جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اردوگاه معتادین

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز اردوگاه معتادین


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٤٥:٣٣

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اردوگاه معتادین (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای اردوگاه معتادین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اردوگاه معتادین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اردوگاه معتادین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
به یاد داشته باشید كه هر رویداد به ظاهر منفی نیز می‌تواند بذر چیزی زیبا و سودمند بشود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اردوگاه معتادین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اردوگاه معتادین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اردوگاه معتادین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اردوگاه معتادین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اردوگاه معتادین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اردوگاه معتادین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٢:٠٠١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢١:٥٧٠٠:٣٧:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٧:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٩:٥٠١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٣٧:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٨:٤٦١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٧:٤٣١٣:٢١:٥٠٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:١٢٠٠:٣٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٦:٤١١٣:٢١:٤٢٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٠١٠٠:٣٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٥:٤١١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٣٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٤:٤١١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٥:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٣٥:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٢:٤٥١٣:٢١:١٧٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:١٦٠٠:٣٥:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣١:٤٨١٣:٢١:١٢٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٣٥:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٠:٥٣١٣:٢١:٠٧٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٣٤:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٩:٥٩١٣:٢١:٠٣٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٤:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٩:٠٧١٣:٢١:٠٠٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٤:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٨:١٥١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣٤:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٧:٢٥١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٣٤:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٦:٣٦١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٣٣:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٥:٤٨١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٣٣:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٥:٠٢١٣:٢٠:٥١٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٣٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٤:١٧١٣:٢٠:٥١٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:١٨٠٠:٣٣:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٣٣:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٢:٥١١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٣٣:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٢٢:١١١٣:٢٠:٥٥٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٣٣:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢١:٣١١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣٢:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢١:٠١٢٠:٢١:٣١٢٠:٤١:١١٠٠:٣٢:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٠:١٧١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤١:٥٧٠٠:٣٢:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٩:٤٢١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣٢:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٩:٠٩١٣:٢١:١٣٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٣٢:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٨:٣٧١٣:٢١:١٨٢٠:٢٤:٢٠٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اردوگاه معتادین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اردوگاه معتادین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اردوگاه معتادین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اردوگاه معتادین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اردوگاه معتادین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای اردوگاه معتادین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اردوگاه معتادین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اردوگاه معتادین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٣٩٠٧:١٩:٥٣١٣:٣٠:٠٥١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٣٢٠٠:٤٨:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:١١٠٧:١٨:٣٢١٣:٢٩:٤٧١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:١٨٠٠:٤٨:٠٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٤٢٠٧:١٧:١١١٣:٢٩:٢٩١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٤٧:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:١٤٠٧:١٥:٥٠١٣:٢٩:١١١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٤٧:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٤٥٠٧:١٤:٣٠١٣:٢٨:٥٣١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٣٥٠٠:٤٧:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:١٦٠٧:١٣:٠٩١٣:٢٨:٣٥١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٢١٠٠:٤٦:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٤٧٠٧:١١:٤٩١٣:٢٨:١٧١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٤٦:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٠:٢٩١٣:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٤٥:٥٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٥:٤٨٠٧:٠٩:٠٩١٣:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٤٥:٣٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٧:٥٠١٣:٢٧:٢٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٤٥:١١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٦:٣٠١٣:٢٧:٠٧١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:١٠٠٠:٤٤:٤٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٥:١٢١٣:٢٦:٥٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٤٤:٢٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٣:٥٣١٣:٢٦:٣٣١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٤٤:٠٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٢:٣٥١٣:٢٦:١٧١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٤٣:٤١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠١:١٨١٣:٢٦:٠٠١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:٤٣:١٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٠:٠٠١٣:٢٥:٤٤١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٠٢٠٠:٤٢:٥٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٨:٤٤١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٠:٤٨٠٠:٤٢:٣٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٧:٢٨١٣:٢٥:١٣١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٣٥٠٠:٤٢:١٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٦:١٢١٣:٢٤:٥٧١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:٤١:٥١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٤:٥٧١٣:٢٤:٤٣١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٠٩٠٠:٤١:٢٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٣:٤٣١٣:٢٤:٢٨١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٣:٥٧٠٠:٤١:٠٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٢٩١٣:٢٤:١٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٤:٤٤٠٠:٤٠:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥١:١٦١٣:٢٤:٠٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:٤٠:٢٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥٠:٠٤١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:١٩٠٠:٤٠:٠٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:٥٣١٣:٢٣:٣٤١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٠٧٠٠:٣٩:٤٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٧:٤٢١٣:٢٣:٢٢١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣٩:٢٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٦:٣٢١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٨:٤٣٠٠:٣٩:٠٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٥:٢٣١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٣١٠٠:٣٨:٤٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٤:١٤١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣٨:٢٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٣:٠٧١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٠٨٠٠:٣٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای اردوگاه معتادین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اردوگاه معتادین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اردوگاه معتادین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اردوگاه معتادین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اردوگاه معتادین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اردوگاه معتادین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای اردوگاه معتادین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اردوگاه معتادین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اردوگاه معتادین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٧:٥٩١٢:٣١:٥٣١٨:٣٦:١٨١٨:٥٣:٥٨٠٠:٢٠:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥٤٠٧:٢٦:٣٨١٣:٣١:٣٥١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٤٣٠٠:٥٠:١٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٢٥:١٧١٣:٣١:١٧١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢٩٠٠:٤٩:٥٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠١٠٧:٢٣:٥٦١٣:٣٠:٥٩١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:١٥٠٠:٤٩:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٣٤٠٧:٢٢:٣٥١٣:٣٠:٤١١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٠١٠٠:٤٩:١٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٧٠٧:٢١:١٤١٣:٣٠:٢٣١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٧:٤٦٠٠:٤٨:٥٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٩٠٧:١٩:٥٣١٣:٣٠:٠٥١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٣٢٠٠:٤٨:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:١١٠٧:١٨:٣٢١٣:٢٩:٤٧١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:١٨٠٠:٤٨:٠٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٤٢٠٧:١٧:١١١٣:٢٩:٢٩١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٤٧:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٤٠٧:١٥:٥٠١٣:٢٩:١١١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٤٧:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٥٠٧:١٤:٣٠١٣:٢٨:٥٣١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٣٥٠٠:٤٧:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٦٠٧:١٣:٠٩١٣:٢٨:٣٥١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٢١٠٠:٤٦:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٧٠٧:١١:٤٩١٣:٢٨:١٧١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٤٦:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٠:٢٩١٣:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٤٥:٥٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٨٠٧:٠٩:٠٩١٣:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٤٥:٣٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٧:٥٠١٣:٢٧:٢٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٤٥:١١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٦:٣٠١٣:٢٧:٠٧١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:١٠٠٠:٤٤:٤٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٥:١٢١٣:٢٦:٥٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٤٤:٢٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٣:٥٣١٣:٢٦:٣٣١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٤٤:٠٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٢:٣٥١٣:٢٦:١٧١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٤٣:٤١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠١:١٨١٣:٢٦:٠٠١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:٤٣:١٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٠:٠٠١٣:٢٥:٤٤١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٠٢٠٠:٤٢:٥٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٨:٤٤١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٠:٤٨٠٠:٤٢:٣٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٧:٢٨١٣:٢٥:١٣١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٣٥٠٠:٤٢:١٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٦:١٢١٣:٢٤:٥٧١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٢٢٠٠:٤١:٥١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٤:٥٧١٣:٢٤:٤٣١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٠٩٠٠:٤١:٢٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٣:٤٣١٣:٢٤:٢٨١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٣:٥٧٠٠:٤١:٠٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٢٩١٣:٢٤:١٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٤:٤٤٠٠:٤٠:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥١:١٦١٣:٢٤:٠٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:٤٠:٢٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥٠:٠٤١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:١٩٠٠:٤٠:٠٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:٥٣١٣:٢٣:٣٤١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٠٧٠٠:٣٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اردوگاه معتادین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اردوگاه معتادین روستای اردوگاه معتادین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اردوگاه معتادین روستای اردوگاه معتادین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اردوگاه معتادین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اردوگاه معتادین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اردوگاه معتادین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اردوگاه معتادین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اردوگاه معتادین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اردوگاه معتادین

روستای اردوگاه معتادین بر روی نقشه

روستای اردوگاه معتادین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اردوگاه معتادین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اردوگاه معتادین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اردوگاه معتادین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اردوگاه معتادین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای اردوگاه معتادین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اردوگاه معتادین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اردوگاه معتادین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اردوگاه معتادین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اردوگاه معتادین
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اردوگاه معتادین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اردوگاه معتادین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اردوگاه معتادین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اردوگاه معتادین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اردوگاه معتادین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق اردوگاه معتادین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اردوگاه معتادین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اردوگاه معتادین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو