جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ارچنگان

کبود گنبد | کلات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ارچنگان


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٠
اذان ظهر: ١١:٤٥:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٠٢:٠٨

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ارچنگان (شهرستان کلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای ارچنگان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ارچنگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارچنگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
فایده‌ی شكم پُر با فكر خالی یا كج‌اندیش چیست؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای ارچنگان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ارچنگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارچنگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ارچنگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارچنگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ارچنگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٥:١٧١٢:٢٩:٤٣١٩:١٤:٤٥١٩:٣٤:١١٢٣:٤٢:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢٩:٣٣١٩:١٥:٣٩١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٢:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٢:٤٩١٢:٢٩:٢٣١٩:١٦:٣٣١٩:٣٦:٠٤٢٣:٤١:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤١:٣٦١٢:٢٩:١٤١٩:١٧:٢٦١٩:٣٧:٠١٢٣:٤١:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢٩:٠٥١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤١:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٤:٢١٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٨:٥٧١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:٥٥٢٣:٤١:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٨:٠٥١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٦:٥٧١٢:٢٨:٤٢١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:٤٨٢٣:٤٠:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٣٥:٥٠١٢:٢٨:٣٥١٩:٢١:٥٤١٩:٤١:٤٥٢٣:٤٠:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣٤:٤٤١٢:٢٨:٢٩١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٢:٤٢٢٣:٣٩:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٣:٣٩١٢:٢٨:٢٣١٩:٢٣:٤١١٩:٤٣:٣٨٢٣:٣٩:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٥:٢٥٠٥:٣٢:٣٥١٢:٢٨:١٨١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٤:٣٥٢٣:٣٩:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٨:١٣١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٥:٣١٢٣:٣٩:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٣٠:٣٢١٢:٢٨:٠٩١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٦:٢٧٢٣:٣٨:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥١:١١٠٥:٢٩:٣٢١٢:٢٨:٠٦١٩:٢٧:١٢١٩:٤٧:٢٣٢٣:٣٨:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٨:٠٣١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٨:١٨٢٣:٣٨:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٨:٠١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٩:١٤٢٣:٣٨:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٧:٥٩١٩:٢٩:٤٩١٩:٥٠:٠٩٢٣:٣٧:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٢٥:٤٦١٢:٢٧:٥٨١٩:٣٠:٤١١٩:٥١:٠٤٢٣:٣٧:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٤:٣٣٠٥:٢٤:٥٤١٢:٢٧:٥٨١٩:٣١:٣٢١٩:٥١:٥٩٢٣:٣٧:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٣:١٧٠٥:٢٤:٠٢١٢:٢٧:٥٨١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٢:٥٣٢٣:٣٧:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٢:٠٣٠٥:٢٣:١٢١٢:٢٧:٥٨١٩:٣٣:١٤١٩:٥٣:٤٧٢٣:٣٧:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٠:٥١٠٥:٢٢:٢٤١٢:٢٨:٠٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٤:٤١٢٣:٣٦:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٩:٤٠٠٥:٢١:٣٧١٢:٢٨:٠١١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٥:٣٤٢٣:٣٦:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٨:٣١٠٥:٢٠:٥٢١٢:٢٨:٠٤١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٦:٢٧٢٣:٣٦:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٧:٢٣٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢٨:٠٧١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٧:١٩٢٣:٣٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٦:١٨٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٨:١٠١٩:٣٧:٢١١٩:٥٨:١١٢٣:٣٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٥:١٤٠٥:١٨:٤٦١٢:٢٨:١٤١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٩:٠٢٢٣:٣٦:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٤:١٢٠٥:١٨:٠٧١٢:٢٨:١٩١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٩:٥٢٢٣:٣٦:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٣:١٢٠٥:١٧:٢٩١٢:٢٨:٢٤١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:٤٢٢٣:٣٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارچنگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارچنگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارچنگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارچنگان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ارچنگان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ارچنگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارچنگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ارچنگان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:٤١١١:٤٤:١٣١٦:٥٠:٠٧١٧:٠٩:٥٣٢٢:٥٩:٥٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٨:٠٠١١:٤٤:٢٥١٦:٥١:١٣١٧:١٠:٥٥٢٣:٠٠:١٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٧:١٨١١:٤٤:٣٦١٦:٥٢:١٨١٧:١١:٥٨٢٣:٠٠:٢٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٦:٣٤١١:٤٤:٤٧١٦:٥٣:٢٤١٧:١٣:٠١٢٣:٠٠:٤٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٥:٤٨١١:٤٤:٥٧١٦:٥٤:٣٠١٧:١٤:٠٥٢٣:٠٠:٥٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٥:٠١١١:٤٥:٠٦١٦:٥٥:٣٥١٧:١٥:٠٨٢٣:٠١:٠٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٤:١١١١:٤٥:١٤١٦:٥٦:٤١١٧:١٦:١١٢٣:٠١:٢٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٣:٢١١١:٤٥:٢١١٦:٥٧:٤٧١٧:١٧:١٤٢٣:٠١:٣١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٢:٢٨١١:٤٥:٢٧١٦:٥٨:٥٢١٧:١٨:١٦٢٣:٠١:٤١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣١:٣٥١١:٤٥:٣٣١٦:٥٩:٥٧١٧:١٩:١٩٢٣:٠١:٥٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣٠:٣٩١١:٤٥:٣٨١٧:٠١:٠٣١٧:٢٠:٢٢٢٣:٠١:٥٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٩:٤٢١١:٤٥:٤٢١٧:٠٢:٠٨١٧:٢١:٢٤٢٣:٠٢:٠٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٨:٤٤١١:٤٥:٤٥١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٢٧٢٣:٠٢:١٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٧:٤٤١١:٤٥:٤٧١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٢٩٢٣:٠٢:١٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٦:٤٣١١:٤٥:٤٨١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٤:٣١٢٣:٠٢:٢٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٥:٤١١١:٤٥:٤٩١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٥:٣٣٢٣:٠٢:٢٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٤:٣٧١١:٤٥:٤٩١٧:٠٧:٣٠١٧:٢٦:٣٥٢٣:٠٢:٢٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٣:٣٢١١:٤٥:٤٨١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٧:٣٦٢٣:٠٢:٣١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٢٦١١:٤٥:٤٧١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٨:٣٨٢٣:٠٢:٣٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢١:١٩١١:٤٥:٤٥١٧:١٠:٤١١٧:٢٩:٣٩٢٣:٠٢:٣٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٠:١٠١١:٤٥:٤٢١٧:١١:٤٤١٧:٣٠:٤٠٢٣:٠٢:٣٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٩:٠٠١١:٤٥:٣٨١٧:١٢:٤٧١٧:٣١:٤١٢٣:٠٢:٣٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٧:٤٩١١:٤٥:٣٤١٧:١٣:٤٩١٧:٣٢:٤١٢٣:٠٢:٣٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥١:١١٠٦:١٦:٣٨١١:٤٥:٢٩١٧:١٤:٥١١٧:٣٣:٤١٢٣:٠٢:٢٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٥:٢٥١١:٤٥:٢٣١٧:١٥:٥٣١٧:٣٤:٤١٢٣:٠٢:٢٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٤:١١١١:٤٥:١٧١٧:١٦:٥٥١٧:٣٥:٤١٢٣:٠٢:١٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٢:٥٦١١:٤٥:١٠١٧:١٧:٥٦١٧:٣٦:٤١٢٣:٠٢:١٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١١:٤٠١١:٤٥:٠٣١٧:١٨:٥٧١٧:٣٧:٤٠٢٣:٠٢:٠٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٠:٢٣١١:٤٤:٥٤١٧:١٩:٥٨١٧:٣٨:٣٩٢٣:٠٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ارچنگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ارچنگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ارچنگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ارچنگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارچنگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ارچنگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ارچنگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارچنگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ارچنگان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٥:٢٥١١:٤٥:٢٣١٧:١٥:٥٣١٧:٣٤:٤١٢٣:٠٢:٢٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٤:١١١١:٤٥:١٧١٧:١٦:٥٥١٧:٣٥:٤١٢٣:٠٢:١٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٢:٥٦١١:٤٥:١٠١٧:١٧:٥٦١٧:٣٦:٤١٢٣:٠٢:١٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١١:٤٠١١:٤٥:٠٣١٧:١٨:٥٧١٧:٣٧:٤٠٢٣:٠٢:٠٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٠:٢٣١١:٤٤:٥٤١٧:١٩:٥٨١٧:٣٨:٣٩٢٣:٠٢:٠٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٩:٠٦١١:٤٤:٤٦١٧:٢٠:٥٨١٧:٣٩:٣٨٢٣:٠١:٥٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٧:٤٧١١:٤٤:٣٦١٧:٢١:٥٨١٧:٤٠:٣٦٢٣:٠١:٤٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٦:٢٨١١:٤٤:٢٦١٧:٢٢:٥٨١٧:٤١:٣٥٢٣:٠١:٣٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٥:٠٨١١:٤٤:١٦١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٢:٣٢٢٣:٠١:٢٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٣:٤٧١١:٤٤:٠٥١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٣:٣٠٢٣:٠١:١٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٢:٢٥١١:٤٣:٥٣١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٤:٢٨٢٣:٠١:٠٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠١:٠٣١١:٤٣:٤١١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٥:٢٥٢٣:٠٠:٥٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٩:٤٠١١:٤٣:٢٩١٧:٢٧:٥١١٧:٤٦:٢٢٢٣:٠٠:٤٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٨:١٦١١:٤٣:١٥١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٧:١٨٢٣:٠٠:٢٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٦:٥٢١١:٤٣:٠٢١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٨:١٥٢٣:٠٠:١٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٥:٢٧١١:٤٢:٤٨١٧:٣٠:٤٣١٧:٤٩:١١٢٣:٠٠:٠١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٤:٠٢١١:٤٢:٣٤١٧:٣١:٤٠١٧:٥٠:٠٧٢٢:٥٩:٤٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٢:٣٦١١:٤٢:١٩١٧:٣٢:٣٦١٧:٥١:٠٣٢٢:٥٩:٣١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥١:١٠١١:٤٢:٠٤١٧:٣٣:٣٣١٧:٥١:٥٩٢٢:٥٩:١٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٤٩:٤٣١١:٤١:٤٨١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٢:٥٤٢٢:٥٨:٥٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٨:١٦١١:٤١:٣٢١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٣:٤٩٢٢:٥٨:٤٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٦:٤٨١١:٤١:١٦١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٤:٤٥٢٢:٥٨:٢٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٥:٢٠١١:٤١:٠٠١٧:٣٧:١٥١٧:٥٥:٤٠٢٢:٥٨:٠٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٣:٥٢١١:٤٠:٤٣١٧:٣٨:١٠١٧:٥٦:٣٤٢٢:٥٧:٤٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٢:٢٤١١:٤٠:٢٧١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٧:٢٩٢٢:٥٧:٢٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٠:٥٥١١:٤٠:٠٩١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٨:٢٤٢٢:٥٧:١٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٠٠٥:٣٩:٢٦١١:٣٩:٥٢١٧:٤٠:٥٤١٧:٥٩:١٩٢٢:٥٦:٥٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٦٠٥:٣٧:٥٧١١:٣٩:٣٥١٧:٤١:٤٩١٨:٠٠:١٣٢٢:٥٦:٣٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١١:١٢٠٥:٣٦:٢٨١١:٣٩:١٧١٧:٤٢:٤٣١٨:٠١:٠٨٢٢:٥٦:١٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ارچنگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ارچنگان روستای ارچنگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ارچنگان روستای ارچنگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ارچنگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارچنگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ارچنگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ارچنگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ارچنگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ارچنگان

روستای ارچنگان بر روی نقشه

روستای ارچنگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ارچنگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ارچنگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ارچنگان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ارچنگان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ارچنگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارچنگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ارچنگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ارچنگان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ارچنگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ارچنگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ارچنگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ارچنگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ارچنگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارچنگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ارچنگان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارچنگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ارچنگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو