جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ارنسا

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ارنسا

اذان صبح: ٠٤:٥٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:١٣
اذان ظهر: ١٣:٣٥:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٦:٠٩

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ارنسا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر ارنسا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر ارنسا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارنسا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
صدقه دادن پنهانی، خشم خداوند را فرو می‌نشاند و همانا پیوند با خویشاوندان،‌ عمر را زیاد می‌كند و انجام كارهای خوب انسان را از حوادث بد،‌ محفوظ می‌دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ارنسا

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ارنسا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارنسا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ارنسا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارنسا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ارنسا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٦:٠٩١٣:٢٩:٥٦٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٤٣:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٥٤:٤٥١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٤٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٥٦٠٦:٥٣:٢٢١٣:٢٩:٢٨٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٤٣:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٥١:٥٩١٣:٢٩:١٤٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٤٢:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٥٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢٩:٠٠٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٤٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٩:١٦١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٨٠٠:٤٢:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٧:٥٦١٣:٢٨:٣٥٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:١٥٠٠:٤١:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٦:٣٦١٣:٢٨:٢٢٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٣٠٠:٤١:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٥٧٠٦:٤٥:١٧١٣:٢٨:١١٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١١٠٠:٤١:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١٨٠٦:٤٣:٥٩١٣:٢٧:٥٩٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٤٠:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٤٢:٤٢١٣:٢٧:٤٨٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٤٠:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٤١:٢٦١٣:٢٧:٣٨٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٣٩:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٤٠:١١١٣:٢٧:٢٨٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٣٩:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٧:١٨٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:٠١٠٠:٣٩:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢٧:٠٩٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٣٨:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٧:٠١٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٣٨:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٥:٢١١٣:٢٦:٥٣٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٣٨:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٤:١١١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٣٧:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠١٠٦:٣٣:٠٢١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٣٧:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٦:٣٢٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٧:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢٦:٢٧٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٧:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٣٦:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٦:١٣٢٠:٢٥:٢٣٢٠:٤٥:٤١٠٠:٣٦:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٦:١٠٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣٦:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٢٥:٣٦١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٣٦٠٠:٣٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٤:٣٧١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٣٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٣٥:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٨٠٦:٢٢:٤٤١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٣٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارنسا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر ارنسا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ارنسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارنسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر ارنسا

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ارنسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارنسا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارنسا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر ارنسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارنسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارنسا

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارنسا شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارنسا شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ارنسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارنسا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارنسا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارنسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارنسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارنسا

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٢٥:٢٣١٣:٣٦:١٠٢٠:٤٦:٣٠٢١:٠٧:٣٠٠٠:٤٤:٠٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:٢٦:١٠١٣:٣٦:١٢٢٠:٤٥:٤٦٢١:٠٦:٤٢٠٠:٤٤:١٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٢٦:٥٨١٣:٣٦:١٣٢٠:٤٥:٠٠٢١:٠٥:٥٣٠٠:٤٤:٢٩
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٢٧:٤٦١٣:٣٦:١٤٢٠:٤٤:١٢٢١:٠٥:٠٢٠٠:٤٤:٤٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١١٠٦:٢٨:٣٥١٣:٣٦:١٤٢٠:٤٣:٢٣٢١:٠٤:١٠٠٠:٤٤:٥٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٩:٢٤١٣:٣٦:١٣٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٣:١٦٠٠:٤٥:٠٦
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٣٠:١٣١٣:٣٦:١٢٢٠:٤١:٤٠٢١:٠٢:٢٠٠٠:٤٥:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٣١:٠٢١٣:٣٦:١٠٢٠:٤٠:٤٦٢١:٠١:٢٣٠٠:٤٥:٢٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٣١:٥٢١٣:٣٦:٠٧٢٠:٣٩:٥١٢١:٠٠:٢٤٠٠:٤٥:٣٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:٣٢:٤٢١٣:٣٦:٠٤٢٠:٣٨:٥٤٢٠:٥٩:٢٤٠٠:٤٥:٤٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٣٣:٣٢١٣:٣٦:٠٠٢٠:٣٧:٥٦٢٠:٥٨:٢٢٠٠:٤٥:٥٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٣٤:٢٣١٣:٣٥:٥٦٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٧:١٩٠٠:٤٦:٠٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٣٥:١٣١٣:٣٥:٥١٢٠:٣٥:٥٥٢٠:٥٦:١٥٠٠:٤٦:٠٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٣٦:٠٤١٣:٣٥:٤٥٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٤٦:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٣٦:٥٥١٣:٣٥:٣٩٢٠:٣٣:٤٩٢٠:٥٤:٠٢٠٠:٤٦:٢٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٣٧:٤٦١٣:٣٥:٣٢٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٢:٥٣٠٠:٤٦:٢٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٨:٣٧١٣:٣٥:٢٥٢٠:٣١:٣٨٢٠:٥١:٤٤٠٠:٤٦:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٩:٢٩١٣:٣٥:١٧٢٠:٣٠:٣٠٢٠:٥٠:٣٣٠٠:٤٦:٣٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٤٠:٢٠١٣:٣٥:٠٨٢٠:٢٩:٢١٢٠:٤٩:٢١٠٠:٤٦:٣٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٤١:١١١٣:٣٤:٥٩٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:٠٧٠٠:٤٦:٤١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٠٠٦:٤٢:٠٣١٣:٣٤:٤٩٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٦:٥٣٠٠:٤٦:٤٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٤٢:٥٥١٣:٣٤:٣٩٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٤٦:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٤٣:٤٦١٣:٣٤:٢٨٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٢١٠٠:٤٦:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٤٤:٣٨١٣:٣٤:١٧٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٤٦:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٤٥:٢٩١٣:٣٤:٠٥٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤١:٤٥٠٠:٤٦:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٢٠٠٦:٤٦:٢١١٣:٣٣:٥٣٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٤٦:٤١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٣٠٦:٤٧:١٢١٣:٣٣:٤٠٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٤٦:٣٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤٨:٠٤١٣:٣٣:٢٧٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٤٦:٣٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٨:٥٦١٣:٣٣:١٣٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٤٦:٣٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٩:٤٧١٣:٣٢:٥٩٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٤٦:٢٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٢١٠٦:٥٠:٣٨١٣:٣٢:٤٤٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٤٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ارنسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارنسا شهر ارنسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارنسا شهر ارنسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ارنسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارنسا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ارنسا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ارنسا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ارنسا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ارنسا

شهر ارنسا بر روی نقشه

شهر ارنسا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ارنسا
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر ارنسا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر ارنسا + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر ارنسا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارنسا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ارنسا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ارنسا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق ارنسا
زمان پخش اذان مستقیم به افق ارنسا
زمان پخش اذان زنده به افق ارنسا
جدول اوقات شرعی امروز فردا ارنسا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ارنسا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ارنسا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ارنسا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ارنسا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ارنسا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو