جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اروندکنار

آبادان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز اروندکنار

اذان صبح: ٠٤:٥٠:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٣٣
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٠٩

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اروندکنار (شهرستان آبادان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر اروندکنار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اروندکنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اروندکنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

راجر همیلتون
خبر بد این است كه زمان شما پرواز می‌كند و می‌رود. خبر خوب این است كه خلبان، خود شما هستید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اروندکنار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اروندکنار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اروندکنار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اروندکنار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اروندکنار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اروندکنار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٤٩:١٢١٣:١٥:٥٦١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٣٤:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:١٨٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٥:٤٢١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:١٢٠٠:٣٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٧:٠١١٣:١٥:٢٨١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠١:٥١٠٠:٣٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٥:٥٧١٣:١٥:١٥١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٣٣:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٤:٥٣١٣:١٥:٠٢١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٣٣:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٣:٥٠١٣:١٤:٤٩١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٣٣:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٢:٤٨١٣:١٤:٣٧١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٢:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤١:٤٦١٣:١٤:٢٥١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٣٢:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٤:١٤١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٣٢:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:١٤٠٦:٣٩:٤٥١٣:١٤:٠٣١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٣١:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٨:٤٦١٣:١٣:٥٢١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٣١:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٧:٤٨١٣:١٣:٤٢١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٣١:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٦:٥٠١٣:١٣:٣٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٣١:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٣:٢٤١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:١٠٠٠:٣٠:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٣:١٥١٩:٥١:٥٩٢٠:٠٩:٥١٠٠:٣٠:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٣:٠٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:٣٠:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٣:١٠١٣:١٣:٠٠١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:١٣٠٠:٣٠:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٢:١٧١٣:١٢:٥٣١٩:٥٣:٥٤٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٩:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:٢٦١٣:١٢:٤٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٩:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٢:٤١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٩:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٩:٤٦١٣:١٢:٣٦١٩:٥٥:٥١٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٩:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٨:٥٧١٣:١٢:٣٢١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:١٠١٣:١٢:٢٨١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٨:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٧:٢٤١٣:١٢:٢٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٢:٢١١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٨:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٢:١٩١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٨:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٥:١٣١٣:١٢:١٨١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٢:١٦٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٧:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٢:١٦٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٧:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اروندکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اروندکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اروندکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اروندکنار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اروندکنار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اروندکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اروندکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اروندکنار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اروندکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اروندکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اروندکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اروندکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اروندکنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اروندکنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر اروندکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اروندکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اروندکنار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اروندکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اروندکنار شهر اروندکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اروندکنار شهر اروندکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اروندکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اروندکنار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اروندکنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اروندکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اروندکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اروندکنار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٤:٢١١٢:٠٨:٣١١٨:١٢:١٤١٨:٢٩:٠٩٢٣:٢٩:٢٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٤:٥٣١٢:٠٨:١٠١٨:١٠:٥٩١٨:٢٧:٥٤٢٣:٢٩:٠٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٥:٢٦١٢:٠٧:٤٩١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٦:٣٩٢٣:٢٨:٤٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٦:٠٠١٢:٠٧:٢٨١٨:٠٨:٣٠١٨:٢٥:٢٥٢٣:٢٨:٢٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:٠٦:٣٣١٢:٠٧:٠٧١٨:٠٧:١٥١٨:٢٤:١٠٢٣:٢٨:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٠٧:٠٦١٢:٠٦:٤٧١٨:٠٦:٠١١٨:٢٢:٥٦٢٣:٢٧:٤٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٠٧:٤٠١٢:٠٦:٢٧١٨:٠٤:٤٧١٨:٢١:٤٢٢٣:٢٧:٢٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٠٨:١٤١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٣:٣٣١٨:٢٠:٢٩٢٣:٢٧:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٠٨:٤٨١٢:٠٥:٤٧١٨:٠٢:٢٠١٨:١٩:١٦٢٣:٢٦:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٩٠٦:٠٩:٢٢١٢:٠٥:٢٨١٨:٠١:٠٧١٨:١٨:٠٣٢٣:٢٦:٣١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:٠٩:٥٦١٢:٠٥:٠٨١٧:٥٩:٥٤١٨:١٦:٥١٢٣:٢٦:١٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٠:٣١١٢:٠٤:٥٠١٧:٥٨:٤٢١٨:١٥:٣٩٢٣:٢٥:٥٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١١:٠٦١٢:٠٤:٣١١٧:٥٧:٣٠١٨:١٤:٢٧٢٣:٢٥:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١١:٤١١٢:٠٤:١٣١٧:٥٦:١٨١٨:١٣:١٧٢٣:٢٥:١٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٢:١٧١٢:٠٣:٥٥١٧:٥٥:٠٨١٨:١٢:٠٦٢٣:٢٤:٥٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٢:٥٣١٢:٠٣:٣٨١٧:٥٣:٥٧١٨:١٠:٥٦٢٣:٢٤:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٣:٢٩١٢:٠٣:٢١١٧:٥٢:٤٧١٨:٠٩:٤٧٢٣:٢٤:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٤:٠٦١٢:٠٣:٠٥١٧:٥١:٣٨١٨:٠٨:٣٩٢٣:٢٤:٠٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٤:٤٣١٢:٠٢:٤٩١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٧:٣١٢٣:٢٣:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:١٥:٢٠١٢:٠٢:٣٣١٧:٤٩:٢١١٨:٠٦:٢٤٢٣:٢٣:٣٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٥:٥٨١٢:٠٢:١٨١٧:٤٨:١٣١٨:٠٥:١٧٢٣:٢٣:١٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٦:٣٦١٢:٠٢:٠٤١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٤:١١٢٣:٢٣:٠٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:١٧:١٤١٢:٠١:٥٠١٧:٤٦:٠٠١٨:٠٣:٠٦٢٣:٢٢:٤٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٧٠٦:١٧:٥٣١٢:٠١:٣٧١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٢:٠٢٢٣:٢٢:٣٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:١٨:٣٢١٢:٠١:٢٤١٧:٤٣:٥١١٨:٠٠:٥٩٢٣:٢٢:٢٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:١٩:١٢١٢:٠١:١٢١٧:٤٢:٤٧١٧:٥٩:٥٦٢٣:٢٢:٠٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:١٩:٥٢١٢:٠١:٠٠١٧:٤١:٤٤١٧:٥٨:٥٤٢٣:٢١:٥٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٠:٣٣١٢:٠٠:٤٩١٧:٤٠:٤٢١٧:٥٧:٥٤٢٣:٢١:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢١:١٣١٢:٠٠:٣٩١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٦:٥٤٢٣:٢١:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢١:٥٥١٢:٠٠:٢٩١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٥:٥٥٢٣:٢١:١٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اروندکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اروندکنار شهر اروندکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اروندکنار شهر اروندکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اروندکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اروندکنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اروندکنار

بندر اَروَندکِنار شهر و بخشی است در شهرستان آبادان در استان خوزستان. این شهر در پنجاه کیلومتری جنوب شهر آبادان قرار گرفته‌است و دارای ذخایر نفتی است. این ناحیه در گذشته به قُصبه، یا با تلفظ محلی به گُسبه معروف بود

شهر اروندکنار در ویکیپدیا

شهر اروندکنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اروندکنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اروندکنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اروندکنار بر روی نقشه

شهر اروندکنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اروندکنار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اروندکنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اروندکنار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اروندکنار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر اروندکنار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اروندکنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اروندکنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اروندکنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اروندکنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اروندکنار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اروندکنار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اروندکنار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اروندکنار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اروندکنار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اروندکنار
جدول اوقات شرعی امروز فردا اروندکنار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اروندکنار
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اروندکنار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اروندکنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو