جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ارچنگان

کبود گنبد | کلات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ارچنگان


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢٦:١٥
غروب آفتاب: ١٨:٣٧:٠٥
اذان مغرب: ١٨:٥٥:٣١
نیمه شب: ٢٣:٤٣:١٧

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ارچنگان (شهرستان کلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای ارچنگان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ارچنگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارچنگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرنكلین دی. روزولت
شادی در شادمانی، كامیابی و هیجان تلاش نوآورانه نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ارچنگان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ارچنگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارچنگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ارچنگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارچنگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ارچنگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٢:٤٩١٢:٢٩:٢٣١٩:١٦:٣٣١٩:٣٦:٠٤٢٣:٤١:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤١:٣٦١٢:٢٩:١٤١٩:١٧:٢٦١٩:٣٧:٠١٢٣:٤١:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢٩:٠٥١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤١:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٤:٢١٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٨:٥٧١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:٥٥٢٣:٤١:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٨:٠٥١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٠:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٦:٥٧١٢:٢٨:٤٢١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:٤٨٢٣:٤٠:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٣٥:٥٠١٢:٢٨:٣٥١٩:٢١:٥٤١٩:٤١:٤٥٢٣:٤٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣٤:٤٤١٢:٢٨:٢٩١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٢:٤٢٢٣:٣٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٣:٣٩١٢:٢٨:٢٣١٩:٢٣:٤١١٩:٤٣:٣٨٢٣:٣٩:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٥:٢٥٠٥:٣٢:٣٥١٢:٢٨:١٨١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٤:٣٥٢٣:٣٩:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٨:١٣١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٥:٣١٢٣:٣٩:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٣٠:٣٢١٢:٢٨:٠٩١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٦:٢٧٢٣:٣٨:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥١:١١٠٥:٢٩:٣٢١٢:٢٨:٠٦١٩:٢٧:١٢١٩:٤٧:٢٣٢٣:٣٨:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٨:٠٣١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٨:١٨٢٣:٣٨:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٨:٠١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٩:١٤٢٣:٣٨:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٧:٥٩١٩:٢٩:٤٩١٩:٥٠:٠٩٢٣:٣٧:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٢٥:٤٦١٢:٢٧:٥٨١٩:٣٠:٤١١٩:٥١:٠٤٢٣:٣٧:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٤:٣٣٠٥:٢٤:٥٤١٢:٢٧:٥٨١٩:٣١:٣٢١٩:٥١:٥٩٢٣:٣٧:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٣:١٧٠٥:٢٤:٠٢١٢:٢٧:٥٨١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٢:٥٣٢٣:٣٧:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٢:٠٣٠٥:٢٣:١٢١٢:٢٧:٥٨١٩:٣٣:١٤١٩:٥٣:٤٧٢٣:٣٧:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٠:٥١٠٥:٢٢:٢٤١٢:٢٨:٠٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٤:٤١٢٣:٣٦:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٩:٤٠٠٥:٢١:٣٧١٢:٢٨:٠١١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٥:٣٤٢٣:٣٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٨:٣١٠٥:٢٠:٥٢١٢:٢٨:٠٤١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٦:٢٧٢٣:٣٦:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٧:٢٣٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢٨:٠٧١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٧:١٩٢٣:٣٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٦:١٨٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٨:١٠١٩:٣٧:٢١١٩:٥٨:١١٢٣:٣٦:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٥:١٤٠٥:١٨:٤٦١٢:٢٨:١٤١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٩:٠٢٢٣:٣٦:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٤:١٢٠٥:١٨:٠٧١٢:٢٨:١٩١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٩:٥٢٢٣:٣٦:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٣:١٢٠٥:١٧:٢٩١٢:٢٨:٢٤١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:٤٢٢٣:٣٥:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٢:١٤٠٥:١٦:٥٤١٢:٢٨:٣٠١٩:٤٠:٢٩٢٠:٠١:٣١٢٣:٣٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارچنگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارچنگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارچنگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارچنگان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ارچنگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ارچنگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارچنگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ارچنگان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ارچنگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ارچنگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ارچنگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ارچنگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارچنگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارچنگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ارچنگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارچنگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارچنگان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٤:٢٣١٢:٣٤:٢١١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٥٣٢٣:٤٨:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٥:١٢١٢:٣٤:٠٥١٩:١٢:٢٢١٩:٣١:٢٩٢٣:٤٨:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٦:٠٢١٢:٣٣:٤٩١٩:١٠:٥٩١٩:٣٠:٠٤٢٣:٤٨:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٦:٥١١٢:٣٣:٣٢١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٨:٣٩٢٣:٤٨:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٣:١٥١٩:٠٨:١٣١٩:٢٧:١٣٢٣:٤٨:٠٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٢:٥٨١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٥:٤٦٢٣:٤٧:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٢:٤٠١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٤:١٩٢٣:٤٧:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٠:٠٩١٢:٣٢:٢٢١٩:٠٣:٥٨١٩:٢٢:٥١٢٣:٤٧:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٠:٥٩١٢:٣٢:٠٤١٩:٠٢:٣٢١٩:٢١:٢٣٢٣:٤٧:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠١:٤٨١٢:٣١:٤٥١٩:٠١:٠٥١٩:١٩:٥٤٢٣:٤٧:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٢:٣٧١٢:٣١:٢٦١٨:٥٩:٣٨١٩:١٨:٢٥٢٣:٤٧:٠٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٣:٢٦١٢:٣١:٠٧١٨:٥٨:١١١٩:١٦:٥٦٢٣:٤٦:٥٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٤:١٥١٢:٣٠:٤٧١٨:٥٦:٤٢١٩:١٥:٢٦٢٣:٤٦:٣٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٥:٠٤١٢:٣٠:٢٧١٨:٥٥:١٤١٩:١٣:٥٥٢٣:٤٦:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٥:٥٣١٢:٣٠:٠٧١٨:٥٣:٤٥١٩:١٢:٢٤٢٣:٤٦:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٦:٤١١٢:٢٩:٤٧١٨:٥٢:١٥١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٥:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٧:٣٠١٢:٢٩:٢٦١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٩:٢٢٢٣:٤٥:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٨:١٩١٢:٢٩:٠٥١٨:٤٩:١٥١٩:٠٧:٥٠٢٣:٤٥:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٩:٠٧١٢:٢٨:٤٤١٨:٤٧:٤٥١٩:٠٦:١٨٢٣:٤٥:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٩:٥٦١٢:٢٨:٢٣١٨:٤٦:١٤١٩:٠٤:٤٦٢٣:٤٤:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٠:٤٥١٢:٢٨:٠٢١٨:٤٤:٤٣١٩:٠٣:١٤٢٣:٤٤:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١١:٣٣١٢:٢٧:٤١١٨:٤٣:١٢١٩:٠١:٤٢٢٣:٤٤:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٢:٢٢١٢:٢٧:١٩١٨:٤١:٤٠١٩:٠٠:٠٩٢٣:٤٤:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٣:١١١٢:٢٦:٥٨١٨:٤٠:٠٩١٨:٥٨:٣٧٢٣:٤٣:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٣:٥٩١٢:٢٦:٣٦١٨:٣٨:٣٧١٨:٥٧:٠٤٢٣:٤٣:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٤:٤٨١٢:٢٦:١٥١٨:٣٧:٠٥١٨:٥٥:٣١٢٣:٤٣:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٥:٣٧١٢:٢٥:٥٣١٨:٣٥:٣٣١٨:٥٣:٥٩٢٣:٤٣:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٦:٢٦١٢:٢٥:٣٢١٨:٣٤:٠١١٨:٥٢:٢٦٢٣:٤٢:٤٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٧:١٥١٢:٢٥:١٠١٨:٣٢:٣٠١٨:٥٠:٥٤٢٣:٤٢:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٨:٠٥١٢:٢٤:٤٩١٨:٣٠:٥٨١٨:٤٩:٢٢٢٣:١٢:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٥٠٥:١٨:٥٤١١:٢٤:٢٨١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٧:٤٩٢٢:٤١:٤٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ارچنگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارچنگان روستای ارچنگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارچنگان روستای ارچنگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ارچنگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارچنگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ارچنگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ارچنگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ارچنگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ارچنگان

روستای ارچنگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ارچنگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ارچنگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ارچنگان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ارچنگان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ارچنگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارچنگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ارچنگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ارچنگان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ارچنگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ارچنگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ارچنگان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ارچنگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ارچنگان
زمان پخش اذان مستقیم به افق ارچنگان
زمان پخش اذان زنده به افق ارچنگان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارچنگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ارچنگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو