جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ادیمی

نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ادیمی

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٢٠
اذان ظهر: ١١:١٢:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٤٠
اذان مغرب: ١٦:٤٠:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٠:٥٥

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ادیمی (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر ادیمی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر ادیمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ادیمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

لئو نیكولایویچ تولستوی
فرق انسان و سگ در آن است كه اگر به سگی غذا بدهی، هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ادیمی

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ادیمی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ادیمی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ادیمی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ادیمی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ادیمی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٧:٣٤١٢:٢٤:٢٩١٨:٥١:٥٤١٩:٠٩:٢٩٢٣:٤٢:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٦:٢٥١٢:٢٤:١٥١٨:٥٢:٣٣١٩:١٠:١٠٢٣:٤٢:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٥:١٧١٢:٢٤:٠١١٨:٥٣:١٣١٩:١٠:٥٢٢٣:٤٢:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٤:١٠١٢:٢٣:٤٧١٨:٥٣:٥٣١٩:١١:٣٣٢٣:٤١:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٣:٠٣١٢:٢٣:٣٣١٨:٥٤:٣٢١٩:١٢:١٥٢٣:٤١:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥١:٥٧١٢:٢٣:٢٠١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:٥٧٢٣:٤١:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٠:٥٢١٢:٢٣:٠٨١٨:٥٥:٥٢١٩:١٣:٣٩٢٣:٤٠:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٩:٤٧١٢:٢٢:٥٥١٨:٥٦:٣٢١٩:١٤:٢١٢٣:٤٠:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٨:٤٣١٢:٢٢:٤٤١٨:٥٧:١٢١٩:١٥:٠٣٢٣:٤٠:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٧:٤٠١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٧:٥٣١٩:١٥:٤٦٢٣:٣٩:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٢٢:٢١١٨:٥٨:٣٣١٩:١٦:٢٨٢٣:٣٩:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٢:١١١٨:٥٩:١٣١٩:١٧:١١٢٣:٣٩:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٤:٣٥١٢:٢٢:٠١١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٥٤٢٣:٣٨:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٣:٣٦١٢:٢١:٥١١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:٣٧٢٣:٣٨:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢١:٤٢١٩:٠١:١٥١٩:١٩:٢٠٢٣:٣٨:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤١:٣٩١٢:٢١:٣٤١٩:٠١:٥٥١٩:٢٠:٠٣٢٣:٣٨:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٠:٤٢١٢:٢١:٢٦١٩:٠٢:٣٦١٩:٢٠:٤٦٢٣:٣٧:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٩:٤٦١٢:٢١:١٨١٩:٠٣:١٧١٩:٢١:٢٩٢٣:٣٧:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٨:٥٢١٢:٢١:١١١٩:٠٣:٥٨١٩:٢٢:١٢٢٣:٣٧:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢١:٠٥١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٥٦٢٣:٣٧:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٣٧:٠٥١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٦:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٦:١٣١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٦:٠١١٩:٢٤:٢٣٢٣:٣٦:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٣٥:٢٣١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٥:٠٦٢٣:٣٦:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٤:٣٤١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:٥٠٢٣:٣٦:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:٣٤٢٣:٣٦:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٢:٥٩١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٧:١٧٢٣:٣٥:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٤٠٥:٣٢:١٣١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:٠٠٢٣:٣٥:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣١:٢٨١٢:٢٠:٣٦١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٤٤٢٣:٣٥:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٣٠٥:٣٠:٤٥١٢:٢٠:٣٤١٩:١٠:٤٧١٩:٢٩:٢٧٢٣:٣٥:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ادیمی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر ادیمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر ادیمی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ادیمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ادیمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ادیمی

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ادیمی شهر ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ادیمی شهر ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ادیمی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر ادیمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر ادیمی

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٦:٣٤١١:١٠:٠٩١٦:٢٣:٢٨١٦:٤١:٥٦٢٢:٢٨:٥٤
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٧:٢٦١١:١٠:٢٥١٦:٢٣:٠٨١٦:٤١:٣٨٢٢:٢٩:٠٦
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٨:١٧١١:١٠:٤١١٦:٢٢:٥١١٦:٤١:٢٢٢٢:٢٩:٢٠
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٩:٠٨١١:١٠:٥٩١٦:٢٢:٣٤١٦:٤١:٠٨٢٢:٢٩:٣٤
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٩:٥٩١١:١١:١٧١٦:٢٢:٢٠١٦:٤٠:٥٦٢٢:٢٩:٤٨
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٠:٥٠١١:١١:٣٥١٦:٢٢:٠٨١٦:٤٠:٤٥٢٢:٣٠:٠٤
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠١:٤٠١١:١١:٥٥١٦:٢١:٥٧١٦:٤٠:٣٦٢٢:٣٠:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٢:٣٠١١:١٢:١٥١٦:٢١:٤٨١٦:٤٠:٢٩٢٢:٣٠:٣٧
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٣:٢٠١١:١٢:٣٦١٦:٢١:٤٠١٦:٤٠:٢٣٢٢:٣٠:٥٥
١٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٤:٠٩١١:١٢:٥٨١٦:٢١:٣٥١٦:٤٠:١٩٢٢:٣١:١٤
١١ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٤:٥٨١١:١٣:٢٠١٦:٢١:٣١١٦:٤٠:١٧٢٢:٣١:٣٣
١٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٥:٤٦١١:١٣:٤٣١٦:٢١:٢٩١٦:٤٠:١٧٢٢:٣١:٥٤
١٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٦:٣٤١١:١٤:٠٦١٦:٢١:٢٩١٦:٤٠:١٨٢٢:٣٢:١٤
١٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٧:٢٢١١:١٤:٣١١٦:٢١:٣٠١٦:٤٠:٢١٢٢:٣٢:٣٦
١٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٨:٠٨١١:١٤:٥٥١٦:٢١:٣٣١٦:٤٠:٢٥٢٢:٣٢:٥٨
١٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٨:٥٤١١:١٥:٢١١٦:٢١:٣٨١٦:٤٠:٣٢٢٢:٣٣:٢١
١٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٩:٤٠١١:١٥:٤٦١٦:٢١:٤٥١٦:٤٠:٤٠٢٢:٣٣:٤٥
١٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:٢٤١١:١٦:١٣١٦:٢١:٥٤١٦:٤٠:٤٩٢٢:٣٤:٠٩
١٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١١:٠٨١١:١٦:٣٩١٦:٢٢:٠٤١٦:٤١:٠١٢٢:٣٤:٣٤
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١١:٥١١١:١٧:٠٧١٦:٢٢:١٦١٦:٤١:١٤٢٢:٣٤:٥٩
٢١ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٢:٣٣١١:١٧:٣٤١٦:٢٢:٣٠١٦:٤١:٢٨٢٢:٣٥:٢٥
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٣:١٤١١:١٨:٠٢١٦:٢٢:٤٥١٦:٤١:٤٥٢٢:٣٥:٥١
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٣:٥٥١١:١٨:٣١١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٢:٠٢٢٢:٣٦:١٨
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٤:٣٤١١:١٨:٥٩١٦:٢٣:٢١١٦:٤٢:٢٢٢٢:٣٦:٤٦
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١١٠٦:١٥:١٢١١:١٩:٢٨١٦:٢٣:٤١١٦:٤٢:٤٣٢٢:٣٧:١٣
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٥:٤٩١١:١٩:٥٨١٦:٢٤:٠٣١٦:٤٣:٠٥٢٢:٣٧:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٦:٢٥١١:٢٠:٢٧١٦:٢٤:٢٦١٦:٤٣:٢٩٢٢:٣٨:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٧:٠٠١١:٢٠:٥٧١٦:٢٤:٥١١٦:٤٣:٥٤٢٢:٣٨:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٧:٣٤١١:٢١:٢٦١٦:٢٥:١٨١٦:٤٤:٢١٢٢:٣٩:٠٨
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٨:٠٦١١:٢١:٥٦١٦:٢٥:٤٦١٦:٤٤:٤٩٢٢:٣٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر ادیمی شهر ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر ادیمی شهر ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ادیمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ادیمی

اَدیمی یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران و مرکز شهرستان نیمروز است. به موجب تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۷۸ روستای ادیمی مرکز بخش پشت آب از توابع شهرستان زابل به شهر تبدیل و به عنوان شهر ادیمی شناخته شد

شهر ادیمی در ویکیپدیا

شهر ادیمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ادیمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ادیمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ادیمی بر روی نقشه

شهر ادیمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ادیمی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ادیمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ادیمی
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر ادیمی + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ادیمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ادیمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ادیمی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ادیمی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ادیمی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ادیمی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ادیمی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ادیمی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ادیمی
افق شرعی امروز فردا ادیمی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ ادیمی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ادیمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو