جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ادروتوسه

چهاردانگه | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ادروتوسه


اذان صبح: ٠٤:١٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٠٥
نیمه شب: ٠٠:١١:٢٥

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ادروتوسه (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای ادروتوسه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ادروتوسه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ادروتوسه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرلد جامپولسكی
اراده كنید كه در پی عشق باشید، نه كاستی‌.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ادروتوسه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ادروتوسه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ادروتوسه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ادروتوسه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ادروتوسه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ادروتوسه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٣:٣٣١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٣٨٠٠:٠٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٣:٢٣١٩:٣٩:١٥١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٦:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥٣:١٤١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٢٧٠٠:٠٦:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٦:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٢:٥٧١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٥:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٥:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٠٥:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠١:١٨١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٤:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٠٤:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٩:١١١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٤:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٢:١٨١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٤:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٢:١٤١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٣:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٢:١٠١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٣:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٥:١١١٢:٥٢:٠٦١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٠٣:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٢:٠٣١٩:٥٠:٢٣٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٣:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٤٨٠٥:٥٣:١٩١٢:٥٢:٠١١٩:٥١:١٤٢٠:١١:١٥٠٠:٠٢:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٣١٠٥:٥٢:٢٥١٢:٥٢:٠٠١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٢:٠٨٠٠:٠٢:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:١٦٠٥:٥١:٣٣١٢:٥١:٥٨١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٣:٠١٠٠:٠٢:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٠:٤١١٢:٥١:٥٨١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:٥٤٠٠:٠٢:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٩:٥٢١٢:٥١:٥٨١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٤٧٠٠:٠٢:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٩:٠٣١٢:٥١:٥٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٣٩٠٠:٠١:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٨:١٧١٢:٥٢:٠٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٦:٣١٠٠:٠١:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٧:٣١١٢:٥٢:٠٢١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٧:٢٣٠٠:٠١:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٦:٤٨١٢:٥٢:٠٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:١٤٠٠:٠١:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:١٠٠٥:٤٦:٠٥١٢:٥٢:٠٧١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٩:٠٥٠٠:٠١:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٤٥:٢٥١٢:٥٢:١١١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٥٥٠٠:٠١:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٤٤:٤٦١٢:٥٢:١٥٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٠١:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٤٤:٠٨١٢:٥٢:١٩٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢١:٣٣٠٠:٠١:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:١٠٠٥:٤٣:٣٢١٢:٥٢:٢٤٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٠٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادروتوسه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادروتوسه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ادروتوسه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ادروتوسه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ادروتوسه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ادروتوسه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ادروتوسه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ادروتوسه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ادروتوسه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ادروتوسه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ادروتوسه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ادروتوسه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ادروتوسه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ادروتوسه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ادروتوسه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ادروتوسه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ادروتوسه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٣٨:٢٧١٢:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٠٣:٢٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٩٠٥:٣٨:٤١١٢:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٨:١٥٠٠:٠٣:٤٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٣٨:٥٧١٢:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٠٣:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٣٩:١٤١٢:٥٨:١١٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٨:٣١٠٠:٠٤:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:١٩٠٥:٣٩:٣٣١٢:٥٨:٢٤٢٠:١٧:١١٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٠٤:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٤٠٥:٣٩:٥٣١٢:٥٨:٣٧٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٠٤:٤٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:١١٠٥:٤٠:١٤١٢:٥٨:٤٩٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٨:٤١٠٠:٠٤:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٤٠:٣٧١٢:٥٩:٠١٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٠٥:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٢٠٥:٤١:٠٢١٢:٥٩:١٣٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٠٥:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٤١:٢٧١٢:٥٩:٢٥٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٠٥:٤٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٤١:٥٤١٢:٥٩:٣٧٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٠٦:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٤٢:٢٢١٢:٥٩:٤٨٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٨:٢١٠٠:٠٦:٢٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٠٠٥:٤٢:٥١١٢:٥٩:٥٩٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٨:١٢٠٠:٠٦:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٤٣:٢١١٣:٠٠:١٠٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٠٦:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٤٣:٥٣١٣:٠٠:٢٠٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٠٧:١٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٤٤:٢٥١٣:٠٠:٣٠٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٠٧:٣١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٤٤:٥٩١٣:٠٠:٤٠٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٧:١٥٠٠:٠٧:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٤٥:٣٣١٣:٠٠:٤٩٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٠٨:٠٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٤٦:٠٨١٣:٠٠:٥٨٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٠٨:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٦:٤٤١٣:٠١:٠٦٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٦:١٢٠٠:٠٨:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٤٧:٢١١٣:٠١:١٤٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٠٨:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠١٠٥:٤٧:٥٩١٣:٠١:٢١٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٥:٢١٠٠:٠٩:١١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٤٨:٣٨١٣:٠١:٢٨٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٠٩:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٩:١٧١٣:٠١:٣٥٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٠٩:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٩:٥٨١٣:٠١:٤٠٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٠٩:٥٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٥٠:٣٨١٣:٠١:٤٦٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٠:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٥١:٢٠١٣:٠١:٥١٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٠:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٥٢:٠٢١٣:٠١:٥٥٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٠:٤٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥٢:٤٥١٣:٠١:٥٩٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٠:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٦٠٥:٥٣:٢٨١٣:٠٢:٠٢٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١١:١١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١١٠٥:٥٤:١٢١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٣٠:٠٥٠٠:١١:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ادروتوسه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ادروتوسه روستای ادروتوسه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ادروتوسه روستای ادروتوسه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ادروتوسه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ادروتوسه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ادروتوسه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ادروتوسه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ادروتوسه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ادروتوسه

روستای ادروتوسه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ادروتوسه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ادروتوسه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ادروتوسه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ادروتوسه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ادروتوسه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ادروتوسه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ادروتوسه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ادروتوسه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ادروتوسه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ادروتوسه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ادروتوسه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ادروتوسه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ادروتوسه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ادروتوسه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ادروتوسه
زمان پخش اذان زنده به افق ادروتوسه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ادروتوسه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو