جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ارسنجان

ارسنجان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ارسنجان

اذان صبح: ٠٤:٥٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٥٩:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٩:٢٨

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ارسنجان (شهرستان ارسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ شهر ارسنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر ارسنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارسنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

گابریل گارسیا ماركز
همه ی مردم دوست دارند در اوج و قله ی كوه زندگی كنند، بی آنكه متوجه باشند خوشبختی حقیقی در سراشیبی ای است كه به سمت بالای كوه می پیماییم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ارسنجان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ارسنجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارسنجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ارسنجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارسنجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ارسنجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣١:١٣١٢:٥٧:٠١١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٣٩٠٠:١٥:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٠:٠٧١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:١٧٠٠:١٥:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٥٦٠٠:١٥:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٧:٥٧١٢:٥٦:١٩١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٣٥٠٠:١٤:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥٦:٠٥١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:١٥٠٠:١٤:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٥:٤٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٥٤٠٠:١٤:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٣:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٣:٤٤١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:١٣٠٠:١٣:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٢:٤٢١٢:٥٥:١٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٥٣٠٠:١٣:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٣٢٠٠:١٣:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٤:٥٣١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:١٢٠٠:١٢:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٤:٤٣١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٥٢٠٠:١٢:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٣٣٠٠:١٢:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٤:٢٣١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:١٣٠٠:١١:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٦:٥١١٢:٥٤:١٤١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٥٤٠٠:١١:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٨٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٤:٠٦١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٣٤٠٠:١١:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٥:٠١١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:١٥٠٠:١١:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٣:٥١١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٥٦٠٠:١٠:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٣:١٥١٢:٥٣:٤٤١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣٧٠٠:١٠:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٣:٣٧١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:١٨٠٠:١٠:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤١٠٦:١١:٣٣١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٥٩٠٠:١٠:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٣:٢٧١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٤٠٠٠:١٠:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٣:٢٢١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٢١٠٠:٠٩:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٣:١٨١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٠٣٠٠:٠٩:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٣:١٥١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٩:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٣:١٢١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٣:١٠١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٩:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٦:١١١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٩:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارسنجان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر ارسنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ارسنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارسنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر ارسنجان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر ارسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر ارسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر ارسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ارسنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارسنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارسنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر ارسنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارسنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارسنجان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر ارسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارسنجان شهر ارسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ارسنجان شهر ارسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ارسنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارسنجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارسنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارسنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارسنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارسنجان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٣:١٥١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٨:٢١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٣:١٧١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٨:٣٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١١:١٩١٣:٠٣:١٨١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٨:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١١:٥٤١٣:٠٣:١٨١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٨:٤٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٣:١٨١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:١٨٠٠:١٨:٥٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٣:١٨١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٣٨٠٠:١٩:٠٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٣:٤١١٣:٠٣:١٦١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٩:٠٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:١٧١٣:٠٣:١٤١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:١٥٠٠:١٩:١٢
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٣:١٢١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٩:١٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٩:٢١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٦:٠٤١٣:٠٣:٠٥١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٩:٢٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٣:٠١١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٩:٢٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٧:١٦١٣:٠٢:٥٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٩:٣١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٩:٣٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤١٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٩:٣٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٩:٣٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٩:٣٤
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٩:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٢:١٣١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٩:٣٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٩:٣١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٢:٠١١٣:٠١:٥٤١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:١٥٠٠:١٩:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠١:٤٤١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:١٧٠٠:١٩:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٣:١٢١٣:٠١:٣٣١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:١٨٠٠:١٩:٢٢
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠١:٢٢١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:١٨٠٠:١٩:١٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠١:١٠١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:١٧٠٠:١٩:١٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٠:٥٨١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:١٥٠٠:١٩:٠٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٠:٤٥١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:١٢٠٠:١٩:٠١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٠:٣٢١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٠٩٠٠:١٨:٥٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٠:١٨١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٠٥٠٠:١٨:٤٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٧:١٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٠٠٠٠:١٨:٣٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٩:٤٩١٩:٣١:٢٢١٩:٤٨:٥٤٠٠:١٨:٣١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ارسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارسنجان شهر ارسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ارسنجان شهر ارسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ارسنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارسنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ارسنجان

اَرسَنجان یکی از شهرهای استان فارس است و در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد. این شهر در بخش مرکزی شهرستان ارسنجان قرار دارد. پیرامون ارسنجان را جنگلهای سرسبز بناب و کوه‌های سربلند با مناظر بدیع احاطه کرده‌است

شهر ارسنجان در ویکیپدیا

شهر ارسنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ارسنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ارسنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ارسنجان بر روی نقشه

شهر ارسنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ارسنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ارسنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ارسنجان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر ارسنجان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر ارسنجان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر ارسنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارسنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ارسنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ارسنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ارسنجان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ارسنجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارسنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ارسنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ارسنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ارسنجان
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ارسنجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ارسنجان
زمان پخش اذان زنده به افق ارسنجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ارسنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو