١٠:٢٦١٣:٢٣:١٢٢٠:٣٦:١٠٢٠:٥٦:٥٦٠٠:٣١:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٥٠٦:١٠:١٧١٣:٢٣:٢٣٢٠:٣٦:٤١٢٠:٥٧:٢٨٠٠:٣١:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٦٠٦:١٠:١٠١٣:٢٣:٣٥٢٠:٣٧:١١٢٠:٥٧:٥٩٠٠:٣١:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٠٠٦:١٠:٠٤١٣:٢٣:٤٧٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٨:٢٩٠٠:٣١:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٦٠٦:١٠:٠٠١٣:٢٣:٥٩٢٠:٣٨:٠٦٢٠:٥٨:٥٧٠٠:٣١:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٩:٥٨١٣:٢٤:١١٢٠:٣٨:٣٢٢٠:٥٩:٢٤٠٠:٣٢:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٩:٥٧١٣:٢٤:٢٣٢٠:٣٨:٥٧٢٠:٥٩:٥٠٠٠:٣٢:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٩:٥٨١٣:٢٤:٣٦٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:١٤٠٠:٣٢:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٦٠٦:١٠:٠٠١٣:٢٤:٤٩٢٠:٣٩:٤٣٢١:٠٠:٣٧٠٠:٣٢:٣٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٤٠٦:١٠:٠٤١٣:٢٥:٠١٢٠:٤٠:٠٤٢١:٠٠:٥٩٠٠:٣٢:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٦:١٠:٠٩١٣:٢٥:١٤٢٠:٤٠:٢٣٢١:٠١:١٩٠٠:٣٢:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٦:١٠:١٦١٣:٢٥:٢٧٢٠:٤٠:٤١٢١:٠١:٣٧٠٠:٣٣:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٣٠٦:١٠:٢٥١٣:٢٥:٤٠٢٠:٤٠:٥٨٢١:٠١:٥٤٠٠:٣٣:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٦:١٠:٣٤١٣:٢٥:٥٣٢٠:٤١:١٣٢١:٠٢:٠٩٠٠:٣٣:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٦:١٠:٤٦١٣:٢٦:٠٦٢٠:٤١:٢٧٢١:٠٢:٢٣٠٠:٣٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اریت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اریت روستای اریت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اریت روستای اریت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اریت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اریت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اریت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اریت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اریت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اریت

روستای اریت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اریت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اریت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اریت
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای اریت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای اریت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اریت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اریت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اریت رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اریت
افق شرعی امروز فردا اریت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اریت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اریت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اریت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اریت
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اریت دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اریت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اریت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو