جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ارومیه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ارومیه

اذان صبح: ٠٤:٥٩:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٢٠
اذان ظهر: ١٢:١٩:١٣
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٣١:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٣٨

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ارومیه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر ارومیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ارومیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارومیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

برایان تریسی
پذیرش مسئولیت مهمترین نشانه رشد و بلوغ یك انسان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ارومیه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ارومیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارومیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ارومیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارومیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ارومیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٤:٥٣١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:١٨٠٠:٤٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:١٥٠٦:٥٣:٣٠١٣:٢٩:٢٨٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:١٥٠٠:٤٣:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٥٢:٠٨١٣:٢٩:١٤٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:١٢٠٠:٤٢:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥٤٠٦:٥٠:٤٦١٣:٢٩:٠٠٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٤٢:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٩:٢٥١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٤٢:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٨:٠٥١٣:٢٨:٣٥٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٤١:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥٦٠٦:٤٦:٤٥١٣:٢٨:٢٢٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٤١:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٥:٢٧١٣:٢٨:١١٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٤١:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣٩٠٦:٤٤:٠٩١٣:٢٧:٥٩٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٥٧٠٠:٤٠:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٤٢:٥٣١٣:٢٧:٤٨٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٤٠:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٤١:٣٧١٣:٢٧:٣٨٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٤٠:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٤٠:٢٢١٣:٢٧:٢٨٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٣٩:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٩:٠٨١٣:٢٧:١٨٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣٩:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢٧:٠٩٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٩:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢٧:٠١٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٨:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣٥:٣٢١٣:٢٦:٥٣٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٣٨:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٣٨:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٣٣:١٤١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٣٧٠٠:٣٧:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢٦:٣٢٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٣٥٠٠:٣٧:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٣١:٠١١٣:٢٦:٢٧٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٧:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٩:٥٦١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٣٦:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٨:٥٣١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٣٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٧:٥٠١٣:٢٦:١٣٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٦:٤٩١٣:٢٦:١٠٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٢٣٠٠:٣٦:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢٥:٥٠١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٢٠٠٠:٣٥:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٤:٥١١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٧:٥١٢٠:٤٨:١٦٠٠:٣٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٢٣:٥٥١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٩:١٣٠٠:٣٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٩:٣٧٢٠:٥٠:٠٩٠٠:٣٥:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٢٢:٠٥١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٠:٢٩٢٠:٥١:٠٥٠٠:٣٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارومیه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ارومیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ارومیه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارومیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارومیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارومیه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارومیه شهر ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارومیه شهر ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارومیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ارومیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ارومیه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٧:٣٧١٢:٢٢:١٦١٨:٢٦:١٩١٨:٤٤:٤٩٢٣:٣٩:٢٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٨:٢٨١٢:٢١:٥٥١٨:٢٤:٤٦١٨:٤٣:١٦٢٣:٣٩:٠٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٩:١٩١٢:٢١:٣٤١٨:٢٣:١٤١٨:٤١:٤٣٢٣:٣٨:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٠:١٠١٢:٢١:١٤١٨:٢١:٤١١٨:٤٠:١٠٢٣:٣٨:٢٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢١:٠١١٢:٢٠:٥٣١٨:٢٠:٠٩١٨:٣٨:٣٨٢٣:٣٨:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢١:٥٣١٢:٢٠:٣٢١٨:١٨:٣٦١٨:٣٧:٠٦٢٣:٣٧:٥١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٢:٤٤١٢:٢٠:١٢١٨:١٧:٠٥١٨:٣٥:٣٤٢٣:٣٧:٣٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٣:٣٦١٢:١٩:٥٢١٨:١٥:٣٣١٨:٣٤:٠٣٢٣:٣٧:١٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٤:٢٨١٢:١٩:٣٣١٨:١٤:٠٢١٨:٣٢:٣١٢٣:٣٦:٥٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٥:٢٠١٢:١٩:١٣١٨:١٢:٣٠١٨:٣١:٠١٢٣:٣٦:٣٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٦:١٣١٢:١٨:٥٤١٨:١١:٠٠١٨:٢٩:٣١٢٣:٣٦:٢٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٧:٠٦١٢:١٨:٣٥١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٨:٠١٢٣:٣٦:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٧:٥٩١٢:١٨:١٧١٨:٠٨:٠٠١٨:٢٦:٣٢٢٣:٣٥:٤٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٨:٥٢١٢:١٧:٥٨١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٥:٠٣٢٣:٣٥:٢٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٩:٤٥١٢:١٧:٤١١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٣:٣٥٢٣:٣٥:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٠:٣٩١٢:١٧:٢٣١٨:٠٣:٣٣١٨:٢٢:٠٧٢٣:٣٤:٥٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٣١:٣٣١٢:١٧:٠٦١٨:٠٢:٠٥١٨:٢٠:٤١٢٣:٣٤:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٢:٢٨١٢:١٦:٥٠١٨:٠٠:٣٨١٨:١٩:١٤٢٣:٣٤:١٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٣:٢٣١٢:١٦:٣٤١٧:٥٩:١٢١٨:١٧:٤٩٢٣:٣٤:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٤:١٨١٢:١٦:١٩١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:٢٤٢٣:٣٣:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٥:١٣١٢:١٦:٠٤١٧:٥٦:٢١١٨:١٥:٠٠٢٣:٣٣:٣١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٦:٠٩١٢:١٥:٤٩١٧:٥٤:٥٦١٨:١٣:٣٧٢٣:٣٣:١٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٧:٠٦١٢:١٥:٣٥١٧:٥٣:٣٢١٨:١٢:١٤٢٣:٣٣:٠١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٨:٠٢١٢:١٥:٢٢١٧:٥٢:٠٩١٨:١٠:٥٣٢٣:٣٢:٤٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٨:٥٩١٢:١٥:٠٩١٧:٥٠:٤٧١٨:٠٩:٣٢٢٣:٣٢:٣٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٩:٥٦١٢:١٤:٥٧١٧:٤٩:٢٦١٨:٠٨:١٣٢٣:٣٢:١٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:١١٠٦:٤٠:٥٤١٢:١٤:٤٦١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٥٤٢٣:٣٢:٠٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤١:٥٢١٢:١٤:٣٥١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٥:٣٦٢٣:٣١:٥٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٢:٥٠١٢:١٤:٢٤١٧:٤٥:٢٧١٨:٠٤:١٩٢٣:٣١:٤٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٣:٤٩١٢:١٤:١٥١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٣:٠٣٢٣:٣١:٢٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ارومیه شهر ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ارومیه شهر ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارومیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ارومیه

اُرومیّه یکی از کلان‌شهرهای ایران، مرکز استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران که در منطقه آذربایجان واقع شده‌است

شهر ارومیه در ویکیپدیا

شهر ارومیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ارومیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ارومیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ارومیه بر روی نقشه

شهر ارومیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ارومیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ارومیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ارومیه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ارومیه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ارومیه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ارومیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ارومیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ارومیه رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ارومیه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ارومیه
افق شرعی امروز فردا ارومیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ارومیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ارومیه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ارومیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ارومیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارومیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ارومیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو