جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اردبیل

اردبیل | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز اردبیل


اذان صبح: ٠٤:٠١:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٤٢
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:٤٦
نیمه شب: ٠٠:١٩:٢٤

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اردبیل (شهرستان اردبیل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر اردبیل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اردبیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اردبیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
در پشت هیچ در بسته ای ننشینید به امید اینكه روزی باز شود، [ بلكه ] در دیگری را جستجو کنید و اگر نیافتید، همان در را بشکنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اردبیل

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اردبیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردبیل ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اردبیل (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردبیل ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اردبیل ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٥٩٠٦:٤٢:٤١١٣:١٧:٠٦١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٢٨٠٠:٣٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٦٠٦:٤١:١٦١٣:١٦:٥٢١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٢٧٠٠:٣٠:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٩:٥١١٣:١٦:٣٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٢٦٠٠:٢٩:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٨:٢٧١٣:١٦:٢٤١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٩:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٧:٠٤١٣:١٦:١٠١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٩:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٥:٤١١٣:١٥:٥٧١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٨:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣٤:١٩١٣:١٥:٤٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٨:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٣٢:٥٨١٣:١٥:٣٢١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٨:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣١:٣٨١٣:١٥:٢٠١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٧:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٣٠:١٩١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٧:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٤:٥٨٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٦:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٦:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٦:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٥:١١١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٥:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٤:١٩٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٥:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٤:١١٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٥:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٣٠٦:٢١:٣٠١٣:١٤:٠٣٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٤:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٢٠:١٩١٣:١٣:٥٥٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٤:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٩:٠٩١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٤:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٨:٠٠١٣:١٣:٤٢٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٣:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٦:٥٢١٣:١٣:٣٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٣:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٥:٤٦١٣:١٣:٣١٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٣:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٤:٤١١٣:١٣:٢٧٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٣:٣٧١٣:١٣:٢٣٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٤:١٢٠٠:٢٢:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:١٢:٣٥١٣:١٣:١٩٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٢:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:١١:٣٤١٣:١٣:١٧٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٢:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٥٠٦:١٠:٣٤١٣:١٣:١٤٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٢:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٣:١٣٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٢١:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٨:٣٩١٣:١٣:١٢٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٢١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اردبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اردبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اردبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اردبیل

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اردبیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اردبیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردبیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اردبیل

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اردبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اردبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اردبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اردبیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردبیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اردبیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردبیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردبیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اردبیل

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٣٠٦:٠١:٠٥١٣:١٣:٢٨٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٧:٣٧٠٠:١٩:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٦:٠٠:٢٤١٣:١٣:٣٣٢٠:٢٧:٠٨٢٠:٤٨:٣٠٠٠:١٩:٥٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٥٩:٤٥١٣:١٣:٣٨٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٩:٢٢٠٠:١٩:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣١٠٥:٥٩:٠٨١٣:١٣:٤٣٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٥٠:١٣٠٠:١٩:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣١٠٥:٥٨:٣٢١٣:١٣:٤٩٢٠:٢٩:٣٢٢٠:٥١:٠٣٠٠:١٩:٣٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٥٧:٥٨١٣:١٣:٥٦٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥١:٥٣٠٠:١٩:٢٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٥٧:٢٦١٣:١٤:٠٣٢٠:٣١:٠٤٢٠:٥٢:٤١٠٠:١٩:٢٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٥٦:٥٥١٣:١٤:١١٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٣:٢٩٠٠:١٩:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٥٦:٢٧١٣:١٤:١٩٢٠:٣٢:٣٢٢٠:٥٤:١٥٠٠:١٩:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٥٦:٠٠١٣:١٤:٢٧٢٠:٣٣:١٥٢٠:٥٥:٠١٠٠:١٩:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٨٠٥:٥٥:٣٥١٣:١٤:٣٦٢٠:٣٣:٥٦٢٠:٥٥:٤٥٠٠:١٩:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٥٥:١٢١٣:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٣٧٢٠:٥٦:٢٨٠٠:١٩:١٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٥٤:٥٠١٣:١٤:٥٤٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٧:١٠٠٠:١٩:١٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٣٠٥:٥٤:٣٠١٣:١٥:٠٤٢٠:٣٥:٥٥٢٠:٥٧:٥١٠٠:١٩:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٥٤:١٢١٣:١٥:١٤٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٨:٣١٠٠:١٩:١٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٥٣:٥٦١٣:١٥:٢٥٢٠:٣٧:٠٩٢٠:٥٩:٠٩٠٠:١٩:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٢٠٥:٥٣:٤٢١٣:١٥:٣٦٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٩:٤٦٠٠:١٩:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٤٠٥:٥٣:٣٠١٣:١٥:٤٧٢٠:٣٨:١٧٢١:٠٠:٢١٠٠:١٩:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٥٣:١٩١٣:١٥:٥٨٢٠:٣٨:٥٠٢١:٠٠:٥٦٠٠:١٩:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٦٠٥:٥٣:١١١٣:١٦:١٠٢٠:٣٩:٢١٢١:٠١:٢٨٠٠:١٩:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٥٣:٠٤١٣:١٦:٢٢٢٠:٣٩:٥١٢١:٠١:٥٩٠٠:١٩:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٥٢:٥٩١٣:١٦:٣٤٢٠:٤٠:١٩٢١:٠٢:٢٩٠٠:١٩:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٥٢:٥٥١٣:١٦:٤٦٢٠:٤٠:٤٦٢١:٠٢:٥٧٠٠:٢٠:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٤٠٥:٥٢:٥٤١٣:١٦:٥٩٢٠:٤١:١١٢١:٠٣:٢٤٠٠:٢٠:٠٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٥٢:٥٤١٣:١٧:١٢٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٣:٤٩٠٠:٢٠:١٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٥٢:٥٧١٣:١٧:٢٤٢٠:٤١:٥٨٢١:٠٤:١٢٠٠:٢٠:٢٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٥٣:٠١١٣:١٧:٣٧٢٠:٤٢:١٩٢١:٠٤:٣٤٠٠:٢٠:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٥٣:٠٦١٣:١٧:٥٠٢٠:٤٢:٣٨٢١:٠٤:٥٣٠٠:٢٠:٤٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠١٠٥:٥٣:١٤١٣:١٨:٠٣٢٠:٤٢:٥٦٢١:٠٥:١١٠٠:٢١:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٥٣:٢٣١٣:١٨:١٧٢٠:٤٣:١٢٢١:٠٥:٢٨٠٠:٢١:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٦٠٥:٥٣:٣٤١٣:١٨:٣٠٢٠:٤٣:٢٦٢١:٠٥:٤٢٠٠:٢١:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اردبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اردبیل شهر اردبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اردبیل شهر اردبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اردبیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردبیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اردبیل

اَردَبیل تلفظ یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان اردبیل در شمال غربی این کشور است. این شهر در قبل و پس از اسلام، مرکز آذربایجان بوده‌است

شهر اردبیل در ویکیپدیا

شهر اردبیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اردبیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اردبیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اردبیل بر روی نقشه

شهر اردبیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اردبیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اردبیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اردبیل
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اردبیل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اردبیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اردبیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اردبیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اردبیل رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اردبیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اردبیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اردبیل
زمان پخش اذان مستقیم به افق اردبیل
زمان پخش اذان زنده به افق اردبیل
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اردبیل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اردبیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اردبیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اردبیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو