جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ارنسا

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ارنسا

اذان صبح: ٠٥:١٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٥٨
اذان ظهر: ١٢:١٤:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٠٤:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣١:٣٦

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ارنسا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر ارنسا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ارنسا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارنسا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

حضرت محمد (ص)
بهترین اعمال نزد حق تعالی سه چیز است: سیر كردن مسلمان گرسنه، یا قرض مسلمان را ادا كردن، یا غمی را از دل او برداشتن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ارنسا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ارنسا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارنسا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ارنسا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارنسا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ارنسا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٦:٠٩١٣:٢٩:٥٦٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٤٣:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٥٤:٤٥١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٤٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٥٦٠٦:٥٣:٢٢١٣:٢٩:٢٨٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٤٣:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٥١:٥٩١٣:٢٩:١٤٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٤٢:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٥٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢٩:٠٠٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٤٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٩:١٦١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٨٠٠:٤٢:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٧:٥٦١٣:٢٨:٣٥٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:١٥٠٠:٤١:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٦:٣٦١٣:٢٨:٢٢٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٣٠٠:٤١:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٥٧٠٦:٤٥:١٧١٣:٢٨:١١٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١١٠٠:٤١:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١٨٠٦:٤٣:٥٩١٣:٢٧:٥٩٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٤٠:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٤٢:٤٢١٣:٢٧:٤٨٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٤٠:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٤١:٢٦١٣:٢٧:٣٨٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٣٩:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٤٠:١١١٣:٢٧:٢٨٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٣٩:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٧:١٨٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:٠١٠٠:٣٩:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢٧:٠٩٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٣٨:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٧:٠١٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٣٨:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٦:٥٣٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٣٨:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٤:١١١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٣٧:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠١٠٦:٣٣:٠٢١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٣٧:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٦:٣٢٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٧:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢٦:٢٧٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٧:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٣٦:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٦:١٣٢٠:٢٥:٢٣٢٠:٤٥:٤١٠٠:٣٦:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٦:١٠٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣٦:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٢٥:٣٦١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٣٦٠٠:٣٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٤:٣٧١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٣٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٣٥:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٨٠٦:٢٢:٤٤١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٣٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارنسا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر ارنسا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ارنسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارنسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر ارنسا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ارنسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارنسا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارنسا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر ارنسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارنسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارنسا

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارنسا شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارنسا شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ارنسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارنسا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ارنسا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارنسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارنسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ارنسا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٧:٣٧١٢:٢٢:١٦١٨:٢٦:١٩١٨:٤٤:٥١٢٣:٣٩:١٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٨:٢٨١٢:٢١:٥٥١٨:٢٤:٤٦١٨:٤٣:١٨٢٣:٣٩:٠٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٩:١٩١٢:٢١:٣٤١٨:٢٣:١٣١٨:٤١:٤٤٢٣:٣٨:٤٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٠:١٠١٢:٢١:١٤١٨:٢١:٤٠١٨:٤٠:١١٢٣:٣٨:٢٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢١:٠٢١٢:٢٠:٥٣١٨:٢٠:٠٨١٨:٣٨:٣٩٢٣:٣٨:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢١:٥٤١٢:٢٠:٣٢١٨:١٨:٣٥١٨:٣٧:٠٦٢٣:٣٧:٤٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٢:٤٦١٢:٢٠:١٢١٨:١٧:٠٣١٨:٣٥:٣٤٢٣:٣٧:٢٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٣:٣٨١٢:١٩:٥٢١٨:١٥:٣١١٨:٣٤:٠٣٢٣:٣٧:١١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٤:٣٠١٢:١٩:٣٣١٨:١٤:٠٠١٨:٣٢:٣١٢٣:٣٦:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٥:٢٣١٢:١٩:١٣١٨:١٢:٢٨١٨:٣١:٠٠٢٣:٣٦:٣٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٦:١٥١٢:١٨:٥٤١٨:١٠:٥٧١٨:٢٩:٣٠٢٣:٣٦:١٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٧:٠٨١٢:١٨:٣٥١٨:٠٩:٢٧١٨:٢٨:٠٠٢٣:٣٥:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٨:٠٢١٢:١٨:١٧١٨:٠٧:٥٧١٨:٢٦:٣٠٢٣:٣٥:٤١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٨:٥٥١٢:١٧:٥٨١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٥:٠١٢٣:٣٥:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٩:٤٩١٢:١٧:٤١١٨:٠٤:٥٨١٨:٢٣:٣٣٢٣:٣٥:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٠:٤٣١٢:١٧:٢٣١٨:٠٣:٢٩١٨:٢٢:٠٥٢٣:٣٤:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣١:٣٨١٢:١٧:٠٦١٨:٠٢:٠١١٨:٢٠:٣٨٢٣:٣٤:٣٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٢:٣٢١٢:١٦:٥٠١٨:٠٠:٣٤١٨:١٩:١٢٢٣:٣٤:١٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٣:٢٧١٢:١٦:٣٤١٧:٥٩:٠٧١٨:١٧:٤٦٢٣:٣٣:٥٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٤:٢٣١٢:١٦:١٩١٧:٥٧:٤١١٨:١٦:٢١٢٣:٣٣:٤٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٥:١٩١٢:١٦:٠٤١٧:٥٦:١٥١٨:١٤:٥٦٢٣:٣٣:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٦:١٥١٢:١٥:٤٩١٧:٥٤:٥٠١٨:١٣:٣٣٢٣:٣٣:١٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٧:١١١٢:١٥:٣٥١٧:٥٣:٢٦١٨:١٢:١٠٢٣:٣٢:٥٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٨:٠٨١٢:١٥:٢٢١٧:٥٢:٠٣١٨:١٠:٤٨٢٣:٣٢:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٩:٠٥١٢:١٥:٠٩١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:٢٧٢٣:٣٢:٢٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٠:٠٣١٢:١٤:٥٧١٧:٤٩:١٩١٨:٠٨:٠٧٢٣:٣٢:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٤١:٠١١٢:١٤:٤٦١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٦:٤٨٢٣:٣٢:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤١:٥٩١٢:١٤:٣٥١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٥:٣٠٢٣:٣١:٤٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٢:٥٨١٢:١٤:٢٤١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٤:١٣٢٣:٣١:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٣:٥٧١٢:١٤:١٥١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٥٧٢٣:٣١:٢٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ارنسا شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ارنسا شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ارنسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارنسا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ارنسا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ارنسا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ارنسا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ارنسا

شهر ارنسا بر روی نقشه

شهر ارنسا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ارنسا
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ارنسا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر ارنسا + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ارنسا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارنسا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ارنسا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ارنسا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ارنسا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ارنسا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ارنسا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ارنسا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارنسا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ارنسا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ارنسا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ارنسا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو