جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ارکین

درسجین | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ارکین


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٤٢:١٦

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ارکین (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای ارکین)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ارکین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارکین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است كه صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ارکین

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ارکین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارکین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ارکین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارکین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ارکین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٨:٣٥١٣:١١:٢٢١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٥:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٧:٢٣١٣:١١:١١١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٤:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٦:١٢١٣:١١:٠٢١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٤:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٠:٥٣١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٤:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٣٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٠:٤٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٣:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٠:٣٦١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٣:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢١:٣٩١٣:١٠:٢٨١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٣:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٥١٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٠:٢١٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٣:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٩:٢٩١٣:١٠:١٤٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٢:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٨:٢٥١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٢:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٧:٢٣١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٢:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٤٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢١:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢١:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢١:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢١:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢١:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١١:٣٥١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٠:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٠:٤١١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٠:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٠:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٢٠:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٩:٣٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٠:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٩:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٩:٤١٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:١٥٠٠:١٩:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٥:٠٥٠٠:١٩:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٤٥٠٠:١٩:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٣٤٠٠:١٩:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٠٩٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٨:٢٢٠٠:١٩:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:١٣٠٦:٠١:٥٥١٣:١٠:٠٣٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:١٠٠٠:١٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارکین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارکین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارکین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارکین

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ارکین

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ارکین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارکین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ارکین

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٥٤٠٧:١٨:٠٠١٢:٢٥:٥٢١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٣:٣٣٢٣:٤٢:١٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٠:٢٥٠٧:١٧:٢١١٢:٢٦:٠٥١٧:٣٥:١٠١٧:٥٤:٣٤٢٣:٤٢:٣٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٦:٤١١٢:٢٦:١٦١٧:٣٦:١٤١٧:٥٥:٣٥٢٣:٤٢:٤٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١٥:٥٩١٢:٢٦:٢٧١٧:٣٧:١٧١٧:٥٦:٣٦٢٣:٤٣:٠١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٥:١٦١٢:٢٦:٣٦١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٧:٣٦٢٣:٤٣:١٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٤:٣٠١٢:٢٦:٤٥١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٨:٣٧٢٣:٤٣:٢٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٣:٤٤١٢:٢٦:٥٣١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٩:٣٨٢٣:٤٣:٣٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٢:٥٥١٢:٢٧:٠٠١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٣٩٢٣:٤٣:٤٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٦:٠٨٠٧:١٢:٠٥١٢:٢٧:٠٧١٧:٤٢:٣٣١٨:٠١:٣٩٢٣:٤٣:٥٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١١:١٤١٢:٢٧:١٢١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٢:٣٩٢٣:٤٤:٠٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١٠:٢١١٢:٢٧:١٧١٧:٤٤:٣٨١٨:٠٣:٤٠٢٣:٤٤:١٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٩:٢٧١٢:٢٧:٢١١٧:٤٥:٤١١٨:٠٤:٤٠٢٣:٤٤:٢٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٨:٣١١٢:٢٧:٢٤١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٥:٤٠٢٣:٤٤:٣٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٧:٣٤١٢:٢٧:٢٦١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٦:٣٩٢٣:٤٤:٣٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٦:٣٥١٢:٢٧:٢٨١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٧:٣٩٢٣:٤٤:٤٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٠:٣٢٠٧:٠٥:٣٥١٢:٢٧:٢٨١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٨:٣٨٢٣:٤٤:٤٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٤:٣٤١٢:٢٧:٢٨١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٩:٣٨٢٣:٤٤:٤٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٣:٣٢١٢:٢٧:٢٨١٧:٥١:٥١١٨:١٠:٣٧٢٣:٤٤:٤٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٢:٢٨١٢:٢٧:٢٦١٧:٥٢:٥٢١٨:١١:٣٥٢٣:٤٤:٥٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠١:٢٤١٢:٢٧:٢٤١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:٣٤٢٣:٤٤:٥٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠٠:١٨١٢:٢٧:٢١١٧:٥٤:٥٣١٨:١٣:٣٢٢٣:٤٤:٥٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٩:١١١٢:٢٧:١٧١٧:٥٥:٥٣١٨:١٤:٣٠٢٣:٤٤:٤٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٨:٠٣١٢:٢٧:١٣١٧:٥٦:٥٣١٨:١٥:٢٨٢٣:٤٤:٤٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٦:٥٣١٢:٢٧:٠٨١٧:٥٧:٥٢١٨:١٦:٢٦٢٣:٤٤:٤٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٥:٤٣١٢:٢٧:٠٢١٧:٥٨:٥٢١٨:١٧:٢٣٢٣:٤٤:٤٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٤:٣٢١٢:٢٦:٥٦١٧:٥٩:٥٠١٨:١٨:٢٠٢٣:٤٤:٣٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٣:٢٠١٢:٢٦:٤٩١٨:٠٠:٤٩١٨:١٩:١٧٢٣:٤٤:٣١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٢:٠٧١٢:٢٦:٤٢١٨:٠١:٤٧١٨:٢٠:١٤٢٣:٤٤:٢٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٠:٥٣١٢:٢٦:٣٣١٨:٠٢:٤٥١٨:٢١:١٠٢٣:٤٤:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ارکین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ارکین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ارکین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ارکین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارکین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ارکین

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ارکین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارکین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ارکین

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٦٠٧:٢١:١٣١٢:٢٤:٢٣١٧:٢٧:٥١١٧:٤٧:٣٢٢٣:٤٠:٢٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:٢٠:٤٥١٢:٢٤:٤٠١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٨:٣٢٢٣:٤٠:٤٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢٠:١٦١٢:٢٤:٥٦١٧:٢٩:٥٥١٧:٤٩:٣٢٢٣:٤١:٠٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:١٩:٤٤١٢:٢٥:١١١٧:٣٠:٥٨١٧:٥٠:٣٢٢٣:٤١:٢٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٩٠٧:١٩:١١١٢:٢٥:٢٦١٧:٣٢:٠١١٧:٥١:٣٢٢٣:٤١:٤٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٢٠٧:١٨:٣٦١٢:٢٥:٣٩١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٢:٣٣٢٣:٤١:٥٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٤٠٧:١٨:٠٠١٢:٢٥:٥٢١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٣:٣٣٢٣:٤٢:١٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٥٠٧:١٧:٢١١٢:٢٦:٠٥١٧:٣٥:١٠١٧:٥٤:٣٤٢٣:٤٢:٣٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٦:٤١١٢:٢٦:١٦١٧:٣٦:١٤١٧:٥٥:٣٥٢٣:٤٢:٤٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١٥:٥٩١٢:٢٦:٢٧١٧:٣٧:١٧١٧:٥٦:٣٦٢٣:٤٣:٠١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٥:١٦١٢:٢٦:٣٦١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٧:٣٦٢٣:٤٣:١٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٤:٣٠١٢:٢٦:٤٥١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٨:٣٧٢٣:٤٣:٢٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٣:٤٤١٢:٢٦:٥٣١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٩:٣٨٢٣:٤٣:٣٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٢:٥٥١٢:٢٧:٠٠١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٣٩٢٣:٤٣:٤٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:١٢:٠٥١٢:٢٧:٠٧١٧:٤٢:٣٣١٨:٠١:٣٩٢٣:٤٣:٥٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١١:١٤١٢:٢٧:١٢١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٢:٣٩٢٣:٤٤:٠٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١٠:٢١١٢:٢٧:١٧١٧:٤٤:٣٨١٨:٠٣:٤٠٢٣:٤٤:١٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٩:٢٧١٢:٢٧:٢١١٧:٤٥:٤١١٨:٠٤:٤٠٢٣:٤٤:٢٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٨:٣١١٢:٢٧:٢٤١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٥:٤٠٢٣:٤٤:٣٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٧:٣٤١٢:٢٧:٢٦١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٦:٣٩٢٣:٤٤:٣٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٦:٣٥١٢:٢٧:٢٨١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٧:٣٩٢٣:٤٤:٤٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٢٠٧:٠٥:٣٥١٢:٢٧:٢٨١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٨:٣٨٢٣:٤٤:٤٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٤:٣٤١٢:٢٧:٢٨١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٩:٣٨٢٣:٤٤:٤٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٣:٣٢١٢:٢٧:٢٨١٧:٥١:٥١١٨:١٠:٣٧٢٣:٤٤:٤٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٢:٢٨١٢:٢٧:٢٦١٧:٥٢:٥٢١٨:١١:٣٥٢٣:٤٤:٥٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠١:٢٤١٢:٢٧:٢٤١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:٣٤٢٣:٤٤:٥٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠٠:١٨١٢:٢٧:٢١١٧:٥٤:٥٣١٨:١٣:٣٢٢٣:٤٤:٥٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٩:١١١٢:٢٧:١٧١٧:٥٥:٥٣١٨:١٤:٣٠٢٣:٤٤:٤٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٨:٠٣١٢:٢٧:١٣١٧:٥٦:٥٣١٨:١٥:٢٨٢٣:٤٤:٤٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٦:٥٣١٢:٢٧:٠٨١٧:٥٧:٥٢١٨:١٦:٢٦٢٣:٤٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ارکین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ارکین روستای ارکین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ارکین روستای ارکین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ارکین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارکین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ارکین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ارکین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ارکین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ارکین

روستای ارکین بر روی نقشه

روستای ارکین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ارکین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ارکین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ارکین
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ارکین + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ارکین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارکین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ارکین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ارکین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ارکین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ارکین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ارکین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارکین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ارکین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ارکین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ارکین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارکین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ارکین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو