جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ارکین

درسجین | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ارکین

اذان صبح: ٠٤:٤١:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٠٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٢٠

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ارکین (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای ارکین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ارکین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ارکین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

دنیس د. لیتل
با اینهمه رنگهای تماشایی كه در جهان است، مایه شرمساری است اگر بخواهیم هر چیز را سیاه یا سفید بدانیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ارکین

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ارکین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارکین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ارکین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارکین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ارکین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٨٠٦:٤٠:١٨١٣:١٣:١٧١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٨:٥٩١٣:١٣:٠٣١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٢:٤٩١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٢٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٦:٢٢١٣:١٢:٣٦١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:١٥٠٠:٢٧:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٢:٢٣١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٢:١٠١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٢:٣٣١٣:١١:٥٨١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢٦:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٣١:١٩١٣:١١:٤٦١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٥:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٠:٠٥١٣:١١:٣٥١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٥:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٨:٥٢١٣:١١:٢٤١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٥:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٧:٤٠١٣:١١:١٣١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٤:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٦:٢٩١٣:١١:٠٣١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٤:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٥:١٨١٣:١٠:٥٤١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٤:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٠:٤٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٤:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٣:٠١١٣:١٠:٣٦١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٣:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢١:٥٤١٣:١٠:٢٨١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٣:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:١١٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٠:٢١٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢٣:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٩:٤٣١٣:١٠:١٤٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٢:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٨:٣٩١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٧:٣٧١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٢:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٢:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١١٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢١:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢١:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:١١٠٠:٢١:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢١:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١١:٤٧١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٠:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٠:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٩:١١١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ارکین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ارکین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ارکین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارکین

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ارکین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ارکین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارکین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ارکین

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ارکین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ارکین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ارکین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ارکین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارکین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ارکین

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای ارکین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارکین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ارکین

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ارکین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ارکین روستای ارکین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ارکین روستای ارکین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ارکین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارکین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ارکین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارکین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارکین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ارکین

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠١:١٩١٢:٠٥:٥٢١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٧:٥٨٢٣:٢٣:٥٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٢:٠٦١٢:٠٥:٣١١٨:٠٨:٢٢١٨:٢٦:٢٩٢٣:٢٣:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٢:٥٣١٢:٠٥:١٠١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٥:٠٠٢٣:٢٣:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٣:٤٠١٢:٠٤:٤٩١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٣:٣١٢٣:٢٢:٥٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٤:٢٧١٢:٠٤:٢٨١٨:٠٣:٥٦١٨:٢٢:٠٣٢٣:٢٢:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٥:١٤١٢:٠٤:٠٨١٨:٠٢:٢٨١٨:٢٠:٣٥٢٣:٢٢:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٦:٠٢١٢:٠٣:٤٨١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:٠٧٢٣:٢٢:٠١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٦:٥٠١٢:٠٣:٢٨١٧:٥٩:٣٢١٨:١٧:٣٩٢٣:٢١:٤٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٧:٣٨١٢:٠٣:٠٨١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:١٢٢٣:٢١:٢٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٨:٢٦١٢:٠٢:٤٩١٧:٥٦:٣٨١٨:١٤:٤٦٢٣:٢١:٠٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٩:١٤١٢:٠٢:٢٩١٧:٥٥:١١١٨:١٣:١٩٢٣:٢٠:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٠:٠٣١٢:٠٢:١١١٧:٥٣:٤٥١٨:١١:٥٤٢٣:٢٠:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٠:٥٢١٢:٠١:٥٢١٧:٥٢:١٩١٨:١٠:٢٨٢٣:٢٠:١٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١١:٤١١٢:٠١:٣٤١٧:٥٠:٥٤١٨:٠٩:٠٤٢٣:١٩:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:٣١١٢:٠١:١٦١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٧:٤٠٢٣:١٩:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٣:٢١١٢:٠٠:٥٩١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:١٦٢٣:١٩:٢٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٤:١١١٢:٠٠:٤٢١٧:٤٦:٤١١٨:٠٤:٥٣٢٣:١٩:٠٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٥:٠١١٢:٠٠:٢٦١٧:٤٥:١٨١٨:٠٣:٣١٢٣:١٨:٤٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٥:٥٢١٢:٠٠:١٠١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٢:٠٩٢٣:١٨:٢٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٦:٤٣١١:٥٩:٥٤١٧:٤٢:٣٣١٨:٠٠:٤٨٢٣:١٨:١٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٧:٣٥١١:٥٩:٣٩١٧:٤١:١٢١٧:٥٩:٢٨٢٣:١٧:٥٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٨:٢٧١١:٥٩:٢٥١٧:٣٩:٥١١٧:٥٨:٠٩٢٣:١٧:٤٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٩:١٩١١:٥٩:١١١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٦:٥٠٢٣:١٧:٢٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٠:١٢١١:٥٨:٥٧١٧:٣٧:١٢١٧:٥٥:٣٣٢٣:١٧:١٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢١:٠٥١١:٥٨:٤٥١٧:٣٥:٥٤١٧:٥٤:١٦٢٣:١٦:٥٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢١:٥٨١١:٥٨:٣٣١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٣:٠٠٢٣:١٦:٤٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٢:٥٢١١:٥٨:٢١١٧:٣٣:٢٠١٧:٥١:٤٥٢٣:١٦:٣٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٣:٤٦١١:٥٨:١٠١٧:٣٢:٠٥١٧:٥٠:٣١٢٣:١٦:١٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٤:٤٠١١:٥٨:٠٠١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٩:١٨٢٣:١٦:٠٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٥:٣٥١١:٥٧:٥٠١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٨:٠٦٢٣:١٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ارکین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ارکین روستای ارکین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ارکین روستای ارکین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ارکین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارکین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ارکین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ارکین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ارکین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ارکین

روستای ارکین بر روی نقشه

روستای ارکین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ارکین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ارکین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ارکین
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ارکین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای ارکین + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ارکین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ارکین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ارکین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ارکین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ارکین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ارکین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ارکین دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ارکین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ارکین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ارکین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ارکین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارکین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق ارکین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ارکین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو