جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اردکان

اردکان | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز اردکان


اذان صبح: ٠٤:١٢:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥١:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:١٧
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٥٧
نیمه شب: ٠٠:٠٣:١٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اردکان (شهرستان اردکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر اردکان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اردکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اردکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
نهایت عدالت آن است که آدمی با خودش به عدالت رفتار کند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اردکان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اردکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردکان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اردکان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردکان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اردکان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٤:١١١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٠:٣٧٠٠:١١:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٤:٥٤١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٢١٠٠:١١:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٣:٤٣١٢:٥٣:٤٢١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٠٦٠٠:١١:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٣:١٥١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٠:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٣:٠٢١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:١٩٠٠:١٠:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٩:٠٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٠٤٠٠:٠٩:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٨:٠٠١٢:٥٢:٣٧١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٤٨٠٠:٠٩:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:١٢٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٩:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٢:١٤١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:١٨٠٠:٠٨:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٨:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٣:٣٩١٢:٥١:٥٢١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:٤٩٠٠:٠٨:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٢:٣٦١٢:٥١:٤٢١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠٧:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١١:٣٤١٢:٥١:٣٣١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٧:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٠:٣٣١٢:٥١:٢٤١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٧:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥١:١٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٧:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥١:٠٨١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٣٦٠٠:٠٦:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥١:٠٠١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٢٢٠٠:٠٦:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٦:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٦:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٠:٤١١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٥:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٥:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:١١٠٠:٠٥:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٥:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠١:١٩١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٥:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٠:٢١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٤:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٠:١٩١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٤:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٠:١٨١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠١:٠٠٠٠:٠٤:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٠:١٦١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٤٦٠٠:٠٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اردکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اردکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اردکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اردکان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اردکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اردکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اردکان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اردکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اردکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اردکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اردکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اردکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اردکان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٢:١٤١٢:٥٠:٣٣١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٣:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥١:٤٣١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٣:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٥١:١٣١٢:٥٠:٤٢١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٠٣:١٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٠:٤٥١٢:٥٠:٤٨١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٣٩٠٠:٠٣:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٥٠:١٨١٢:٥٠:٥٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١١:٢٠٠٠:٠٣:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٩:٥٣١٢:٥١:٠١١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:٠٠٠٠:٠٣:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٦٠٥:٤٩:٢٩١٢:٥١:٠٨١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٤٠٠٠:٠٣:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٩٠٥:٤٩:٠٦١٢:٥١:١٥١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:١٩٠٠:٠٣:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٨:٤٥١٢:٥١:٢٣١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٥٧٠٠:٠٣:١٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٤٨:٢٦١٢:٥١:٣٢١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٣٤٠٠:٠٣:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٨:٠٨١٢:٥١:٤٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:١١٠٠:٠٣:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٠٠٥:٤٧:٥٢١٢:٥١:٤٩١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٣:٢٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٧:٣٧١٢:٥١:٥٩١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٢٢٠٠:٠٣:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٧:٢٤١٢:٥٢:٠٩١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:٠٣:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٢:١٩١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:٢٩٠٠:٠٣:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤٧:٠١١٢:٥٢:٢٩١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٨:٠١٠٠:٠٣:٤١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٦:٥٢١٢:٥٢:٤٠١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:٣٢٠٠:٠٣:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٤٦:٤٥١٢:٥٢:٥١١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٩:٠٣٠٠:٠٣:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٦:٣٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٣٢٠٠:٠٤:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٦:٣٥١٢:٥٣:١٥٢٠:٠٠:٠٣٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٠٤:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٦:٣٢١٢:٥٣:٢٦٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٠٤:١٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٤٦:٣١١٢:٥٣:٣٩٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٤:٢٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٦:٣١١٢:٥٣:٥١٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:١٧٠٠:٠٤:٣٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٦:٣٢١٢:٥٤:٠٣٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٤١٠٠:٠٤:٤٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٤٦:٣٥١٢:٥٤:١٦٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٠٤:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٤٦:٤٠١٢:٥٤:٢٩٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٠٥:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٦:٤٦١٢:٥٤:٤٢٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٠٥:٢١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٤٦:٥٣١٢:٥٤:٥٥٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٠٥:٣٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٥:٠٨٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٣:١٩٠٠:٠٥:٤٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٤٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٥:٢١٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٠٥:٥٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤٧:٢٣١٢:٥٥:٣٤٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٠٦:١١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اردکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اردکان شهر اردکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اردکان شهر اردکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اردکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اردکان

اَردَکان شهری است در بخش مرکزی شهرستان اردکان استان یزد ایران. اردکان از بزرگ‌ترین شهرهای استان یزد است. بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت این شهر برابر با ۷۵٬۲۷۱ نفر بوده‌است

شهر اردکان در ویکیپدیا

شهر اردکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اردکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اردکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اردکان بر روی نقشه

شهر اردکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اردکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اردکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اردکان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اردکان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اردکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اردکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اردکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اردکان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اردکان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اردکان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اردکان
زمان پخش اذان زنده به افق اردکان
افق شرعی امروز فردا اردکان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اردکان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اردکان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اردکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اردکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو