جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اردبیل

اردبیل | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز اردبیل


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٠٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:١٦:١٧
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٨

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اردبیل (شهرستان اردبیل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر اردبیل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اردبیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اردبیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

لئوبوسكالیا
برای شناخت درست كسی، باید بیشتر به كردار او توجه كرد تا به گفتارش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اردبیل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اردبیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردبیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اردبیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اردبیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اردبیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٦:٠٨١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٦:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٤:٢٧٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٣:٣٩١٣:١٤:١٨٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٥:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٤:١٠٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٥:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥١٠٦:٢١:١٤١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٤:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٣:٥٥٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٤:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٨:٥٣١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٤:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٧:٤٥١٣:١٣:٤٢٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٣١٠٠:٢٣:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٦:٣٧١٣:١٣:٣٦٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٣:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٥:٣١١٣:١٣:٣١٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٣:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٤:٢٦١٣:١٣:٢٧٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢٣:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٣:٢٣١٣:١٣:٢٣٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٢:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:١٢:٢٠١٣:١٣:١٩٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٢:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٠٠٦:١١:٢٠١٣:١٣:١٧٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٢:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٥٠٦:١٠:٢٠١٣:١٣:١٤٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٢:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٣:١٣٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢١:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٣:١٢٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢١:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٧:٣٠١٣:١٣:١١٢٠:١٩:٢٤٢٠:٤٠:١٥٠٠:٢١:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠٦:٣٦١٣:١٣:١١٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤١:١٢٠٠:٢١:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٣:١٢٢٠:٢١:١٠٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٢٠:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٤١٠٦:٠٤:٥٤١٣:١٣:١٣٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٢٠:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٦٠٦:٠٤:٠٥١٣:١٣:١٥٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٢٠:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٣٠٦:٠٣:١٧١٣:١٣:١٧٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٢٠:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠١٠٦:٠٢:٣٢١٣:١٣:٢٠٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٢٠:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥١٠٦:٠١:٤٧١٣:١٣:٢٤٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٢٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٤٣٠٦:٠١:٠٥١٣:١٣:٢٨٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٧:٣٧٠٠:١٩:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٧٠٦:٠٠:٢٤١٣:١٣:٣٣٢٠:٢٧:٠٨٢٠:٤٨:٣٠٠٠:١٩:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٣٣٠٥:٥٩:٤٥١٣:١٣:٣٨٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٩:٢٢٠٠:١٩:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٣١٠٥:٥٩:٠٨١٣:١٣:٤٣٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٥٠:١٣٠٠:١٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اردبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اردبیل

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اردبیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اردبیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردبیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اردبیل

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اردبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اردبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اردبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اردبیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردبیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اردبیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اردبیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اردبیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اردبیل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٨:٠٣١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٥٦٠٠:٣٢:٥٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٩:١٨١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٢٩٠٠:٣٢:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٩:٤٨١٣:١٩:٠٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٠٢٠٠:٣٢:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٤٠:٤٠١٣:١٨:٤٥١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٣٣٠٠:٣٢:٣٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٤١:٣٣١٣:١٨:٢٨١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٢:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٤٢:٢٥١٣:١٨:١١١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٣٥٠٠:٣٢:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٤٣:١٧١٣:١٧:٥٣١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٠٥٠٠:٣٢:١١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٤٤:١٠١٣:١٧:٣٥١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٣٢:٠١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٥:٠٢١٣:١٧:١٧١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٣١:٥١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٥:٥٤١٣:١٦:٥٨١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٣١٠٠:٣١:٤٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٦:٤٦١٣:١٦:٣٩١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٣١:٢٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٧:٣٨١٣:١٦:٢٠١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٣١:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٨:٣٠١٣:١٦:٠٠١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٥٣٠٠:٣١:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٩:٢١١٣:١٥:٤٠١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٣٠:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٥٠:١٣١٣:١٥:٢٠١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٣٠:٣٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٥١:٠٥١٣:١٥:٠٠١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:١٢٠٠:٣٠:٢٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٥١:٥٦١٣:١٤:٣٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٣٨٠٠:٣٠:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٥٢:٤٨١٣:١٤:١٨١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:٠٣٠٠:٢٩:٥٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥٣:٤٠١٣:١٣:٥٧١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢٩:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥٤:٣١١٣:١٣:٣٦١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٥٣٠٠:٢٩:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٥:٢٣١٣:١٣:١٥١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:١٨٠٠:٢٩:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٦:١٤١٣:١٢:٥٤١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٤٢٠٠:٢٨:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٧:٠٦١٣:١٢:٣٢١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:٠٧٠٠:٢٨:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٧:٥٨١٣:١٢:١١١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٣١٠٠:٢٨:٢٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٨:٤٩١٣:١١:٤٩١٩:٢٤:١١١٩:٤٢:٥٦٠٠:٢٨:٠٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٩:٤١١٣:١١:٢٨١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:٢٠٠٠:٢٧:٤٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٧:٠٠:٣٣١٣:١١:٠٦١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٤٥٠٠:٢٧:٣٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٧:٠١:٢٥١٣:١٠:٤٥١٩:١٩:٢٧١٩:٣٨:٠٩٠٠:٢٧:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٢:١٧١٣:١٠:٢٣١٩:١٧:٥٢١٩:٣٦:٣٤٠٠:٢٦:٥٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٣:٠٩١٣:١٠:٠٢١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:٥٨٢٣:٥٦:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٤:٠٢١٢:٠٩:٤١١٨:١٤:٤٣١٨:٣٣:٢٣٢٣:٢٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اردبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اردبیل شهر اردبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اردبیل شهر اردبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اردبیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اردبیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اردبیل

اَردَبیل تلفظ یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان اردبیل در شمال غربی این کشور است. این شهر در قبل و پس از اسلام، مرکز آذربایجان بوده‌است

شهر اردبیل در ویکیپدیا

شهر اردبیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اردبیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اردبیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اردبیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اردبیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اردبیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اردبیل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اردبیل + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اردبیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اردبیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اردبیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اردبیل رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اردبیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق اردبیل
زمان پخش اذان آنلاین به افق اردبیل
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اردبیل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اردبیل
افق شرعی امروز فردا اردبیل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اردبیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اردبیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اردبیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو