جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ارومیه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ارومیه


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٠٦
اذان ظهر: ١٢:١٥:١٠
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٣٧

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ارومیه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر ارومیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ارومیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ارومیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
یك اثر كامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است، چون در هر صورت یك اثر است، یا سكوت واژه ها، خموشی كل روان، تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ارومیه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ارومیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارومیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ارومیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارومیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ارومیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٤٠:٠٤١٣:٢٧:٢٦٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٣٩:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٨:٥١١٣:٢٧:١٧٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٣٩:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٧:٣٨١٣:٢٧:٠٨٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٨:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢٧:٠٠٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٣٨:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٣٥:١٧١٣:٢٦:٥٢٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٣٨:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢٦:٤٥٢٠:١٩:٥٩٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٣٢:٥٩١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٣٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٣١:٥٢١٣:٢٦:٣٢٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٥١٠٠:٣٧:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٣٠:٤٦١٣:٢٦:٢٧٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٧:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٩:٤٢١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٣٦:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٨:٣٨١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣٦:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٧:٣٦١٣:٢٦:١٣٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٤٠٠٠:٣٦:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٦:١٠٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٣٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢٥:٣٦١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٣٥:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٤:٣٨١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٣٠٠٠:٣٥:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٣:٤١١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٨:٥٧٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٣٥:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٨٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٢٣٠٠:٣٥:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٢١:٥٢١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٠:٤٢٢٠:٥١:١٩٠٠:٣٤:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٢٠٦:٢١:٠٠١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥٢:١٤٠٠:٣٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٢٠:٠٩١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٣:٠٩٠٠:٣٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٩:٢٠١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٤:٠٤٠٠:٣٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٨:٣٢١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣٤:٠٧٢٠:٥٤:٥٨٠٠:٣٤:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٩٠٦:١٧:٤٦١٣:٢٦:٠٨٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٥:٥١٠٠:٣٤:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٠٠٦:١٧:٠٢١٣:٢٦:١١٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٤٥٠٠:٣٣:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٦:١٩١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٦:٣٧٢٠:٥٧:٣٧٠٠:٣٣:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٨٠٦:١٥:٣٨١٣:٢٦:١٨٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٨:٢٩٠٠:٣٣:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٥٤٠٦:١٤:٥٨١٣:٢٦:٢٣٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٣٣:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٥٢٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٦:٢٨٢٠:٣٩:٠١٢١:٠٠:١١٠٠:٣٣:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٥٣٠٦:١٣:٤٤١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٩:٤٨٢١:٠١:٠١٠٠:٣٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارومیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ارومیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ارومیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارومیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ارومیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ارومیه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٥:٠٠١٢:١٤:٠٢١٧:٤٢:٣٣١٨:٠١:٢٩٢٣:٣١:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٦:٠٠١٢:١٣:٥٤١٧:٤١:١٨١٨:٠٠:١٦٢٣:٣١:٠٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٦:٥٩١٢:١٣:٤٧١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٩:٠٤٢٣:٣٠:٥٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٧:٥٩١٢:١٣:٤٠١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٧:٥٣٢٣:٣٠:٤٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٩:٠٠١٢:١٣:٣٤١٧:٣٧:٣٨١٧:٥٦:٤٣٢٣:٣٠:٣٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٠:٠١١٢:١٣:٢٩١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٥:٣٤٢٣:٣٠:٢٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥١:٠٢١٢:١٣:٢٤١٧:٣٥:١٨١٧:٥٤:٢٦٢٣:٣٠:١٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٢:٠٣١٢:١٣:٢١١٧:٣٤:٠٩١٧:٥٣:٢٠٢٣:٣٠:١١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٣:٠٥١٢:١٣:١٨١٧:٣٣:٠٢١٧:٥٢:١٥٢٣:٣٠:٠٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٤:٠٦١٢:١٣:١٥١٧:٣١:٥٦١٧:٥١:١٢٢٣:٢٩:٥٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٥:٠٩١٢:١٣:١٤١٧:٣٠:٥٢١٧:٥٠:١٠٢٣:٢٩:٥٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٦:١١١٢:١٣:١٣١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٩:٠٩٢٣:٢٩:٥٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٧:١٤١٢:١٣:١٤١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٨:١٠٢٣:٢٩:٤٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٨:١٦١٢:١٣:١٥١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٧:١٢٢٣:٢٩:٤٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٩:١٩١٢:١٣:١٦١٧:٢٦:٤٧١٧:٤٦:١٥٢٣:٢٩:٤٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٧:٠٠:٢٢١٢:١٣:١٩١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٥:٢١٢٣:٢٩:٤١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٧:٠١:٢٦١٢:١٣:٢٣١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٤:٢٧٢٣:٢٩:٤٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٢:٢٩١٢:١٣:٢٧١٧:٢٣:٥٩١٧:٤٣:٣٥٢٣:٢٩:٤٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٣:٣٢١٢:١٣:٣٢١٧:٢٣:٠٧١٧:٤٢:٤٥٢٣:٢٩:٤١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٤:٣٦١٢:١٣:٣٨١٧:٢٢:١٥١٧:٤١:٥٧٢٣:٢٩:٤٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٥:٣٩١٢:١٣:٤٥١٧:٢١:٢٦١٧:٤١:١٠٢٣:٢٩:٤٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٦:٤٣١٢:١٣:٥٢١٧:٢٠:٣٨١٧:٤٠:٢٥٢٣:٢٩:٤٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٧:٤٧١٢:١٤:٠١١٧:١٩:٥٢١٧:٣٩:٤١٢٣:٢٩:٥٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٨:٥٠١٢:١٤:١٠١٧:١٩:٠٨١٧:٣٩:٠٠٢٣:٢٩:٥٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٩:٥٤١٢:١٤:٢٠١٧:١٨:٢٥١٧:٣٨:٢٠٢٣:٣٠:٠٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٤٠٧:١٠:٥٧١٢:١٤:٣٢١٧:١٧:٤٤١٧:٣٧:٤٢٢٣:٣٠:١١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٨٠٧:١٢:٠٠١٢:١٤:٤٣١٧:١٧:٠٥١٧:٣٧:٠٦٢٣:٣٠:١٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:١٣:٠٣١٢:١٤:٥٦١٧:١٦:٢٨١٧:٣٦:٣١٢٣:٣٠:٢٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٦٠٧:١٤:٠٦١٢:١٥:١٠١٧:١٥:٥٣١٧:٣٥:٥٩٢٣:٣٠:٣٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١٥:٠٩١٢:١٥:٢٤١٧:١٥:٢٠١٧:٣٥:٢٨٢٣:٣٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ارومیه شهر ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ارومیه شهر ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارومیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ارومیه

اُرومیّه یکی از کلان‌شهرهای ایران، مرکز استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران که در منطقه آذربایجان واقع شده‌است

شهر ارومیه در ویکیپدیا

شهر ارومیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ارومیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ارومیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ارومیه بر روی نقشه

شهر ارومیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ارومیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ارومیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ارومیه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ارومیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ارومیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ارومیه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق ارومیه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارومیه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ارومیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارومیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ارومیه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارومیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ارومیه
زمان پخش اذان مستقیم به افق ارومیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ارومیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو