جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ادیوچالیو

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ادیوچالیو


اذان صبح: ٠٥:٣٦:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٥١:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٢٥

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ادیوچالیو (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای ادیوچالیو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ادیوچالیو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ادیوچالیو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هیچ خیری در سكوت از حكمِ به‌جا نیست، چنان كه هیچ خیری در سخن بر مبنای نادانی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ادیوچالیو

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ادیوچالیو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ادیوچالیو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ادیوچالیو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ادیوچالیو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ادیوچالیو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٢:٠٧١٣:١٠:٣١١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٦:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣١:٠٤١٣:١٠:٢١١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٦:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٠:١٢١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٦:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٩:٠٢١٣:١٠:٠٣١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٦:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٥:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:١١٠٠:٢٥:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٤:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٤:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٤:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٩:١٦١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٤:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٩:١٢١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٤:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٣:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٩:٥١١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٣:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٣:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٨:١٥١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٣:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٤٨٠٠:٢٣:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٢:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٥:١٧١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٢:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٢:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٢:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٣:١٨١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٢:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٢:٤١١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٢:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٢:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١١:٣١١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٢:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٢:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٢:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢١:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادیوچالیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادیوچالیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادیوچالیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ادیوچالیو

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ادیوچالیو

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادیوچالیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ادیوچالیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ادیوچالیو

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٣٤٠٧:٠٨:٢٢١٣:١٨:١٠١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٥٤٠٠:٣٧:١٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٦:١٠٠٧:٠٧:٠٥١٣:١٧:٥٢١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٣٦٠٠:٣٦:٥٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٥:٤٧١٣:١٧:٣٤١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:١٨٠٠:٣٦:٣٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٢١٠٧:٠٤:٣٠١٣:١٧:١٦١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٠٠٠٠:٣٦:١٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٥٦٠٧:٠٣:١٢١٣:١٦:٥٨١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٤٣٠٠:٣٥:٥٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠١:٥٥١٣:١٦:٤٠١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٢٥٠٠:٣٥:٣١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٠:٣٨١٣:١٦:٢٢١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٠٨٠٠:٣٥:٠٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٤٠٠٦:٥٩:٢٢١٣:١٦:٠٥١٩:٣٣:١٩١٩:٥٠:٥٠٠٠:٣٤:٤٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:١٥٠٦:٥٨:٠٥١٣:١٥:٤٧١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٣٢٠٠:٣٤:٢٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٦:٤٩١٣:١٥:٣٠١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:١٥٠٠:٣٤:٠٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٥:٣٣١٣:١٥:١٢١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٢:٥٨٠٠:٣٣:٤٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٤:١٨١٣:١٤:٥٥١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٤٠٠٠:٣٣:١٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٣:٠٣١٣:١٤:٣٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٣٠٠:٣٢:٥٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥١:٤٨١٣:١٤:٢٢١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٠٦٠٠:٣٢:٣٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٠:٣٤١٣:١٤:٠٥١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٥:٤٩٠٠:٣٢:١٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٩:٢٠١٣:١٣:٤٩١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٣٢٠٠:٣١:٥١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٣:٣٣١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:١٥٠٠:٣١:٢٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٦:٥٣١٣:١٣:١٨١٩:٤٠:١٣١٩:٥٧:٥٩٠٠:٣١:٠٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٥:٤١١٣:١٣:٠٢١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٤٢٠٠:٣٠:٤٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٤:٣٠١٣:١٢:٤٨١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٢٦٠٠:٣٠:٢٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٣:١٨١٣:١٢:٣٣١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:١٠٠٠:٣٠:٠٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٢:١٩١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٩:٤٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٠:٥٨١٣:١٢:٠٥١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٩:٢٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٩:٤٩١٣:١١:٥٢١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٢٩:٠٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٨:٤١١٣:١١:٣٩١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٨:٤٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٧:٣٣١٣:١١:٢٧١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٨:٢٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٦:٢٦١٣:١١:١٤١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٨:٠٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٥:٢٠١٣:١١:٠٣١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٧:٤٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٤:١٥١٣:١٠:٥٢١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٢٧:٢٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٣:١١١٣:١٠:٤١١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٧:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ادیوچالیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ادیوچالیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ادیوچالیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ادیوچالیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ادیوچالیو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ادیوچالیو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادیوچالیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ادیوچالیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ادیوچالیو

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٦:٠٨١٢:١٩:٥٨١٨:٢٤:١٧١٨:٤١:٣٩٠٠:٠٩:٢٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٠٠٧:١٤:٥١١٣:١٩:٤٠١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٢٢٠٠:٣٩:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٧٠٧:١٣:٣٣١٣:١٩:٢٢١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٠٤٠٠:٣٨:٤٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٢:١٥١٣:١٩:٠٤١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٤٧٠٠:٣٨:٢٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢١٠٧:١٠:٥٨١٣:١٨:٤٦١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٢٩٠٠:٣٨:٠٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٨٠٧:٠٩:٤٠١٣:١٨:٢٨١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:١١٠٠:٣٧:٤٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٤٠٧:٠٨:٢٢١٣:١٨:١٠١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٥٤٠٠:٣٧:١٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٠٠٧:٠٧:٠٥١٣:١٧:٥٢١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٣٦٠٠:٣٦:٥٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٥:٤٧١٣:١٧:٣٤١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:١٨٠٠:٣٦:٣٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢١٠٧:٠٤:٣٠١٣:١٧:١٦١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٠٠٠٠:٣٦:١٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٦٠٧:٠٣:١٢١٣:١٦:٥٨١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٤٣٠٠:٣٥:٥٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠١:٥٥١٣:١٦:٤٠١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٢٥٠٠:٣٥:٣١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٠:٣٨١٣:١٦:٢٢١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٠٨٠٠:٣٥:٠٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٠٠٦:٥٩:٢٢١٣:١٦:٠٥١٩:٣٣:١٩١٩:٥٠:٥٠٠٠:٣٤:٤٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٥٠٦:٥٨:٠٥١٣:١٥:٤٧١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٣٢٠٠:٣٤:٢٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٦:٤٩١٣:١٥:٣٠١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:١٥٠٠:٣٤:٠٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٥:٣٣١٣:١٥:١٢١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٢:٥٨٠٠:٣٣:٤٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٤:١٨١٣:١٤:٥٥١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٤٠٠٠:٣٣:١٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٣:٠٣١٣:١٤:٣٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٣٠٠:٣٢:٥٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥١:٤٨١٣:١٤:٢٢١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٠٦٠٠:٣٢:٣٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٠:٣٤١٣:١٤:٠٥١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٥:٤٩٠٠:٣٢:١٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٩:٢٠١٣:١٣:٤٩١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٣٢٠٠:٣١:٥١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٣:٣٣١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:١٥٠٠:٣١:٢٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٦:٥٣١٣:١٣:١٨١٩:٤٠:١٣١٩:٥٧:٥٩٠٠:٣١:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٥:٤١١٣:١٣:٠٢١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٤٢٠٠:٣٠:٤٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٤:٣٠١٣:١٢:٤٨١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٢٦٠٠:٣٠:٢٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٣:١٨١٣:١٢:٣٣١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:١٠٠٠:٣٠:٠٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٢:١٩١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٩:٤٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٠:٥٨١٣:١٢:٠٥١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٩:٢٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٩:٤٩١٣:١١:٥٢١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٢٩:٠٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٨:٤١١٣:١١:٣٩١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ادیوچالیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ادیوچالیو روستای ادیوچالیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ادیوچالیو روستای ادیوچالیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ادیوچالیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ادیوچالیو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ادیوچالیو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ادیوچالیو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ادیوچالیو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ادیوچالیو

روستای ادیوچالیو بر روی نقشه

روستای ادیوچالیو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ادیوچالیو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ادیوچالیو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ادیوچالیو
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ادیوچالیو + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ادیوچالیو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ادیوچالیو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ادیوچالیو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ادیوچالیو رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ادیوچالیو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ادیوچالیو
جدول اوقات شرعی امروز فردا ادیوچالیو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ادیوچالیو
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ادیوچالیو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ادیوچالیو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ادیوچالیو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ادیوچالیو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ادیوچالیو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو