جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ

زاوه کوه | کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز ارازعلی شیخ


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٠١:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٤٧:٢١
نیمه شب: ٢٣:١٨:٢٣

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای ارازعلی شیخ)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ارازعلی شیخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارازعلی شیخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام خمینی (ره)
آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ارازعلی شیخ

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارازعلی شیخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ارازعلی شیخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارازعلی شیخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ارازعلی شیخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٥:٤٩١٩:٣١:٣٢١٩:٥١:٠٦٢٣:٥٨:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٩:٢٧١٢:٤٥:٣٩١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٨:١٢١٢:٤٥:٢٩١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:٠٢٢٣:٥٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٤:١٧١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٥:١١١٩:٣٥:١٢١٩:٥٤:٥٨٢٣:٥٧:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٤:٣٥١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٥٦٢٣:٥٦:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٧:٠١١٩:٥٦:٥٣٢٣:٥٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٥١٢٣:٥٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:١٨٠٥:٥١:٠٧١٢:٤٤:٤١١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:٤٩٢٣:٥٥:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٠:٠٠١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٥:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:١٨٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٤:٢٩١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٥٥:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤٤:٢٤١٩:٤١:٣٣٢٠:٠١:٤٢٢٣:٥٤:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٦:٤٧١٢:٤٤:٢٠١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٢:٣٩٢٣:٥٤:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤٤:١٦١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٥٤:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤٤:٤٤١٢:٤٤:١٢١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٤:٣٣٢٣:٥٤:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٤٣:٤٥١٢:٤٤:١٠١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٥:٣٠٢٣:٥٣:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٢:٤٧١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٦:٢٦٢٣:٥٣:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٢٠٥:٤١:٥٠١٢:٤٤:٠٦١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٢٢٢٣:٥٣:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٤٠:٥٥١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٨:١٨٢٣:٥٣:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٤٠:٠١١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٩:١٤٢٣:٥٣:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٣٩:٠٩١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٩:٣٠٢٠:١٠:٠٩٢٣:٥٢:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:١١٠٥:٣٨:١٨١٢:٤٤:٠٥١٩:٥٠:٢١٢٠:١١:٠٤٢٣:٥٢:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣٧:٢٩١٢:٤٤:٠٦١٩:٥١:١٣٢٠:١١:٥٩٢٣:٥٢:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٣٦:٤١١٢:٤٤:٠٨١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٢:٥٣٢٣:٥٢:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣٥:٥٥١٢:٤٤:١٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٣:٤٦٢٣:٥٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٥:١١١٢:٤٤:١٣١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٤:٤٠٢٣:٥٢:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:١٨٠٥:٣٤:٢٨١٢:٤٤:١٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٥:٣٢٢٣:٥١:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:١٢٠٥:٣٣:٤٧١٢:٤٤:٢١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٦:٢٤٢٣:٥١:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٣٣:٠٧١٢:٤٤:٢٥١٩:٥٦:١٠٢٠:١٧:١٥٢٣:٥١:٣٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٣٢:٢٩١٢:٤٤:٣٠١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٨:٠٦٢٣:٥١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارازعلی شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارازعلی شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارازعلی شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارازعلی شیخ

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ارازعلی شیخ

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ارازعلی شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارازعلی شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ارازعلی شیخ

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٥:٤٢١٢:٠٠:١٩١٧:٠٥:١٩١٧:٢٥:١٣٢٣:١٥:٤٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٥:٠١١٢:٠٠:٣٢١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٦:١٦٢٣:١٦:٠٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٤:١٧١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٧:٢٠٢٣:١٦:١٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٣:٣٢١٢:٠٠:٥٤١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٨:٢٤٢٣:١٦:٣٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٢:٤٥١٢:٠١:٠٣١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٩:٢٨٢٣:١٦:٤٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥١:٥٧١٢:٠١:١٢١٧:١٠:٥٢١٧:٣٠:٣٢٢٣:١٦:٥٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥١:٠٧١٢:٠١:٢٠١٧:١١:٥٩١٧:٣١:٣٦٢٣:١٧:١١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٥٠:١٥١٢:٠١:٢٧١٧:١٣:٠٥١٧:٣٢:٤٠٢٣:١٧:٢٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٩:٢٢١٢:٠١:٣٤١٧:١٤:١٢١٧:٣٣:٤٤٢٣:١٧:٣٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٨:٢٧١٢:٠١:٣٩١٧:١٥:١٨١٧:٣٤:٤٧٢٣:١٧:٤١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٧:٣١١٢:٠١:٤٤١٧:١٦:٢٤١٧:٣٥:٥١٢٣:١٧:٤٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٦:٣٣١٢:٠١:٤٨١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:٥٤٢٣:١٧:٥٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٥:٣٤١٢:٠١:٥١١٧:١٨:٣٦١٧:٣٧:٥٨٢٣:١٨:٠٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٤:٣٣١٢:٠١:٥٣١٧:١٩:٤٢١٧:٣٩:٠١٢٣:١٨:٠٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٣:٣١١٢:٠١:٥٥١٧:٢٠:٤٨١٧:٤٠:٠٤٢٣:١٨:١٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٢:٢٧١٢:٠١:٥٦١٧:٢١:٥٣١٧:٤١:٠٧٢٣:١٨:١٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤١:٢٢١٢:٠١:٥٦١٧:٢٢:٥٨١٧:٤٢:١٠٢٣:١٨:٢١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٠:١٦١٢:٠١:٥٥١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٣:١٢٢٣:١٨:٢٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٩:٠٩١٢:٠١:٥٣١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٤:١٥٢٣:١٨:٢٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١١:٤١٠٦:٣٨:٠١١٢:٠١:٥١١٧:٢٦:١٢١٧:٤٥:١٧٢٣:١٨:٢٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٦:٥١١٢:٠١:٤٨١٧:٢٧:١٦١٧:٤٦:١٩٢٣:١٨:٢٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٥:٤٠١٢:٠١:٤٥١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٧:٢١٢٣:١٨:٢٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٤:٢٨١٢:٠١:٤٠١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٨:٢٢٢٣:١٨:٢١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٣:١٥١٢:٠١:٣٥١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٩:٢٣٢٣:١٨:١٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٢:٠١١٢:٠١:٣٠١٧:٣١:٣٠١٧:٥٠:٢٥٢٣:١٨:١٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٠:٤٦١٢:٠١:٢٣١٧:٣٢:٣٢١٧:٥١:٢٥٢٣:١٨:١١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:٣٠١٢:٠١:١٧١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٢:٢٦٢٣:١٨:٠٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٨:١٣١٢:٠١:٠٩١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٣:٢٦٢٣:١٨:٠٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٦:٥٥١٢:٠١:٠١١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٤:٢٦٢٣:١٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ارازعلی شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ارازعلی شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ارازعلی شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ارازعلی شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ارازعلی شیخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ارازعلی شیخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارازعلی شیخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ارازعلی شیخ

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٩:١٣١١:٥٨:٤٩١٦:٥٨:٤٥١٧:١٨:٥٥٢٣:١٣:٥٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٨:٤٣١١:٥٩:٠٦١٦:٥٩:٥٠١٧:١٩:٥٧٢٣:١٤:١٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٨:١٠١١:٥٩:٢٣١٧:٠٠:٥٦١٧:٢١:٠٠٢٣:١٤:٣٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٧:٣٦١١:٥٩:٣٨١٧:٠٢:٠١١٧:٢٢:٠٢٢٣:١٤:٥٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٧:٠٠١١:٥٩:٥٣١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٣:٠٦٢٣:١٥:١٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٦:٢٢١٢:٠٠:٠٦١٧:٠٤:١٣١٧:٢٤:٠٩٢٣:١٥:٣٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٥:٤٢١٢:٠٠:١٩١٧:٠٥:١٩١٧:٢٥:١٣٢٣:١٥:٤٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٥:٠١١٢:٠٠:٣٢١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٦:١٦٢٣:١٦:٠٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٤:١٧١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٧:٢٠٢٣:١٦:١٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٣:٣٢١٢:٠٠:٥٤١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٨:٢٤٢٣:١٦:٣٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٢:٤٥١٢:٠١:٠٣١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٩:٢٨٢٣:١٦:٤٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥١:٥٧١٢:٠١:١٢١٧:١٠:٥٢١٧:٣٠:٣٢٢٣:١٦:٥٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥١:٠٧١٢:٠١:٢٠١٧:١١:٥٩١٧:٣١:٣٦٢٣:١٧:١١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٥٠:١٥١٢:٠١:٢٧١٧:١٣:٠٥١٧:٣٢:٤٠٢٣:١٧:٢٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٩:٢٢١٢:٠١:٣٤١٧:١٤:١٢١٧:٣٣:٤٤٢٣:١٧:٣٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٨:٢٧١٢:٠١:٣٩١٧:١٥:١٨١٧:٣٤:٤٧٢٣:١٧:٤١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٧:٣١١٢:٠١:٤٤١٧:١٦:٢٤١٧:٣٥:٥١٢٣:١٧:٤٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٦:٣٣١٢:٠١:٤٨١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:٥٤٢٣:١٧:٥٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٥:٣٤١٢:٠١:٥١١٧:١٨:٣٦١٧:٣٧:٥٨٢٣:١٨:٠٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٤:٣٣١٢:٠١:٥٣١٧:١٩:٤٢١٧:٣٩:٠١٢٣:١٨:٠٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٣:٣١١٢:٠١:٥٥١٧:٢٠:٤٨١٧:٤٠:٠٤٢٣:١٨:١٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٢:٢٧١٢:٠١:٥٦١٧:٢١:٥٣١٧:٤١:٠٧٢٣:١٨:١٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤١:٢٢١٢:٠١:٥٦١٧:٢٢:٥٨١٧:٤٢:١٠٢٣:١٨:٢١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٠:١٦١٢:٠١:٥٥١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٣:١٢٢٣:١٨:٢٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٩:٠٩١٢:٠١:٥٣١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٤:١٥٢٣:١٨:٢٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٨:٠١١٢:٠١:٥١١٧:٢٦:١٢١٧:٤٥:١٧٢٣:١٨:٢٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٦:٥١١٢:٠١:٤٨١٧:٢٧:١٦١٧:٤٦:١٩٢٣:١٨:٢٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٥:٤٠١٢:٠١:٤٥١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٧:٢١٢٣:١٨:٢٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٤:٢٨١٢:٠١:٤٠١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٨:٢٢٢٣:١٨:٢١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٣:١٥١٢:٠١:٣٥١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٩:٢٣٢٣:١٨:١٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ارازعلی شیخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ارازعلی شیخ روستای ارازعلی شیخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ارازعلی شیخ روستای ارازعلی شیخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ارازعلی شیخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ارازعلی شیخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ارازعلی شیخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ارازعلی شیخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ارازعلی شیخ

روستای ارازعلی شیخ بر روی نقشه

روستای ارازعلی شیخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ارازعلی شیخ
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ارازعلی شیخ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ارازعلی شیخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارازعلی شیخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ارازعلی شیخ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ارازعلی شیخ
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ارازعلی شیخ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ارازعلی شیخ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارازعلی شیخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ارازعلی شیخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ارازعلی شیخ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ارازعلی شیخ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ارازعلی شیخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو