جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ارادان

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ارادان


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١٥:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٥٠
اذان مغرب: ١٩:٤١:٢١
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٣٣

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ارادان (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای ارادان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ارادان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارادان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

افلاطون
عشق، نزدیكترین دوست آدمیان است و شفابخش دردهایی است كه راه خوشبختی و سعادت را بر بشر فرو بسته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ارادان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ارادان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارادان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ارادان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ارادان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ارادان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٨:٢٣١٣:١٨:٤٢١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٧:٥٨٠٠:٣٤:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٧:٢٠١٣:١٨:٣٣٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٤٥٠٠:٣٤:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٦:١٧١٣:١٨:٢٤٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٣٢٠٠:٣٣:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٥:١٦١٣:١٨:١٦٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣٣:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٤:١٦١٣:١٨:٠٨٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٣:١٦١٣:١٨:٠١٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٣:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٢:١٨١٣:١٧:٥٤٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٤١٠٠:٣٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:٢١١٣:١٧:٤٨٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٢:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٧:٤٣٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٢:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٩:٣٠١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣٢:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٨:٣٦١٣:١٧:٣٣٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٣١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣١:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٣١:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:١١٠٠:٣١:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٥:١٣١٣:١٧:٢١٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٣١:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٧:١٩٢٠:١٠:٣٩٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٣٠:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١٣٠٦:٢٣:٣٩١٣:١٧:١٨٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣١٠٠:٣٠:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٧:١٧٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:١٨٠٠:٣٠:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٢:١٠١٣:١٧:١٧٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٠:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢١:٢٨١٣:١٧:١٨٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٣٠:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٧:١٩٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٣٠:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٧:٢١٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٢١٠٠:٣٠:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٩:٢٩١٣:١٧:٢٤٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٠:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٨:٥٣١٣:١٧:٢٧٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٩:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٨:١٨١٣:١٧:٣٠٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٢٩:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٧:٤٤١٣:١٧:٣٤٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٧:١٢١٣:١٧:٣٩٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٢٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٦:٤١١٣:١٧:٤٤٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٦:١٢١٣:١٧:٥٠٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ارادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ارادان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ارادان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ارادان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارادان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ارادان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ارادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ارادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ارادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ارادان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارادان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارادان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ارادان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ارادان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارادان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٩:٠٣١٣:٢٣:٤٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٥:٥٤٠٠:٤٠:٤٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٩:٤٣١٣:٢٣:٢٤١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٤:٤٠٠٠:٤٠:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٠:٢٤١٣:٢٣:٠٨١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٣:٢٥٠٠:٤٠:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥١:٠٤١٣:٢٢:٥١١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:١٠٠٠:٤٠:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥١:٤٤١٣:٢٢:٣٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٠:٥٤٠٠:٤٠:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٢:٢٣١٣:٢٢:١٧١٩:٥١:٣٩٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٣٩:٥٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٣:٠٣١٣:٢١:٥٩١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٣٩:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٣:٤٣١٣:٢١:٤١١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٣٩:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٤:٢٢١٣:٢١:٢٣١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٣٩:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٥:٠٢١٣:٢١:٠٤١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٣٩:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٥:٤١١٣:٢٠:٤٥١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٣٨:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٦:٢١١٣:٢٠:٢٦١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٤٧٠٠:٣٨:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٧:٠٠١٣:٢٠:٠٦١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٣٨:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٧:٣٩١٣:١٩:٤٦١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٠٦٠٠:٣٨:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٨:١٨١٣:١٩:٢٦١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٧:٤٦٠٠:٣٧:٥٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٦:٥٨:٥٧١٣:١٩:٠٦١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٢٥٠٠:٣٧:٤٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٢٠٦:٥٩:٣٦١٣:١٨:٤٥١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٠٣٠٠:٣٧:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠٠:١٤١٣:١٨:٢٤١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٤٢٠٠:٣٧:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٠:٥٣١٣:١٨:٠٣١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٢٠٠٠:٣٦:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠١:٣٢١٣:١٧:٤٢١٩:٣٣:٢١١٩:٥٠:٥٨٠٠:٣٦:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٢:١١١٣:١٧:٢١١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٣٦٠٠:٣٦:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٢:٤٩١٣:١٧:٠٠١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:١٤٠٠:٣٦:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٣:٢٨١٣:١٦:٣٨١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٥١٠٠:٣٥:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٤:٠٧١٣:١٦:١٧١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٢٩٠٠:٣٥:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٤:٤٥١٣:١٥:٥٥١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٠٦٠٠:٣٥:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٥:٢٤١٣:١٥:٣٤١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٤٤٠٠:٣٤:٥١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٦:٠٣١٣:١٥:١٢١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٢١٠٠:٣٤:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٥٠٧:٠٦:٤٢١٣:١٤:٥١١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٥٩٠٠:٣٤:١٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٠٠٧:٠٧:٢١١٣:١٤:٢٩١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٣٦٠٠:٣٣:٥٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٥٠٧:٠٨:٠١١٣:١٤:٠٨١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:١٤٠٠:٠٣:٣٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٨:٤٠١٢:١٣:٤٧١٨:١٨:٢٣١٨:٣٥:٥٢٢٣:٣٣:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ارادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارادان روستای ارادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ارادان روستای ارادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ارادان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ارادان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ارادان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ارادان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ارادان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ارادان

روستای ارادان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ارادان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ارادان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ارادان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ارادان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ارادان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ارادان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ارادان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ارادان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ارادان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ارادان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ارادان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ارادان
افق شرعی امروز فردا ارادان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ارادان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ارادان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ارادان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ارادان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو