جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ارگواز

مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ارگواز

اذان صبح: ٠٥:١١:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٢٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٤:٠٨

یکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩
١٩ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٩ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ارگواز (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ مرداد ٩٩ شهر ارگواز)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر ارگواز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارگواز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئو نیكولایویچ تولستوی
نیكی همه چیز را مغلوب می كند و خودش مغلوب نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ارگواز

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ارگواز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارگواز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ارگواز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارگواز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ارگواز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٤:٤١١٣:٢٣:٥٢١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٣٨٠٠:٤٠:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٣:٢٧١٣:٢٣:٣٧١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٢٥٠٠:٤٠:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥٢:١٤١٣:٢٣:٢٣١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:١٢٠٠:٤٠:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥١:٠٢١٣:٢٣:٠٩١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٣:٥٨٠٠:٣٩:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٢:٥٦١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٤:٤٥٠٠:٣٩:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٨:٣٩١٣:٢٢:٤٣١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٩:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٧:٢٩١٣:٢٢:٣٠١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:١٩٠٠:٣٨:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٦:١٩١٣:٢٢:١٨١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٠٧٠٠:٣٨:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٥:١٠١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٧:٥٤٠٠:٣٨:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٤:٠٣١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٨:٤١٠٠:٣٧:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٢:٥٥١٣:٢١:٤٤٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣٧:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤١:٤٩١٣:٢١:٣٣٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٧:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٠:٤٤١٣:٢١:٢٣٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣٦:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:١٥٠٦:٣٩:٤٠١٣:٢١:١٤٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٦:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٦:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٧:٣٤١٣:٢٠:٥٦٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٦:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٥:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٥:٣٢١٣:٢٠:٤١٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٣٥:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٤:٣٣١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٣٥:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٣:٣٤١٣:٢٠:٢٨٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٣٥:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٢:٣٧١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣١:٤١١٣:٢٠:١٧٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣٤:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٠:٤٧١٣:٢٠:١٢٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٤:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٩:٥٣١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٠:٥٢٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٩:٠١١٣:٢٠:٠٥٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٣٣:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٨:١٠١٣:٢٠:٠٢٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٢٨٠٠:٣٣:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٠:٠٠٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:١٦٠٠:٣٣:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٦:٣١١٣:١٩:٥٨٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٣٣:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٩:٥٧٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥١٠٠:٣٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارگواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارگواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارگواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارگواز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر ارگواز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ارگواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارگواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر ارگواز

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر ارگواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر ارگواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر ارگواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ارگواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارگواز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارگواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر ارگواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارگواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارگواز

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر ارگواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارگواز شهر ارگواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارگواز شهر ارگواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ارگواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارگواز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارگواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارگواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارگواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارگواز

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٩:٣٣١٣:٣٠:٠٥٢٠:٣٠:١٥٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٤٢:٢٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٣٠:١٣١٣:٣٠:٠٧٢٠:٢٩:٣٨٢٠:٤٩:١٠٠٠:٤٢:٣٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٣٠:٥٤١٣:٣٠:٠٨٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٨:٢٩٠٠:٤٢:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٣١:٣٤١٣:٣٠:٠٩٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٤٢:٥٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٣٢:١٥١٣:٣٠:٠٩٢٠:٢٧:٣٨٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٤٣:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٢:٥٦١٣:٣٠:٠٨٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٦:١٧٠٠:٤٣:١٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣٣:٣٨١٣:٣٠:٠٧٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٥:٢٩٠٠:٤٣:٢٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٣٤:١٩١٣:٣٠:٠٥٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٤:٤١٠٠:٤٣:٣٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣٥:٠١١٣:٣٠:٠٢٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٣:٥١٠٠:٤٣:٣٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٩:٥٩٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٤٣:٤٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٦:٢٥١٣:٢٩:٥٥٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٤٣:٤٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٧:٠٧١٣:٢٩:٥١٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤١:١٣٠٠:٤٣:٥٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٩:٤٦٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٠:١٨٠٠:٤٣:٥٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٨:٣١١٣:٢٩:٤٠٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٤٤:٠٠
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٩:١٣١٣:٢٩:٣٤٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٤٤:٠٣
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٩:٥٥١٣:٢٩:٢٧٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٤٤:٠٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٤٠:٣٧١٣:٢٩:٢٠٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٤٤:٠٧
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٠٠٦:٤١:١٩١٣:٢٩:١٢٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٤٤:٠٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٤٢:٠٢١٣:٢٩:٠٣٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٤٤:٠٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٠٠٦:٤٢:٤٤١٣:٢٨:٥٤٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٣:١٨٠٠:٤٤:٠٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٣:٢٦١٣:٢٨:٤٥٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٢:١٤٠٠:٤٤:٠٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٤:٠٨١٣:٢٨:٣٤٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٠٩٠٠:٤٤:٠٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٤:٥٠١٣:٢٨:٢٤٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٤٤:٠٣
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٥:٣٢١٣:٢٨:١٢٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٤٤:٠٠
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٦:١٤١٣:٢٨:٠١٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٤٣:٥٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٦:٥٦١٣:٢٧:٤٨٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٤٣:٥٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٧:٣٨١٣:٢٧:٣٥٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٤٣:٤٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:١٧٠٠:٤٣:٤٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٩:٠٢١٣:٢٧:٠٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٤٣:٣٦
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٩:٤٣١٣:٢٦:٥٤٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢١:٥٢٠٠:٤٣:٣٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥٠:٢٤١٣:٢٦:٣٩٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٤٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ارگواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارگواز شهر ارگواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارگواز شهر ارگواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ارگواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارگواز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ارگواز

ارکواز شهری است در استان ایلام ایران که محل یکجانشین شدن ایل ملکشاهی است. ارکواز مرکز شهرستان ملکشاهی است. شهرستان ملکشاهی در مرکز جغرافیای استان ایلام قرار دارد

شهر ارگواز در ویکیپدیا

شهر ارگواز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ارگواز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ارگواز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ارگواز بر روی نقشه

شهر ارگواز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ارگواز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ارگواز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ارگواز
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر ارگواز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر ارگواز + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر ارگواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارگواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ارگواز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ارگواز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ارگواز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ارگواز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق ارگواز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ارگواز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ارگواز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارگواز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ارگواز
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ارگواز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ارگواز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ارگواز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو