جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اراک

اراک | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز اراک


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اراک (شهرستان اراک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر اراک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اراک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اراک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

گوته
زندگی را هر گونه كه نگاه می كنی زیبا است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اراک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اراک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اراک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اراک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اراک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اراک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٩:٠٠١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٣:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٣:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٤٨٠٠:٢٣:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٢:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٨:١٩١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٢:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٨:١٢١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٢:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٢:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢١:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢١:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٧:٥١١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢١:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٦:٠١١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:١٤٠٠:٢١:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٠:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠١٠٦:١٤:١٥١٣:٠٧:٤١٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٠:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٠:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٠:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١١:٤٦١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٠:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٩:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢١٠٦:١٠:١٤١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٥٦٠٠:١٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٩:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٩:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٩:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٩:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١٩:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٩:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٧:٥٧٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٨:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٨:٠٢٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اراک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اراک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اراک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اراک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اراک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اراک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اراک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اراک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اراک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اراک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اراک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اراک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اراک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اراک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اراک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اراک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اراک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٨:٠٠١٣:١٣:٥٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٣٠:٢٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٣:٤٢١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٣١٠٠:٣٠:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٩:٢٥١٣:١٣:٢٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:١٣٠٠:٣٠:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٠:٠٧١٣:١٣:٠٩١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢٩:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٠:٥٠١٣:١٢:٥٢١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢٩:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٤١:٣٢١٣:١٢:٣٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:١٨٠٠:٢٩:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٢:١٤١٣:١٢:١٧١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢٩:٢٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٢:٥٦١٣:١١:٥٩١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٩:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٣:٣٨١٣:١١:٤١١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٩:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٤:٢٠١٣:١١:٢٢١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٨:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٥:٠٢١٣:١١:٠٣١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٣٤٠٠:٢٨:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٥:٤٤١٣:١٠:٤٤١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:١٢٠٠:٢٨:٢٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٦:٢٥١٣:١٠:٢٤١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤٩٠٠:٢٨:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٧:٠٧١٣:١٠:٠٤١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٢٧٠٠:٢٧:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٧:٤٩١٣:٠٩:٤٤١٩:٣١:٠٧١٩:٤٩:٠٣٠٠:٢٧:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٨:٣٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٤٠٠٠:٢٧:٢٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٤٩:١١١٣:٠٩:٠٣١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:١٦٠٠:٢٧:١٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٩:٥٣١٣:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٥٢٠٠:٢٦:٥٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٠:٣٤١٣:٠٨:٢١١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٢٧٠٠:٢٦:٣٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥١:١٥١٣:٠٨:٠٠١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:٠٣٠٠:٢٦:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥١:٥٦١٣:٠٧:٣٩١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:٣٨٠٠:٢٦:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٢:٣٨١٣:٠٧:١٨١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:١٣٠٠:٢٥:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٣:١٩١٣:٠٦:٥٦١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٤٨٠٠:٢٥:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٤:٠٠١٣:٠٦:٣٥١٩:١٨:٣٧١٩:٣٦:٢٣٠٠:٢٥:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٤:٤٢١٣:٠٦:١٣١٩:١٧:١٣١٩:٣٤:٥٨٠٠:٢٤:٥٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٥:٢٣١٣:٠٥:٥٢١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:٣٣٠٠:٢٤:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٦:٠٤١٣:٠٥:٣٠١٩:١٤:٢٤١٩:٣٢:٠٨٠٠:٢٤:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٦:٤٦١٣:٠٥:٠٩١٩:١٢:٥٩١٩:٣٠:٤٣٠٠:٢٤:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٦:٥٧:٢٨١٣:٠٤:٤٧١٩:١١:٣٥١٩:٢٩:١٨٠٠:٢٣:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٨٠٦:٥٨:٠٩١٣:٠٤:٢٦١٩:١٠:١١١٩:٢٧:٥٣٢٣:٥٣:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٨:٥١١٢:٠٤:٠٥١٨:٠٨:٤٦١٨:٢٦:٢٩٢٣:٢٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اراک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اراک شهر اراک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اراک شهر اراک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اراک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اراک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اراک

اراک یکی از کلان‌شهرهای ایران و از بزرگترین شهرهای مرکز ایران و مرکز استان مرکزی و شهرستان اراک است. جمعیت اراک در سال ۱۳۹۰ خورشیدی برابر با ۵۲۶٬۱۸۲ نفر بوده که از این نظر قطب جمعیتی استان مرکزی و چهاردهمین شهر پرجمعیت ایران به حساب می‌آید

شهر اراک در ویکیپدیا

شهر اراک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اراک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اراک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اراک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اراک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اراک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اراک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اراک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اراک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اراک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اراک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اراک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اراک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اراک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اراک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اراک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اراک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اراک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اراک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اراک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اراک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو