جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ارگواز

مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ارگواز


اذان صبح: ٠٦:٠٠:١٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٥:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٣٥:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٥٠

پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨
٢٧ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ارگواز (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ بهمن ٩٨ شهر ارگواز)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ارگواز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ارگواز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
اگر به مهمانی گرگ می روید، سگ خود را به همراه ببرید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ارگواز

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ارگواز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارگواز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ارگواز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارگواز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ارگواز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٢:٤٠١٣:٢١:٤٢٢٠:٠١:١٤٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤١:٣٤١٣:٢١:٣١٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٧:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٠:٢٩١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٦:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٩:٢٥١٣:٢١:١٢٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٣٦:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٨:٢٢١٣:٢١:٠٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٣٦:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٧:٢٠١٣:٢٠:٥٥٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٤١٠٠:٣٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٦:١٩١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٣٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٥:١٩١٣:٢٠:٤٠٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:١٧٠٠:٣٥:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٤:١٩١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٣٥:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٣:٢٢١٣:٢٠:٢٨٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٣٤:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٢:٢٥١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٤١٠٠:٣٤:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣١:٢٩١٣:٢٠:١٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٤:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢٠:١٢٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٤:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٩:٤١١٣:٢٠:٠٨٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٤:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٨:٤٩١٣:٢٠:٠٥٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٣٣:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٧:٥٨١٣:٢٠:٠٢٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٣:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٧:٠٨١٣:٢٠:٠٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٣٣:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٩:٥٨٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:١٥٠٠:٣٣:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٩:٥٧٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٣٣:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٩:٥٧٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٣٢:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٤:٠٣١٣:١٩:٥٧٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٢:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٩:٥٨٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٢:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٩:٥٩٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٧:١٠٠٠:٣٢:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢١:٥٨١٣:٢٠:٠١٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٣٢:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:٢٠١٣:٢٠:٠٣٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٣٢:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢٠:٤٢١٣:٢٠:٠٦٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٣٢:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:١٢٠٠:٣٢:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٩:٣٢١٣:٢٠:١٤٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٣٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٩:٠٠١٣:٢٠:١٨٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣٢:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارگواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارگواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارگواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارگواز

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ارگواز

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ارگواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارگواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ارگواز

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٨:٥٥٠٧:٢٦:١٣١٢:٢٤:٥٥١٧:٢٣:٤١١٧:٤٣:١٧٢٣:٤١:٢٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٩:١٧٠٧:٢٦:٣٣١٢:٢٥:٢٥١٧:٢٤:٢١١٧:٤٣:٥٦٢٣:٤١:٥٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٩:٣٧٠٧:٢٦:٥١١٢:٢٥:٥٤١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٤:٣٧٢٣:٤٢:٢٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٩:٥٧٠٧:٢٧:٠٧١٢:٢٦:٢٣١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٥:١٨٢٣:٤٢:٥٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٠:١٥٠٧:٢٧:٢٢١٢:٢٦:٥٢١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٦:٠٠٢٣:٤٣:٢٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٠:٣١٠٧:٢٧:٣٥١٢:٢٧:٢٠١٧:٢٧:١٢١٧:٤٦:٤٤٢٣:٤٣:٥٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٠:٤٦٠٧:٢٧:٤٦١٢:٢٧:٤٨١٧:٢٧:٥٧١٧:٤٧:٢٨٢٣:٤٤:٢٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠١:٠٠٠٧:٢٧:٥٥١٢:٢٨:١٥١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٨:١٤٢٣:٤٤:٥٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠١:١١٠٧:٢٨:٠٢١٢:٢٨:٤٣١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٩:٠٠٢٣:٤٥:٢٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠١:٢٢٠٧:٢٨:٠٨١٢:٢٩:٠٩١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٩:٤٧٢٣:٤٥:٥٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠١:٣١٠٧:٢٨:١٢١٢:٢٩:٣٦١٧:٣١:١٠١٧:٥٠:٣٥٢٣:٤٦:٢٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠١:٣٨٠٧:٢٨:١٤١٢:٣٠:٠١١٧:٣٢:٠٠١٧:٥١:٢٤٢٣:٤٦:٥٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠١:٤٤٠٧:٢٨:١٤١٢:٣٠:٢٧١٧:٣٢:٥١١٧:٥٢:١٣٢٣:٤٧:١٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠١:٤٨٠٧:٢٨:١٢١٢:٣٠:٥١١٧:٣٣:٤٣١٧:٥٣:٠٣٢٣:٤٧:٤٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠١:٥١٠٧:٢٨:٠٨١٢:٣١:١٦١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٣:٥٤٢٣:٤٨:١٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠١:٥٢٠٧:٢٨:٠٣١٢:٣١:٣٩١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٤:٤٦٢٣:٤٨:٣٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠١:٥١٠٧:٢٧:٥٥١٢:٣٢:٠٢١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٥:٣٨٢٣:٤٩:٠٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠١:٤٩٠٧:٢٧:٤٦١٢:٣٢:٢٤١٧:٣٧:١٦١٧:٥٦:٣٠٢٣:٤٩:٣٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠١:٤٥٠٧:٢٧:٣٦١٢:٣٢:٤٦١٧:٣٨:١١١٧:٥٧:٢٣٢٣:٤٩:٥٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠١:٣٩٠٧:٢٧:٢٣١٢:٣٣:٠٧١٧:٣٩:٠٧١٧:٥٨:١٦٢٣:٥٠:١٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠١:٣٢٠٧:٢٧:٠٨١٢:٣٣:٢٨١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٩:١٠٢٣:٥٠:٤٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠١:٢٣٠٧:٢٦:٥٢١٢:٣٣:٤٨١٧:٤٠:٥٩١٨:٠٠:٠٤٢٣:٥١:٠٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠١:١٢٠٧:٢٦:٣٤١٢:٣٤:٠٧١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:٥٩٢٣:٥١:٢٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠١:٠٠٠٧:٢٦:١٤١٢:٣٤:٢٥١٧:٤٢:٥٣١٨:٠١:٥٤٢٣:٥١:٥٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٠:٤٦٠٧:٢٥:٥٣١٢:٣٤:٤٣١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٤٩٢٣:٥٢:١٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٠:٣١٠٧:٢٥:٢٩١٢:٣٥:٠٠١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٣:٤٥٢٣:٥٢:٣١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٠:١٤٠٧:٢٥:٠٤١٢:٣٥:١٦١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٤:٤٠٢٣:٥٢:٥٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٩:٥٥٠٧:٢٤:٣٧١٢:٣٥:٣١١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٥:٣٦٢٣:٥٣:٠٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٩:٣٥٠٧:٢٤:٠٩١٢:٣٥:٤٦١٧:٤٧:٤١١٨:٠٦:٣٢٢٣:٥٣:٢٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٩:١٣٠٧:٢٣:٣٩١٢:٣٥:٥٩١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٧:٢٨٢٣:٥٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ارگواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ارگواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ارگواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ارگواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارگواز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ارگواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ارگواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارگواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ارگواز

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٦٠٧:٢٥:٥٣١٢:٣٤:٤٣١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٤٩٢٣:٥٢:١٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣١٠٧:٢٥:٢٩١٢:٣٥:٠٠١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٣:٤٥٢٣:٥٢:٣١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٤٠٧:٢٥:٠٤١٢:٣٥:١٦١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٤:٤٠٢٣:٥٢:٥٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٥٠٧:٢٤:٣٧١٢:٣٥:٣١١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٥:٣٦٢٣:٥٣:٠٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٥٠٧:٢٤:٠٩١٢:٣٥:٤٦١٧:٤٧:٤١١٨:٠٦:٣٢٢٣:٥٣:٢٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٣٠٧:٢٣:٣٩١٢:٣٥:٥٩١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٧:٢٨٢٣:٥٣:٤٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٩٠٧:٢٣:٠٧١٢:٣٦:١٢١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٨:٢٣٢٣:٥٤:٠١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٢:٣٤١٢:٣٦:٢٥١٧:٥٠:٣٦١٨:٠٩:١٩٢٣:٥٤:١٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢١:٥٨١٢:٣٦:٣٦١٧:٥١:٣٤١٨:١٠:١٥٢٣:٥٤:٣١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢١:٢٢١٢:٣٦:٤٧١٧:٥٢:٣٢١٨:١١:١١٢٣:٥٤:٤٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٧٠٧:٢٠:٤٣١٢:٣٦:٥٦١٧:٥٣:٣٠١٨:١٢:٠٧٢٣:٥٤:٥٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٠:٠٤١٢:٣٧:٠٥١٧:٥٤:٢٨١٨:١٣:٠٣٢٣:٥٥:١٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٢٠٧:١٩:٢٢١٢:٣٧:١٣١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:٥٨٢٣:٥٥:٢٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٧٠٧:١٨:٣٩١٢:٣٧:٢٠١٧:٥٦:٢٤١٨:١٤:٥٤٢٣:٥٥:٣٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٠٠٧:١٧:٥٥١٢:٣٧:٢٧١٧:٥٧:٢١١٨:١٥:٤٩٢٣:٥٥:٤٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٢٠٧:١٧:٠٩١٢:٣٧:٣٢١٧:٥٨:١٩١٨:١٦:٤٤٢٣:٥٥:٥٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٢٠٧:١٦:٢٢١٢:٣٧:٣٧١٧:٥٩:١٦١٨:١٧:٣٩٢٣:٥٥:٥٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤١٠٧:١٥:٣٣١٢:٣٧:٤١١٨:٠٠:١٣١٨:١٨:٣٣٢٣:٥٦:٠٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٨٠٧:١٤:٤٣١٢:٣٧:٤٤١٨:٠١:٠٩١٨:١٩:٢٨٢٣:٥٦:١١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٤٠٧:١٣:٥١١٢:٣٧:٤٦١٨:٠٢:٠٥١٨:٢٠:٢٢٢٣:٥٦:١٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٨٠٧:١٢:٥٩١٢:٣٧:٤٨١٨:٠٣:٠١١٨:٢١:١٦٢٣:٥٦:٢١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤١٠٧:١٢:٠٥١٢:٣٧:٤٨١٨:٠٣:٥٧١٨:٢٢:١٠٢٣:٥٦:٢٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١١:٠٩١٢:٣٧:٤٨١٨:٠٤:٥٣١٨:٢٣:٠٣٢٣:٥٦:٢٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٢٠٧:١٠:١٣١٢:٣٧:٤٨١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٣:٥٦٢٣:٥٦:٢٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:٠٩:١٥١٢:٣٧:٤٦١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:٤٩٢٣:٥٦:٣٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٨٠٧:٠٨:١٦١٢:٣٧:٤٤١٨:٠٧:٣٧١٨:٢٥:٤٢٢٣:٥٦:٣١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٤٠٧:٠٧:١٦١٢:٣٧:٤١١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٦:٣٤٢٣:٥٦:٣٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٨٠٧:٠٦:١٥١٢:٣٧:٣٧١٨:٠٩:٢٦١٨:٢٧:٢٧٢٣:٥٦:٢٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٥:١٣١٢:٣٧:٣٣١٨:١٠:١٩١٨:٢٨:١٨٢٣:٥٦:٢٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٤٠٧:٠٤:١٠١٢:٣٧:٢٨١٨:١١:١٣١٨:٢٩:١٠٢٣:٥٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ارگواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ارگواز شهر ارگواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ارگواز شهر ارگواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ارگواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارگواز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ارگواز

ارکواز شهری است در استان ایلام ایران که محل یکجانشین شدن ایل ملکشاهی است. ارکواز مرکز شهرستان ملکشاهی است. شهرستان ملکشاهی در مرکز جغرافیای استان ایلام قرار دارد

شهر ارگواز در ویکیپدیا

شهر ارگواز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ارگواز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ارگواز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ارگواز بر روی نقشه

شهر ارگواز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ارگواز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ارگواز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ارگواز
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ارگواز + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر ارگواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ارگواز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ارگواز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ارگواز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ارگواز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ارگواز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ارگواز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ارگواز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ارگواز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارگواز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ارگواز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارگواز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ارگواز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو