جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ارنسا

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ارنسا


اذان صبح: ٠٦:١٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٩:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٤١:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٤١
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٦

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ارنسا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر ارنسا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ارنسا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ارنسا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
برای چیرگی، راه و روشهای بسیار هست: در پی راه و روش خویش باش!

اوقات شرعی ماه جاری شهر ارنسا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ارنسا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارنسا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ارنسا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارنسا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ارنسا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:١٧٠٦:٤٢:٢٤١٣:٢٧:٤٦٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٤٠:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٤١:٠٨١٣:٢٧:٣٦٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٩:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٧:٢٦٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٨٠٠:٣٩:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٨:٤٠١٣:٢٧:١٧٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٩:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٧:٢٧١٣:٢٧:٠٨٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:١٥٠٠:٣٨:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣٦:١٥١٣:٢٧:٠٠٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:١٣٠٠:٣٨:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣٥:٠٥١٣:٢٦:٥٢٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:١١٠٠:٣٨:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣٣:٥٥١٣:٢٦:٤٥٢٠:٢٠:١١٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٣٧:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٣٢:٤٧١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤١:٠٧٠٠:٣٧:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٣١:٣٩١٣:٢٦:٣٢٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣٧:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٣٠:٣٣١٣:٢٦:٢٧٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٣٧:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٩:٢٨١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣٦:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٦:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٧:٢٣١٣:٢٦:١٣٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٣٦:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٦:٢٢١٣:٢٦:١٠٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٦:٥٣٠٠:٣٥:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٧:٢٥٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٣٥:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٤:٢٤١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٣٥:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٢٣:٢٧١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٩:١١٢٠:٤٩:٤٤٠٠:٣٥:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٩٠٦:٢٢:٣١١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٥:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥١:٣٦٠٠:٣٤:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٢٠:٤٥١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٤:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٩:٥٤١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٢:٤١٢٠:٥٣:٢٧٠٠:٣٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٩:٠٤١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٣:٣٢٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٣٤:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٩٠٦:١٨:١٧١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٥:١٦٠٠:٣٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:١٧:٣٠١٣:٢٦:٠٨٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٦:١٠٠٠:٣٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٦:٤٦١٣:٢٦:١١٢٠:٣٦:٠٤٢٠:٥٧:٠٣٠٠:٣٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٦:٠٢١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٦:٥٤٢٠:٥٧:٥٦٠٠:٣٣:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٢٤٠٦:١٥:٢١١٣:٢٦:١٨٢٠:٣٧:٤٣٢٠:٥٨:٤٨٠٠:٣٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢١٠٦:١٤:٤١١٣:٢٦:٢٣٢٠:٣٨:٣١٢٠:٥٩:٤٠٠٠:٣٣:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٩٠٦:١٤:٠٣١٣:٢٦:٢٨٢٠:٣٩:١٩٢١:٠٠:٣١٠٠:٣٣:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارنسا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ارنسا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ارنسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارنسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ارنسا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١١:١٤٠٧:٤٣:٤٧١٢:٣١:٠٠١٧:١٨:١٨١٧:٣٩:١٤٢٣:٤٤:٥٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١١:٣٤٠٧:٤٤:٠٥١٢:٣١:٣٠١٧:١٩:٠٠١٧:٣٩:٥٥٢٣:٤٥:٢٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١١:٥٣٠٧:٤٤:٢١١٢:٣١:٥٩١٧:١٩:٤٣١٧:٤٠:٣٨٢٣:٤٥:٥٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٢:١١٠٧:٤٤:٣٤١٢:٣٢:٢٨١٧:٢٠:٢٨١٧:٤١:٢١٢٣:٤٦:٢٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٢:٢٦٠٧:٤٤:٤٦١٢:٣٢:٥٦١٧:٢١:١٤١٧:٤٢:٠٦٢٣:٤٦:٥٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٢:٤٠٠٧:٤٤:٥٦١٢:٣٣:٢٥١٧:٢٢:٠٢١٧:٤٢:٥٣٢٣:٤٧:٢٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٢:٥٣٠٧:٤٥:٠٤١٢:٣٣:٥٣١٧:٢٢:٥١١٧:٤٣:٤٠٢٣:٤٧:٥٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٣:٠٣٠٧:٤٥:٠٩١٢:٣٤:٢٠١٧:٢٣:٤١١٧:٤٤:٢٩٢٣:٤٨:٢٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٣:١٢٠٧:٤٥:١٣١٢:٣٤:٤٨١٧:٢٤:٣٢١٧:٤٥:١٩٢٣:٤٨:٥٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٣:١٩٠٧:٤٥:١٤١٢:٣٥:١٤١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٦:١٠٢٣:٤٩:٢٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٣:٢٥٠٧:٤٥:١٤١٢:٣٥:٤١١٧:٢٦:١٩١٧:٤٧:٠٢٢٣:٤٩:٥٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٣:٢٨٠٧:٤٥:١١١٢:٣٦:٠٦١٧:٢٧:١٤١٧:٤٧:٥٥٢٣:٥٠:٢٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٣:٣٠٠٧:٤٥:٠٦١٢:٣٦:٣٢١٧:٢٨:٠٩١٧:٤٨:٤٩٢٣:٥٠:٥٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٣:٣٠٠٧:٤٤:٥٩١٢:٣٦:٥٦١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٩:٤٤٢٣:٥١:١٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٣:٢٨٠٧:٤٤:٥١١٢:٣٧:٢٠١٧:٣٠:٠٤١٧:٥٠:٤٠٢٣:٥١:٤٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٣:٢٥٠٧:٤٤:٤٠١٢:٣٧:٤٤١٧:٣١:٠٣١٧:٥١:٣٧٢٣:٥٢:١١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٣:١٩٠٧:٤٤:٢٧١٢:٣٨:٠٧١٧:٣٢:٠٣١٧:٥٢:٣٤٢٣:٥٢:٣٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٣:١٢٠٧:٤٤:١١١٢:٣٨:٢٩١٧:٣٣:٠٣١٧:٥٣:٣٢٢٣:٥٣:٠٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٣:٠٣٠٧:٤٣:٥٤١٢:٣٨:٥١١٧:٣٤:٠٤١٧:٥٤:٣١٢٣:٥٣:٢٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٢:٥٢٠٧:٤٣:٣٥١٢:٣٩:١٢١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٥:٣١٢٣:٥٣:٥٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٢:٣٩٠٧:٤٣:١٤١٢:٣٩:٣٣١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٦:٣١٢٣:٥٤:١٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٢:٢٥٠٧:٤٢:٥١١٢:٣٩:٥٢١٧:٣٧:١٢١٧:٥٧:٣١٢٣:٥٤:٤٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٢:٠٨٠٧:٤٢:٢٦١٢:٤٠:١٢١٧:٣٨:١٦١٧:٥٨:٣٣٢٣:٥٥:٠٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١١:٥٠٠٧:٤١:٥٩١٢:٤٠:٣٠١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٩:٣٤٢٣:٥٥:٢٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١١:٣٠٠٧:٤١:٣٠١٢:٤٠:٤٨١٧:٤٠:٢٥١٨:٠٠:٣٦٢٣:٥٥:٤٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١١:٠٨٠٧:٤٠:٥٩١٢:٤١:٠٤١٧:٤١:٣٠١٨:٠١:٣٩٢٣:٥٦:٠٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٠:٤٤٠٧:٤٠:٢٧١٢:٤١:٢١١٧:٤٢:٣٥١٨:٠٢:٤٢٢٣:٥٦:٢٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٠:١٩٠٧:٣٩:٥٢١٢:٤١:٣٦١٧:٤٣:٤١١٨:٠٣:٤٥٢٣:٥٦:٤٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٩:٥١٠٧:٣٩:١٦١٢:٤١:٥١١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٤:٤٩٢٣:٥٧:٠٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٩:٢٢٠٧:٣٨:٣٧١٢:٤٢:٠٤١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٥:٥٢٢٣:٥٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ارنسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارنسا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ارنسا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ارنسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارنسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ارنسا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٣٠٠٧:٤١:٣٠١٢:٤٠:٤٨١٧:٤٠:٢٥١٨:٠٠:٣٦٢٣:٥٥:٤٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٠٨٠٧:٤٠:٥٩١٢:٤١:٠٤١٧:٤١:٣٠١٨:٠١:٣٩٢٣:٥٦:٠٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٤٠٧:٤٠:٢٧١٢:٤١:٢١١٧:٤٢:٣٥١٨:٠٢:٤٢٢٣:٥٦:٢٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:١٩٠٧:٣٩:٥٢١٢:٤١:٣٦١٧:٤٣:٤١١٨:٠٣:٤٥٢٣:٥٦:٤٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٥١٠٧:٣٩:١٦١٢:٤١:٥١١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٤:٤٩٢٣:٥٧:٠٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢٢٠٧:٣٨:٣٧١٢:٤٢:٠٤١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٥:٥٢٢٣:٥٧:٢٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٥١٠٧:٣٧:٥٧١٢:٤٢:١٧١٧:٤٧:٠٠١٨:٠٦:٥٦٢٣:٥٧:٣٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٩٠٧:٣٧:١٥١٢:٤٢:٣٠١٧:٤٨:٠٧١٨:٠٨:٠٠٢٣:٥٧:٥٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٤٠٧:٣٦:٣٢١٢:٤٢:٤١١٧:٤٩:١٤١٨:٠٩:٠٤٢٣:٥٨:١١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٨٠٧:٣٥:٤٦١٢:٤٢:٥١١٧:٥٠:٢١١٨:١٠:٠٨٢٣:٥٨:٢٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٣٠٠٧:٣٤:٥٩١٢:٤٣:٠١١٧:٥١:٢٨١٨:١١:١٣٢٣:٥٨:٣٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٥٠٠٧:٣٤:١٠١٢:٤٣:١٠١٧:٥٢:٣٥١٨:١٢:١٧٢٣:٥٨:٥١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٨٠٧:٣٣:٢٠١٢:٤٣:١٨١٧:٥٣:٤٢١٨:١٣:٢١٢٣:٥٩:٠٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٥٠٧:٣٢:٢٨١٢:٤٣:٢٥١٧:٥٤:٤٩١٨:١٤:٢٥٢٣:٥٩:١٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٠٠٧:٣١:٣٤١٢:٤٣:٣١١٧:٥٥:٥٥١٨:١٥:٢٩٢٣:٥٩:٢٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٣٠٧:٣٠:٣٩١٢:٤٣:٣٧١٧:٥٧:٠٢١٨:١٦:٣٤٢٣:٥٩:٣٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٥٠٧:٢٩:٤٢١٢:٤٣:٤٢١٧:٥٨:٠٩١٨:١٧:٣٧٢٣:٥٩:٤٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٥٠٧:٢٨:٤٤١٢:٤٣:٤٦١٧:٥٩:١٥١٨:١٨:٤١٢٣:٥٩:٤٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٣٠٧:٢٧:٤٤١٢:٤٣:٤٩١٨:٠٠:٢١١٨:١٩:٤٥٢٣:٥٩:٥٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٠٠٧:٢٦:٤٣١٢:٤٣:٥١١٨:٠١:٢٧١٨:٢٠:٤٩٠٠:٠٠:٠١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٥:٤٠١٢:٤٣:٥٢١٨:٠٢:٣٣١٨:٢١:٥٢٠٠:٠٠:٠٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٩٠٧:٢٤:٣٧١٢:٤٣:٥٣١٨:٠٣:٣٩١٨:٢٢:٥٥٠٠:٠٠:١٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢٣:٣١١٢:٤٣:٥٣١٨:٠٤:٤٤١٨:٢٣:٥٨٠٠:٠٠:١٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٢:٢٥١٢:٤٣:٥٢١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٥:٠١٠٠:٠٠:١٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤١٠٧:٢١:١٧١٢:٤٣:٥١١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٦:٠٤٠٠:٠٠:١٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٩٠٧:٢٠:٠٨١٢:٤٣:٤٩١٨:٠٧:٥٩١٨:٢٧:٠٦٠٠:٠٠:١٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٥٠٧:١٨:٥٨١٢:٤٣:٤٦١٨:٠٩:٠٤١٨:٢٨:٠٩٠٠:٠٠:١٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٠٠٧:١٧:٤٧١٢:٤٣:٤٢١٨:١٠:٠٨١٨:٢٩:١١٠٠:٠٠:١٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٣٠٧:١٦:٣٥١٢:٤٣:٣٨١٨:١١:١٢١٨:٣٠:١٣٠٠:٠٠:١٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٥:٢١١٢:٤٣:٣٣١٨:١٢:١٥١٨:٣١:١٤٠٠:٠٠:١١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ارنسا شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ارنسا شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ارنسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارنسا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ارنسا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ارنسا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ارنسا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ارنسا

شهر ارنسا بر روی نقشه

شهر ارنسا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ارنسا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ارنسا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر ارنسا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ارنسا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ارنسا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ارنسا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ارنسا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ارنسا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ارنسا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ارنسا
زمان پخش اذان مستقیم به افق ارنسا
زمان پخش اذان زنده به افق ارنسا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارنسا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو