جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ

زاوه کوه | کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز ارازعلی شیخ


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٢١
غروب آفتاب: ١٨:٥٣:١٨
اذان مغرب: ١٩:١١:٥١
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٠٨

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای ارازعلی شیخ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ارازعلی شیخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارازعلی شیخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
در كنار نردبانی كه تا ستاره ها بالا می رود، از انبوه آرزومندان خبری نیست؛ دشواری كار از شمار مشتاقان كاسته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ارازعلی شیخ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارازعلی شیخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ارازعلی شیخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارازعلی شیخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ارازعلی شیخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٨:١٢١٢:٤٥:٢٩١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:٠٢٢٣:٥٧:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٤:١٧١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٧:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٥:١١١٩:٣٥:١٢١٩:٥٤:٥٨٢٣:٥٧:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٤:٣٥١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٥٦٢٣:٥٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٧:٠١١٩:٥٦:٥٣٢٣:٥٦:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٥١٢٣:٥٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:١٨٠٥:٥١:٠٧١٢:٤٤:٤١١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:٤٩٢٣:٥٥:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٠:٠٠١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٥:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:١٨٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٤:٢٩١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٥٥:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤٤:٢٤١٩:٤١:٣٣٢٠:٠١:٤٢٢٣:٥٤:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٦:٤٧١٢:٤٤:٢٠١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٢:٣٩٢٣:٥٤:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤٤:١٦١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٥٤:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤٤:٤٤١٢:٤٤:١٢١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٤:٣٣٢٣:٥٤:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٤٣:٤٥١٢:٤٤:١٠١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٥:٣٠٢٣:٥٣:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٢:٤٧١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٦:٢٦٢٣:٥٣:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٢٠٥:٤١:٥٠١٢:٤٤:٠٦١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٢٢٢٣:٥٣:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٤٠:٥٥١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٨:١٨٢٣:٥٣:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٤٠:٠١١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٩:١٤٢٣:٥٣:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٣٩:٠٩١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٩:٣٠٢٠:١٠:٠٩٢٣:٥٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:١١٠٥:٣٨:١٨١٢:٤٤:٠٥١٩:٥٠:٢١٢٠:١١:٠٤٢٣:٥٢:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣٧:٢٩١٢:٤٤:٠٦١٩:٥١:١٣٢٠:١١:٥٩٢٣:٥٢:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٣٦:٤١١٢:٤٤:٠٨١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٢:٥٣٢٣:٥٢:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣٥:٥٥١٢:٤٤:١٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٣:٤٦٢٣:٥٢:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٥:١١١٢:٤٤:١٣١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٤:٤٠٢٣:٥٢:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:١٨٠٥:٣٤:٢٨١٢:٤٤:١٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٥:٣٢٢٣:٥١:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:١٢٠٥:٣٣:٤٧١٢:٤٤:٢١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٦:٢٤٢٣:٥١:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٣٣:٠٧١٢:٤٤:٢٥١٩:٥٦:١٠٢٠:١٧:١٥٢٣:٥١:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٣٢:٢٩١٢:٤٤:٣٠١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٨:٠٦٢٣:٥١:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٦:٠٨٠٥:٣١:٥٣١٢:٤٤:٣٦١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٨:٥٦٢٣:٥١:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارازعلی شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارازعلی شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارازعلی شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارازعلی شیخ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ارازعلی شیخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ارازعلی شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارازعلی شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ارازعلی شیخ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ارازعلی شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ارازعلی شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ارازعلی شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ارازعلی شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارازعلی شیخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ارازعلی شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارازعلی شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارازعلی شیخ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٤١٠٠:٠٤:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٠:١١١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٤:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١١:٣٥١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٥٠٠٠:٠٤:١٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٢:٢٦١٢:٤٩:٣٨١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٤:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥١٠٦:١٣:١٧١٢:٤٩:٢١١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٣:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٤:٠٧١٢:٤٩:٠٤١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٢:٢٨٠٠:٠٣:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:٥٨١٢:٤٨:٤٦١٩:٢١:٥٨١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٣:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٥:٤٨١٢:٤٨:٢٨١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٣١٠٠:٠٣:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٦:٣٨١٢:٤٨:١٠١٩:١٩:٠٤١٩:٣٨:٠٢٠٠:٠٣:١٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٧:٢٩١٢:٤٧:٥١١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٣٢٠٠:٠٣:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٨:١٩١٢:٤٧:٣٢١٩:١٦:٠٨١٩:٣٥:٠٢٠٠:٠٢:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٩:٠٩١٢:٤٧:١٣١٩:١٤:٣٩١٩:٣٣:٣١٠٠:٠٢:٤٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٩:٥٩١٢:٤٦:٥٣١٩:١٣:١٠١٩:٣٢:٠٠٠٠:٠٢:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٠:٤٩١٢:٤٦:٣٣١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٢٨٠٠:٠٢:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢١:٣٩١٢:٤٦:١٣١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٥٦٠٠:٠٢:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٢:٢٩١٢:٤٥:٥٣١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٧:٢٤٠٠:٠١:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٣:١٩١٢:٤٥:٣٢١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٥:٥٢٠٠:٠١:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٤:٠٨١٢:٤٥:١١١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٤:١٩٠٠:٠١:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٤:٥٨١٢:٤٤:٥١١٩:٠٤:٠٥١٩:٢٢:٤٦٠٠:٠١:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٥:٤٨١٢:٤٤:٢٩١٩:٠٢:٣٤١٩:٢١:١٣٠٠:٠٠:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٦:٣٨١٢:٤٤:٠٨١٩:٠١:٠١١٩:١٩:٣٩٠٠:٠٠:٣١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٧:٢٧١٢:٤٣:٤٧١٨:٥٩:٢٩١٩:١٨:٠٦٠٠:٠٠:١٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٨:١٧١٢:٤٣:٢٥١٨:٥٧:٥٧١٩:١٦:٣٢٢٣:٥٩:٥٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٩:٠٧١٢:٤٣:٠٤١٨:٥٦:٢٤١٩:١٤:٥٩٢٣:٥٩:٤٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٩:٥٧١٢:٤٢:٤٣١٨:٥٤:٥١١٩:١٣:٢٥٢٣:٥٩:٢٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٠:٤٧١٢:٤٢:٢١١٨:٥٣:١٨١٩:١١:٥١٢٣:٥٩:٠٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣١:٣٧١٢:٤١:٥٩١٨:٥١:٤٥١٩:١٠:١٧٢٣:٥٨:٥٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٢:٢٧١٢:٤١:٣٨١٨:٥٠:١٢١٩:٠٨:٤٤٢٣:٥٨:٣٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٣:١٧١٢:٤١:١٧١٨:٤٨:٣٩١٩:٠٧:١٠٢٣:٥٨:١٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٠٨١٢:٤٠:٥٥١٨:٤٧:٠٦١٩:٠٥:٣٧٢٣:٢٧:٥٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٤:٥٨١١:٤٠:٣٤١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٤:٠٣٢٢:٥٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ارازعلی شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارازعلی شیخ روستای ارازعلی شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارازعلی شیخ روستای ارازعلی شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ارازعلی شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ارازعلی شیخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ارازعلی شیخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ارازعلی شیخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ارازعلی شیخ

روستای ارازعلی شیخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ارازعلی شیخ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ارازعلی شیخ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ارازعلی شیخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارازعلی شیخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارازعلی شیخ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ارازعلی شیخ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارازعلی شیخ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارازعلی شیخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ارازعلی شیخ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ارازعلی شیخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ارازعلی شیخ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ارازعلی شیخ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو