جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ارغش

دربقاضی | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ارغش


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:٣٩:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٥٧:٤١
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٣٩

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ارغش (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای ارغش)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ارغش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارغش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كُنراد هیلتون
انسان به كمك خداوند و از خودگذشتگی، توانایی انجام هر كاری را دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ارغش

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ارغش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارغش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ارغش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارغش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ارغش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٩٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٢:٠٧١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٥:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣١:٥٨١٩:١٨:٢٥١٩:٣٧:٤٢٢٣:٤٥:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:١٠٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣١:٤٩١٩:١٩:١٧١٩:٣٨:٣٦٢٣:٤٤:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣١:٤١١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٤:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤٢:٤٠١٢:٣١:٣٣١٩:٢٠:٥٩١٩:٤٠:٢٤٢٣:٤٤:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤١:٣٤١٢:٣١:٢٦١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١٨٢٣:٤٤:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٠:٣٠١٢:٣١:١٩١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:١٣٢٣:٤٣:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣١:١٣١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٣:٠٧٢٣:٤٣:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٣٨:٢٤١٢:٣١:٠٧١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٤:٠١٢٣:٤٣:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٠٠٥:٣٧:٢٢١٢:٣١:٠٢١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٥٤٢٣:٤٣:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٦:٢٢١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:٤٨٢٣:٤٢:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٤٢٢٣:٤٢:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٣٤:٢٦١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٣٥٢٣:٤٢:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٤٩٠٥:٣٣:٣٠١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤٢:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٣٢:٣٥١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٩:٢٢٢٣:٤١:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٦٠٥:٣١:٤١١٢:٣٠:٤٣١٩:٣٠:١٥١٩:٥٠:١٥٢٣:٤١:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٣٠:٤٩١٢:٣٠:٤٢١٩:٣١:٠٥١٩:٥١:٠٧٢٣:٤١:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٤٨٠٥:٢٩:٥٨١٢:٣٠:٤٢١٩:٣١:٥٤١٩:٥٢:٠٠٢٣:٤١:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٢٩:٠٩١٢:٣٠:٤٢١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٥٢٢٣:٤١:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٨:٢١١٢:٣٠:٤٢١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٤٤٢٣:٤٠:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:١٨٠٥:٢٧:٣٥١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٤:٣٥٢٣:٤٠:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:١١٠٥:٢٦:٥٠١٢:٣٠:٤٦١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٥:٢٦٢٣:٤٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٠٦٠٥:٢٦:٠٧١٢:٣٠:٤٨١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٠:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٠٢٠٥:٢٥:٢٥١٢:٣٠:٥١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٠:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٢٤:٤٥١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٧:٥٧٢٣:٤٠:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٢٤:٠٦١٢:٣٠:٥٨١٩:٣٨:١٦١٩:٥٨:٤٦٢٣:٤٠:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٠١٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣١:٠٣١٩:٣٩:٠١١٩:٥٩:٣٥٢٣:٤٠:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٠٥٠٥:٢٢:٥٣١٢:٣١:٠٨١٩:٣٩:٤٧٢٠:٠٠:٢٣٢٣:٣٩:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:١٠٠٥:٢٢:٢٠١٢:٣١:١٤١٩:٤٠:٣١٢٠:٠١:١٠٢٣:٣٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارغش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارغش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارغش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارغش

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ارغش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ارغش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارغش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ارغش

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ارغش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ارغش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ارغش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ارغش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارغش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارغش

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ارغش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارغش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارغش

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٧:٠٥١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:٥٥٢٣:٥٢:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٦:٤٩١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:٣٤٢٣:٥٢:٠٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٠:٠٧١٢:٣٦:٣٣١٩:١٢:٢٤١٩:٣١:١٢٢٣:٥١:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٠:٥٤١٢:٣٦:١٦١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥١:٤٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠١:٤١١٢:٣٥:٥٩١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٢٦٢٣:٥١:٣٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٢:٢٨١٢:٣٥:٤٢١٩:٠٨:٢١١٩:٢٧:٠٢٢٣:٥١:٢٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٣:١٥١٢:٣٥:٢٤١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٥:٣٧٢٣:٥١:١٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٤:٠١١٢:٣٥:٠٦١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٤:١٢٢٣:٥١:٠٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٤:٤٨١٢:٣٤:٤٨١٩:٠٤:١٢١٩:٢٢:٤٧٢٣:٥٠:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٥:٣٥١٢:٣٤:٢٩١٩:٠٢:٤٨١٩:٢١:٢١٢٣:٥٠:٤٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٦:٢١١٢:٣٤:١٠١٩:٠١:٢٤١٩:١٩:٥٤٢٣:٥٠:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٧:٠٨١٢:٣٣:٥١١٨:٥٩:٥٩١٩:١٨:٢٧٢٣:٥٠:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٧:٥٤١٢:٣٣:٣١١٨:٥٨:٣٣١٩:١٧:٠٠٢٣:٥٠:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٨:٤٠١٢:٣٣:١١١٨:٥٧:٠٧١٩:١٥:٣٢٢٣:٤٩:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٩:٢٦١٢:٣٢:٥١١٨:٥٥:٤٠١٩:١٤:٠٤٢٣:٤٩:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٠:١٢١٢:٣٢:٣١١٨:٥٤:١٤١٩:١٢:٣٦٢٣:٤٩:٢٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٠:٥٩١٢:٣٢:١٠١٨:٥٢:٤٦١٩:١١:٠٧٢٣:٤٩:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١١:٤٥١٢:٣١:٤٩١٨:٥١:١٩١٩:٠٩:٣٨٢٣:٤٨:٥٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٢:٣١١٢:٣١:٢٨١٨:٤٩:٥١١٩:٠٨:٠٩٢٣:٤٨:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٣:١٧١٢:٣١:٠٧١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٦:٤٠٢٣:٤٨:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٤:٠٣١٢:٣٠:٤٦١٨:٤٦:٥٥١٩:٠٥:١٠٢٣:٤٨:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٤:٤٩١٢:٣٠:٢٥١٨:٤٥:٢٦١٩:٠٣:٤١٢٣:٤٧:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٥:٣٤١٢:٣٠:٠٣١٨:٤٣:٥٧١٩:٠٢:١١٢٣:٤٧:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٦:٢١١٢:٢٩:٤٢١٨:٤٢:٢٨١٩:٠٠:٤١٢٣:٤٧:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٧:٠٧١٢:٢٩:٢٠١٨:٤٠:٥٩١٨:٥٩:١١٢٣:٤٦:٥٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٧:٥٣١٢:٢٨:٥٩١٨:٣٩:٣٠١٨:٥٧:٤١٢٣:٤٦:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٨:٣٩١٢:٢٨:٣٧١٨:٣٨:٠١١٨:٥٦:١١٢٣:٤٦:٢١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٩:٢٥١٢:٢٨:١٦١٨:٣٦:٣٢١٨:٥٤:٤٢٢٣:٤٦:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٠:١٢١٢:٢٧:٥٥١٨:٣٥:٠٣١٨:٥٣:١٢٢٣:٤٥:٤٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٠:٥٨١٢:٢٧:٣٣١٨:٣٣:٣٤١٨:٥١:٤٢٢٣:١٥:٢٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢١٠٥:٢١:٤٥١١:٢٧:١٢١٧:٣٢:٠٤١٧:٥٠:١٣٢٢:٤٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ارغش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارغش روستای ارغش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارغش روستای ارغش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ارغش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارغش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ارغش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ارغش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ارغش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ارغش

روستای ارغش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ارغش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ارغش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ارغش
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ارغش + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ارغش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارغش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ارغش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ارغش رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ارغش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ارغش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ارغش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ارغش
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ارغش دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ارغش دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ارغش
زمان پخش اذان آنلاین به افق ارغش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ارغش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو