جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اراک

اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز اراک

اذان صبح: ٠٥:٠٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٢١
اذان ظهر: ١١:٥٤:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٣٧

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اراک (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر اراک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر اراک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اراک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن‌ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اراک

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اراک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اراک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اراک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اراک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اراک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٤١٠٦:٤١:٣٦١٣:١١:٣٠١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٨:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٠:٢١١٣:١١:١٦١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٢٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٩:٠٦١٣:١١:٠١١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٧:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٠:٤٨١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٢٧:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٦:٣٩١٣:١٠:٣٤١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٢٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٠:٢١١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٦:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٤:١٥١٣:١٠:٠٨١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٥:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٢٥:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٤:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٩:٢٢١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٤:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٩:١٢١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٤:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٩:٠٢١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٤:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٣:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٣٥٠٠:٢٣:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٣:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٢:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٨:١٩١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٢:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٨:١٢١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٢:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٢:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢١:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢١:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٧:٥١١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٢٠٠:٢١:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٦:١٣١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٠١٠٠:٢١:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٨٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٧:٤١٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٠:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٠:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١١:٥٨١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اراک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اراک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اراک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اراک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر اراک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اراک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اراک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر اراک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اراک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر اراک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر اراک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اراک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اراک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اراک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر اراک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اراک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اراک

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اراک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اراک شهر اراک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اراک شهر اراک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اراک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اراک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اراک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر اراک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اراک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اراک

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٢:١٨١١:٥٥:٣٩١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٦:٣٩٢٣:١٤:٣٩
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٣:٠٩١١:٥٥:٣١١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٥:٣٣٢٣:١٤:٢٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٤:٠٠١١:٥٥:٢٣١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٤:٢٩٢٣:١٤:١٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٤:٥١١١:٥٥:١٦١٧:٢٥:١٥١٧:٤٣:٢٥٢٣:١٤:٠٩
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٥:٤٣١١:٥٥:١٠١٧:٢٤:١٠١٧:٤٢:٢٣٢٣:١٤:٠٠
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٦:٣٦١١:٥٥:٠٥١٧:٢٣:٠٧١٧:٤١:٢١٢٣:١٣:٥٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٧:٢٨١١:٥٥:٠٠١٧:٢٢:٠٥١٧:٤٠:٢١٢٣:١٣:٤٤
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٨:٢١١١:٥٤:٥٦١٧:٢١:٠٤١٧:٣٩:٢٣٢٣:١٣:٣٧
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٩:١٥١١:٥٤:٥٢١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٨:٢٥٢٣:١٣:٣١
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٠:٠٨١١:٥٤:٥٠١٧:١٩:٠٦١٧:٣٧:٢٩٢٣:١٣:٢٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣١:٠٢١١:٥٤:٤٨١٧:١٨:٠٩١٧:٣٦:٣٤٢٣:١٣:٢١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣١:٥٦١١:٥٤:٤٧١٧:١٧:١٣١٧:٣٥:٤٠٢٣:١٣:١٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٢:٥١١١:٥٤:٤٧١٧:١٦:١٩١٧:٣٤:٤٨٢٣:١٣:١٣
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٣:٤٦١١:٥٤:٤٨١٧:١٥:٢٦١٧:٣٣:٥٧٢٣:١٣:١٠
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٤:٤١١١:٥٤:٤٩١٧:١٤:٣٤١٧:٣٣:٠٧٢٣:١٣:٠٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٥:٣٦١١:٥٤:٥٢١٧:١٣:٤٤١٧:٣٢:١٩٢٣:١٣:٠٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٦:٣٢١١:٥٤:٥٥١٧:١٢:٥٥١٧:٣١:٣٣٢٣:١٣:٠٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٧:٢٨١١:٥٤:٥٩١٧:١٢:٠٨١٧:٣٠:٤٨٢٣:١٣:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٨:٢٤١١:٥٥:٠٤١٧:١١:٢٢١٧:٣٠:٠٤٢٣:١٣:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٩:٢٠١١:٥٥:١٠١٧:١٠:٣٨١٧:٢٩:٢٣٢٣:١٣:١١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٠:١٧١١:٥٥:١٧١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٨:٤٢٢٣:١٣:١٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤١:١٣١١:٥٥:٢٤١٧:٠٩:١٤١٧:٢٨:٠٤٢٣:١٣:١٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٢:١٠١١:٥٥:٣٣١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٧:٢٦٢٣:١٣:٢٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٣:٠٧١١:٥٥:٤٢١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٦:٥١٢٣:١٣:٢٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٤:٠٤١١:٥٥:٥٢١٧:٠٧:٢١١٧:٢٦:١٧٢٣:١٣:٣٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٥:٠١١١:٥٦:٠٣١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٥:٤٥٢٣:١٣:٤٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٥:٥٨١١:٥٦:١٥١٧:٠٦:١٣١٧:٢٥:١٥٢٣:١٣:٥٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٦:٥٤١١:٥٦:٢٨١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٤:٤٦٢٣:١٣:٥٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٧:٥١١١:٥٦:٤١١٧:٠٥:١٣١٧:٢٤:١٩٢٣:١٤:٠٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٨:٤٧١١:٥٦:٥٥١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٣:٥٤٢٣:١٤:١٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اراک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اراک شهر اراک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر اراک شهر اراک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اراک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اراک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اراک

اراک یکی از کلان‌شهرهای ایران و از بزرگترین شهرهای مرکز ایران و مرکز استان مرکزی و شهرستان اراک است. جمعیت اراک در سال ۱۳۹۰ خورشیدی برابر با ۵۲۶٬۱۸۲ نفر بوده که از این نظر قطب جمعیتی استان مرکزی و چهاردهمین شهر پرجمعیت ایران به حساب می‌آید

شهر اراک در ویکیپدیا

شهر اراک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اراک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اراک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اراک بر روی نقشه

شهر اراک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اراک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اراک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اراک
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر اراک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر اراک + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اراک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اراک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اراک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اراک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اراک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ اراک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اراک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اراک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق اراک
جدول اوقات شرعی امروز فردا اراک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اراک
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ اراک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اراک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اراک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٥
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو