جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اذین ده

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اذین ده


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٦
اذان ظهر: ١١:٢٤:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٠١:٢٤
نیمه شب: ٢٢:٤٤:٣٧

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اذین ده (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای اذین ده)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اذین ده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اذین ده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
از روی راستی، ستایش كردن، آسان است و هیچ گونه خرجی برنمی‌دارد، ولی نباید ارزش آن را دست كم گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اذین ده

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اذین ده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اذین ده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اذین ده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اذین ده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اذین ده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٦:٠٨١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٧:١٢٢٣:٥٤:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠١:٥٧١٢:٣٥:٥٩١٩:١٠:٢٤١٩:٢٧:٤٨٢٣:٥٤:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠١:٠٥١٢:٣٥:٥٠١٩:١٠:٥٨١٩:٢٨:٢٥٢٣:٥٤:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٠:١٤١٢:٣٥:٤٢١٩:١١:٣٣١٩:٢٩:٠١٢٣:٥٤:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٤١٠٥:٥٩:٢٤١٢:٣٥:٣٤١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٣٨٢٣:٥٣:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٩٠٥:٥٨:٣٤١٢:٣٥:٢٧١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:١٥٢٣:٥٣:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣٥:٢٠١٩:١٣:١٧١٩:٣٠:٥٢٢٣:٥٣:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٦:٥٨١٢:٣٥:١٤١٩:١٣:٥٢١٩:٣١:٢٩٢٣:٥٣:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٥:٠٨١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٠٧٢٣:٥٣:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٥:٢٦١٢:٣٥:٠٣١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٤٤٢٣:٥٢:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٤:٥٩١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٢١٢٣:٥٢:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٤:٥٥١٩:١٦:١٣١٩:٣٣:٥٩٢٣:٥٢:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٤:٥١١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٣٦٢٣:٥٢:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٢:٣٥١٢:٣٤:٤٨١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:١٤٢٣:٥٢:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٤:٤٦١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٥١٢٣:٥٢:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥١:١٦١٢:٣٤:٤٤١٩:١٨:٣٤١٩:٣٦:٢٨٢٣:٥١:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٤:٤٣١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٠٦٢٣:٥١:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣٤:٤٣١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٤٣٢٣:٥١:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٩:٢٦١٢:٣٤:٤٣١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٢١٢٣:٥١:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٥٨٢٣:٥١:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٨:٢٠١٢:٣٤:٤٥١٩:٢١:٢٩١٩:٣٩:٣٥٢٣:٥١:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٧:٤٨١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:١٢٢٣:٥١:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥١:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٢٦٢٣:٥١:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥١:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٥:٠٠١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥١:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٥:٠٤١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:١٤٢٣:٥١:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٥:٠٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٣:٥٠٢٣:٥١:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٥:١٥١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥١:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اذین ده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اذین ده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اذین ده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اذین ده

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اذین ده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اذین ده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اذین ده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اذین ده

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اذین ده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اذین ده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اذین ده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اذین ده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اذین ده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اذین ده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اذین ده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اذین ده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اذین ده

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٤:٣٩١١:٢٤:٢٠١٦:٤٣:٤٨١٧:٠١:٣٧٢٢:٤٤:٢٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٥:٢٦١١:٢٤:٣٦١٦:٤٣:٣٣١٧:٠١:٢٤٢٢:٤٤:٣٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٦:١٣١١:٢٤:٥٣١٦:٤٣:٢١١٧:٠١:١٣٢٢:٤٤:٥١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٧:٠٠١١:٢٥:١١١٦:٤٣:١٠١٧:٠١:٠٤٢٢:٤٥:٠٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:٠٧:٤٦١١:٢٥:٢٩١٦:٤٣:٠٠١٧:٠٠:٥٦٢٢:٤٥:٢١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:٠٨:٣٣١١:٢٥:٤٩١٦:٤٢:٥٢١٧:٠٠:٥٠٢٢:٤٥:٣٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٩:٢٠١١:٢٦:٠٨١٦:٤٢:٤٦١٧:٠٠:٤٥٢٢:٤٥:٥٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٠:٠٦١١:٢٦:٢٩١٦:٤٢:٤١١٧:٠٠:٤٢٢٢:٤٦:١٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٠:٥٢١١:٢٦:٥٠١٦:٤٢:٣٨١٧:٠٠:٤١٢٢:٤٦:٣٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١١:٣٨١١:٢٧:١٢١٦:٤٢:٣٧١٧:٠٠:٤١٢٢:٤٦:٤٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٢:٢٣١١:٢٧:٣٥١٦:٤٢:٣٧١٧:٠٠:٤٢٢٢:٤٧:٠٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٣:٠٨١١:٢٧:٥٨١٦:٤٢:٣٩١٧:٠٠:٤٦٢٢:٤٧:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٣:٥٣١١:٢٨:٢٢١٦:٤٢:٤٢١٧:٠٠:٥٠٢٢:٤٧:٥١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٤:٣٧١١:٢٨:٤٦١٦:٤٢:٤٧١٧:٠٠:٥٦٢٢:٤٨:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٥:٢١١١:٢٩:١١١٦:٤٢:٥٣١٧:٠١:٠٤٢٢:٤٨:٣٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٦:٠٤١١:٢٩:٣٦١٦:٤٣:٠٢١٧:٠١:١٣٢٢:٤٨:٥٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٦:٤٦١١:٣٠:٠٢١٦:٤٣:١١١٧:٠١:٢٤٢٢:٤٩:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٧:٢٨١١:٣٠:٢٩١٦:٤٣:٢٢١٧:٠١:٣٦٢٢:٤٩:٤٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٨:١٠١١:٣٠:٥٥١٦:٤٣:٣٥١٧:٠١:٥٠٢٢:٥٠:١٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٨:٥٠١١:٣١:٢٣١٦:٤٣:٤٩١٧:٠٢:٠٥٢٢:٥٠:٣٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٩:٣٠١١:٣١:٥٠١٦:٤٤:٠٥١٧:٠٢:٢٢٢٢:٥١:٠٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٠:٠٩١١:٣٢:١٨١٦:٤٤:٢٣١٧:٠٢:٤٠٢٢:٥١:٣١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٠:٤٨١١:٣٢:٤٦١٦:٤٤:٤١١٧:٠٢:٥٩٢٢:٥١:٥٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢١:٢٥١١:٣٣:١٥١٦:٤٥:٠١١٧:٠٣:٢٠٢٢:٥٢:٢٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٢:٠٢١١:٣٣:٤٤١٦:٤٥:٢٣١٧:٠٣:٤٢٢٢:٥٢:٥٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٢:٣٧١١:٣٤:١٣١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٤:٠٦٢٢:٥٣:٢١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٣:١٢١١:٣٤:٤٢١٦:٤٦:١١١٧:٠٤:٣١٢٢:٥٣:٥٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٣:٤٦١١:٣٥:١٢١٦:٤٦:٣٧١٧:٠٤:٥٧٢٢:٥٤:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٤:١٩١١:٣٥:٤٢١٦:٤٧:٠٤١٧:٠٥:٢٤٢٢:٥٤:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٤:٥٠١١:٣٦:١٢١٦:٤٧:٣٢١٧:٠٥:٥٣٢٢:٥٥:١٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اذین ده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اذین ده روستای اذین ده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اذین ده روستای اذین ده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اذین ده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اذین ده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اذین ده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اذین ده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اذین ده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اذین ده

روستای اذین ده بر روی نقشه

روستای اذین ده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اذین ده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اذین ده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اذین ده
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اذین ده + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اذین ده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اذین ده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اذین ده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اذین ده رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اذین ده دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اذین ده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اذین ده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اذین ده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اذین ده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اذین ده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق اذین ده
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اذین ده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اذین ده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو