جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اراک

اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز اراک


اذان صبح: ٠٥:١٩:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٤٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٥٤
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٣١

شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
٠٥ رجب ١٤٤١ قمری
٢٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اراک (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ اسفند ٩٨ شهر اراک)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر اراک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اراک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری كایز
مشكلات فرصتهایی هستند در لباس كار و تللاش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اراک

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اراک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اراک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اراک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اراک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اراک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٩:٢٠١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٤:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٩:١٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٤:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٩:٠٠١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٣:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤٨٠٠:٢٣:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٣:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٨:١٩١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٨:١٢١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٢:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٢:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢١:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢١:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٧:٥١١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢١:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٦:٠١١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:١٤٠٠:٢١:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٠:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠١٠٦:١٤:١٥١٣:٠٧:٤١٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٠:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٠:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٠:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١١:٤٦١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٠:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٩:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢١٠٦:١٠:١٤١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٥٦٠٠:١٩:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٩:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٩:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٩:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٩:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١٩:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٩:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٧:٥٧٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٨:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٨:٠٢٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اراک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اراک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اراک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اراک

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر اراک

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر اراک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اراک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر اراک

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٥:٤٩١٢:٢٤:٢٣١٨:٠٣:٢٦١٨:٢١:٢٣٢٣:٤٣:٠٨
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٤:٣٨١٢:٢٤:١٤١٨:٠٤:١٨١٨:٢٢:١٤٢٣:٤٣:٠٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٣:٢٦١٢:٢٤:٠٤١٨:٠٥:١٠١٨:٢٣:٠٥٢٣:٤٢:٥١
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٢:١٤١٢:٢٣:٥٣١٨:٠٦:٠٢١٨:٢٣:٥٦٢٣:٤٢:٤١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٩:٢١٠٦:٤١:٠٠١٢:٢٣:٤٢١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٤:٤٦٢٣:٤٢:٣١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٨:٠٩٠٦:٣٩:٤٦١٢:٢٣:٣٠١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٥:٣٦٢٣:٤٢:٢٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٨:٣١١٢:٢٣:١٨١٨:٠٨:٣٦١٨:٢٦:٢٦٢٣:٤٢:٠٩
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٧:١٦١٢:٢٣:٠٦١٨:٠٩:٢٦١٨:٢٧:١٥٢٣:٤١:٥٦
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٦:٠٠١٢:٢٢:٥٣١٨:١٠:١٦١٨:٢٨:٠٥٢٣:٤١:٤٣
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٣:١١٠٦:٣٤:٤٣١٢:٢٢:٣٩١٨:١١:٠٦١٨:٢٨:٥٤٢٣:٤١:٣٠
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٣:٢٦١٢:٢٢:٢٥١٨:١١:٥٦١٨:٢٩:٤٢٢٣:٤١:١٦
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٢:٠٨١٢:٢٢:١١١٨:١٢:٤٥١٨:٣٠:٣١٢٣:٤١:٠١
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٠:٤٩١٢:٢١:٥٦١٨:١٣:٣٤١٨:٣١:١٩٢٣:٤٠:٤٦
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٩:٣١١٢:٢١:٤١١٨:١٤:٢٢١٨:٣٢:٠٧٢٣:٤٠:٣٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٨:١١١٢:٢١:٢٥١٨:١٥:١١١٨:٣٢:٥٥٢٣:٤٠:١٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٦:٥٢١٢:٢١:١٠١٨:١٥:٥٩١٨:٣٣:٤٣٢٣:٣٩:٥٧
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٥:٣٢١٢:٢٠:٥٣١٨:١٦:٤٧١٨:٣٤:٣٠٢٣:٣٩:٤٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٤:١٢١٢:٢٠:٣٧١٨:١٧:٣٤١٨:٣٥:١٨٢٣:٣٩:٢٢
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٢:٥١١٢:٢٠:٢٠١٨:١٨:٢٢١٨:٣٦:٠٥٢٣:٣٩:٠٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢١:٣٠١٢:٢٠:٠٤١٨:١٩:٠٩١٨:٣٦:٥٢٢٣:٣٨:٤٦
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٠:٠٩١٢:١٩:٤٧١٨:١٩:٥٦١٨:٣٧:٤٠٢٣:٣٨:٢٧
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٨:٤٨١٢:١٩:٢٩١٨:٢٠:٤٣١٨:٣٨:٢٧٢٣:٣٨:٠٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٧:٢٦١٢:١٩:١٢١٨:٢١:٣٠١٨:٣٩:١٣٢٣:٣٧:٤٨
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٠٤١٢:١٨:٥٤١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:٠٠٢٣:٣٧:٢٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٤:٤٣١٢:١٨:٣٧١٨:٢٣:٠٣١٨:٤٠:٤٧٠٠:٠٧:٠٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥١:١٣٠٧:١٣:٢١١٣:١٨:١٩١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٣٤٠٠:٣٦:٤٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٩:٤٦٠٧:١١:٥٩١٣:١٨:٠١١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٢١٠٠:٣٦:٢٧
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٨:١٨٠٧:١٠:٣٧١٣:١٧:٤٣١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٠٧٠٠:٣٦:٠٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٦:٥٠٠٧:٠٩:١٥١٣:١٧:٢٥١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٥٤٠٠:٣٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر اراک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر اراک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر اراک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اراک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اراک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اراک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر اراک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اراک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اراک

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥١:٣٢١٢:٢٥:٠١١٧:٥٨:٥٨١٨:١٧:٠٣٢٣:٤٣:٣٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٠:٢٥١٢:٢٤:٥٤١٧:٥٩:٥٢١٨:١٧:٥٥٢٣:٤٣:٣٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٤٩:١٨١٢:٢٤:٤٨١٨:٠٠:٤٦١٨:١٨:٤٨٢٣:٤٣:٢٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٤٨:٠٩١٢:٢٤:٤٠١٨:٠١:٣٩١٨:١٩:٤٠٢٣:٤٣:٢٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٤٧:٠٠١٢:٢٤:٣٢١٨:٠٢:٣٣١٨:٢٠:٣١٢٣:٤٣:١٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٥:٤٩١٢:٢٤:٢٣١٨:٠٣:٢٦١٨:٢١:٢٣٢٣:٤٣:٠٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٤:٣٨١٢:٢٤:١٤١٨:٠٤:١٨١٨:٢٢:١٤٢٣:٤٣:٠٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٣:٢٦١٢:٢٤:٠٤١٨:٠٥:١٠١٨:٢٣:٠٥٢٣:٤٢:٥١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٢:١٤١٢:٢٣:٥٣١٨:٠٦:٠٢١٨:٢٣:٥٦٢٣:٤٢:٤١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٤١:٠٠١٢:٢٣:٤٢١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٤:٤٦٢٣:٤٢:٣١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٩٠٦:٣٩:٤٦١٢:٢٣:٣٠١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٥:٣٦٢٣:٤٢:٢٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٨:٣١١٢:٢٣:١٨١٨:٠٨:٣٦١٨:٢٦:٢٦٢٣:٤٢:٠٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٧:١٦١٢:٢٣:٠٦١٨:٠٩:٢٦١٨:٢٧:١٥٢٣:٤١:٥٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٦:٠٠١٢:٢٢:٥٣١٨:١٠:١٦١٨:٢٨:٠٥٢٣:٤١:٤٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٤:٤٣١٢:٢٢:٣٩١٨:١١:٠٦١٨:٢٨:٥٤٢٣:٤١:٣٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٣:٢٦١٢:٢٢:٢٥١٨:١١:٥٦١٨:٢٩:٤٢٢٣:٤١:١٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٢:٠٨١٢:٢٢:١١١٨:١٢:٤٥١٨:٣٠:٣١٢٣:٤١:٠١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٠:٤٩١٢:٢١:٥٦١٨:١٣:٣٤١٨:٣١:١٩٢٣:٤٠:٤٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٩:٣١١٢:٢١:٤١١٨:١٤:٢٢١٨:٣٢:٠٧٢٣:٤٠:٣٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٨:١١١٢:٢١:٢٥١٨:١٥:١١١٨:٣٢:٥٥٢٣:٤٠:١٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٦:٥٢١٢:٢١:١٠١٨:١٥:٥٩١٨:٣٣:٤٣٢٣:٣٩:٥٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٥:٣٢١٢:٢٠:٥٣١٨:١٦:٤٧١٨:٣٤:٣٠٢٣:٣٩:٤٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٤:١٢١٢:٢٠:٣٧١٨:١٧:٣٤١٨:٣٥:١٨٢٣:٣٩:٢٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٢:٥١١٢:٢٠:٢٠١٨:١٨:٢٢١٨:٣٦:٠٥٢٣:٣٩:٠٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢١:٣٠١٢:٢٠:٠٤١٨:١٩:٠٩١٨:٣٦:٥٢٢٣:٣٨:٤٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٠:٠٩١٢:١٩:٤٧١٨:١٩:٥٦١٨:٣٧:٤٠٢٣:٣٨:٢٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٨:٤٨١٢:١٩:٢٩١٨:٢٠:٤٣١٨:٣٨:٢٧٢٣:٣٨:٠٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٧:٢٦١٢:١٩:١٢١٨:٢١:٣٠١٨:٣٩:١٣٢٣:٣٧:٤٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٠٤١٢:١٨:٥٤١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:٠٠٢٣:٣٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اراک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اراک شهر اراک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اراک شهر اراک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اراک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اراک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اراک

اراک یکی از کلان‌شهرهای ایران و از بزرگترین شهرهای مرکز ایران و مرکز استان مرکزی و شهرستان اراک است. جمعیت اراک در سال ۱۳۹۰ خورشیدی برابر با ۵۲۶٬۱۸۲ نفر بوده که از این نظر قطب جمعیتی استان مرکزی و چهاردهمین شهر پرجمعیت ایران به حساب می‌آید

شهر اراک در ویکیپدیا

شهر اراک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اراک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اراک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اراک بر روی نقشه

شهر اراک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اراک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اراک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اراک
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر اراک + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر اراک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اراک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اراک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اراک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اراک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اراک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اراک
افق شرعی امروز فردا اراک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اراک
جدول اوقات شرعی امروز فردا اراک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اراک
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اراک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اراک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو