جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ادیوسرکنده وارگهموری

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ادیوسرکنده وارگهموری


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٣٢

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ادیوسرکنده وارگهموری (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای ادیوسرکنده وارگهموری)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ادیوسرکنده وارگهموری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ادیوسرکنده وارگهموری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

باربارا دی آنجلیس
هرگاه به خود اجازه دهید تا هستی و آفرینش را با همه ی شكوه و بزرگی آن بنگرید، آنگاه به توانایی، زیبایی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهید برد؛ زیرا شما نیز بخشی از همین شكوه و بزرگی هستید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ادیوسرکنده وارگهموری

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ادیوسرکنده وارگهموری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ادیوسرکنده وارگهموری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ادیوسرکنده وارگهموری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ادیوسرکنده وارگهموری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ادیوسرکنده وارگهموری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣١:٥٣١٣:١٠:١٥١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٢٦:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٠:٥١١٣:١٠:٠٥١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٦:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٦:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٩:٤٨١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٥:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٩:٣٩١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٠٧٠٠:٢٥:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٤:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٩:١٨١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢٤:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٩:١١١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٤:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٤:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٢:١١١٣:٠٩:٠١١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٤:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢١:١٩١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٣:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٣:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٣:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٣:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٨:٠١١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٣:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٧:١٥١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٢:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٨:٤١٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٢:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٨:٤١٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٢:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٢:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٧٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٢:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٢:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٢:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١١:٥٣١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢١:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١١:١٩١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢١:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢١:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٠:١٥١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢١:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢١:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادیوسرکنده وارگهموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادیوسرکنده وارگهموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادیوسرکنده وارگهموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ادیوسرکنده وارگهموری

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ادیوسرکنده وارگهموری

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادیوسرکنده وارگهموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ادیوسرکنده وارگهموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ادیوسرکنده وارگهموری

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٢٠٠٧:٠٨:٠٧١٣:١٧:٥٥١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٣٧٠٠:٣٧:٠٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٥٦٠٧:٠٦:٤٩١٣:١٧:٣٦١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:١٩٠٠:٣٦:٤٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٥:٣٢١٣:١٧:١٨١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٠٢٠٠:٣٦:٢١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٤:١٥١٣:١٧:٠٠١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٤٤٠٠:٣٦:٠٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٢:٥٧١٣:١٦:٤٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٢٦٠٠:٣٥:٣٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠١:٤٠١٣:١٦:٢٥١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٠٩٠٠:٣٥:١٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٠:٢٣١٣:١٦:٠٧١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٥١٠٠:٣٤:٥٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٢٧٠٦:٥٩:٠٧١٣:١٥:٤٩١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٣٣٠٠:٣٤:٣٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:٠١٠٦:٥٧:٥٠١٣:١٥:٣١١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:١٦٠٠:٣٤:١٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥٦:٣٤١٣:١٥:١٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٥٨٠٠:٣٣:٤٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٥:١٩١٣:١٤:٥٧١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٤١٠٠:٣٣:٢٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٤:٠٣١٣:١٤:٤٠١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٢٣٠٠:٣٣:٠٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٤٨١٣:١٤:٢٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٠٦٠٠:٣٢:٤١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥١:٣٣١٣:١٤:٠٦١٩:٣٧:١٠١٩:٥٤:٤٩٠٠:٣٢:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٠:١٩١٣:١٣:٥٠١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٣٢٠٠:٣١:٥٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٩:٠٥١٣:١٣:٣٣١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:١٥٠٠:٣١:٣٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٧:٥٢١٣:١٣:١٨١٩:٣٩:١٤١٩:٥٦:٥٨٠٠:٣١:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٦:٣٩١٣:١٣:٠٢١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٧:٤٢٠٠:٣٠:٥٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٢:٤٧١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٢٥٠٠:٣٠:٣١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٤:١٥١٣:١٢:٣٢١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٠٩٠٠:٣٠:١٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٢:١٧١٩:٤٢:٠١١٩:٥٩:٥٣٠٠:٢٩:٥٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤١:٥٤١٣:١٢:٠٣١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٩:٢٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٠:٤٤١٣:١١:٥٠١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٩:٠٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٩:٣٥١٣:١١:٣٦١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٨:٤٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٨:٢٧١٣:١١:٢٣١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢٨:٢٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٧:١٩١٣:١١:١١١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢٨:٠٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٦:١٢١٣:١٠:٥٩١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٧:٥٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٠:٤٧١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٢٧:٣١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٤:٠١١٣:١٠:٣٦١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٧:١٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٢:٥٧١٣:١٠:٢٥١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ادیوسرکنده وارگهموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ادیوسرکنده وارگهموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ادیوسرکنده وارگهموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ادیوسرکنده وارگهموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ادیوسرکنده وارگهموری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ادیوسرکنده وارگهموری

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادیوسرکنده وارگهموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ادیوسرکنده وارگهموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ادیوسرکنده وارگهموری

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٥:٥٣١٢:١٩:٤٢١٨:٢٤:٠٢١٨:٤١:٢٣٠٠:٠٩:٠٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٥٠٧:١٤:٣٥١٣:١٩:٢٤١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٠٦٠٠:٣٨:٤٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٣٠٧:١٣:١٨١٣:١٩:٠٦١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٤٨٠٠:٣٨:٢٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٠٠٧:١٢:٠٠١٣:١٨:٤٩١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٣٠٠٠:٣٨:٠٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٠:٤٢١٣:١٨:٣١١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:١٣٠٠:٣٧:٤٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٤٠٧:٠٩:٢٥١٣:١٨:١٣١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٥٥٠٠:٣٧:٢٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٠٠٧:٠٨:٠٧١٣:١٧:٥٥١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٣٧٠٠:٣٧:٠٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٦٠٧:٠٦:٤٩١٣:١٧:٣٦١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:١٩٠٠:٣٦:٤٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٥:٣٢١٣:١٧:١٨١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٠٢٠٠:٣٦:٢١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٤:١٥١٣:١٧:٠٠١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٤٤٠٠:٣٦:٠٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٢:٥٧١٣:١٦:٤٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٢٦٠٠:٣٥:٣٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠١:٤٠١٣:١٦:٢٥١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٠٩٠٠:٣٥:١٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٠:٢٣١٣:١٦:٠٧١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٥١٠٠:٣٤:٥٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٧٠٦:٥٩:٠٧١٣:١٥:٤٩١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٣٣٠٠:٣٤:٣٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠١٠٦:٥٧:٥٠١٣:١٥:٣١١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:١٦٠٠:٣٤:١٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥٦:٣٤١٣:١٥:١٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٥٨٠٠:٣٣:٤٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٥:١٩١٣:١٤:٥٧١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٤١٠٠:٣٣:٢٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٤:٠٣١٣:١٤:٤٠١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٢٣٠٠:٣٣:٠٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٤٨١٣:١٤:٢٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٠٦٠٠:٣٢:٤١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥١:٣٣١٣:١٤:٠٦١٩:٣٧:١٠١٩:٥٤:٤٩٠٠:٣٢:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٠:١٩١٣:١٣:٥٠١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٣٢٠٠:٣١:٥٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٩:٠٥١٣:١٣:٣٣١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:١٥٠٠:٣١:٣٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٧:٥٢١٣:١٣:١٨١٩:٣٩:١٤١٩:٥٦:٥٨٠٠:٣١:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٦:٣٩١٣:١٣:٠٢١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٧:٤٢٠٠:٣٠:٥٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٢:٤٧١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٢٥٠٠:٣٠:٣١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٤:١٥١٣:١٢:٣٢١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٠٩٠٠:٣٠:١٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٢:١٧١٩:٤٢:٠١١٩:٥٩:٥٣٠٠:٢٩:٥٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤١:٥٤١٣:١٢:٠٣١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٩:٢٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٠:٤٤١٣:١١:٥٠١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٩:٠٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٩:٣٥١٣:١١:٣٦١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٨:٤٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٨:٢٧١٣:١١:٢٣١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ادیوسرکنده وارگهموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ادیوسرکنده وارگهموری روستای ادیوسرکنده وارگهموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ادیوسرکنده وارگهموری روستای ادیوسرکنده وارگهموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ادیوسرکنده وارگهموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ادیوسرکنده وارگهموری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ادیوسرکنده وارگهموری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ادیوسرکنده وارگهموری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ادیوسرکنده وارگهموری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ادیوسرکنده وارگهموری

روستای ادیوسرکنده وارگهموری بر روی نقشه

روستای ادیوسرکنده وارگهموری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ادیوسرکنده وارگهموری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ادیوسرکنده وارگهموری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ادیوسرکنده وارگهموری
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ادیوسرکنده وارگهموری + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ادیوسرکنده وارگهموری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ادیوسرکنده وارگهموری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ادیوسرکنده وارگهموری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ادیوسرکنده وارگهموری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ادیوسرکنده وارگهموری دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ادیوسرکنده وارگهموری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ادیوسرکنده وارگهموری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ادیوسرکنده وارگهموری
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ادیوسرکنده وارگهموری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ادیوسرکنده وارگهموری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ادیوسرکنده وارگهموری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ادیوسرکنده وارگهموری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ادیوسرکنده وارگهموری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو