جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اردل

اردل | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز اردل


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢١
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٠٣

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اردل (شهرستان اردل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر اردل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اردل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اردل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
حق، گسترده‌ترین اشیاء است در توصیف، و محدودترین و تنگ‌ترین اشیاء است به هنگام اجرای منصفانه.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اردل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اردل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اردل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اردل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢١:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢١:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٤:٤٩١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٤:٤١١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٠:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢١:١٨١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٠:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٤:١٩١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٤:١٣١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٩:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٩:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٣:٥٨١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:١٣٠٠:١٩:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٨:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٣:٥١١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤٣٠٠:١٨:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٤:١٩١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٨:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:١٣٠٠:١٨:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٨:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٢:٠١١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٧:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١١:١٨١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٧:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:١١٠٠:١٧:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٧:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٧:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٧:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٧:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:١٤٠٠:١٧:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٧:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٦:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اردل

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اردل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اردل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اردل

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اردل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اردل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اردل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اردل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اردل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اردل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اردل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٦:٤١١٣:١٠:٠٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢٧:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٧:١٩١٣:٠٩:٤٩١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٤٣٠٠:٢٧:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٧:٥٧١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٧:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٨:٣٥١٣:٠٩:١٧١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٧:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٩:١٢١٣:٠٩:٠٠١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٠٤٠٠:٢٧:٠٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٩:٥٠١٣:٠٨:٤٢١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٤:٤٩٠٠:٢٦:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٠:٢٨١٣:٠٨:٢٤١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٣٤٠٠:٢٦:٤٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤١:٠٥١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٦:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤١:٤٢١٣:٠٧:٤٨١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٠٣٠٠:٢٦:٢٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٢:٢٠١٣:٠٧:٢٩١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٤٧٠٠:٢٦:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٢:٥٧١٣:٠٧:١٠١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٣٠٠٠:٢٥:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٣:٣٤١٣:٠٦:٥١١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:١٣٠٠:٢٥:٣٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٤:١١١٣:٠٦:٣١١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٥٥٠٠:٢٥:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٤:٤٨١٣:٠٦:١١١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٧٠٠:٢٥:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٥:٥١١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:١٨٠٠:٢٤:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٦:٠١١٣:٠٥:٣١١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٠٠٠٠:٢٤:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٦:٣٨١٣:٠٥:١٠١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٤١٠٠:٢٤:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٤٧:١٤١٣:٠٤:٤٩١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٢٢٠٠:٢٤:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٤:٢٩١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٠٢٠٠:٢٣:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٤٨:٢٧١٣:٠٤:٠٧١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٤٢٠٠:٢٣:٣٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٩:٠٣١٣:٠٣:٤٦١٩:١٧:٥٩١٩:٣٥:٢٣٠٠:٢٣:١٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٤٩:٤٠١٣:٠٣:٢٥١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٠٣٠٠:٢٢:٥٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٠:١٦١٣:٠٣:٠٤١٩:١٥:٢١١٩:٣٢:٤٣٠٠:٢٢:٤٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٠:٥٣١٣:٠٢:٤٢١٩:١٤:٠١١٩:٣١:٢٢٠٠:٢٢:٢٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥١:٢٩١٣:٠٢:٢١١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٠٢٠٠:٢٢:٠٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٢:٠٦١٣:٠١:٥٩١٩:١١:٢٢١٩:٢٨:٤٢٠٠:٢١:٤٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٢:٤٢١٣:٠١:٣٨١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٢٢٠٠:٢١:٢٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٣:١٩١٣:٠١:١٦١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:٠٢٠٠:٢١:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٣:٥٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٤:٤٢٠٠:٢٠:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٤٠٦:٥٤:٣٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٢٢٢٣:٥٠:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٥:١٠١٢:٠٠:١٢١٨:٠٤:٤٥١٨:٢٢:٠٢٢٣:٢٠:١١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اردل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اردل شهر اردل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اردل شهر اردل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اردل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اردل

اردل یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر مرکز شهرستان اردل می‌باشد و در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده‌است. مردمان اردل به زبان لری گویش بختیاری صحبت می‌کنند

شهر اردل در ویکیپدیا

شهر اردل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اردل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اردل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اردل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اردل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اردل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اردل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اردل + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اردل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اردل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اردل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اردل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اردل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اردل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اردل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اردل
زمان پخش اذان آنلاین به افق اردل
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اردل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اردل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اردل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اردل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو