جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ارزوییه

ارزوییه | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ارزوییه

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠٥
اذان ظهر: ١١:٢٨:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٥٨
اذان مغرب: ١٧:١٨:١١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٩:١١

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ارزوییه (شهرستان ارزوییه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر ارزوییه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر ارزوییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارزوییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی نمی‌میرد، مگر این كه (باید) ‌به خداوند، گمان خوب داشته باشد. (یعنی خداوند در بعد از مرگ، با عدالت كامل، رفتار می‌كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر ارزوییه

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ارزوییه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارزوییه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ارزوییه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ارزوییه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ارزوییه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٠:٢١١٢:٤٤:٥٠١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٦:٤٩٠٠:٠٤:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:٠٩٠٦:١٩:١٨١٢:٤٤:٣٥١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٢٥٠٠:٠٤:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٨:١٦١٢:٤٤:٢١١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٠١٠٠:٠٣:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٧:١٤١٢:٤٤:٠٧١٩:١١:٢٦١٩:٢٨:٣٧٠٠:٠٣:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٦:١٢١٢:٤٣:٥٤١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:١٣٠٠:٠٣:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٥:١٢١٢:٤٣:٤١١٩:١٢:٣٥١٩:٢٩:٤٩٠٠:٠٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٤:١٢١٢:٤٣:٢٨١٩:١٣:٠٩١٩:٣٠:٢٦٠٠:٠٢:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٣:١٢١٢:٤٣:١٦١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٠٢٠٠:٠٢:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٢:١٤١٢:٤٣:٠٤١٩:١٤:١٩١٩:٣١:٣٩٠٠:٠١:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١١:١٦١٢:٤٢:٥٢١٩:١٤:٥٤١٩:٣٢:١٦٠٠:٠١:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٠:١٩١٢:٤٢:٤١١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٥٣٠٠:٠١:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٢:٣١١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:٣٠٠٠:٠١:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٨:٢٧١٢:٤٢:٢١١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٠٧٠٠:٠٠:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٧:٣٣١٢:٤٢:١١١٩:١٧:١٤١٩:٣٤:٤٥٠٠:٠٠:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٦:٣٩١٢:٤٢:٠٢١٩:١٧:٥٠١٩:٣٥:٢٢٠٠:٠٠:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٥:٤٧١٢:٤١:٥٤١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٠٠٠٠:٠٠:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤١:٤٦١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:٣٨٢٣:٥٩:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤١:٣٩١٩:١٩:٣٧١٩:٣٧:١٦٢٣:٥٩:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٣:١٤١٢:٤١:٣٢١٩:٢٠:١٣١٩:٣٧:٥٤٢٣:٥٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤١:٢٥١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٣٢٢٣:٥٩:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠١:٣٨١٢:٤١:٢٠١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:١١٢٣:٥٨:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٠:٥١١٢:٤١:١٥١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٤٩٢٣:٥٨:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤١:١٠١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٢٨٢٣:٥٨:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٩:٢١١٢:٤١:٠٦١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٨:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤١:٠٣١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٤٥٢٣:٥٨:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٧:٥٥١٢:٤١:٠٠١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٨:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٧:١٤١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:٠٣٢٣:٥٧:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٦:٣٤١٢:٤٠:٥٦١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٤١٢٣:٥٧:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٥:٥٥١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٢٠٢٣:٥٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارزوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارزوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ارزوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارزوییه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر ارزوییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ارزوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارزوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر ارزوییه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ارزوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر ارزوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر ارزوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ارزوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارزوییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارزوییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر ارزوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارزوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارزوییه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ارزوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارزوییه شهر ارزوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ارزوییه شهر ارزوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ارزوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارزوییه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر ارزوییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر ارزوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ارزوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر ارزوییه

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٤٩:٤٢١١:٢٨:٥٩١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٤:٥٤٢٢:٥٠:١٨
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٠:٢١١١:٢٨:٥٠١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٤:٠٠٢٢:٥٠:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥١:٠٠١١:٢٨:٤٣١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٣:٠٧٢٢:٤٩:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥١:٤٠١١:٢٨:٣٦١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٢:١٥٢٢:٤٩:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٢:٢٠١١:٢٨:٢٩١٧:٠٤:١٧١٧:٢١:٢٤٢٢:٤٩:٤٠
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥٣:٠١١١:٢٨:٢٤١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٠:٣٤٢٢:٤٩:٣٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٣:٤٢١١:٢٨:١٩١٧:٠٢:٣٥١٧:١٩:٤٥٢٢:٤٩:٢٤
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٤:٢٣١١:٢٨:١٥١٧:٠١:٤٦١٧:١٨:٥٨٢٢:٤٩:١٧
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٥:٥٥:٠٥١١:٢٨:١٢١٧:٠٠:٥٨١٧:١٨:١١٢٢:٤٩:١١
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٥:٤٧١١:٢٨:٠٩١٧:٠٠:١١١٧:١٧:٢٦٢٢:٤٩:٠٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٢٠٥:٥٦:٢٩١١:٢٨:٠٧١٦:٥٩:٢٥١٧:١٦:٤٢٢٢:٤٩:٠٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٥:٥٧:١٢١١:٢٨:٠٦١٦:٥٨:٤٠١٧:١٥:٥٩٢٢:٤٨:٥٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٥٠٥:٥٧:٥٦١١:٢٨:٠٦١٦:٥٧:٥٧١٧:١٥:١٨٢٢:٤٨:٥٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٥:٥٨:٤٠١١:٢٨:٠٧١٦:٥٧:١٥١٧:١٤:٣٨٢٢:٤٨:٥٢
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٥:٥٩:٢٤١١:٢٨:٠٩١٦:٥٦:٣٤١٧:١٣:٥٩٢٢:٤٨:٥١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٠:٠٨١١:٢٨:١١١٦:٥٥:٥٥١٧:١٣:٢١٢٢:٤٨:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٠:٥٣١١:٢٨:١٤١٦:٥٥:١٧١٧:١٢:٤٥٢٢:٤٨:٥٠
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠١:٣٨١١:٢٨:١٨١٦:٥٤:٤٠١٧:١٢:١٠٢٢:٤٨:٥١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٢:٢٤١١:٢٨:٢٣١٦:٥٤:٠٤١٧:١١:٣٧٢٢:٤٨:٥٣
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٣:١٠١١:٢٨:٢٩١٦:٥٣:٣١١٧:١١:٠٥٢٢:٤٨:٥٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٣:٥٦١١:٢٨:٣٦١٦:٥٢:٥٨١٧:١٠:٣٤٢٢:٤٨:٥٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٤:٤٢١١:٢٨:٤٣١٦:٥٢:٢٧١٧:١٠:٠٥٢٢:٤٩:٠٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٥:٢٩١١:٢٨:٥٢١٦:٥١:٥٨١٧:٠٩:٣٨٢٢:٤٩:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٦:١٦١١:٢٩:٠١١٦:٥١:٣٠١٧:٠٩:١٢٢٢:٤٩:١٥
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٧:٠٣١١:٢٩:١١١٦:٥١:٠٣١٧:٠٨:٤٧٢٢:٤٩:٢١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٠٧:٥٠١١:٢٩:٢٢١٦:٥٠:٣٨١٧:٠٨:٢٤٢٢:٤٩:٢٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٨:٣٨١١:٢٩:٣٤١٦:٥٠:١٥١٧:٠٨:٠٢٢٢:٤٩:٣٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠١٠٦:٠٩:٢٥١١:٢٩:٤٧١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٧:٤٢٢٢:٤٩:٤٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٠:١٣١١:٣٠:٠٠١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٧:٢٤٢٢:٤٩:٥٧
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١١:٠١١١:٣٠:١٤١٦:٤٩:١٤١٧:٠٧:٠٧٢٢:٥٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ارزوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر ارزوییه شهر ارزوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر ارزوییه شهر ارزوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ارزوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ارزوییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ارزوییه

ارزوئیه، شهری است در استان کرمان در ایران که مرکز شهرستان ارزوئیه است. این شهر در فاصله ۲۷۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان واقع شده‌است. جمعیت شهر ارزوئیه بر اساس سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار ایران ۶٫۸۶۸ نفر بوده‌است

شهر ارزوییه در ویکیپدیا

شهر ارزوییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ارزوییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ارزوییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ارزوییه بر روی نقشه

شهر ارزوییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ارزوییه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ارزوییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ارزوییه
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر ارزوییه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر ارزوییه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ارزوییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ارزوییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ارزوییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ارزوییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ارزوییه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ارزوییه
زمان پخش اذان مستقیم به افق ارزوییه
زمان پخش اذان زنده به افق ارزوییه
جدول اوقات شرعی امروز فردا ارزوییه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ارزوییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ارزوییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ارزوییه
افق شرعی امروز فردا ارزوییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ارزوییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو