جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اردسته

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اردسته


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اردسته (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای اردسته)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اردسته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اردسته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
انسان باید رها در لحظه [ =دم ] زندگی كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اردسته

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اردسته در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اردسته ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اردسته (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اردسته ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اردسته ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠١:٢٧١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٨:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٢:٣١١٣:٠١:١٨١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٧:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢١:٣٠١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٧:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠١:٠٠١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٧:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٩:٣١١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١١٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٦:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٢٩٠٠:١٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٦:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٥:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٤:٥١١٣:٠٠:١٨١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٤٤٠٠:١٥:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٠:١٣١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٥:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٢:١٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٥:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:١١:٢٦١٣:٠٠:٠١١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٤:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٠:٣٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٤:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٤:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٩:٥٤١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٤:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٤:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٢٧٠٠:١٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:١١٠٠:١٣:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٣:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٣:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٣:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٣:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٣١٠٠:١٣:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٠:١٠١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:١٣٠٠:١٣:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٢:١١١٣:٠٠:١٤١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٣:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠١:٤١١٣:٠٠:١٩١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٣:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اردسته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اردسته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اردسته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اردسته

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اردسته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اردسته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اردسته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اردسته

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اردسته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اردسته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اردسته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اردسته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اردسته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اردسته

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اردسته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اردسته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اردسته

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٥٠١٣:١٠:٠١٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٣:٣٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٣:٢٧١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٣:٤٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٤:٠٦١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٣:٥٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٤:٤٤١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٤:٠٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٥:٢٣١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٤:١٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٦:٠١١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٤:٢٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٦:٤٠١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٥٥٠٠:٢٤:٢٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٧:٢٠١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٤:٣٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٤:٤١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٤:٤٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٩:١٨١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٢٠٠:٢٤:٥١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٤:٥٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٩:٤١١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٤:٥٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:١٦١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٥:٠١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٥:٠٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٥:٠٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٩:١٥١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٥:٠٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٥:٠٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:١٩٠٠:٢٥:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٨:٤٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٥:٠٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢٥:٠٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:١٤٠٠:٢٤:٥٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٨:١٧١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:١٠٠٠:٢٤:٥٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٤:٥٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٤:٤٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٧:٤١١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٤:٤٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٤:٣٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٧:١٥١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٤:٣١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٧:٠١١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٤:٢٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٦:٤٦١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٤:١٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٦:٣١١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٤:٠٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اردسته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اردسته روستای اردسته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اردسته روستای اردسته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اردسته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اردسته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اردسته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اردسته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اردسته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اردسته

روستای اردسته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اردسته

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اردسته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اردسته
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اردسته + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اردسته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اردسته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اردسته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اردسته رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اردسته دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اردسته دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اردسته دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اردسته
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اردسته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اردسته دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اردسته
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اردسته دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اردسته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو