جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اردل

اردل | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز اردل


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:١٢
نیمه شب: ٠٠:١٩:٤٦

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اردل (شهرستان اردل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر اردل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر اردل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اردل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آلمانی
گذشت زمان بیشتر از كتاب می آموزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اردل

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اردل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اردل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اردل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٥:١٧١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٥٧٠٠:٢١:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢١:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٤:٤٩١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٠:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٤:٤١١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٠:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢٠:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢١:١٨١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٠:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٤:١٩١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٩:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٤:١٣١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٩:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٩:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٩:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٣:٥٨١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:١٣٠٠:١٩:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٨:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٣:٥١١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤٣٠٠:١٨:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٤:١٩١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٨:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:١٣٠٠:١٨:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٨:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٢:٠١١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٧:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١١:١٨١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٧:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:١١٠٠:١٧:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٧:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٧:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٧:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٧:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٧:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٧:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:١٤٠٠:١٧:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٧:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اردل

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر اردل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اردل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر اردل

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر اردل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر اردل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر اردل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اردل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اردل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر اردل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اردل

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٤:٠٠٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٧:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٦:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٦:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٤:١٦٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٦:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٦:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٤٨٠٠:١٦:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٦:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٤:٤٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٠٥٠٠:١٦:٥٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٦:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٧:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٧:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٧:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٧:١١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٧:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠١:٢١١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:١٣٠٠:١٧:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠١:١٢١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٤٤٠٠:١٧:٢٧
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٦:١٠٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:١٥٠٠:١٧:٣٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٦:٢٢٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٧:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٧:٤٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٤٢٠٠:١٧:٥٧
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٦:٥٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٨:٠٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٣٤٠٠:١٨:١٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٧:٢٢٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١٨:٢٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٧٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٢١٠٠:١٨:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٥٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٤٣٠٠:١٨:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٠٣٠٠:١٨:٥٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٨:١٢٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٢٢٠٠:١٩:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٣٠٦:٠١:١٠١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٩:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠١:١٩١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٥٦٠٠:١٩:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٨:٥١٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:١٢٠٠:١٩:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠١:٤١١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٢٥٠٠:١٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اردل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اردل شهر اردل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اردل شهر اردل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اردل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر اردل

اردل یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر مرکز شهرستان اردل می‌باشد و در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده‌است. مردمان اردل به زبان لری گویش بختیاری صحبت می‌کنند

شهر اردل در ویکیپدیا

شهر اردل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اردل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اردل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اردل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اردل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اردل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اردل
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر اردل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر اردل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اردل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اردل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اردل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اردل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اردل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اردل
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اردل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اردل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اردل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اردل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اردل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اردل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو